Népsport, 1969. augusztus (25. évfolyam, 173-199. szám)

1969-08-20 / 189. szám

Hírek tudósítások ÉSfltraBIMI . 1,—| , ,-^lirn-irrfr--mir.„-,,r..ri Ki küldött munkatársunk riportja BrnóbóI: Defekt a tiszteletkörben Nem fél már a koppenhágai rendőr BRN01969 Óriási az érdeklődés itt, Brnó- han! Jellemző, hogy az eddig meg­rendezett négy világbajnoki szám eseményeit 50 000 néző tekintette meg, s több mint 200 újságíró, rádiós, illetve tv-s tudósította a versenyeket. A téma hálás, nagy­szerű rrr végtére az esemény is azt Kedden újabb három döntő per­gett le a brnóiak Velodromjában. A repülőverseny döntőjéről még sokáig beszélnek majd, az biztos. A szovjetek remek felépítésű, jó- Itépű r— a lányok körében külö­nösen népszerű — 95 kilós óriása, JPhakadze, és a nála csaknem húsz kilóval könnyebb, vékony- dongájú francia Moreion az év nagy viadalát vívta. . . Régi is­merősök. Első találkozásukkor — 1965-ben a VB-n — a szovjet fiú nyert, az akkor 21 esztendős pá­rizsi kerekes a harmadik helyen végzett. A következő évben he­lyet és szerepet cseréltek. Utána is gyakran találkoztak, s úgy tűnt, a szívós gascognei legény végéi-vényesen felülkerekedik. Jött Brnó. Igaz, nyert a francia, 4>e a látottak mindenkit meggyőz­hettek arról — Phakadzét még nem lehet leírni a főszereplők lis­tájáról! Szédületes két futamot hajtottak! Az első céljában három, a máso­dikban négy centiméter volt a különbség a két versenyző között, a cingár párizsi javára. Győzelme után Moreion a legnagyobb elis­merés jeleként magasba emelte szovjet ellenfele karját. Nem volt bennem több — jelen­tette ki a győztes, aranyérmét si­mogatva. — Ez volt életem lég- gyötrelmesebbm legnehezebb győ­zelme. Phakadze iszonyatos iramot diktált. .. Nem hiába tartottam tőle!. .. Csemege volt a javából a harma­dik helyért folyó csatározás is a koppenhágai rendőr és az NDK- beli Geschke között. A rokon­szenves német — „civilben” vízve­zeték szerelő — elismerte, hogy taktikában maradt alul a dánnal szemben. Az elégedett Pedersen csaknem táncra kerekedett. — Mégis érdemes volt újra kezdeni! — harsogta vidáman. — ... Pedig nem volt könnyű, a csudába is. Sokáig féltem!... A rend dán őre ugyanis az egyik pályaversenyen akkorát esett — még 1965-ben —, hogy súlyos koponyaalapi töréssel hetekig nyomta az ágyat. Most vi­szont boldog volt, félelmét rég fe­ledte! Az esés azért itt sem maradt el. Raisa Ovodovszkájának, a 3000 m női egyéni üldözőverseny első he­lyezettjének —, aki egyébként montevideói VB-győzelmi receptjét ezúttal is sikerrel használta —, mindazonáltal nagy szerencséje is volt. Nyert, s elindult a tisztelet- kör megtételére. Egy pukkanás, defekt és egy nagy esés! Bízisten, csak nagyon ritkán lehet látni ekkora esés után ilyen elégedett arcot, mint amilyen az övé volt! A kétszeres világbajnok szovjet kislány természetszerűen elégedett volt, így nyert. Van azonban aki elégedetlen és — úgy is nyer! Itt van, hogy mást ne mondjak, a rendíthetetlen nyugalmú svájci Xavier Kurmann% a 4000 m egyéni üldöző világbajnok. Edzője, Oscar Plattner vérvörösre gyűlt arccal ösztökélte, oroszlánordításhoz ha­sonló hangerővel a Darmet elleni futam közben. A versenyző arca viszont meg nem rezdült. Vala­hogy úgy is tűnt, mintha kifeje­zetten az edző lecsendesítéséért húzott volna csak el. Nagy fölény­nyel nyert. Ábrázata most sem rezdült, sőt, amikor faggatták — csendben annyit mondott: — Nem szeretem a pályád. Az országutat, azt igen, az az igazi!... De ami­kor a nyakába akasztották az ara­nyat, nos, akkor már éppen úgy örült, mint az igazi pályások!... * Repülőverseny. Világbajnok'. Dániel Moreion (francia). 2. Pha­kadze (szovjet). 3. Pedersen (dán). 4. Geschke (NDK). 4000 m egyéni üldözőverseny. Világbaj­nok: Xavier Kurmann (svájci) 4:55.97. 2. Darmet (fr) 4:58.51. 3. Debillard (fr). 4. Zielinsky (len­gyel). 3000 m női egyéni üldöző­verseny. Világbajnok: Raisa Ovodovszkaja (szovjet) 4:01.79. 2. Gorkuscsina (szovjet) 4:03.60. 3. Haqe (holland) 4:09.28. 4. Mattig (NDK) 4:12.64. Szerdán a női re­pülőverseny, a tendem, a 4000 m üldöző csapat és a motorveze- téses döntő küzdelmeire kerül sor. Szabó András Megkezdődött a sportlövő EB Hétfőn a csehszlovákiai Plzen- ben megkezdődött a sportlövő Európa-bajnokság. A hírügynök­ségek csak az első nap eredmé­nyeiről számoltak be — igen szűkszavúan. A verseny színvo­nalára eddig nem lehet panasz, több új világcsúcs született. Sajnos, a magyarok nem szere­pelnek az első hat között. Eredmények. Légpuska, 40, álló. Európa-bojnok: Alexandru Petre (Románia) 376 kör, Euró- pa-csúcsbeállítás (tartja még: F. Panitz NSZK, 1968, Wiesba­den), 2. Landro (Norvégia) 375, 3. Truthmann (Svájc) 371. Csa­pat. Európa-bajnok: NSZK 1474, világcsúcs (régi: Japán 1432, Tokió), 2. Szovjetunió 1453, 3. Finnország 1452. Sportpisztoly, gorij Koszics (Szovjetunió) 572, gorij Koszih (Szovjetunió) 572, világcsúcs (régi: A. Jeszinszkij, Szovjetunió 566, 1955. Bukarest), 2. Vollmar (NDK) 565,. 3. Gar- schall (Ausztria) 561. Csapat. Európa-bajnok: Szovjetunió 2333, 2. NDK 2219, 3. Finnország 2218. TENISZEREDMÉNYEK Nemzetközi bajnokságok dön­tői. Kitzbühel, osztrák bajnokság. Férfi egyes: Santana (spanyol) — Orantes (spanyol) 6:4, 6:4, 6:3. Női egyes: Tegart (ausztrál) — Waikden (rhodéziai) 8:6, 6:2. Moszkva, szovjet bajnokság. Női egyes: Heldman (am)—Bartko- wicz (am) 6:3, 2:6, 6:2. Női páros: Morozova, Janson (sz) —Bakseje- va, Csuvirina (sz) 6:3, 6:4. Világcsúcs Kiievben! A szov­jet atlétikai bajnokságon Vla­gyimir Duqyin a 3000 m-es aka­dályfutásban két másodpercet faragott le a finn Kuha 8:24.2-es világrekordjából. Az új csúcs: 8:22.2. Meglepetések a nyíregyházi torna első napján A labdarúgó utánpótlás-válo­gatottak tornáját kedden délután ünnepélyes keretek között nyi­tották meg Nyíregyházán. Had­házi László, az I\1TS Szabolcs- JSzatmár megyei Tanácsának el­nöke üdvözölte a csapatokat. NB ll-es U-váloqatott—NB l-es 21 éven aluliak U-váloqatottja 6:2 (1:0). Sóstói stadion, 1000 né­ző. Vezette: Radó. N3 M-es U- vál.: Szabó — Horváth, Vachter, Kukta, Navratil, Varga. Füsi /Tieber*), Mezei (Takács), Bodő, Knapik (Becser), Gabai. NB l-es 21 éven aluliak: Mészáros — Vá­rad'!, Salamon, Maurer, Hor­váth. Hegyi, Török, Miilier, Antal, Kulcsár, Tóth. Góllövő: Gabai (3), Bodó, Takács, Mezei, illetve Horváth, Tóth. • NB I B-s U-váloqatott — NB l-es 23 éven aluliak váloqatottja 1:0 (0:0). Sóstói stadion, 1500 néző. Vezette: Katona. NB I B-s U-vál.: GiLicze — Fábián, Mester, Papp A., Varga, Filó, Volek, Papp M., Karsai, Fejes, Bartos. NB l-es 23 éven aluliak: Hajdú (Erdösi) — Bálint, Halmosi, Molnár, Vidáts, Répás, Csordás, Szalai, Sárközi, Mártha (Máté), Szőke. Gól lövő: Karsai, Székesfehérvári seregszemle - csak fiatal birkózóknak Jóformán még be som fejező­ik) tt Minszikben a birkózó ŐRT, s fiatal birkózóink ismét sző­nyegre lépnek. Székesfehérvá­rott szerdán ez NDK szabadfo­gású versenyzőivel találkozik ifjúsági válogatott csapatunk, csütörtökön kötött- és szabad­fogásban egyénii versenyt ren­deznek. Ekkor bekapcsolódik a torna küzdelmeibe hat-hat kö­tött- és szabadfogású bolgár bir­kózó ÍB. A két külföldi, csapat ver­senyzői már megérkeztek Buda­pestre és innen folytatták útju­kat a verseny színhelyére. Az NDK ifjúsági birkózói rohamlép­tekkel fejlődnek. Felkészülési módszereik, ikörülményelk ideá­lisnak mondhatók. Legjobbjaiik- kal már találkoztunk, éppen Székesfehérvárott, ebben az esz­tendőben. A találkozó magyar győzelemmel végződött. Ezút­tal. az ifjúságiak összecsapá­sán, már nem számíthatunk si­kerre. Csapatunk jobbára ta­pasztalatlan versenyzőből áll. Közülük csak kevesen vívtak nemzetközi mérkőzést. Fontos viszont, hOigy fiatal birkózóink igazolhatják képességeiket — Ismeretlen, nagy tudású ellen- főiekkel szemben. A válogatott találkozók pedig — felnötteV­Szerda, 1969, augusztus 20. kó és ifjúságiaké •— hangulatuk, mozgalmasságuk, áttekinth ető­ségük miatt a legjobb hírve­rői, népszerűsítői a sportág­nak. Időjárás. A Meteorológiai In­tézet jelenti augusztus 19-én, mennyiségű felhőzet, már csak kedden este 19 órakor. Várható időjárás szerda estig: változó elszórtan futóesővel, mérsékelt, napközben élénk, a Dunántúlon helyenként még erős északnyu­gati, északi szél. Várható leg­magasabb nappali hőmérséklet szerdán 22—23 fok között. (MTI) LEGÚJABB i Kedden este a romániai Cons- tancában befejeződött a nemzet­közi férfi röplabdatorna. NDK — Magyarország 3:0 (7, 4, 7). Magyarország—Belgium 3:1 (8, 7, —12, 13), NDK —Románia 3:2, Lengyelország—Japán 3:1, Lengyelország—Belgium 3:1, Ro­mánia—Japán 3:0. A torna vég­eredménye: II. NDK 10 pont, 2. Magyarország 9, 3. Románia 8, 4. Lengyelország 7, 5. Japán 6, 6. Belgium 5 ponttal. A magyar válogatott csütörtökön délután 15.15-kor érkezik a Keleti pálya­udvarra. NB I. Férfi. Csepel—Egri Spar­tacus 6:2 2498:2442. FTC —BKV Előre 8:0 2856:2581. Z. Danu- via—P. Vasas 5:3 2593:2442. A forduló legjobbjai: Tősi (Egri Spartacus) 472, Rákos (BKV Elő­re) 453, Mázsár (BKV Előre) 451, Pummer (Egri Spartacus) 426, Lénárt (P. V^isas) 422. NB I. Női. RF Építők—Győri Len 5:3 2214:1991. Csepel—K. Porcelán 2391:2231. SZAK —BKV Előre 6:2 2505:2365, Gy. Richards —Z. Danuvia 5:3 2396:2359. Nagykanizsai Kinizsi—FTC 3:5 2308:2357. K. MÁV—Tatabánya 7:1 2440:2260. A forduló legjobb­jai: . Hávelné (BKV Előre), 446, Nádasné (FTC) 427, Árvainé (FTC) 427, Szabóné (Z. Danuvia) 420, Sallainé (Z. Danuvia) 416, Fenyöházi (Tatabánya) 406. NB II. Kelet. Szegedi Építők — KISTEXT 6:2 2481:2447. Gyu­lai MEDOSZ—Szegedi IKV 3:5 2402:2407. SZAK —ÉRDÉRT 6:2 2632:2527. Ceglédi .Építők—K. MÁV 6:2 2455:2435. Szegedi Postás—K. Petőfi 6:2 2703:2501. Bp. Cserző—Bp. Postás 6:2 2579:2543. Hódmezővásárhelyi MEDOSZ —DVTK 7:1 2424:2269. Á forduló legjobbjai: Porvai (ÉR­DÉRT) 469, Pintér (K. MÁV) 454, Budai (Bp. Postás) 452, Gyeb- rovszky (K. Petőfi) 440, Kun (K. Petőfi) 438. * NB II. Nyugat. PBTC—Győri Richards 6:2 2508:2472. PBTC— Péti MTE 6:2 2462:2406. Ganz- MÁVAG—Veszprémi Vegyész 6:2 2554:2483. Herendi Építők— Dorog 2505:2522. SFAC—Beloian­nisz 7:1 2671:2538, MOM — B. Épí­tők 7:1 2557:2379. A forduló leg­jobbjai: Szabó (Beloiannisz) 460, Németh (V. Vegyész) 458, Szántó (Dorog) 446, Bozi (Dorog) 443, Antaiics (Győri Richards) 431. Az országos női sakkbajnok­ság középdöntőjének V. fordu­lójában a következő eredmények születtek. I. csoport: Kovácsné— Csapó 0:1, Későné—Nagyné 1:0, dr. Csatlósné—Sinka, Dusnokiné —Tompáné és Rosta M.—Tokaji- né mind döntetlen. Finta szabad. Élmezőny: Tokajiné, Tompáné 4, Csapó, Későné 3 pont. II. cso­port: Lángos—Kisvölcsey dön­tetlen, Jászay—Sillyéné döntet­len, Porubszky—Czynolter 1:0, Balióné—Budainé 0:1, Tóthné — Molnár 1:0. Csathő szabad. Él­mezőny: Porubszky 4.5, Jászay 3.5, Czynolter, Lángos 3 pont. LABDARUGÓ-BAJNOKSÁGOK Szovjetunió. Kupadöntő Moszk­vában 100 000 néző előtt: Kár­páti Lvov—SZKA Rosztov 3:1. Meglepetés a II. osztályban sze­replő Ívovi együttes győzelme. Torpedó Moszkva—Dinamó Moszkva 1:1. Franciaország. Angers—Bastia 5:0. Csehszlovákia. A második forduló után csak a Slovan Bnatislava és a Zilina áll pont- veszteség nélkü, az újonc Tát­rán Presov viszont még nem szerzett pontot. A forduló ér­dekessége, hogy az idegenben játszó csapatok mind kikaptak. Ezúttal sem játszott Horváth (Slovan) és Dobiás (Trnava), mindkettő sérült még. Union Tepice—Jednota Trónéin 1:0, SONP K’.adno—Tátrán Presov 3:1, Zilina—VSS Kosice 2:1, Dukla Prága—TJ Gottwaldov 2:1, Spartak Trnava—Baniik Ost- rava 5:1, Lokomotív,a Kosice— Sparta Prága 2:0, Slovan Bra- tislava—Böhemlans Prága 4:0, Slavia Prága—lőtér Bnatislava 1:0. 1. Slovan 2 2------5:0 4 2. Zilina 2 2------5:5 4 3. Lokomotiva 2 11— 3:1 3 4. Slavia 2 1 1 — 4:3 3 Nemzetközi labdarúgó-mérkőzés Motor Lublin —Komádi 1:0 (1:0). Komádi, 800 néző. V: Do­bozi. A lengyel vendégcsapat a 20. percben lőtt Chachula-góllal győzött. Az amerikai öttusa-bajnoksá­gon, San Antonióban dr. Bob Beck 199 körös kitűnő ered­ményt ért el a lövészetben. Há­rom szám után egyébként' ő áll az élen 3065 ponttal. Wichmann Tamás az első ___1 DOBOGÓ A múlt heti sportteljesítmények alapján a kenusoké és a kajakosoké a pálma. Űk kapták a legtöbb szavazatot. Íme szavazólistánk: Hoffer József (Magyar Távirati Iroda): 1. Wichmann Tárná* kenuzó, 2. Gyarmati Andrea úszó, 3. Hargitay András úszó. Gulyás Gyula (Magyar Rádió): 1. Wichmann Tamás, 2. Hingl László—Cserha István kenu kettős, 3. Hargitay András. Lepies György dr. (Népszava): 1. Wichmann Tamás, 2. Hingl László—Cserha István, 3. Giczi Csaba—Tímár István kajak kettős. Lukács László (Népszabadság): 1. Wichmann Tamás, 2. Hingl László—Cserha István, 3. Hargitay András. Nagy József (Népsport): 1. Wichmann Tamás, 2. Hargitay András, 3. Gyarmati Andrea. Sirokmány Lajos (Esti Hírlap): 1. Wichmann Tamás, 2. Gyar­mati Andrea, 3. Hargitay András. Szabó Ferenc (Magyar Ifjúság): 1. Wichmann Tamás, 2. Tichy Lajos labdarúgó, 3. Hargitay András. Vincze Jenő (Magyar Hírlap): 1. Wichmann Tamás, 2. Giczi Csaba—Tímár István, 3. Hingl László—Cserha István. Vitray Tamás (Magyar Televízió): 1. Wichmann Tamás, 2. Gyarmati Andrea, 3. Hingl László—Cserha István. Zsolt Róbert (Magyar Nemzet): 1. Wichmann Tamás, 2. Giczi Csaba—Tímár István, 3. Hargitay András. A HÉT SPORTHÖSE: Wichmann Tamás kenus, 30 pont, 2—3. Hingl László—Cserha István kenu kettős és Hargitay András úszó, 8—8 pont, 4. Gyarmati Andrea úszó, 7 pont, 5. Giczi Csaba—Timár István kajak kettős, 5 pont, 6. Tichy Lajos labdarúgó, 2 pont. Varsóba készülnek Kijelölték <a Varsóban, szep­tember 20-án kezdődő súlyemelő világ- és Európa-bajnokságra a magyar csapatot. Lepkesúly: Koizreiter Sándor és Nagy Ró­bert. Léqsúly: Földi Imre. Pe­helysúly: Benedek János. Köny- nvűsúly: Bagócs János. Váltó- súly: Szarvas Gábor. Középsúly: Bakos Károly. Félnehézsúly: Nagy Ferenc. A kilencedik Amb- rózi Jenő (könnyűsúly), Veres Győző vagy Tóth Géza (félnehéz­súly) lesz. Nemessányi kihagyá­sával kapcsolatban Orvos And­rás, a válogatott edzője kijelen­tette: ,.A 110 kilósak között jelen­legi eredményeivel még nem pá­lyázhat jó helyre. Márpedig a válogatásnál az volt az elsődle­ges szempont, hogy olyanok utazzanak ki, akik bekerülhet­nek az első hat közé és pontot szerezhetnek.” Sportolóink Külföldön CSÉPÁN NYERTE A ROMÁNIÁI NEMZETKÖZI VITORLÁZÓREPÜLÖ-VERSENYT Véget ért a romániai Iasiban rendezett nemzetközii vitorlázó­repülő-verseny Csépán János és Kesselyák Mihály közepesen kezdett. A 100 km háromszög­repülésben a 6. és 7. helyet ér­ték el. Csépán ezután a 3. szá­mot követően az összesítésben az első helyre került. A további számokban azonban a románok veterán versenyzője, Finescu bi­zonyult jobbnak és 6 verseny- ezám után összesítésben az első helyre került. Az izgalmas hajrá ekkor kezdődött. Csépán a 7. versenyszámban megközelítette, majd a 100 km-es cél távrepülés­ben megelőzte a román verseny­zőt. Kesselyák is javított, és vé­gül a 4. helyet érte el. Gönczi Péter a lengyelországi Rzeszówban képviselte a magyar színeket és 19 lengyel verseny­ző között az értékes 2. helyet szerezte meg. Az 5 verseny­számból 2 alkalommal 1. helye­zést ért el. A 200 km-es három­Sportműsor SZERDA ASZTALITENISZ. Balaton-baj­nokság. Veszprém, 9. ATLÉTIKA. Országos felnőtt összetett-bajnokság, II. nap, Szolnok, 9 és 16. Olimpiai Kupa III. forduló az Újpesti Dózsa ren­dezésében, II. nap, Megyeri út, 16.30. Maratoni bajnokság. Űzd, 16.30. BIRKÓZÁS. Magyarország— NDK ifjúsági válogatott-mér­kőzés, Székesfehérvár, Üt- és Vasútépítő Technikum tornater­me, 18. KERÉKPÁR. A Tiszántúli kör­verseny végső célja, befutás Szegeden a Postás Otthon- előtt. KÉZILABDA. II. Nemzetközi Balaton Kupa női torna. Mérkő­zés az ötödik helyért, Fűzfő. 17. Mérkőzés a harmadik helyért, Veszprém, 18.30. Döntő mérkő­zés, Veszprém, 19.40. NB I. Fér­fiak: Tatabányai Bányász—Deb­receni Dózsa, Tatabánya, 10.30. Elektromos —Bp. V. Meteor, La- torcza u., 18, Fodor, Horváth. Újpesti Dózsa —Vasas, Megyeri u., 10, Dobos Sáli. Győri Textiles —Csepel, Győr, Dimitrov-sétány, 11. Nb I. B. Nők: Csornai ME­DOSZ—MTK, Csorna, 17. NB II. Nyugat. Nők: Pápai Spartacus— Győri Richards, Pápa, 10. KOSÁRLABDA. Balaton Kupa döntői. Fűzfő. 7 és 15 óra. LOVAGLÁS. Nemzetközi és te­rületi bajnokság, Tamási, 10. MOTOR. Nemzetközi motorke­rékpáros salakpályás verseny, Debrecen, 16. ÖKÖLVÍVÁS. A nemzetközi Dobó István- emlékverseny se­lejtezői, Eger, 16. A Petőfi Népe Kupa döntői, Kecskemét, 10. Az FTC Alkotmány Kupa versenyé­nek döntői, Jégsafniház, 10. SPORTLÖVÉSZET. Alkotmány ünnepi emlékverseny, Dózsa, lő­tér. 8. SÚLYEMELÉS. Alkotmány Ku­pa viadal. Szeged, Rókusi torna- csarnok, 8. TEKE. Alkotmány Kupa-ver­seny, Építők- és Ruhagyári pá­lya, fél 8. TENISZ. 1969. évi nemzetközi bajnokság. Margitszigeti tenisz­stadion, 8.30 és 14.30. ÚSZÁS. Balaton távúsaóbaj- nokság, Tihany, 13. VITORLÁZÁS. Nemzetközi vi­torláshét és magyar bajnokság. Balatonfüred, IV. futam, 9. LABDARÚGÁS. MNK-döntő: Újpesti Dózsa— Bp. Honvéd, Népstadion, 16.30. Biróczki (Schopp, Vincze dr.). Újpesti Dózsa: Szentmihályi — Káposzta, Soiymosi, Noskó (Hor­váth), Bánkút! — Dunai III, Gö­röcs — Fazekas, Bene, Dunai II, Nagy L. Bp. Honvéd: Bicskei — Kelemen, Ruzsinszki, Táj ti (Vági), Marosi — Tussinger, Ko- mora — Pusztai, Tichy, Kozma, Karakas. Előtte, 14.45-kor: Sza­bad Föld Kupa-döntő: Szentegát —Üllő. NB III. Észak: A. Bányász— Miskolci Bányász, Alberttelep, 16.30, Spanyol. B. TSZ SK—Tisza- szederkényl MTK. Bag, 16.30, Kiss I. Nyugat: MÁV NTE—Keszt­helyi Haladás, Nagykanizsa, 16.30, Szil vasi. SZSE—Kőszegi Textiles, Szombathely, 16,30, Fehér dr. Katona József SE— MÁV Tapolcai IAC, Zalaegerszeg, 14.30, Szabó I. Mer esz.) ev SE— Szombathelyi Vasas, Tapolca, 16.30, Gáspár. Sz. Dózsa — Zala­egerszegi Dózsa, Szombathely, 10, Palotai. K. Építők — Kanizsai Dózsa, Körmend, 16.30, Gróf. N. Sáska Petőfi—Marcali VM, Kis- kanizsa, 16.30, Lékai. Az S. Ki­nizsi— Celldömölki VESE mérkő­zést 27-én játsszák le. Nemzetközi mérkőzések. Pé­csi Dózsa—FK Boravo (jugo­szláv), Pécs, 11. Hámori. SZEOL —Szabadkai válogatott, Szeged, 16.30, Előmérkőzés: Szeged — Szabadka ifiválogatott, 3. Hajdú Vasas (Téglás)—Motor Lublin, Téglás, 16.30. Előkészületi mérkőzések; Nagy- káta—Magyar ifjúsági váloga­tott, Nagykáta, 16.30. Utánpót­lás-válogatottak tornája Nyír­egyházán. Az 1. helyért: 16, a 3. helyért: 14. Barátságos mérkőzések: BKV Előre — Egyetértés, Kispest. Le­hel u., 10.30. MTK—BEAC, Hun­gária út, 9.30. Ganz-MA VÁG — Vasas, Kőbányai út, 10.30. Me­zőtúr válogatott—Csepel. Mező­túr, 17. Petöházi Kinizsi—Fe­rencváros, Petőháaa, 16.30. Sár­vári Kinizsi—Ferencváros. Sár­vár, 16.30. ZTE—Szombathelyi Haladás. Zalaegerszeg, 17. Diós­győri VTK—Papp József SE, Diósgyőr, 17. .SBTC—Romhány. pályaavató mérkőzés, Salgótar­ján, 16.30. BLSZ-bajnokság. I. osztály, 2. csoport: Medicor—K. Porcelán, Soroksári út, 9. A SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS BAJNOKSÁGÁNAK MŰSORA m Atlétika. Népstadion, edző­pálya. 11. Kajak-kenu. Népsziget, Nép- stadion-Vízitelep, 14. Kézilabda. Dunaújváros, Ko­hász-sporttelep. Kosárlabda. XIII.. Klapka u. és IX., Kinizsi u., 7.30. Labdarúgás. Hengermalom u. (M. Kábel). 8.30. Torna. Játékcsamok, 10 és 14. Úszás. Margitsziget. szögrepülésben új magyar re-, kordot állított fel 71 km-es át-, lagsebességgel.. 1. SZOVJETUNIÓ, ... 12. MAGYARORSZÁG A FŐISKOLAI SAKKCSAPAT­VILÁGBAJNOKSÁGON Drezdában befejeződtek a fő­iskolai sakkcsapat-világbajnok­ság küzdelmei. A Szovjetunió együttese az utolsó fordulóban újabb győzelemmel növelte elő­nyét és végeredményben 5.5 ponttal megelőzve Jugoszláviát, fölényesen nyerte a világbajnok­ságot. A B-csoportban a magyar csa­pat az utolsó fordulóban le­győzte Izlandot, e végeredmény­ben a 12. helyen végzett. A-csoport Dánia—Jugoszlávia 2:2, Szovjetunió—Anglia 3:1, Ror mánia—Egyesült Államok 2:2, NDK—Csehszlovákia 2.5:1.5, NSZK—Bulgária 2:2. Végeredmény: 1. Szovjetunió 27, 2. Jugoszlávia 21.5, 3. Bulgá­ria 19.5, 4. NSZK 19.5, 5. NDK 17.5, 6. Angllia 117.5, 7. Egyesült Államok 17, 8. Románia 16.5,' 9( Dánia 12, 10, Csehszlovákia 12. pont. B-csoport: Svédország—Görögi ország 2:2, Izrael—Fülőp-szigei tek 2:2. Kuba —Norvégia 2:3, Finnország—Ausztria 1:3, Mát gyarország—Izland 3:1. A további sorrend: 11. IzraeJ 23.5, 12. Magyarország 23.5, 13. Izland 22, 14. Norvégia 21.5, 15i Ausztria 18.5, 16. Kuba 18, 117, Finnország 17.5, 18. Svédország 16.5, 19. Fülöp-szigetek 12, 20, Görögország 7 pont. ADORJÁN KEDVEZŐEN ALL’ ANDERSSON ELLEN Stockholmban megkezdődött az ifjúsági egyéni eajtótoviJágbaj- nokság döntője. Az 1 —12. he­lyért küzdő versenyzők A-cso- portjábara szerepel a magyar Adorján is. Első játszmája füg­gőben maradt, de a jelentések szerint kedvezően áll e svéd Andersson ellen. Az első for­duló eredményei: Andersson (.svéd)—Adorján (magyar) függő. Káplán (Puerto Rico-i)—Vujacsics (jugoszláv) 1:0, Karpov (szovjet) — Neckar (csehszlovák), függő. Juhiaké (NSZK)—Dias (kubaii) 1:0. Vogt (NDK) —Mc Kay (skót) 1:0. Urzica (román) — Gaistro (ko­lumbiai) 1:0. (MTI) A csehszlovák—magyar VB-selejtező esélyeiről beszél Sós Károly, valamint Milán Michalik, a Csehszlovák Labdarúgó Szövet­ség elnöke a Labdarúgás most megjelent számában. Néhány to­vábbi cikk címe a lapból: Köz­véleménykutatás: Újpesti Dózsa— Ferencváros 3:1 — Válogatottak arcképcsarnoka: Zámbó Sándor — Képes VB Híradó. — Bemutat­juk csapataink BEK-, KEK- és EV K- ellenfeleit. — Mit várnak, mit remélnek? (Hangok az NB l-ből.) — Az edző fóruma soro­zatban előadó ezúttal Bukovi Márton — Reménységeink az ORT-n Kopogtat a jövő. Maqyar Testnevelő*! és Sportszövetség lapja. Főszerkesztő: Szabó Béla. Szerkesztő: Ardal Aladár. Szerkesztőség: Budapest, vntg Somogyi Béla utca 8. Telefon: 130—460. Este 9 óra után: 338— 568. Kiadja az Ifjúsági Lapkiadói Vállalat. Felelős kiadó: Tótfi László Igazgató. Kiadóhivatala Budapest. VI., Révay utca 16. 1 Telefon: Í18—660. Terjeszt! a Magyar Posta. BNSflJ zetésl d!J egy hónapra 24 fortnd negyedévre 72 forint. Megjelenik szerda kivételével mindennap. Index: 25004 Szikra Lapnyomda, Budapest, " s

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék