Magyar Közlöny, 1962 (1-100. szám)

1962-09-16 / 70. szám

70. szám. MAGYAR KÖZLÖNY 1962, szeptember 16, — 573 Vegyes rendelkezések 18. §. E törvényerejű rendelet hatálya nem ter­jed ki a -fegyveres testületek felsőoktatási intéz­ményeire, valamint a hittudományi (teológiai) akadémiákra, illetőleg lelkészképző intézetekre. 19. §. (1) Az 1. számú mellékletben megjelölt felsőoktatási intézmények e törvényerejű rende­let alapján folytatják működésüket. (2) Az Erdőmérnöki Főiskola mint Erdészeti és Faipari Egyetem; az Állatorvostudományi Főis­kola mint Állatorvostudományi Egyetem; a pe­dagógiai főiskolák mint tanárképző főiskolák; a mezőgazdasági akadémiák mint agrártudományi főiskolák működnek tovább; a Szegedi Tudo­mányegyetem elnevezése József Attila Tudomány- egyetem elnevezésre változik. (3) Az Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaság­tudományi Karán, valamint az agrártudományi főiskolákon agrármérnöki, a Kertészeti és Szőlé­szeti Főiskolán kertészmérnöki képesítés szerez­hető. i Hatálybalépés 20. §. (1) E törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1962. évi szeptember hó 1. napjától kell alkal­mazni. (2) Az 1962. évi szeptember hó 1. napjával ha­tályát veszti a felsőoktatási intézményekre vo­natkozólag a felszabadulás előtt kiadott vala­Í 'mennyi jogszabály. Hatályukat vesztik továbbá a 2. számú mellékletben felsorolt jogszabályok. Dobi István s. k., Kiss Károly s. k., a Népköztársaság a Népköztársaság Elnöki Tanácsának Elnöki Tanácsának elnöke titkára 1. számú melléklet a felsőoktatási intézményekről szóló 1962. évi 22. számú törvényerejű rendelethez A felsőoktatási intézmények közvetlen felügye­leti szerve, elnevezése, székhelye, tagozódása, a nappali tagozat képzési ideje:* Művelődésügyi Minisztérium Egyetemek: 1. Eötvös Loránd Tudományegyete Budapest Állam- és Jogtudományi Kar 5 év Bölcsészettudományi Kar 5 év Természettudományi kar 5 év * Jegyzet: A felsőfokú technikumokra vonatkozóan lás ' a 12/1962. (V. 5.) Korm. rendeletet, a felsőfokú szak­iskolákra vonatkozóan pedig az 1013/1962. (V. 19.) Korm. számú határozatot. 2. József Attila Tudományegyetem, Szeged Állam- és Jogtudományi Kar 5 év Bölcsészettudományi Kar 5 év Természettudományi Kar 5 év 3. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen Bölcsészettudományi Kar 5 év Természettudományi Kar 5 év 4. Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jog­tudományi Kar, Pécs 5 év 5. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest Általános Közgazdasági Kar 5 év Ipari Kar 5 év Kereskedelmi Kar 5 év 6. Budapesti Műszaki Egyetem, Budapest Gépészmérnöki Kar 5 év Villamosmérnöki Kar 5 év Vegyészmérnöki Kar 5 év 7. Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem, Budapest Építészmérnöki Kar 5 év Mérnöki Kar 5 év Közlekedési Üzemmérnöki Kar 5 év 8. Nehézipari Műszaki Egyetem, Miskolc Bányamérnöki Kar 5 év Kohómérnöki Kar 5 év Gépészmérnöki Kar 5 év 9. Veszprémi Vegyipari Egyetem. Veszprém 5 év Főiskolák: 1. Egri Tanárképző Főiskola, Eger 4 év 2. Nyíregyházi Tanárképző Főiskola, Nyíregyháza 4 év 3. Pécsi Tanárképző Főiskola, Pécs 4 év 4. Szegedi Tanárképző Főiskola, Szeged 4 év 5. Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, z, Budapest 6. Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola, Budapest 4 év 7. Képzőművészeti Főiskola, Budapest 6 év középiskolai rajztanárképzés 5 év 8. Iparművészeti Főiskola, Budapest 5 év 9. Színház és Filmművészeti Főiskola, Budapest 5 év színházi főtanszakon 4 év rendező főtanszakon 5 év Felsőfokú intézetek: •* 1. Budapesti Tanítóképző Intézet, Budapest 3 év 2. Bajai Tanítóképző Intézet, Baja 3 év 3. Debreceni Tanítóképző Intézet, Debrecen 3 év 4. Esztergomi Tanítóképző Intézet, Esztergom 3 év 5. Győri Tanítóképző Intézet, Győr 3 év 6. Jászberényi Tanítóképző Intézet, Jászberény 3 év

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék