Népsport, 1972. augusztus (28. évfolyam, 181-207. szám)

1972-08-18 / 195. szám

ATLÉTIKA ♦ SAKK ♦ TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS ♦ EVEZÉS ♦ VITORLÁZÁS ♦ MOTOR ♦ VÍZILABDA ♦ BIRKÓZÁS ♦ ATLÉTIKA ♦ Női evezős EB - meglepetések nélkül Brandenburg, XIX. n5i evezős Európa-bajnokság. Egy EB, amelyet az olimpia jegyében rendeztek. Furcsa ezt elmonda­ni egy olyan sportágról, amely­ben éppen a női számok nin­csenek az olimpia műsorán ... De az ezeréves város alig né­hány éve avatott evezőspályájá­ra azért lőttek el húsz ország és négy kontinens képvise­letében a versenyzők, hogy megküzd fenek az EB ér­meiért és helyezéseiért — és hogy megmutassák: éret­tek arra, hogy helyet kapja­nak az olimpiák műsorá­ban. Természetesen a bemutatkozók még nem tudtak beleszólni a „veteránok” küzdelmébe, de ahogy az amerikai csapat egyik tagía, a tatai EB óta Magyar- országon is ismert Karin Cons- tant elmondta, 1974-re, az első női világbajnokság időpontjára várhatóan megerősödnek any- nyira az Egyesült Államok ver­senyzői. hogy nem játszanak mai'’ alárendelt szerepet. Ugyan­így fogadkozott az ausztrál és az új-zélandi küldöttség is. Brandenburgban hat ország versenyzői szereztek érmeket, tíz nemzet volt képviselve az öt szám döntőiében. Aki figye­lemmel kísérte az elmúlt évek­ben az erőviszonyok alakulását, annak ez az EB nem hozott nagy meglepetést. Várható volt, hogy az 1969 óta különösen szí­vósan előretörő nyugati orszá­gok közül ismét jól szerepel majd az NSZK, Frhnciaország és Hollandia. A narancssárga trikós holland lányok még léptek is egyet előre tavalyhoz képest, amit egy-egy arany, ezüst és bronzérmük, a pontversenyben elfoglalt szoros negyedik helyük bizonyít. Érdekes, de az előzmények is­meretében nem meglepő az NDK erős visszaesése. 1966 óta, ami­kor először előzték meg az aranyérmek tekintetében a Szov­jetuniót, ez a két „evezős-nagy­hatalom” váltakozó eredmény­nyel, de mindig az élen csatá­zott. Tatán 1970-ben az NDK- beli lányok a csúcson voltak (3 arany, 1 bronz, 1 ezüstérem) ezután sok nagy tudású verseny­zőjük visszavonult és ezt az érvágást azóta sem heverték ki. Ügy látszik az ő utánpótlásneve­lésükben sem ismeretlen foga­lom a „lyukas évjárat” ... A Szovjetunió csapata Bran­denburgban az utóbbi évek legegységesebbje volt. Há­rom aranyérmet szereztek a vörös trikósok, csak a négy­párban nem bírtak a külön klasszist jelentő románok­kal és tovább tart náluk az egypárevezősök krónikus gyengesége. (Ez a gyengeség persze csak vi­szonylagos, bár nekünk volna már egy ötödik helyezett egypár­evezősünk.) Magyarország három hajóval lépett színre Brandenburgban. A nyolcassal kezdjük szereplésük értékelését, mert egyedül ez az egység volt döntőben. Igaz. ezért nem kellett előcsatározásokat folytatnia, hiszen mindössze hat" induló akadt. Ebben a szám­ban hosszú évek óta nem ké­pes bővülni a mezőny, hiába, kilenc ember utaztatása már meggondolandó. így aztán álta­lában nincs több 6—7 nevező­nél; ezek a csapatok viszont erősek! így kell szemlélnünk nyolcasunk negyedik helyét. Ha csak a puszta helyezést néznénk, ez nem jelentene többet, mint a tatai eredmény megismétlését, és egy hellyel való javulást Kop­penhágához (1971) képest. Ennél többről van azonban szó. Tatán 13.39, Brandenburgban 9,51 szá­zad másodperc választotta el hajónkat a győztestől, tavaly a koppenhágai EB után pedig csak azt írhattuk: nyolcasunk a vert mezőnyben, ötödik helyen vég­zett, de több mint 5 másod­perccel a negyedik Hollandia, és 23 másodperccel a győztes mö­gött! Harcosabb és jobb is volt a most indult egység elő­deinél. Jót tett a következetes­ség a válogatásnál és a bátor fiatalítás is. Továbbra is elszomorító azon­ban párevezőseink szerep­lése. Mint mindig, amikor nem tudunk ütőképesnek ítélt négypárevezőst kiállí­tani, most is a dublóra kon­centráltunk, az eredmény: 8. hely. Az egypárevezősben ismét egy fiatalt próbáltunk mély vízbe dobni, tehát megint nem volt erre a számra kiforrott, számot­tevő eredmény elérésére képes emberünk. Szakvezetőink mé­lyebb elemzést, a hibák okai­nak feltárását ígérték az EB után. Nem lesz nehéz dolguk, hiszen olyan régen járunk eb­ben a cipőben, hogy alaposan kitapostuk, a magyarázatokat már meg is untuk. Röviden: amíg nem nő fel a jelenlegi él­vonalnál magasabb tudású fia­tal gárda, aligha számíthatunk az elkövetkezendő EB-n és az 1974-es világbajnokságon a mos­taninál jobb eredményre. Hungária Kupa Bozán eltévedt - Monspart nem Viharos éjszaka után viharos­nak ígérkező versenynapra virrad­tak hét ország kiváló tájékozódási futói, a VB főpróbájának számító Hungária Kupa első napján — Nagykovácsi környékén — az ese­mények igazolták is a várakozást. Az első — kisebb — vihar ak­kor támadt, amikor kiderült, hogy páJ vakitűzési hiba miatt nem ke­rülhet sor sem a serdülő, sem az ifjúsági viadalra. A felnőttek versenyén is akadt kellemetlen momentum: Bozán pá­lyát tévesztett — és diszkvalifikál­ták a két év előtti országos egyé­ni bajnokot. A férfi VB-csapat tagjai viszont sikeresen szerepel­tek: ők szerezték meg a viadal el­ső öt helyét! A nők mezőnyében ezúttal is a szovjet vendégek kel­tettek meglepetést. Igaz, Monspart Sarolta biztos gzyőzelmét nem ve­szélyeztették. Elindult a versenyen egy volt neves szovjet atléta is. A 3000 m-es akadályfutás volt világcsúcs­tartója, Rzsiscsin megnyerte a sze­niorok viadalát. Eredmények. Nők. Felnőttek: 1. Monspart (Spartacus TE) 1:14:22, 2. Milova (szovjet) 1:17:34, 3. Pjatakova (szovjet) 1:22:13, 4. Horváth M. (OSC) 1:24:59, 5. Szlavina (szovjet) 1:29:42, 6. He­gedűs Á. (BEAC) 1:30:33. Férfiak. Felnőttek. A-kategória: 1. Boros (Egri Spartacus) 1:25:22, 2. Sőtér (BSE) 1:30:02, 3. Vajda (Bp. MÁV) 1 :31 :01, 4. Hegedűs (BEAC) 1 :34:03, 5. Horváth (OSC) 1:34:39, 0. Balogh (Spartacus TE) 1:40:10. B-kategória: 1. Gyurkó (VM Egyetértés) 1:25:43, 2. Lacz- kó (Bp. MÁV) 1:33:25, 3. Sklenar (csehszlovák) 1:39:17. Juniorok: 1. Erdélyi (VM Egyetértés) 1:12:12, 2. Limstein (MAFC) 1:15:24, 3. Kérdő (Ózdi Kohász) 1:16:55. Változó időjárásban ellentétes teljesítmények Ahogyan változott az időjárás, úgy hullámoztak a teljesítmények is a budapesti serdülő atléták két­napos bajnokságán. Szerdán még szédelegni lehetett a hőségtől, másnap este a hűvös szélben már kabátra volt szükség. Az ötven bajnoki számban is egyes győzte­sek eredményei magasabb hőfok­ról tanúskodtak, de akadtak, kü­lönösen a fiú közép- és hosszú­távfutóknál, egészen kiábx-ándító jelenségek. A legjobb teljesítményt Klenóczky nyújtotta távőlugrás- ban. Harmadik futógyőzelme után Kei eh boldogan rohant a pálya­udvarra. hogy csatlakozhasson a Romániába induló ifjúsági váloga­totthoz. A 16 éves fiúk közül a vágtázók, az akadályfutók, a do­bók, a rúddal 4 métert ugró Pfeií- fer és a gyalogló Szálas vehetik fel majd a versenyt az országos bajnokságon a vidék legjobbjaival. A győztesek és a legjobb helyezet­tek eredményei: I. nap. Fiúk. 100 m. 16 évesek: Lóránd K. (Honvéd) 11.0, Konta (KSI) 11.2. 15 évesek: Szeile (U. Dózsa) 11.4. 400 m. 16: Molnár (FTC) 53.7. 15: Kloss (Ganz-MÁ- VAG) 55.5. 1500 m. 16: Szabó (Vasas) 4:20.8. 15: Takács (KSI) 5:01.2. 110 m gát. 16: Veszelovsz- ky (U. Dózsái 15.4, Kollár (Cse­pel) 15.5. 100 m ffát. 15: Szeile 14.9. 1000 m akadálv. 16: Kele­men (FTC) 2:46.8. Pál (Honvéd) 2:50.6. 15: Pesti (BKV Előre) 3:01.2. Távol. 16: Váczi (Honvéd) 624. 15: Szalma (Vasas) 619. Súly (5 kg) 1R: Hochstein (Hon­véd) 14.35. 15: Kunor (BEAC) 13.55. Gerely. 16: Lakatos (BVSC) 55.20. Kiss E. (KSI) 54.72. 15: Lé­ka (Vasas) 46.94. Kalaüács (5 kg). 16: Katona G. (KSH 52.88. Megve­ri (Csepel) 52.24. 15: Kunor 42.92. Lányok. 100 m. 16: Reich (BKV Előre) 12.5. Tomoai (Cseoeli 1TR. 15: Végh (Csepel) 12.9. 600 m. 16: Reich 1:39.0. 15: Szenttem^ci (FTC) 1:45.7. Távol. 16 Kle"-W- ky (Vasas) 572. 15: Kósa (KSI) 510. Súly. 16: Horváth G. (Hon­véd) 11.98. 15: Varga Zs. (BVSC) 11.11. Kerely. 16: Bogó (Építők) 36.24. 15: Varga Zs. 35.62. II. nap. Fiúk. 800 m. 16: Benze (U. Dózsa) 2:09.4. 15: Hajma (Bp. Honvéd) 2:12.1. 3000 m. 16: Ke­lemen 9:25.0. 15: Vigh (BVSC) 10:23.0. 200 m gát. 16: Vesze­lovszky 27.2. 15: Szeile 27.8. 8 km gyaloglás. 16: Szálas J. (Bp. Hon­véd) 38:31.4. 15: Takács (Bp. Honvéd) 45:48.0. Magas. 16: Pfeiffer (U. Dózsa) 185. 15: Lipcsei (Honvéd) 170. Rúd: Pfeiffer 400 cm. 15: Vladár (KSI) 290 cm. Diszkosz (1.5 kg). 16: Vágó (Cse­pel) 50.8. 15: Kunor 39.40. Lányok. 300 m. 16: Reich 41.2. 15: Kerényi (BKV Előre) 43.1. 100 m gát. 16: Agics (U. Dózsa) 15.4. 80 m gát. 15; Siska (Vasas) 12.3. Magas. 16: Katona M. (BEAC) 166, Máté (U. Dózsa) 160, Pelczer (Bp. Spartacus) 157. 15: Fogarasi (Bp. Honvéd) 148. Diszkosz. 16: Hor­váth M. (Vasas) 33.08. 15: Bollog (KSI) 35.58. " —... Az olimpiai küldöttség búcsúztatásának rendje Szombaton, a magyar olimpiai küldöttség búcsúztatásakor a meghívóval rendelkezők a Feri­hegyi repülőtér B-kapuján me­hetnek be. Más érdeklődők a B gépkocsibejárót vehetik igénybe — természetesen csak gyalogo­san. A repülőtér zárva lesz. A Volán 8.40 órától sűrített jára­tokat indít a MALÉV Dorottya utcai irodája elől és az ünnep­ség után a hivatalos menettérti díjjal, ugyanoda szállítja vissza a búcsúztatókat, érdeklődőket. DRAPAL KETTŐS SIKERE CSEHSZLOVÁKIÁBAN A csehszlovákiai Prievidzán 18 ország számos kiválósága rész­vételével nemzetközi motoros gyorsasági versenyt rendeztek. A magyar motorosok közül Drapál János szerepelt a legjobban: két géposztályban győzött. 250 kem: 1. Drapál (Bp. Hon­véd) Yamaha gépen. 2. Thünge- tal (NDK-beli) MZ. 350 kem: 1. Drapál, 2. Bergold (osztrák) Ya­maha. GYŐZELEM BELGRADBAN A magyar ifjúsági kötöttfogású birkózó-válogatott Belgrádban sze­repelt a jugoszláv és román ifjú­sági válogatott sportolói ellen. A magyar csapat a román ifjúsági és junior válogatott ellen 5.5:4.5, a jugoszlávok ellen 7:3 arányban győzött. A magyar csapat tagjai: Sipeki, Antal, Pulai, Mészáros, Gál, Dobó, Molnár, Gurics, Langauf, Nagy. ORSZÁGOS NAGYHAJÓS VITORLASBAJNOKSAG Az elmúlt héten, többnyire szél­csendes, fülledt, meleg időben bo­nyolították le az 1972. évi orszá­gos nagyhajós vitorlásbajnokság futamait. Eredmények, összevont tőkesú­lyos osztály. Bajnok: „Tramanto- na’* (Bp. Építők; Bucsy, Tibiássi, Csonka, Sándor, Juricskai, Feke­te) 0 pont, 2. „Hungária” (Orszá­gos Tervhivatal SC) 17.7, 3. „Kék­madár” (MHD Balatonfüredi Va­sas) 20.1. Európa osztály. Bajnok: „Hurricane” (MHD Balatonfüredi Vasas; dr. Bozóti, Szabó. Pátrovics) 27.4, 2. „Villám” (MAHART SC) 32.4, 3. „Magellón” (MAHART SC) 38.4. Ismét szicíliai védelem a sakkvilágbajnoki döntőn A tizenötödik játszmával foly­tatódott csütörtökön délután a Szpasszkij—Fischer sakkvilág­bajnoki párosmérkőzés Reyk- javíkban. Szpasszkij pontosan érkezett, s világossal megtette az első lépést: kettőt tolt a király­gyalogon. Fischer öt percet késett. <3 a vezérszárnyi futógyaloggal lé­pett kettőt. Így tehát ismét szi­cíliai védelemmel kezdődött a játszma. Néni zörög a rukorpapír Fischernél előbb érkezett a hí­re ... Ezúttal is elküldött ugyanis egy levelet Lothar Schmid főbí­rónak. Panaszos levelet. Mond­ván: elviselhetetlen a versenyte­rem zaja. A beadványok sorsa önmagát ismétli. A főbíró ez­úttal is elutasította. És nyilatko­zott is: — Annyi panaszos levelet kap­tam már én ezen a VB-n Fi- schertől, hogy egy egész könyv­tárat meg lehetne tölteni velük. Érdekes, hogy Szpasszkijnak mindig minden rendben van. Pedig biztos, hogy rá is hatnak zavaró körülmények! Igaz, a „zaj” most kisebb lett: Fischer hatására a cukorkát és a csokoládét csomagolatlanul árul­ják a büfében. Dráma — perrel Látszólag csendben folytató­dott tehát a játszma. Az első érdekességet a 12. lépés produ­kálta. Ekkor ugyanis Fischer huszonhat (!) percet gondolko­dott a válaszlépésen. A kulisszák mögött ugyanak­kor megkezdődött egy nagy drá­ma. A hírügynökségek közölték: Chester Fox amerikai filmpro­ducer 1.75 millió dolláros pert indított — Fischer ellen. Isme­retes, hogy az amerikai sakkozó lehetetlenné tette a tévé-közve­títést. A szerződésszegés tehát közel kétmillióba kerülhet — ha a bíróság is úgy gondolja... Az események hű képet adnak az Egyesült Államok „divatjá­ról”, az üzletről. Továbbá az üz­let és a lélektani hadviselés egy­mástól elválaszthatatlan kaocso- iatáról. Szinte már megdöbben­tő a világ publikuma előtt le­játszódó üzletparádé: Chester Fox megbízottai azzal a szán­dékkal érkeztek Reykjavíkba, hogy a 15. játszma idején (!!) adják át Fischernek a kereset- levelet. Az amerikai tragikomédia ál­lásáról nem érkezett hír. A játszmáról pedig — lapunk zár­táig — annyi, hogy a 13—15. lé­pésen Fischer húsz perccel töb­bet gondolkodott, mint a világ­bajnok. KELLEMETLEN MEGLEPETÉS Nemzetközi női sakkverseny ért véget Leningrádban. Tizennégy versenyző viadalán két fiatal szov­jet sakkozónő végzett az élen — egyaránt kilenc ponttal: a 17 esz­tendős Levityina és az egy évvel idősebb Epstein. A magyar színe­ket képviselő Ivánka Mária kelle­metlen meglepetést szerzett: öt pontjával a ML helyen végzett. GELENCSÉR EZÜSTÉRMES Befejeződött Lipcsében a sike­tek ötödik sakkvilágbajnoksága, amelyen tizennégy ország verseny­zői vettek részt. A magyar Gelen­csér József 5 pontot gyűjtött, s ezzel az értékes második helyet szerezte meg a világbajnok bolgár Musztakerszki mögött (5.5 pont). A bronzérem a csehszlovák Schmidnek (4.5) jutott. A követke­ző VB-re négy év múlva kerül sor Csehszlovákiában, a legköze­lebbi csapat VB-t pedig Dánia ren­dezi 1974-ben. Hiúsági a nehéz feladat előtt ' Ifjúsági atlétáink szombaton és vasárnap régi ellenfeleikkel, a románokkal mérkőznek. Tavaly itthon, Gyulán a férfiak 109:102­re kikaptak, a nők fölényesen, 30 ponttal nyertek. A román férfiak az idén is lényegesen esélyesebbek, viszont női csapa­tunk most sokkal nehezebb fel­adat előtt áll. Nem olyan erős, mint tavaly és éppen ezért si­kere nagyon kétséges. Hiányozni fog az olimpiás Rudolf és a kö­zéptávokon a még mindig sé­rült Kovács K. Feltétlenül hát­rányt jelent az is, hogy a hét végi találkozó a magaslati Poia- nán kerül sorra, mert a ritkább levegőben közép- és hosszútáv­futóinknak szokatlan, nehéz lesz a versenyzés. A viadalon az ifjúsági EB sza­bályainak megfelelő, tehát fér­fiaknak 19, nőknek 18 év a felső korhatár. A magyar válogatott zömmel az IBV-csapatra épül, aránylag kevés idősebb verseny­ző jött számításba. A 4x400 m-es váltók tagjait véglegesen a hely­színen jelölik ki, s a női szá­mokban lehet, hogy sor kerül a tartalékok „bevetésére” is. Az összeállítás a következő: Férfiak 100, 200 és 4x100 m: Lépőid, Lukács, Nagy T., Galántai, Lalus- ka. 400 m: Nagy T„ Sóstal. 4x400 m: Nagy T„ Sóstai, Széli, ?. 800 m: Szilágyi, Hrenek. 1500 m: Horváth B., Csernok. 5000 m: Golács, Hluchány. 2000 m akadály: Hluchány, Fülöp. 410 m gát: Kabarcz, Máth. 400 m gát: Árendás, Vigh. 10 km gya­loglás: Papp, Grandpierre. Magas: Halász, Gábossy. Rúd: Franké, Kiss T. Távol: Fodor, Parti. Hár­mas: Úri, Kepes. Súly: Fehér, Jáka. Diszkosz: Katona, Módla. Gerely: Lukács, Paragl. Kalapács: Almási, Balogh. Tartalék: Bocs- ka. Nők 100 és 200 m: Szabó I., Kö- nye. 4x100 m: Zlegner, Szabó I., Könye, Károly. 400 m: Könye, Lombos. 4x400 m: Könye, Szabó I., Lombos, Reich. Madlovics. 800 m: Lombos, Takács. 1500 m: Laskal, Takács. 100 m gát: Szabó I., Paulin. Magas: Mátay, Sámuel. Távol: Ziegner, Cserjés. Súly: Menyhárt, Vranyec. Disz­kosz: Mátraházi, Varga M. Ge­rely: Vágási, Józsa. Tartalék: Velancsics, Rácz, Klenóczky, Pap M„ Rákóczi. Mit tudunk a románokról? Vá­logatottjaik közül többen szere­peltek a legutóbbi IBV-n, de a csapatot jelentősen erősítik az idősebbek. A férfiak közül Bá­lán 48.3-as 400-as, a középtávfu­tók közül kiemelkedik a 800-as Ghipu, aki az idén l:47.7-es re­kordot állított fel, s a hosszú­távfutók eredményei is jobbak, a mieinkénél. Nagyon erős el­lenfél a három ugró, magasban Gavrilas (206), rúdban Anton (483) és hármasban Gheorghiu (15.35), a dobószámokban lordan (súly 16.83, diszkosz 50 m) és Stan (kalapács 64.40) a legjobb. A női válogatott „kulcslánya” a rövidtávfutó Monoranu, aki 100- on 11.6, 200-on 24.3, 400-on 54.5 mp-es idővel szerepel a listán. A magasugró Vulescu (178), a súlylökő Constantin (14.14), a diszkoszvető Condraschi (44 m) és a gerelyhajító Zörgő (54.20) egyaránt esélyes a győzelemre. Poianán egyébként a futók sa­lakon versenyeznek, a távol- és hármasugrást tartán-, a rúdug­rást guminekifutón rendezik. KÉP SZÖVEG NÉLKÜL Vízilabda IBV, Szentes (Folytatás az 1. oldalról) rája ellen is sok kifogás me­rült fel, a bolgár játékvezető azonban kezdetleges hibákkal előbb bosszantotta, majd már szórakoztatta a közönséget. A délelőtt befejező mérkőzését a románok játszották a bolgárok ellen. Románia-Bulgária 9:4 (2:0, 3:1, 3:2, 1:1) V: Stenpien (lengyel). Gd: Freund 3, Baescu 3 (1-et 4 m.- esből), Monteanu, Gaida, Fejér, ill. Toev 2 (1-et 4 m.-esből), Adamov, Jordanov. Kiállítás: Románia 8, Bulgária 7. A délutáni találkozókat a Szovjetunió—NDK mérkőzés ve­zette be. Szovj'etunió-NDK 12:4 (3:2, 3:0, 4:0, 2:2) V: Dinu (román). Gd: Frolov 3, Roskos 2, Jeliszejev 2, Szoko- lov 2, Belov, Gargomov, Aki- mov, ill. Richter 2, Drüchler, Pisnik. Kiállítás: Szovjetunió 11, NDK 6. Az első játékrészben még jól tartották magukat a németek, de később egyre nyilvánvalóbbá vált a szovjet fiúk fölénye. Bár nem látványosan, de pontosan, fegyelmezetten és eredménye­sen játszottak. A csatárok cifrá- zás nélkül, nagyszerűen lőttek. A második mérkőzésen a ma­gyar ifik szálltak vízbe a ku­baiak ellen. Magyarország—Kuba 8:5 (4:1, 0:1, 2:2, 2:1) V: Stenpien (lengyel). Magyar- ország: Fekete — Debreceni, Horváth, Sudár, Borkai, Gál, Vin- disch. Csere: Gém. Edző: dr. Ma- yer Mihály. Kuba: Dominquez, Cowlej, Medina, Tena, Rey, Nu- nez, Benitez. Csere Linares, Diaz. Edző: Szittya Károly. Gd: Horkai 3, Vindisch 2, Gál, Hor­váth, Sudár, ill. Rey 2, Tena 2. Dunez. Kiállítás: Magyarország 6, Kuba 4. Akárcsak az eddigi találkozó­kon, most is már az első perc­ben — Horkai 4 métereséből — az ellenfél hálójában táncolt a labda. Itt még lendületesen, nagyszerűen játszottak a fiúk, aminek eredménye ‘ Horváth, majd Gál ötveh másodperc alatt lőtt két gólja. A kubaiak leg­jobb lövője, Rey ugyan szépí­tett, de Borkai emberelőnyből ismét háromra növelte előnyün­ket. A második negyed néhány könnyelmű kapuralövése, pontat­lan átadása megtörte a csapat lendületét és felhozta az igen lelkesen játszó kubaiakat. Ettől kezdve felváltva estek a gólok. Fiataljaink a mérkőzés máso­dik részében indokolatlanul kap­kodni kezdtek, az előző két ta­lálkozóhoz képest halványabb teljesítményt nyújtottak. A ku­baiak viszont mérkőzésről mér­kőzésre jobb játékkal rukkolnak ki. A következő mérkőzésen, amely rendkívül unalmas játé­kot hozott, a románoknak két jobb negyed is elég volt a gyen­ge lengyel csapat ellen a győ­zelemhez. Románia—Lengyelország 8:4 (3:1, 1:1, 1:1, 3=1) V: Fangero (NDK-beli). Gd: Gaita 3 (1-et 4 méteresből), Freud 3, Fejér, Rát, ill. Sokals- ki 2, Tchorz, Pisarksi. Kiállítás: Románia 4, Lengyelország 9. A befejező mérkőzést a pont nélkül álló bolgárok játszották az 1 pontos csehszlovákokkal. Bár mindkét csapat játékosai meglehetősen sokat úsztak, a sablonos megoldások erőltetése miatt a játék bizony igen gyen­ge volt. A helyzeteiket jobban értékesítő csehszlovákok győ­zelme megérdemeltnek mond­ható. Csehszlovákia—Bulgária 5:3 (3:1, 2:1, 0:0, 0:1) V: Kőnigh (magyar). Gd: Bo- hát 2, Szabó, Hejret, Tomik, ill. Sztojev 2 (1-et 4 méteresből), Romanov. Kiállítás: Csehszlová­kia 4. Bulgária 3. A harmadik forduló után a magyar és a szovjet csapat 6—6 ponttal vezet a 4 pontos romá­nok előtt.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék