Magyar Zsidó Szemle 55. (1938)

1938 / 1-4. szám

SHP“* Kérjük a T. előfizetőket, hogy az előfizetési összegeket beküldeni szíveskedjenek, nehogy a folyóirat pontos szétküldése fennakadást szén- vedjen. Előfizetés egész évre 24 pengő. Rabbiknak, tanároknak, tanítóknak 10 pengő. TARTALOM. Társadalom Oldal Eppler Sándor: A budapesti zsidóság szociális munkája .......................... 1 Tudomány Dr. Blau Lajos: Fosztat városa, Maimonides működésének színhelye ... 45 Irodalom Dr. Blau Lajos : Die hebräischen Handschriften der Ambrosiana in Milano t'4 Dr. Blau Lajos : I. Klatzkin — Thesaurus .......... ................................. 72 D r. Blau Lajos : Die Pentateuchusausgabe ................................................. 74 Homiletika Dr. Scheiber Sándor: Ezékiel, a példakép ................................................. 77 A Magyar Zsidó Szemlét illető minden küldemény ״Dr. Outtmann Mihály és Dr. Lőwinger Sámuel Budapest, Vili. Rökk Szilárd-utca 26“ cimzendő. Kéziratok, tudományos tartalmuakat kivéve, vissza nem küldetnek. Neuwald Illés Utódai könyvnyomda, Budapest, VIII., Üllói-út 48. Felelős kiadók: Dr. Lőwinger Sámuel és Dr. Hevesi Ferenc.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék