Pór Antal: Keszei Miklós 1399-1366 (Magyar Történeti Életrajzok, Budapest, 1904)

TARTALOM. V. FEJEZET. A második litván hadjárat. — Reszei kalocsai érseksége. — • Erzsebet anya­királyné zarándoklása Marburgba szent Erzsébet sírjához. — A kölni és aacheni zarándoklás. (45 — 6"].) VI. FEJEZET. Giannino di Guccio franczia trónkövetelő Magyarországon. (67 — 86.) Vil. FEJEZET. Keszei Miklós esztergami érsek egyház­kormányzói működésének jellemzése. — A pozsonyi káptalan. — Keszei és a pata­renusok. — Politikai helyzet. — Boszniai hadjárat. — V. Orbán pápa levele Nagy Lajoshoz. — Bolgár Hadjárat. (86—101.) VIII. FEJEZET. A pápaság világi állása a xiv. század elején. — A pápai székhely Avignonban. — IV. Károly császár és V. Orbán pápa. — A pápa visszatérése Rómába. (101—114.) FÜGGELÉK. (írj-121.) - HASONMÁS SZÖVEGE. (122.) L KÉPEK. Önálló mellékletek: Oldal A zágrábi székesegyház 24 Marburg látképe 41 A marburgi sz. Erzsébet-kápolna romjai 49 Nagy Lajos adománylevele Reszei Miklós részére ... 101 A szövegbe nyomott képek: * Oldal Oldal 1. Czímkép: Eperjesi Wittich Rároly 5. Nagy Lajos második nagy pe­rajza 1 csétje ..." 11 2. A garamkeszei templom 3 6. Avignon (A pápai palota nyugoti 3. Zágráb pecsétje 8 része) 16 4. Esztergám vára 9 7. Visegrádi romok ... 17 I. FEJEZET. Reszei Miklós és a «de Frankló» mellék­név. — Reszei származása. — Ifjúkora. — Rokonsága, (j — 14.) II. FEJEZET. Reszei Miklós királyi kápolnai ispán és titkos kanczellár. — Esztergami prépost. — Nyitrai püspöksége. — Olaszországi tartóz­kodása. — Gazotti Ágost és a zágrábi káptalan. — A zágrábi káptalan küzdelme Medvevár birtoklásáért. — A Baboneg Istvánnal kötött szerződés. (14—26.) III. FEJEZET. Nagy Lajos nápolyi hadjárata. — Nápolyi Johanna pere. — A nápolyi háború. —• A politikai helyzet Magyarországon. — Reszei szerepe. — Hadjárat a litvánok ellen. (27—jj.) IV. FEJEZET. Az 1351-iki országgyűlésen hozott tör­vény oklevele. — Magyarázata. (jS~4j.) •

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék