Református tanítóképző, Nagykőrös, 1864

NAGY-KÖRÖSI IIELV. HITVALLÁSÚ 0, ÉS ELEMI ISKOLÁKRÓL AZ 186 4/5 ISKOLAI ÉVBEN. SZERKESZTETTÉK Dr. LENGYEL DÁNIEL LYCEUMI, ÉS NAGY LÁSZLÓ TANITÓKÉPEZDEI IGAZGATÓTANÁEOK. WV)' ,(ллу­KECSKEMÉT, 1865. NYOMATOTT SZILÁDY KÁROLYNÁL.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék