Magyar Zsidó Szemle 56. (1939)

Dr. Groszmann Zsigmond, pesti rabbi: A pesti zsidóság vezetői

57 A pásti zsidóság vezetői fenséggel hall meg 75 éves korában 1927. november 28-á11, Kiszlév 1-én. 1928. márciusától 1929. márciusáig Kaszab Aladár volt a hitközség elnöke. A nagy filantróp a hevesmegyei Szűcsiben született 1868-ban ,s ugyancsak váratlanul halt meg 61 éves korában 1929. március 15-én, Veádár 3-án. A pesti hitközség ez idő szerinti vezetője Stern Samu 1929. december óta tölti be az elnöki széket. A közbizalom reá ruházta a VI. községkerület és az Orsz. Izr. Iroda elnöki: méltóságát is. A jövendő krónikásnak lesz háládatos fel- adata megírni, hogy hármas tisztségében a mi megpróbál- tatásokkal leli időnkben mily bölcs megfontoltsággal paro- sült nagy energiát fejt ki az egész hazai zsidóság érdekében. I. Függelék. A pesti izr. hitközség elnökeinek névsora kronológiai sorrendben: Schossberger S. W. 1859—1861-ig. dr. Hirschler Ignác 1861—1863-ig. Schossberger S. W. 1863—1865-ig. Lányi Jakab 1865—1874-ig. Neuwelt Armin 1874—1883-ig. Wahrmann Mór 1883—1892-ig. Kohner Zsigmond 1893—1906-ig. dr. Weinmann Fülöp 1906—1911-ig, Adler Lajos 1912—1919-ig. Székely Ferenc 1919—1921-ig. dr. Lederer Sándor 1921—1927-ig. Kaszab Aladár 1928—1929-ig. Stern Samu 1929. évtől. II. Sachsel Márkus 1806—1813 körül. Kadisch Joachim 1802—1833. körül. Breisach Izsák 1806—1833 körül. Ullmann Mózes 1806—1823 körül. Mauthner Adám 1811—1828 körül. Bauer Móric 1828—1833 körül. Ullmann Gábor 1830—1836-ig. Boskovitz József Lob 1836—1839-ig. Ösztreicher Dávid 1839—1845-ig. Lőwy Hermán 1845—1848-ig. Weisz M. A. 1848—1851-ig. Boskovitz József Lob 1851—1858-ig. Baumgarten Fülöp 1858. Fleischl Dávid 1859. II. Függelék. Kiszlév 4. dr. Lederer Sándor. Kiszlév 7. dr. Weinmann Fülöp. Kiszlév 8. Wahrmann Mór. Kiszlév 13. Lányi Jakab. Tévész 28. Kohner Zsigmond. Sevát 2. Neuwelt Armin. Adár 1. Adler Lajos. Adár 15. Bauer Móric. Veadár 3. Kaszab Aladár. A pesti izr. hitiközség elhúnyt elnökeinek halálozási évfordulója naptári sorrendben: Niszán 9. Weisz M. A. ;Niszán 9. Weisz M. A. j Niszán 19. Székely Ferenc. Ijjár 4. Mauthner Ádám. Áb 3. Ösztreicher Dávid. Ab 23. Fleischl Dávid Áb 28. Boskovitz József Lob. Elül 26. Kadisch Joachim. • Chesvan 10. dr. Hirschler Ignác. !Chesvan 18. Breisach Izsák. Források: A pesti hitk. jegyzőkönyvei és évi jelentései. Budapest. Dr. Groszmann Zsigmond.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék