Magyar Nyelvőr – 95. évfolyam – 1971.

MAGYAR NYELVŐR A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVMŰVELŐ MUNKABIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA SZERKESZTETTÉK: SZARVAS GÁBOR (1872—1895), SIMONYI ZSIGMOND (1896—1919), BALASSA JÓZSEF (1920—1940), BEKE ÖDÖN (1946—1953) FELELŐS SZERKESZTŐ: LŐRINCZE LAJOS SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG : BÁRCZI GÉZA, BENKŐ LÁSZLÓ, FÁBIÁN PÁL, GRÉTSY LÁSZLÓ, GULYA JÁNOS, ILLYÉS GYULA, O. NAGY GÁBOR, RÁCZ ENDRE SEGÉDSZERKESZTŐ: SZENDE ALADÁR A szerkesztőség címe: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete Budapest V., Szalay utca 10—14. Y. TARTALOMJEGYZÉK Nyelvművelés Herczeg Gyula: Hogy-gysil kezdődő mellékmondatok a főmondat előtt 1 P. Dombi Erzsébet: A szinesztézia fogalmáról 15 Voigt Vilmos: A szólások változatainak szintjei 29 Aujeszky László: Az időjárási jelentések leíró részének stilisztikai problémái 35 Mizser Lajos: A diáknevekről 40 Kunszery Gyula: Horvát István redivivus? 42 íróink nyelve Kőháti Zsolt: Jegyzetek a novellaíró Németh László stílusáról 45 Széles Klára: „Mintha erdőn járnék éjjel .. 51 Pásztor Emil: Mikes Kelemen stílusának képszerűsége 62 Nyelv és iskola • Benkő László: Az állítmány tanítása — felsőfokon 65 Fónagy Iván és Péter: Helyesírási hibák haszna 70 Nyelvjárásaink Németh Zoltán: Tájszavak a szlovákiai Taksonyból 90 Bona Júlia: Egy 1859-ből való katonakönyv néhány tanulsága 98 Szó- és szólásmagyarázatok Beuter Camillo: Dereglye 99 Zsoldos Jenő: A stilisztikai műszavak magyar történetéhez 103 Országh László: Watt 107 Szabó T. Attila: Prókátor, prokurátor 109 Implom József: Két makaronikus toldalék 112 Imre Samu nnn 1 nnn\

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék