Természettudományi Füzetek - A Délmagyarországi Természettudományi Társulat közlönye 42. (1918)

Füzetei! A liélmagy arorsz ág i Természettudományi Társulat Közlönye SzerKeszti; Dr, STEINER SIMON főtitKár. fi satana ■■■■■■■■>9<!9nisaaBi'&!*in!*nB*»aMaHBaigaasm*R:',’aii*av« * Híinyödi-nyomdaTcmcsVcir, l<fc05$ r vv Temesvárott, i0!8. év, íadfa: a Délmagyarorsz. Tefmészdtud. Társulat, NegyvenHettediK év­folyam, i— 4-iK szám.- ' _

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék