Szalay László - Wenzel Gusztáv (közli): Monumenta Hungariae Historica 2. Scriptores 20.: Verancsics Antal m. kir. helytartó, esztergomi érsek összes munkái 9. Vegyes levelek, 1563—1569 (Pest, 1870)

MONUMENTA HUNGÁRIÁÉ HISTORICA. ßCEIFTOBES. XX.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék