Magyarország és a Nagyvilág, 1869 (5. évfolyam, 1-26. szám)

1869-01-03 / 1. szám

MAGYARORSZAG ÉS A NAGY VILÁG, SZÉPIROEMMI ÉS ISMERETTERJESZTŐ KÉPES HETILAP. SZÖVEGE Abonyi Lajos, Ábrányi Ej? és Kornél, Ábray Károly, Áldor Imre, Ágay Adolf, Benedek Aladár, Berczik Árpád, Bulyovszky Lilla, Csepely Sándor, Csernátony Lajos, Dalmai Győző, Deák Farkas, Dömötör Pál, Dux Lajos, EndrÖdy Sándor, Fejes István, Gyory Vilmos, Gyulai Pál, Greguss Gyula, Hevesi Lajos, Ilyés Bálint, KazáEmil, Komócsy József, Kojázi Lajos, Lauka Gusztáv, gróf Lázár Kálmán, Lörinczy Lehr Zsigmond, Lukács Béla, Maszák Hugó, Mf.ntovich Ferencz, báró <bán Balázs, b. Pongrátz Emil, Rákosi Jenő, Reményi Károly, P. Szathmáry Károly, Szász Béla, Szász Károly, Szelestey László, Szendrey Julia, SzováthyiAJOs, Thaly Kálmán, 'Torkos László, Tóth Kálmán, Tóth Endre, Tóvölgyi Titusz, Tolnay Lajos, Toldi István, Vadnay Károly, VÁJ da Victor, Várady G., — Virághalmi Ferencz sat.-től. KÉPEK: Gyut, Haske, Jankó J., Keleti, Klics K., Kollarz, Katzler, Miskovszky Victor, Munkácsy M., Szemlér sat. Srkeszti : vértes Arnold, Pőnmnkatárs : CSUKÁSSI JÓZSEF, évfolyam. PEST, Nyomatja és Kiadja a Deutsch-féle Könyvnyomda és Kiadói-Részvény-Társaság. Dorottya-utcza 11. sz.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék