Thaly Kálmán (közli): Monumenta Hungariae Historica 2. Scriptores 34.: Thököly Imre fejedelem 1691–1692-iki leveleskönyve (Bp., 1896).

MONUMENTA HUNGÁRIÁÉ HISTORICA. MAGYAR TÖRTÉNELMI EMLÉKEK. -KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MÁSO&IK OSZTÁLY. I HABMINCZNEGYEDIK KÖTET. BUDAPEST, 1896. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATAL A. (Az Akadémia épületében.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék