Thaly Kálmán (közli): Monumenta Hungariae Historica 2. Scriptores 23.: Késmárki Thököly Imre és némely főbb hívének naplói és emlékezetes írásai, 1686-1705 (I. Pest, 1868)

MONÜMENTA H U N G A RIA E HIS T O RIC A, SCRIPTOKE S. XXIII.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék