Vid József szerk.: Magyar Kultúra. Társadalmi és tudományos szemle. 28. évfolyam (Budapest, 1941)

Számok listája - 1. szám

HMiO I 1941 január 5 Ára 50 fillér XXVIII. évf., 1. sz. M AGYA Q I^ULTÚDA Alapította: f Bangha Béla S. I. Dr. Nyisztor Zoltán: Világjáró magyarok Dr. Városi István: Törvény és író Kerekes István: „Hucul faművészek" Aradi Zsolt: A Vatikán és a háború Dr. Semjén Gyula: Maupassant Mezőssy Mária: Külvárosi tragédia Irodalom Képzőművészeti szemle Filmszemle Szinházi szemle Tollheggyel Könyvek Társadalmi és tudományos szemle Főszerkesztő: Vid József S. I. Felelős szerkesztő: dr. Nyisztor Zoltán Megjelenik havonkint kétszer Kiváló háziszer KócmelUa-tseppek növényi sósborszesz különlegesség. Az összes kultárállamokban gyártják, ismerik, használják nagy eredménnyel 1721 óta. Ára 1'20 P. Kapható szaküzletekben. Készítik a KÁRMELITÁK: Budapest, XIII., Huba-u. 12. Cuendet Gonstant EK Budapest, IV., Apponyl-tér 5. Teleion: 384- 034. Imakönyvek, keresztek WEISZ FRIGYES kegytárgyüzletében Budapest, IV., Ferenciek-tere 3—4. Welt und Uberwelt A természetfölötti világ tudományos alapon való feltárása. A külföldi sajtó oly melegen írt róla, hogy az első kiadás két hónap alatt elfogyott. Ára kartonkötésben 5"— P vászonkötésben 6*50 P Megrendelési cím: MAGYAR KULTÚRA kiadóhivatala Budapest, VIIL, Mária-utca 23.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék