Szalay László (kiadta): Monumenta Hungariae Historica 2. Scriptores 10.: Verancsics Antal m. kir. helytartó, esztergomi érsek összes munkái 7. Vegyes levelek, 1549—1559 (Pest, 1865)

MONUMENTA HUNGÁRIÁÉ HISTORICA. SCRIPTORES. X.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék