Természettudományi Füzetek - A Délmagyarországi Természettudományi Társulat közlönye 30. (1906)

1906 / 1. füzet

wir cs. T€RM€SZ€TTUDPMÄNyi FÖZ€T€K A PÉLMAŐyARORSZÁÖI TERMÉSZETTUPOMÁNyi TÁRSULAT KÖZLÖNyE t SZERKESZTI TŐKÉS LAJOS FŐTITKÁR XXX. ÉVFOLYAM ♦ 1. FÜZET TEMESVÁR KIADJA A DÉLMAGYARORSZÁGI TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT 1906. Uhrmann, Temesvár. 2215c

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék