Szalay László (közli): Monumenta Hungariae Historica 2. Scriptores 2.: Verancsics Antal m. kir. helytartó, esztergomi érsek összes munkái 1. Történelmi dolgozatok deák nyelven, 1490—1551 (Pest, 1857)

MONUMENTA HUNGARIAE HISTORICA. SCRIPTORES. II.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék