Muzsika, 1989 (32. évfolyam, 1-12. szám)

1989-01-01 / 1. szám

1989. JANUÁR HARMINCKETTEDIK ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 14 FORINT 3 Gönczy László: Élet a vízfejen kívül II. 9 Varga Bálint András: Hullámhegyek és hullámvölgyek - Székely Endre pályaképe 18 Sándor Judit: A Járdányi Pál Zeneiskola avatása Tapolcán 20 . . Bors Jenő: Nyílt levél a Hungaroton védelmében a magyar tömegtájékoztatáshoz 23 .. Breuer János: Kodály Zoltán és Benjámin Britten 29 KÜLFÖLD Feuer Mária: Főhajtás az újdonság előtt OLVASTUNK RÓLA ... 3 5 Wirthmann Julianna: Az igazgató szíves anyagi hozzájárulásukra számít OPERA 3 6 Halász Péter: A kétwattos rubinkő - A bolygó hollandi az Operaházban Csengery Kristóf: 40 HANGVERSENY Kovács Sándor—Ujházy László: 45 HANGLEMEZ A címlapon: Schiff András (Felvégi Andrea felvétele) A belső borítón: Benjámin Britten (1968) A hátsó borítón: Reneszánsz táncház ­a Táncház vezetőivel készült interjút következő számunkban közöljük (Felvégi Andrea felvétele) Székely Endre: „Cseng a tele­fon. Révai elvtárs keres. - Lá­tom, hogy kiadták a Bartók Szövetségben Kodály Petőfi­kórusait. Hát nem vette észre, hogy ezek szovjetellenes mű­vek? Azonnal beszedni!" (78. oldal) „Ha A bolygó hollandi előadá­sán a végső megdicsőülés egy önképzőköri szcenirozású bet­lehemes-játékot juttat eszem­be, a rendező aligha Wagnert közvetítette számomra." (36. oldal) LESNOCES CUMM i'VWK^irjn; „A Cage-lemez után most egy Stravinsky-felvétel borítóján ol­vasható: »a Hungaroton és a szombathelyi Bartók Fesztivál közös produkciója«, egy olyan Stravinsky-felvételen, amelyről csakis a legnagyobb elismerés hangján szólhat a kritikus." (46. oldal) Főszerkesztő: FEUER MÁRIA Szerkesztőség: 1076 Budapest, Garay u. 5. Telefon: 215-440. Szerkesztőségi órák: 14—17 óráig Kiadja a Pallas Lap­és Könyvkiadó Vállalat 1076 Budapest, Lenin krt. 9—11. Felelős kiadó: NÉMETH JENŐ vezérigazgató 88 82405 Pannon Nyomda, Veszprém Felelős vezető: Danóczy Balázs igazgató Főszerkesztő-helyettes: KERÉNYI MÁRIA Olvasószerkesztő: SZÉKELY ANDRAS Képszerkesztő: FELVÉGI ANDREA Tördelőszerkesztő: ERDÉLYI ZSUZSANNA Muzsika Baráti Kör: DEKOVITS MARGIT Terjeszti a Magyar Posta Előfi­zethető bármely hírlapkézbe­sítő postahivatalnál, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlap­előfizetési és Lapellátási Irodá­nál (HELIR) közvetlenül (Buda­pest XIII., Lehel u. 10/a 1900) vagy postautalványon, vala­mint átutalással a HELIR 215­96162 pénzforgalmi jelző­számra. Előfizetési dij negyed­évre 42 Ft Külföldiek részére is a fenti címen vagy külföldi képviseleteknél fizethető be. továbbá a Magyar Médiánál (H—1392 Budapest, postafiók: 279, telex: 233-207). Index: 25.584 HU ISSN 0027—5336

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék