Herodotos: Herodotos történeti könyvei (görögül és magyarul) 1. kötet (I-III. könyv) - Görög és latin remekírók (Budapest, 1892)

GÖRÖG· ÉS LATÍN REMEKÍRÓK. KIADJA Λ M. TUD. AKADÉMIÁNAK CLASSICA-PHILOLOGIAI BIZOTTSÁGA. HERODOTOS TÖRTÉNETI KÖNYVEI. GÖRÖGÜL ÉS MAGYARUL. FORDÍTOTTA, BEVEZETÉSSEL ÉS JEGYZETEKKEL ELLÁTTA GERÉB JÓZSEF. ELSŐ KÖTET, i—m. könyv. BUDAPEST. FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR ÍROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA. Ara 2 írt 80 kr.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék