Szádeczky Lajos (szerk.): Monumenta Hungariae Historica 2. Scriptores 36.: Br. Apor Péter verses művei és levelei, 1676—1752 (1., Bp., 1903)

MONUMENTA HUNGÁRIÁÉ HISTORICA. MAGYAR TÖRTÉNELMI EMLÉKEK. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. MÁSODIK OSZTÁLY. IRÓK. HARMINCZHATODIK KÖTET. BUDAPEST. 1903. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA (Az Akadémia épületében).

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék