Magyar Orvosi Archivum 38. (1937)

AZ ELSŐ FÜZET TARTALMA oldal 1. Gr óh Endre dr.: A Much-féle granulálói ................................ 1 2 . Fazekas I. Gyula dr.: A vér chemiai elváltozásai kísérleti lúgmérgezésben...................................................................... 13 3. Karády István dr. és Erdős László dr.: Kísérleti adatok a szervanaphylaxia mechian izmusához........................... 30 4 . Karády István dr.: Néhány kísérleti adat az ú. n. „test­azonos sejtfehérje hasadási termékek” élettanához . . 38 5. Vásárhelyi János dr.: Syphilis immunitásra vonatkozó állatkísérletek ...........................................•...................... 43 Z usammenfass-ung dér Mitteilungen................................................ 48 S ummary of the Publications........................................................... 50 NÁTHÁNÁL A-ctmoiN bes zívá s a azonnal enyhíti az összes tüneteket! Kezdeti stádiumban coupirozó hatással!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék