Magyar Minerva 6. (1935)

1935 / 1. szám

OCT A VT AN GOGA (Csúcsa) — BITAY ÁRPÁD (Ko­lozsvár): Előszó „Az ember tragédiájáéhoz. HÁZY FERENC (Kassa); Egy év múltán. KRISTÁLY ISTVÁN (Padej); Vályogvetők. (I.) ÁPRILY LAJOS (Budapest): Egy pohár bor. ZAPF LÁSZLÓ (Beregszász): Reményi József, a magyar humánum írója. Magyarosan! FARKAS GEIZA (Nemacki Elemír): Későőszi hangu­latok. JÁN SMREK (Prága) — SÍPOS GYŐZŐ (Várna): Dal. KABDEBÓ ERNA (Marosvásárhely): Bókgyűjtemé­nyemből. URR IDA (Budapest): Fellegek vagyunk. EGRI VIKTOR (Nagyszombat): Szombathy Viktor, az „Én kedves népem” írója. FARKAS GEIZA: Az életsugarak. (XV.) TAMÁS LAJOS (Pozsony): Életkének életről. (Erdőházy Hugó verskötete.). VÁJLOK SÁNDOR (Pozsony): Szántóvetők, bomba ve­tők. (Hans Fallada könyve.) VAJTHAY DÉNES (Nyitra): Film. (Nocturno. Moszk­vai éjtszakák.) Előfizetési ára egy évre 30 korona, 6 pengő, 150 lej, ™60 dinár. )Os JANUÁRI SZÁN Egyes szám ár i 3 korona, 1 pengő, 25 lej, 10 dinár. ■ ''H':. S|f VI. évfolyam, 1. szám. MAGYAR

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék