Magyar Ifjúság, 1968. január-június (12. évfolyam, 1-26. szám)

1968-04-05 / 14. szám

Könnyű­zenei rovatunk Eurovíziós dalfesztivál A tavalyi győztes: Sand e Shaw ■nwHnHMSH Az idei esélyes: Cliff Richard A továbbiakban pedig, né­hány érdekességgel szolgálunk az idei résztvevőkről ... Franciaországot Isabelle Aubert képviseli, aki 1962-ben már győzött egyszer, Un pre­mier amour című dalával. Olaszországban már hagyo­mány, hogy hazája könnyűze­néjének képviseletében ezen a nemzetközi találkozón a San Remó-i győztes jelenik meg. (Cinquetti az .1964-es San Re- mo-i győztes dalával nyerte az akkori eurovíziós versenyt is, ezért olyan határozatot hoztak, hogy csak az énekes lehet azo­nos, a dal nem.) Az idén Ser­gio Endrigo indul. A dal címe: Marianne. Ausztriát Udo Jürgens dala képviseli, a dalt pedig Karel Gott. (A szabályok ezt is lehe­tővé teszik, mert ez a íesztivál nem az énekesek, hanem a da­lok versenye.) A vendéglátó Anglia nagy nevet.,dobott bev: Cliff Richard énekli Bill Mariin és Phil Coulter: Congratulations című dalát. (A két szerző neve is is­merősen cseng. Ők írták a ta­valyi győztes dalt, a Paprika­jancsit is.) Ennyit — előzetesen. A többit majd meglátjuk, hiszen a Magyar Televízió is átveszi az adást.: egyenes adás­ban számol be a londoni köny- nyűzenei eseményről. A kom­mentátor Kalmár András lesz. Tizenharmadszar kerül sor a 17 eurovíziós ország könnyű­zenei termésének évi verse­nyére. A szabályok szerint Sandie Shaw tavalyi győzelme nyomán ezúttal Londonban, a Royal Albert Hallban a BBC rendezi a találkozót, április 6-án. Néhány nálunk is sikerré lett slágerre emlékeztetjük ol­vasóinkat, olyanokra, amelyek r az elmúlt években az eurovfc \ ziós dalfesztiválokon tűntek » i fel és arattak győzelmet: 1961 — 1965 — 1966 — 1967 — Non ho l'eta — Gigliola Cinquetti Poupée de cire — France Gall Merci cheri — Udo Jürgens Puppet on a string — Sandie Shaw Beat-musical A színművészeti főis­kolások vizsgaelőadásá­nak plakátján ez áll: Jan Schneider és Bo- huslav Ondracek: GENTLEMANEK S alatta a szokatlan műfaji meghatározás: beat musical. Az előadás zenei veze­tője: Bolba Lajos. Őt kértük, néhány szóra ... — Az előzményekhez tartozik, hogy Simon Zsuzsa, Kossuth-díjas rendezőtanár fedezte fel a darabot. Elképzelésével szerencsésen találkozott, hogy van a főiskolán egy olyan végzős ősz-, tá'.y, amelynek tagjai táncolni és énekelni is tudnak! Eleinte az volt a legnagyobb gond, hogy a növendékek ilyet még sohasem csináltak. Fél­tek is tőle: mi/lesz eb­ből? De próbáról próbá­ra már egyre jobban érezték magukat a ze­nés-táncos musical „kö­zegben”, s ma már ők tartanak ott, hogy: „gye­rünk, gyerünk, csináljuk Ödry Színpad: GENT­LEMANEK (Szendrő Iván, Ábrahám István) még tovább Jó vol­na, ha valóban együtt maradhatnának, s diplo­mával a kezükben is to­vább ápolhatnák ezt a I modern, fiatalos műfajt! Hogy ez mennyire reális elképzelés, azt mutatja, hogy más vizsgaelőadá­sokkal szemben: ebből több előadásra van kö­zönségigény. — Egyáltalán: mit je­lent az, hogy „beat mu­sical’'? — A darabot a zene viszi, s az egészen végig vonul a beat-hatás. Emellett olyan zenei ef­fektusok találhatók ben­ne, amelyek elengedhe­tetlenek az igazi musi­calhez! Garancia erre a zeneszerző személye, hi­szen Bohuslav Ondracek nálunk is ismert: ő írta az Aranykulcs-fesztivál egyik siker-számát, az „Óh, baby, baby” című dalt. A beat musical: új törekvés. Bár születné­nek nálunk is hason­lók... S. A. Qua I i to ti­por baj A Magyar Hanglemez­gyártó Vállalat ranglis­tája (1967. július—1968. február): 1. (1) Aradszky László 216 313 2. (2) Konc/. Zuzsa 172 362 3. (1) Harangozó Teréz 155 671 4. (3) Zalatnay Sarolta 142 780 5. (7) Poór Péter 110 281 6. (5) Neményi Béla Atlantis-együttes 99 238 7. (6) Szörényi Leven­te, Illés-együttes 92 198 8. (8) Zorán Sztcvano­vity Metró- együttes 78 242 9. (9) Szécsi Pál 73 26" 10. (10) Pápay—Faragó László, Syrius- együttes 72 324 (Zárójelben: a decem­ber végen elért helye­zés.) ffritut itiítliiíf/ijtír SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS/SSSSSSSSSSSSSSSSSS AZONNALI BELÉPÉSSEL FELVESZ gépészmérnököket, gépész- technikusokat szerkesztői munkára és műszaki rajzolókat, valamint nőket szerelő- forrasztó-gépmunkára. Férfi betanított és segédmunkásokat JELENTKEZÉS: Munkaerőgazdálkodáson X„ Jászberényi út 29. NE0T0N Magyar film KERESZTELŐ Irta és rendezte: GAÁL ISTVÁN Operatőr: HERCZENIK MIKLÓS Zeneszerző: SZÖLLÖSY ANDRÁS Főszereplők: Lat'novits Zoltán, Koltai János, Ruttkai Éva Majcen Mária, Balogh Zsuzsa, Bihari József Barbara Ludwizanka, Ewa Sykulszka, Leon Mach Bemutató: április 11. Közgazdasági Egyetem. Már messziről — a folyosón — jól hallani: a klubhelyiségben Neoton-próba van. S ha valaki esetleg, nem hallaná, a szemével is meggyőződhet róla: a rajongók leglelkesebbjei pontosan megjelen­nek a próbán. (Vajon, az egyetemi előadáso­kon is7) Az együttes vezetője, Pásztor László szólógi­táros (civilben az egyetem IV. éves hallgatója), így mutatja be a zenekart: — Galócz Lajos (ritmusgitár) egyetemünk III. éves hallgatója. Négy éve gitározik, előtte őt évig zongorázott. Kertész Gábor (basszusgi­tár) az idén fejezi be felsőfokú technikumi ta­nulmányait. Három éve játszik gitáron. Tóth István (dobos) már tíz éve üti hangszerét, de azért jól megvannak egymással. Az együttes legfiatalabb tagja Balázs Ferenc. Tíz éve zon­gorázik. Nálunk zongorán, orgonán felváltva játszik. Külön énekesünk nincs, a számok nagy részét együtt énekeljük, vokálban. Mutatják a műsort. . . A Bee Gees-, a Procol Harum- és a Holies- együttes legjobb számai mellett, nincsenek hí­ján saját szerzeményeknek sem. Április I-én hangversenyt adtak a Beat Stú­dióban. Ez sem tréfa!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék