Népsport, 1977. október (33. évfolyam, 234-259. szám)

1977-10-30 / 258. szám

2 NÉPSPORT XXXIII. 258. ♦ 1977. október 30. SAKK NŐK RANDEVÚJA 3Meffhívatt: Mtthtti Zs nősei • JVét netnoethösi wnesicr Ivánka Mária Közeledik az esztendő vége, de ez a sakkozóknál — ellen­tétben más sportágakkal — a nagyüzem kezdetét jelenti. No­vember és december hagyo­mányosan az országos bajnok­ságok időpontja. Hosszú évek íratlan szabálya, hogy előbb a nők, majd a férfiak versenge­nek a bajnoki címért. Így van ez idén is. November 2-án leg­jobb női sakkozóink ülnek asz­talhoz. A világ élvonalához tartozó sakkozónőink legnagyobb hazai vetélkedője mindig felfokozott érdeklődést vált ki. Különösen az idei, hiszen hosszú-hosszú évek után először mindenki je­len lesz a sakkórák indításakor, aki számít a hazai mezőnyben. A megszokott arcok között ez­úttal lesz egy ismeretlen is. A Romániából házassága révé* nemrégiben Magyarországra köl­tözött Makai Zsuzsa nemzetkö­zi mestert a szövetség ugyanis meghívta a bajnokságra. A bajnoki címért — a fenti­ekből már kiderült — nagy harc várható. Az esélyek? Szin­te meghatározhatatlanok. Ki nyerhet? Talán a korábbi hétsze­res bajnok Ivánka Mária? Esetleg a bajnoki cím védője, a szintén hétszeres győztes Karakais Éva? Vagy Verőd Zsuzsa? Lehet, hogy a tavalyi második Kas Rita húzza ismét keresztül a papírformát, vagy Makai Zsu­zsa szerez rögtön bombameg­lepetést? Csak találgathatunk, választ semmiképp nem adha­tunk a kérdésre. Arra minden­képpen november 21-ig kell vámunk. — Régen látott izgalmas baj­nokságnak ígérkezik az idei — vélekedik Flórián Tibor, a szö­vetség főtitkára is. — Végre egy igazi bajnokság, ahol va­lóban a legjobbak vetélkednek egymással. Hét nemzetközi mes­ter indul, azt hiszem, ez biz­tosítéka lesz a magas színvona­lú játéknak. Növeli a verseny érdekességét a megemelt tizen­hatos létszám is. Az sem mel­lékes, hogy a jövő évi világ- bajnoki zónaversenyeken részt vevő magyar versenyzők kijelö­lésénél fontos szempont a baj­noki helyezés. És az érdekeltek véleménye? ízelítőül néhányuk idei szerep­lése és esélymegítéléseik. Ivánka Mária a korábbi évekhez viszonyítva az idén na­gyon keveset játszott, elsősor­ban azért, mert a nagy nemzet­közi versenyek időpontja ütkö­zött. Az egyéni versenyeken — Sinaia, Belgrád — az élme­zőnyben végzett, a jugoszlávok és a románok elleni válogatott mérkőzésen tudása legjavát nyújtotta. — Szokatlan ez a nagy lét­szám, de azt hiszem, ez elsó­Karakas Éva Verőd Zsuzsa sorban a mezőny második felét fogja zavarni. Nem hiszem, hogy nagy feltűnést kelt a ter­vem: szeretnék ismét győzni! Verőd Zsuzsa három nagy nemzetközi versenyen és a két válogatott találkozón játszott — egyenletesen és megbízható­an. A hagyományos belgrádi nőnapi versenyt holtversenyben megnyerte és biztos pontszerző volt mindkét válogatott találko­zón. Szerinte: — A bajnokság mindig több­esélyes, különösen vonatkozik ez az ideire. Az első két hely valamelyikén, de mindenképpen a dobogón szeretnék végezni. Kas Rita a tavalyi bajnokság legnagyobb szenzációját okozta második helyével. Az idei évet ugyanezzel a lendülettel folytat­ta. Januárban az újvidéki if­júsági Európa Kupán holtver­senyben megszerezte az első he­lyet, majd a júliusi lublini ver­senyen első ízben teljesítette a nemzetközi mesteri normát. Ki­tűnően mutatkozott be a váloga­tottban is. — A bajnoki ezüstérem bol­doggá tett, de nem elbizakodot- tá. Sokat tanultam, elemeztem, játszottam. Ebben az erős me­zőnyben elégedett lennék, ha az első ötben végeznék. Makai Zsuzsa alig egy hónap­ja érkezett Magyarországra és újoncként máris indul a bajnok­ságon. Élő-pontszáma alapján a magyar ranglistán közvetlenül Ivánka és Verőci mögött foglal helyet, így természetesen az esé­lyesek közé számit. Akárcsak Karakias Éva, aki az utóbbi két évben egyaránt győzni tudott és akinek most minden tudására szüksége lesz, ha magyar csúcs­tartóként szeretné elérni nyol­cadik egyéni bajnokságát. Be­melegítésként Halléban, egy nemzetközi versenyen indult — és a középmezőnyben végzett. A bajnokság azonban más via­dal... .Szerdán a sakkszövetségben hét nemzetközi mester, hat mes­ter és három mesterjelölt „ran­devúzik.” A lista: Ivánka Mária nemzetközi mester (MTK-VM), Petronicsné Verőci Zsuzsa nk. m. (Vasútépítő) Karakas Éva nk. m. (MTK-VM), Honfi Ká- rolyné nk. m. (Vasútépitö), Po- rubszky Mária nk. m. (ZTE), dr. Krizsán Gyuláné nk. m. (Utasel­látó), Makai Zsuzsa nk. m. (Bp. Spartacus), Sinka Brigitta mes­ter (MTK-VM), Kovács Márta m. (Mereszjev SE), Grosch Má­ria m. (Dunaújváros), Buzsor Béláné m. (Bp. Honvéd), Kas Rita m. (MTK-VM), Finta Er­zsébet m. (Tatabányai Bányász), Csonkics Tünde mesterjelölt (Bp. Volán), Kurucsai Istvánná mj. (Jánoshalmi Tsz SK) és Kovács Emőke mj. (MTK-VM). Latolgatásnak, esélylesésnek ennyi elég. A többi úgyis a ver­senyzőkön múlik. ü. J.) Kas Rita ÖKÖLVÍVÁS 2 fizető néző! CSB KELETI CSOPORT Honvéd Zalka SE—Petőfibányai Bányász 14:8. Gyöngyös, 50 néző. V: Majláth István, Nagy Károly. P: Erőss Béla, Mezei Aladár, Rigó Sándor, Varga Béla. Eredemények. (elöl a Honvé-d Zalka SE verseny­zői) : Papírsúly: Országh e. n. gy., 2:0. Légsúly: Péter — Roznyik, döntetlen, 3:1. Harmatsúly: Ács m. n. gy., mert Holló nem jelent meg, 5:1. Pehelysúly: Lukács ellen Berki a 2. m.-ben fa., 7:1. Könnyüsúly: Varga ellen Puporka a 2. m.-ben fa., 9:1. Kisváltósúly: Feri—Tóth döntetlen, 10:2. Váltósúly: Horváth m. n. v. Juhász ellen, 10:4. Nagyváltósúly: Deák a 2. m.-ben fa. Borok ellen, 10:6. Középsúly: Takács ellen Tolmács! az 1. m.-ben fa., 12:6. Félnehézsúly: Holló az 1. m.-ben Szabó ellen fa., 12:8. Nehézsúly: Juhász ellen Papp az 1. m.-ben fa., 14:8. Csupán két (!) fizető nézője volt a találkozónak, amelyet a Magyar- ország—Bolívia mérkőzéssel egy időben rendeztek meg. Mindkét hárommenetes mérkőzés döntetlen eredményt hozott, bár a kisváltó- Eúlyú Feri győzelmet érdemelt volna. A bajnokság állása 1. U. Dózsa 6 6----------103: 27 12 2. H. Zalka SE 7 5 — 2 95: 59 10 3. Csepel 5 2 — 3 48 : 62 4 4. Debr. MTE 6 2 — 4 52: 78 4 5. Petőfib. B. 6 ------- 6 30:102 — 6. Kecsk SC törölve RÖPLABDA Kettős román siker (Folytatás az 1. oldalról) selejtezők során ugyanis nagy küzdelemben bár, de szovjet győzelem született a rbmán— szovjet összecsapásokon. A ha­zai Dinamó játéka azonban már akkor többet ígért! És a női dön­tőben — a közönség fergeteges biztatása mellett — hatalmas, öt- játszmás csatában a Dinamó Bu­karest győzött. A férfiaknál elmaradt a várt szoros küzdelem az első helyért vívott mérkőzésen. A román együttes ugyanis parádés játék­kal, 3:1 arányban győzte le szovjet ellenfelét. Eredmények: , Nők: Dinamó Bukarest—Dina­mó Moszkva 3:2 (8, —14, —4, 8, 10) . Dinamo-csarnok, 1200 néző. Vezette: Karsai (magyar), Kara- secki (lengyel). Jók: Bogdán, Pet- cule, illetve Muradian. A 3. helyért: Rudá Hvezda Prá­ga—Gwardia Varsó 3:0 (9, 9, 7). Pénteken: Dinamó Moszkva — Gwardia Varsó 3:0 (3, 13, 7), Di­namó Bukarest — Rudá Hvezda Prága 3:0 (9, 11, 10). A női torna végeredménye: 1. Dinamó Bukarest, 2. Dinamó Moszkva. 3. Rudá Hvezda Prága, 4. Gwardia Varsó, 5. Levszki- Szpartak Szófia, 6. Dynamo Ber­lin. 7. Újpesti Dózsa, 8. Amnokan. Férfiak: Dinamó Bukarest—Di­namó Moszkva 3:1 (14, 13, —6, 11) . Vezette: Kovailics (Csehszlo­vák), Pék Jen Ho (KNDK-beli). Jók: Emeseu, Girleatnu, illetve Komyejev. A 3. helyért: Rudá Hvezda Prá­ga—Gwardia Varsó 3:2 ( — 7, 4, 10, -10, 4). Pénteken: Dinamó Moszkva— Moszkva, 3. Rudá Hvezda Prá- Gwardia Varsó 3:0 (11, 6, 4), Di- ga, 4. Gwardia Varsó, 5. Amno- Prága 3^1Uk(—5) Hvezda kan, 6. Levszki-Szpartak kSzófia, A férfitorna végeredménye: 1. ^• Dynamo Berlin* 8. Újpesti Dinamó Bukarest, 2. Dinamó Dózsa. fi pályaválasztók remekeitek az NB I-ben Szombaton a röplabda-bajnok­ság második csoportjában, a fér­fiaknál, teljes fordulót bonyolítot­tak le, a nők mezőnyében két mérkőzésre került sor. Ezúttal a pályaválasztó együttesek reme­keltek csupán, a Külker—MTK- VM női összecsapáson nyert a ki­esés elkerülése tekintetében sors­döntő találkozón a vendégcsapat, öt fordulóval a bajnokság befeje­zése előtt továbbra is mindkét mezőnyben tisztázatlan maradt, hogy melyik csapat lesz a har­madik kieső. FÉRFIAK a 7—14. helyért, Vasas Izzó —MTK-VM 3:0 (7, 4, 5), Megyeri út. V: Balázs, Bíró. Jó: Podhorszky, Borok, ül. Czebe. MALÉV SC —Szombathelyi Spar­tacus Styl SC 3:0 (2, 2 ,9). Zách u. V: Lajos J., Hurák. A találkozó mindössze háromnegyedórát tar­tott. Jó: Lantos dr., Brázda. Székesfehérvári Volán — Zala­egerszegi TE 3:1 (8, —10, 10, 12). Székesfehérvár. V: Ribizsár, Papp. A hazai együttes a hálónál nyújtott jobb teljesítményével nyert. Jó: Takács, Hortner, Kör­mendi, ill. Magyar, Markolt. Kecskeméti SC—Dunaújvárosi Kohász 3:2 ( — 12, 4, 11, —13, 4), Kecskemét. V: Bogyó, Sándor B. A szoros végeredmény ellenére sem volt küzdelem. Jó: Demeter, Arany, Lantos, ill. Gőczi, Lász- czik. 7. V. Izzó 22 18 4 60:23 40 8. KSC 22 17 5 57:30 39 9. Szf. Volán 22 16 6 53:28 38 10. MALÉV 22 12 10 41:40 34 11. ZTE 23 11 12 44:45 34 12. Dunaújváros 23 8 15 39:54 31 13. Szombathely 23 4 19 26:61 27 14. MTK-VM 23 4 19 20:61 27 NŐK a 7 —14. helyért. Almásfüzitői Timföld SC—TFSE 3:2 (5, 3, —10, —2, 8), Almásfü­zitő. V: Simái, Legendás. A döntő játékrészben nyújtott jobb teljesít­ményével megérdemelten nyert a hazai gárda. Jó: Árgyelánné, Me- reteiné, Karsai, ill. Virág, Kutas. KÜLKER SC —MTK-VM 3:2 ( — 6, 9, 7, —10, 7). Pasaréti út. V: Szalay, Huszti. Mindkét együt­tes játszmánként hullámzó telje­sítményt nyújtott. A döntő játsz­mában 3:7-ről nyert a vendégcsa­pat. Jó: Korcsog, Foltán, ill. Bé- nyei. Ha ász. LABDARÚGÁS Az UEFA-toma 16-os döntőiébe gutáéért Magyarország—Svédország Vasárnap 13.30-kor Balassa­gyarmaton UEFA-selejtező mér­kőzést játszik Magyarország és Svédország ifjúsági labdarúgó- válogatottja. Az első mérkőzésen Stockholmban a svédek 1-0-ra nyertek a magyar ifik ellen. A találkozó rendkívül fontos a mieink számára, mert ha nem sikerül nyerni, akkor behozha­tatlan hátrányba kerül csapa­tunk. — Tudjuk, hogy nagyon fon­tos a győzelem, s bízom abban, hogy megszerezzük a két pontot — mondta Rákosi Gyula szövet­ségi edző. — A múltkori mér­kőzés után néhány változtatást határoztam el. Most a körülmé­nyekhez képest a lehető legjobb összetételű csapattal állunk ki. — Kiket küld pályára? —■ A Farkas — Fidler, Mohá­csi, Plástyik, Jurácsik — Fitos, Kardos, Magyar — Melis, Se­gesvári, Durucskó 11 kezd. A tartalékok pedig Novak, Mik­lós, Tassi, Belényesi, Molnár, valamint Sallai. A svédek összeállítása így ala kul: Ravelli I — Dennerby, Hys* sen, Ravelli II, Bengsston —. Trytz, Kindvall, Andersson — Holmqvist, Lindevall, Lundin. A cserék: Bertilsson, Hansson, Wilsson, Gerhardsson, Gardevo- sa. A svédek, mint már megírtuk, hét közben odahaza 4-2-re ki­kaptak a csehszlovák csapattól — Stockholmban. így számukra is nagyon fontos lenne a pont­szerzés. A csoport állása 1. Csehszlovákia 1 1-------4-2 2 2. Svédország 2 1 — 1 3-4 2 3. Magyarország 1-------1 0-1 — A hátralevő mérkőzések. Ok­tóber 30.: Magyarország—Svéd­ország. November 8.: Csehszlo­vákia—Magyarország. Március 24.: Magyarország—Csehszlová­kia. ?: Csehszlovákia—Svédor­szág. TORNA Filatova győzött (Folytatás az 1. oldalról) harmadik szovjetnek, Filatová- nak sem. Az előbbi 9.80, az utóbbi 9.75 pontot kapott. Következett a második for­duló, ahol Müller túljutott a legnehezebb szeren, a gerendán, 9.40 pontos gyakorlatát nagy tapssal jutalmazták, majd újra Saposnyikovára terelődött a fi­gyelem. Az aprótermetű kislány most is csodálatos dolgokat mű­velt, a befejezése viszont nem sikerült, ő már kiesett az el­sőségért folyó küzdelemből. Egervári a felemás korláton hozta formáját, 9.55 pontot ért el, ami egyben azt is jelentette, hogy a verseny félidejében a 4. helyre került. A folytatás­ban egyre több volt a rontás, nem képeztek kivételt a szovjet lányok sem. Müller talajon 9.3 ponttal, Egervári a gerendán 9.40 pont­tal folytatta szereplését. Követ­kezett a hajrá, Filatova az ugrásban sem hibázott, s így végérvényessé vált győzelme NDK-% vetélytársa a talajon be­biztosított gyakorlattal 9.65 pont­iig vitte, s ezzel az igen elő­kelő második helyet szerezte meg. A bronzérem Saposnyiková- nak jutott, a 4. helyre pedig Egervári Márta került, miadt össze egy tizedponttal lemarad­va a szovjet kislány mögött. A csalódott Muhinának az 5. hellyel kellett megelégednie, Müller a nagy mezőnyben, el­ső igazán nagy világversenyén a 8—9. helyen fejezte be szerep­lését, jól helytállt. A II. Világ Kupa végeredmé­nye. Nők: Marija Filatova (Szov­jetunió) 38.95 pont, 2. Kranker (NDK) 38.45, a Saposnyikova (Szovjetunió) 38.20, 4. Egervári Mária 38.10, 5. Muhina (Szovjet­unió) 37.95, 6. Cérna (Csehszlo­vákia) 37.80, 7. Grigoras (Ro­mánia) 37.75, 8—9. Müller Judit és Cawthron (Egyesült Államok) 37.45—37.45, 10. Schalk (NDK) 37.40. SÚLYEMELÉS Kevés indult) A Csepel súlyemelő termében rendeztél?: meg Budapest 1977. évi súlyemelő-bajnokságát, amelyen a legjobbak távollétében jó ered­mény nem született, s a verseny­re igen alacsony színvonlai volt jellemző. Bajnokok: Lepkesúly (3 induló): Kókai (BKV Előre) 175 kg (77.5, 97.5). Légsúly (2): Nyúzó (Bp Épí­tők) 190 (80, <11<2). Pehelysúly (2): Rácz (ÉVIG) 175 (80, 9-5). Könnyűsúly (6): Kiss Horváth (K. Húsos) 250 (117.5, 132.5). Váltó- sxily (6): Ambrózi (Csepel) 275. (115, 160). Középsúly (10): Gere (Csepel) 285 (130, 155). Félne­héz (3): Nagy (Testvériség) 275 (130, 145). Kisnehézsúly (5): Kar­rier (K. Húsos) 295 (130, 165). Nehézsúly (2): Kovács (MAFC) 302.5 (133, 170). Olomsúly (3): Dániel (MTK-VM) 260 (H12.5, 147.5). ★ ( Szívesebben írnánk ver­senyzőket dicsérő, ered­ményeket méltató soro­kat az idei, egy napba sűrített súlyemelő Bu- y'i'l dapest-bajnokságról, de — nem tehetjük. A ver­seny történetének eddigi leg­szomorúbb állomásához ér­keztünk szombaton a Csepel súlyemelő termében. Hat (!) súlycsoportban nem volt há­romnál több induló, egyetlen rangos versenyző neve sem fémjelezte a viadalt, az ered­mények pedig nemcsak a nemzetközi, nemcsak a hazai élvonal szintjétől, hanem a hazai közepes szinttől is távol vannak. Lepkesúlyban 62.5 (!), légsúlyban 60, pehelysúly­ban 97.5 (!), könnyűsúlyban 45, váltósűlyban 57.5, közép­súlyban 70, félnehézsúiyban 90, kisnehézsúlyban 60. nehéz­súlyban 77.5, ólomsúlyban 102.5 kilóval maradt el a győz­tes a legjobb magyar ered­ménytől, hogy a helyezettekről ne is beszéljünk . . . „Mi elküldtük a meghívókat minden érdekelt egyesületnek, de hiába !** — mondta a Bu­dapesti Súlyemelő Szövetséget képviselő Vranyecz Kálmán. Valamikor az év legrango­sabb hazai viadalainak egyike volt ebben a sportágban a, Budapest-bajnokság. Volt... Mert így nincs értelme a kiírás­nak. LEGÚJABB KÉZILABDA. A svájci nem­zetközi férfi kézilabdatomán Magyarország harmadik ellenfele Hollandia válogatottja volt. A Herlsauban lejátszott mérkőzésen 14—10-es félidő után 22—20-as magyar győzelem született. Válo­gatottunk góljait Kova'cs (8), Kenyeres (6), Gubányi (3), Bu­dai, Szilágyi (2—2) és dr. Sü- völtős szerezték. A torna-elsősé­get eldöntő Svájc—Jugoszlávia ta­lálkozóra lapunk zárta után ke­rült sor. (MTI) LABDARUGÓ VB-SELEJTEZÖ LENGYELORSZÁG IS Labdarúgó VB-selejtező. 1. cso­port: Lengyelország — Portugália 1-1 (1-0). Chorzów, 80 000 néző. Góllövő: Deyna (37. perc), ill. Ferniamdez (82. p.). Lengyelor­szág ezzel nyolcadikként biztosí­totta részvételét az argentin VB-n. A csoport állása: 1. Lengyelo. 6 5 1 — 17- 4 11 2. Portugália 5 3 118-67 3. Dánia 6 2 — 4 14-12 4 4. Ciprus 5 ------- 5 3-20 — A hátralévő mérkőzés, novem­ben 16-án: Portugália—Ciprus. A 21 éven aluliak EB, 3. cso­port: Törökország—Ausztria 2-t (2-0). Manlsa. A csoport állása: 1. NDK 3 2 1—9-35 2. Törökőr. 3 12-5-44 3. Ausztria 4—13 5-12 1 + TENISZ. Osztrák Nagydij, Becs, férfi egyes elődöntő: Gofct- fried (amerikai)—Mayer (ameri­kai) 6:2, 3:6, 6:2. Fibak (len­gyel)—Kary (osztrák) 6:3, 6:3. H 3-íól új műsora $ÉKE KUPOLÁBAN Maurer Erika Ungár zenekar 1 fellépnek: KORDA GYÖRGY Va^ga Gabriella szünnap: hétfő §!: Mátrai Zsuzsa Vári nővérek ' *,*.♦ .*.•.•• Surányi Zsuzsanna SanlróLászlómQía ********* ( t

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék