Magyar Sakkvilág, 2015 (13. évfolyam, 1-12. szám)

2015-03-01 / 3. szám

Portré felelően legyen menedzselve, így külföl­di kapcsolataimat latba vetve Bencét a 2014/15-ös szezonra leigazolta az SC Han­sa Dortmund együttese, amelynek színe­iben minden idők második legfiatalabb magyarjaként mutatkozhatott be Európa egyik legnívósabb csapatbajnokságában, a német Bundesligában, ahol szintén jól helytáll. A magyar válogatott tagjaként pedig az utóbbi két évben kétszer ért el IV. helyet az 1116-os utánpótlás-olimpi­án. Bence számára a 2015-ös év sem in­dult rosszul: az erős Graz openen legyőz­te többek között a tavalyi felnőtt olimpia tábladíjasát, a sokszoros szerb válogatott, Nikola Sedlakot. Csonka Balázs (17 éves) Lakhely: Szeged Felfedező, nevelőedző: Herpai József, Csűri László Egyesület: Budapesti Titánok Minősítése, értékszáma: FIDE-mester, 2432 Kiemelkedőbb eredményei: 2570-es teljesítmény az NBI 2013/2014- es évadában Nyílt magyar bajnokság (U20), I. hely Korcsoportos országos bajnokság (U18) l.hely Országos ifjúsági csapatbajnokság I. hely (7/6,5 pont éltáblásként) Junior (U20) világbajnokság XV. hely Balázs viszonylag későn, hét évesen kez­dett sakkozni, amikor nagyszüleitől egy készletet kapott ajándékba, ők mutat­ták meg neki a lépéseket. Később, az is­kolában Herpai József szerettette meg vele a királyos játékot. Számára a tavalyi év szintén kiugró volt. Az előző csapat­­bajnokságban három sötét partival kez­dett, mégis egyedülálló villámgyőzelme­­ket aratott rendkívül stabil, erős játékosok ellen. Mindössze az utolsó fordulón múlt, hogy nem jött össze neki a GM-norma. A Sax Gyula Emlékversenyen (nyílt magyar bajnokság) szintén értékes győzelmeket ért el másodhúzóként, elsőségével jo­got szerzett az indiai junior vb-n való in­dulásra, ahol a helyiekkel durván feltöl­tött mezőnyben 36-nak rangsoroltként végzett jóval előrébb. Ő volt az egyetlen olyan játékos, aki mind a korosztályos, mind a junior világbajnokságon elindult, ráadásul mindkettőn jól szerepelt! A szen­tesi születésű srácról tudni kell, hogy ko­rábban őt is edzette Sax Gyula, illetve Er­dős Viktor is többször ellátta hasznos ta­nácsokkal. Ugyanakkor 2013 óta egyedül sakkozik, tanulmányait pedig közel kitű­nő (4,92) átlaggal végzi! Balázs külön ér­deme, hogy az utóbbi egy évben végig bombaformában volt, ahol elindult, rend­re jól szerepelt, ez pedig még a teljesen profi élsportolók számára is csak álom! Biztos vagyok benne, hogy ha végre ered­ményeihez méltó támogatásban részesül­ne, még ennél is nagyobb eredményekre lenne képes. Érdekes összehasonlítani a tehetséges fi­atalokat. Azzal kezdeném, hogy mindhár­man harmonikus, szerető családban nőnek fel, ami a legfontosabb, így egészséges lel­kű felnőttként lehetnek majd a társadalom tagjai. Ádám mögött folyamatos csapat­munka húzódik, ötödikes kora óta magán­tanuló. Abban a szerencsés helyzetben van, hogy 10 éves kora óta kap kiemelt szövet­ségi támogatást. Eredményei igazolják a feléje irányuló bizalmat. Bence és Balázs ezzel szemben a magyar utánpótlás nagy kakukktojásai. Az évek során nagyjából ti­zedannyi!!) támogatást kaptak, mint a töb­biek, jóllehet az ország legjobb ifijei között vannak. Bence tavaly kapott először tisz­tességes összeget, mivel a GM-normát, amivel továbbra is csak ő rendelkezik, nem lehetett figyelmen kívül hagyni. Nem csak jó tanulók, de remekül is kommunikálnak, bármiről lehet velük beszélgetni. Közös vonás még mindhá­rom fiúban, hogy kiváló csapatemberek! Illene hát megbecsülni őket. Emlékszem, 2006-ban még úgy írták ki az U20-as baj­nokságot, hogy 2400 alatti nem is játsz­hatott rajta! Akkoriban egy tucat erős ju­niorunk volt, nem véletlen, hogy a 80-as évek második felének (arany)generációja nyerte 2003-ban az utánpótlás-olimpiát. Ha ma a ranglistára pillantunk, azt láthat­juk, hogy maximum 4-5 játékos tartózko­dik 2400 felett. Bizony nagy a felelősség, a 300 millió helyett jó lenne végre arra büszkének lenni, ahogyan az utánpót­lásban dolgozók és a tehetséges fiatalok motiválva vannak. Szívből kívánjuk vala­mennyijüknek, hogy még sok örömet sze­rezzenek ennek az országnak! 11. Kathy Sándor emlék­­verseny Ligetalján. Február 21-én a tavalyi jubileum után folytatódott a már második évtizedé­be lépd amatőr emlékverseny. Nyíracsá­­don az idén is száz fölött volt a verseny­zők száma. A szervezőknek köszönhetően megfigyelhető, hogy egyre jobban műkö­dik a két határon túli megye sakkéletének együttműködése (Hajdú-Bihar és Bihor), ezúttal már öt partiumi település (Nagy­várad, Székelyhíd, Margittá, Monospet­­ri, Érmihályfalva) versenyzői jöttek el az egész napos megmérettetésre. A verseny megnyitóján dr. Nagy János polgármester köszöntötte a résztvevőket, majd kezde­tét vette a 9 fordulós egyéni és csapatver­seny három (felnőtt, ifjúsági, óvodás) ka­tegóriában. 21 településről 126 versenyző mérte össze sakktudását. Az idei verseny szolgált néhány ér­dekességgel is, először fordult elő, hogy minden kategóriában új győztest avattak, valamint egy „sportágat váltó" egykori NB l-es labdarúgót is üdvözölhettünk a sakk­berkekben: a hajdúböszörményi Quirikó László (a Siófok és a Videoton játékosa volt az 1980-as-'90-es években) a hajdúságia­kat segítette dobogós helyezéshez. Az egyéni és csapatverseny valamint a különdíjak ünnepélyes átadását követő­en a Hajdú-Bihar Megyei Sakkszövetség is átadta Hajdú-Bihar megye amatőr 2015. évi sakkbajnokának járó serleget. A telepü­lések és egyesületek versenyében a Kathy Sándor vándorserleget ez évben a Debre­ceni Sakkbarátok Klubja nyerte el. Felnőtt egyéni (78 fő): 1. Sóki Béla (Székelyhíd), 2. ifj. Juhász Mihály (Debre­cen), 3. Herczeg László (Nagyrábé) Ifjúsági egyéni (39fő): 1. Schwarczen­­berger Csongor (Debrecen), 2. Palii Alex (Nagyvárad), 3. Radácsi Márton (Debre­cen) Óvodások versenye (9 fő): 1-2. Simon Mihály és Szemán Milán, 3. Birki Roland (mind Nyíracsád) Pósán Ferenc emlékserleg győztese: Kerti László (Nyíracsád) Hajdú-Bihar megye 2015. évi amatőr bajnoka: ifj. Juhász Mihály (Debrecen) Különdíjak: Legidősebb versenyző: Kocsis Imre (Haj­­dúsámson) Legfiatalabb versenyző: Tóth Gergely (Debrecen) Legfiatalabb helyi versenyző: Simon Ábel (Nyíracsád) Legeredményesebb helyi ifjúsági ver­senyző: Bálega Norbert (Nyíracsád) Csapatverseny: Felnőttek (21 csapat): 1. Monospetri-Debreceni Sakkiskola (ifj. Juhász Mihály, Jakab Zsolt, Pintér Stefan, Ádány Sándor) 18,5,2. Hajdúböszörmény (Öllé Rebeka Sára, Quirikó László, Uzonyi Miklós, dr. Deli Imre, id. Nyíri Antal) 18,5, 3. Nyíracsád (Kerti László, Gnáj József, Bé­res István, Szmír Mihály) 18,5 pont Ifjúságiak (11 csapat): 1. „KisKossuth" Debrecen (Schwarczen­­berger Csongor, Schwarczenberger Gábor, Szabó Tihamér Tamás, Hollósy Alexander) 18,2. Debreceni Sakkbarátok Klubja (Bod­nár Máté, Kádár Márton, Aranyi Marcell) 17, 3. Norbi és a DSBK-s lányok (Szilágyi Norbert, Kacsándi Lili Fruzsina, Szabó Na­tália) 17 pont Csapatversenyben a három legered­ményesebb játékos eredménye számított, azonos pontszámnál a csapattagok egy­más elleni összesített eredménye döntött. Kathy Sándor vándorkupa 2015. évi csa­patversenye: 1. Debreceni Sakkbarátok Klubja 32,5, 2. Hajdúböszörmény 32, 3. Székelyhíd 30,4. Nagyvárad 30 pont A 2015. évi vándorkupa győztese: Debre­ceni Sakkbarátok Klubja Szilágyi Tibor MAGYAR SAKKVILÁG 29

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék