Műemlékvédelem, 1991 (35. évfolyam, 1-4. szám)

1991 / 1. szám

MŰEMLÉKVÉDELEM MŰEMLÉKVÉDELMI ÉS ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI SZEMLE XXXV. évf. 1991 1. szám Az Országos Műemléki Felügyelőség, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság lapja Szerkesztőbizottság: Mendele Ferenc (elnök); H. Sallay Marianne (elnökh.); Gerő László (főszerkesztő); Román András (főszerk. h.); Pamer Nóra (felelős szerk.); Császár László (szerk.); Nagy Tiborné (szerk. h.); Rovatvezetők: Lampert Rózsa (műemléki politika), Ágostházi László (műemlék-helyreállítások), Jékely Zsolt (kritika), Entz Géza, Fejérdy Tamás, Horler Miklós, Szentléleky Tihamér, Vörös Károly, Zádor Mihály Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELÍR) Budapest XIIL, Lehel u. 10/a. — 1900 —, közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj egy évre: 180 Ft, fél évre: 90 Ft. TARTALOM Szerkesztőség: A legújabb kor építészeti műemlékeinek nemzetközi védelme ... 1 A. Czétényi Piroska: Huszadik századi műemlékeink mai helyzete .......................... 2 Apell, Robert (Hollandia): A Velencei Karta és a Modern Mozgalom műemlékeinek konzerválása .............................................................................................................. 13 Jonge, de Wessel (Hollandia): A Modern Mozgalom örökségének megőrzése .... 16 Pámer Nóra: A DOCOMOMO első nemzetközi konferenciája és a belőle levonható tanulság......................................................................................................................... 18 Kiss Katalin: Néhány példa a legújabb kori műemlékek műszaki állapotáról Budapesten ................................................................................................................. 31 Dr. Paul, Wolfgang (Németország): A dessaui BAUHAUS helyreállítása .............. 42 Jonge, de Wessel: Johannes Duiker (1890-1935). Egy avantgárd építész funkcionalista művei ............................................................... 48 Hadik András: A modern építészet a Magyar Építészeti Múzeumban .................... 57 Császár László: „Szocreál” építészetünk és a posztmodern .................................... 65 TÁJÉKOZTATÓ Rövid hírek, könyvismertetések ................................................................................... 72 A borítólapon a Budapest, városmajori templom harangtornya Kiadjad Hírlapkiadó Vállalat, Budapest, Blaha Lujza térd. 1085 Telefon: 134-3100, 133-6130. Felelős kiadó: Vágner Ferenc vezérigazgató. Főszerkesztő: Gerő László. Szerkesztőség címe: Budapest, Postafiók 6. 1250 INDEX: 25 585 ISSN 0541—2439 91 80 Pannon Nyomda, Veszprém Felelős vezető: Fekete István igazgató

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék