Magyar Nyelvőr – 81. évfolyam – 1957.

MAGYAR^ NYELVŐR 'ÖAP^ TARTALMÁBÓL Ruzsiczky Éva: Kazinczy ós a „nyelvszokás" .. 1 Beck Sálamon : Jogi műszavak Frank Ignác szó­kincséből 8 Farkas Vilmos : A hanem és a de kötőszó hasz­nálatának kérdéséhez 12 Zsoldos Jenő: Munkásosztály 19 Szépe György: Szókincsünk újabb elemeinek gyűjtése és nyilvántartása 38 Benkő László : Két Számadás 45 Kovalovszky Miklós: Ifjúsági irodalmunk nyel­véről és stílusáról 59 Lauri Hakidinen: A finn nyelvtudomány mai munkaterületei 82 Szabó T. Attila : A Kisanna névtípus a régiségben 113 81. ÉVFOLYAM 1957. JANUÁR —MÁRCIUS 1. SZÁM

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék