Euripides: Phoinikai nők. Medeia - Görög és latin remekírók (Budapest, 1911)

GÖRÖG ÉS LATIN REMEKÍRÓK. Kiadja a M. Tud. Akadémiának classica-philologiai bizottsága. ANAKEEON. Fordította, bevezetéssel és jegyietekkel ellátta Ponori Thewrewk Emil. Ára fűzve 3 K 20 f. — Görögül és magyarul 4 K. CATULLUS VERSEI. Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Csengeri János. Ára fűzve^2J£,fiCl f. m-. latinul -es -magyarul 4 K. CICERO A KÖÍTEEESSÉjiriKRŐL. Fordította, bevezetéssé eg {eVvzet'ekKéF irtatta CsLnp-ori János. X Ára fűzve 2 K. CICERO A LEGFŐBB JÓRÓL ÉS ROSZRÓL. Szövegét megállapította, ford., bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Nemethy G. Ára fűzve 3 K. — Latinul és magyarul 5 K. GAIUS RÓMAI JOGI INSTITUTIÓI Magyarra fordította s jegyzetekkel kísérte Dp. Bozóky Alajos. Ara fűzve 4 K. — Latinul es magyarul 6 K. THUKYDIDES. Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Zsoldos Benő. I. kötet. I., Π. és 1Π. könyv ___ 2 K 80 f. Görögni és magyarul 4 K 80 f. Π. kötet. IV. és V. könyv ___ 1 K 60 f. Görögül és magyarul 2 K 80 f ül. kötet. VI., VII. és ΥΙΠ. könyv 2 K — f. Görögül és magyarul 4 K — í. Mind a három kötet egy kötetbe fűzve magyarul, iskolai kiadás 4 K 80 f. PUBLIUS VERGILIUS MARO AENEISE. Fordította és jegyzetekkel kisérte Bevezetéssel ellátta Dr. Barna Ignácz. Dr. Némethy Géza. Ára fűzve K. — Latinul és magyarul 6 K. A Franklin-Társulat kiadásában Budapesten megjelent: PLATON THEAITETOSA. Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Simon József Sándor. Ára fűzve 7 K 20 f. - Görögül' és magyarul 2 K 40 f. Folytatás a boríték harmadik oldalán.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék