Magyarország és a Nagyvilág, 1866 (2. évfolyam, 1-25. szám)

1866-01-07 / 1. szám

Politikai, ismeretterjesztő és szépirodalmi képes hetilap. Megjelen minden vasárnap. Felelős szerkesztő : BALÁZS SÁNDOR. ELŐFIZETÉSI DÍJ : egész évre 12 frt, — fél évre 6 frt, — negyedévre 3 frt, — egy hóra 1 frt 10 kr. Szerkesztő- és kiadd-hivatal: Pest, Dorottya-utcza 11. sz. Kiadó és laptulajdonos : DEUTSCH TESTVÉREK. COLUMBUS HALÁLA.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék