Bangha Béla szerk.: Magyar Kultúra. Társadalmi és tudományos szemle. 7. évfolyam (Budapest, 1919)

1-4. szám tartalomjegyzéke - Számok listája - 1–2. szám

1 % - и ^ Щ VII. ÉVFOLYAM 1-2. SZ. Í919. JAN. 20. MAGYAR ЩДХПЦА «о: TÁRSADALMI tS TOD ОМА tfYOHZEMLE MEGJELENIK HTONKÉNT KÉTEZER: 5-EN SCSS9 ÉS 20-ÁNSfímS© TARTALOM: TANULMÁNYOK: Hazánk területi épsége és "a vallp.s; össze­tartás. Dr báró Vécsey J. Aurél. A keresztény-szociális párt és a protestánsok. Ifj. Gonda Béla. - A vallásos közoktatásügyi minisztérium kettészakadása.jDr Krüger Aladár — Partok előtt. Radovics László. Amilyen az ifjúság, olyan a jövő. Dr Balogh Albin. — Rövid feljegyzések. A meg­térések pszichológiája. Gálfy László S. J. \— A népesedés csökkenése és a vallás. — Lloyd [George'választási győ­zelme. Dr Kemenes István. — TÁRCA: Bitang jószágok. Kincs István. — PAJZS ÉS KARD: Mi a klerikalizmus? — Alnémet katholikus nők szervezkedése. — Egyház és állam. Az antiszemitizmus kérdéséhez. — SZEMLÉK ÉS KRI­TIKÁK: Könyvek ismertetése. — NAPLÓ: A Papi Tanács csődje. — KÖZGAZDASÁG: Az önálló magyar jegybank. Forgács Ferenc. — Színház. K. L. Kettős szám ára : 3 korona. .9 Л. SZERKEjZ­KM>0HMTAL H0RÂNÇZKY­rsx^xjy TOfEGES BUDAPEST­díTCA 20 SZ

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék