Magyar Belorvosi Archivum 22. Supplementum - A belgyógyászatról (1969)

MAGYAR BELORVOSI ARCHIVUM Főszerkesztő: Magyar Imre dr., felelős szerkesztő: Lehoczky Dezső dr., szerkesztő: Márton István dr. Szerkesztő bizottság: Bugár-Mészáros Károly dr., Földi Mihály dr., Gráf Ferenc dr., Hajós Károly dr., Hámori Arthur dr., Kelemen Endre dr., Korányi András dr., Mosonyi László dr., Petrányi Gyula dr., Trencséni Tibor dr. Szerkesztőség: Budapesti Orvostudományi Egyetem I. Belklinikája, VIII., Korányi S. u. 2/a. Telefon: 330-360, 131-222. A MAGYAR BELGYÓGYÁSZ TÁRSASÁG LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Előszó.................................................................................................................................................. 65 Magyar Imre egyetemi tanár, a BOTE I. sz. Belklinikájának igazgatója: A belgyó­gyászat helyzete ...................................................................................................................... 67 GömöriPál, az MTA levelező tagja, egyetemi tanár, a BOTE II. sz. Belklinikájának igazgatója: A belgyógyászat mint tudomány.................................................................... 73 Földi Mihály egyetemi tanár, a SZOTE II. sz. Belklinikájának igazgatója: A ma­gyar belgyógyászat helyzete .................................................................................................. 80 Benedict János kórházi főorvos, a Bács-Kiskun megyei Tanács Kórház I. Belgyó­gyászati Osztályának vezetője: Belgyógyászat a kórházban ....................................... 87 Bikich György főorvos, az OTKI Diabetes Szakrendelésének vezetője: Belgyógyá­szat a rendelőintézetben és a körzeti orvosi gyakorlatban................................................ 94 Hámori Artúr egyetemi tanár, а POTE II. sz. Belklinikájának igazgatója: A bel­gyógyász képzése, nevelése .................................................................................................... 97 Hozzászólások Borsányi Endre körzeti orvos........................................................................................................ 104 Juvancz Iréneusz, az MTA Matematikai Statisztikai Kutató Csoportjának vezetője 104 Elekes György üzemi belgyógyász-csoportvezető.................................................................... 106 Keszthelyi Mihály adjunktus, Győr-Sopron megyei Tanács Kórháza ............................... 107 Biró István kórházi főorvos, VIII. kér. Tanács V. B. Kállai-Kun u-i Kórház ............ 108 Lestár Béla kórházi főorvos, a Bács-Kiskun megyei Tanács Kórház II. Belgyógyá­szati Osztályának vezetője ................................................................................................... 110 Bartha Ferenc Budapest Fővárosi Tanács V. B. Egészségügyi Főosztályának veze­tője ............................................................................................................................................... 116 Szabó Zoltán egészségügyi miniszter .......................................................................................... 117 Kiadja az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat, Budapest VI., Révai u. 16. Telefon: 116—660 Felelős kiadó: Tóth László igazgató Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál (KHI. Budapest V., József nádor tér 1. sz.) közvetlenül, vagy csekkbefizetési lapon (csekk­számlaszám egyéni: 61 299, közületi 61 066), valamint átutalással a KHI. MNB. 8. sz. egyszámlájára. Egyes példányok beszerezhetők a Budapest V., Bajcsy-Zsilinszky út 76. sz. alatti hírlapboltban. 9634 — Révai Nyomda, Budapest. F. v.: Povárny Jenő

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék