Népsport, 1977. december (33. évfolyam, 285-310. szám)

1977-12-05 / 289. szám

XXXIII. 289. ♦ 1977. december 5 4 NÉPSPORT 1 EREDMÉNYEK ATLÉTIKA Az Olimpiai Csarnokban a hét végén bonyolították le & fővárosi középfokú Iskolák fedettpályás at­létikai csapatbajnokságának máso­dik fordulóját. Szombaton délután a fiúk, vasárnap délelőtt a lá­nyok újabb 60 méteres futamaival folytatódott a bajnokság. Csak a mindkét fordulóban indult csapa­tokat értékelték, és a végső sor­rendet az egyes számokban a két forduló eredményeinek összegezé­se és átlaga alapján állapították meg. Az első forduló győztesei megőrizték elsőségüket, mindössze a serdülő lányok számaiban tör­tént az élen változás. A csapatok létszáma az első fordulóhoz ké­pest nem csökkent, mert az aránylag kevés hiányzó mellett újak is kapcsolódtak a küzdelem­be. Az utóbbiak közül 7.41 mp- es átlagával a Petőfi Gimnázium fiú serdülőd szerepeltek a legjob­ban. Fiúk. Középiskolák. Ifjúságiak (20 csapat): 1. Építőipari Szakkö­zépiskola 7.18 mp-es átlag 2. .2. Kossuth Sak. 7.20, 3. Egressy Szk. 7.49. Egyénileg legjobb: Eoesmándi (Építőipari Szk).) 6.99. Serdülök (25): 1. Egressy Szk. 7.56, 2. Landler Szk. 7.08, 3. Kos­suth Szk. 7.71. Egyénileg: Néder (Petőfi Gimnázium) 7.26. Szak­munkásképző intézetek. Ifjúságiak (14): 1. 24. számú Intézet 7.73 2. Bajáid Int. 7.76, 3. 29. sz. Int. 7.82. Egyénileg: Wentzel (8. sz. Int.), 7.40. Serdülök (14): 1. 9. sz. Int. 7.61, 2. 29. sz. Int. 7.78, 3. 24. sz. Intézet. 7.80, Egyéni­leg: Patke (9. sz. Int.) 7.38. Lányok. Középiskolák. Ifjúsá­giak (23): 1. Leövey Szk. 8.40, 2. Petrik Szk. 8.91, 3. Lengyel Gy. Szki 8.61. Egyénileg: Marosvölgyi (Leövey Szk.) 8.17. Serdülők (28): 1. .Leövey Szk, 8.50 2. Petrik Szk. 8.52, 3. Petőfi Gimn. 8.66 Egyénileg: Sebők (Petrik Szk.) 8.16. Szakmunkásképző Intézetek, Ifjúságiak (3): 1. Békés Glasz Int. 9,04. Serdülők (5): 1. 6. sz. Int* * 9,11, 2. Szász Ferenc Int. 9.19. BIRKÓZÁS Száakét Indulója volt á 16—17 évesek számára kiirt kiválasztó vwseny kötöttfogású csoportjá­nak. A verseny érdekessége az volt, hogy a válogatott ifjúsági birkózóik bulgáriai útja miatt az esélyesek egy része nem indult. Eredmények. 48 kg: 1. Szabó (KVSE). 3. Pongő (DVTK), 3. Nagy (O. Dózsa). 52 kg: 1. Sza- napi (ZTE), 2. Deák (KSC), 3. Kovács (Csepel). 56 kg: l. Turcsá- nyi (Salgótarján), 2. Mátyus (KVSE), 3. Berinczfky (Csepel). 86 kg: L Forgó (BVSC). 2. Antal (Vasas) S. Dudás (FTC). 65 kg: I. Hortobágyi (FTC), s. Bauszleitner (DKSE). 3. Dobi (Eger). 7# kg: 1. Erdélyi (BVSC), 2. Burucs (FTC), 3. Kerékgyártó (Bp. Spartacus). 75 kg: 1. Molnár (Győri Sparta­cus), 2. Kiss (Vasas), S. Sajti (Vasas). 81 kg: l. Király (Bp. Honvéd), 2. Egri (Bp. Spartacus), 3. Keménv (DKSE). 87. kg: i. Papo (DKSE) 2. Hidasi (Vasas),-A - Körmöozi (SZVSE). + 87 kg: .1. Palattaszki (DKSE), 2. Takács (ZTE), 3. Fóka (BVSC). A szabadfogásban 99 induló szerepelt. Eredmények. 48 kg: 1. Petrovics (PTC), 2. Retkes (Abony). 3. Kovács (Cs. Autó). 52 kg: 1 Migléczi (Borsodi B.), 2. Dunai (Debreceni Sí). 3. Hámori (Csepel). 56 kg: 1. Oláh (Pásztó), 2. Goda (Abony), 3. Márkus (Dombóvár) 60 kg: 1. Tanyi (Bp. Honvéd), 2. Schwarz (Baja), 3, Gúla (KVSE). 63 kg: 1. Andics (Haladás) 2. Mihályi (Csepel Autó), 3 Mucsi (PMSC). 79 kg: 1. Veréb (Haladás VSE). 2. Péteri (Törekvés) 3. Tóth (Debreceni Sí). 75 kg: 1. Tatár (Debreceni Sí). 2. Herczeg (Haladás VSE), 3. Pálosi (BVSC) 81 kg: 1. Németh {Kunszentmártoni, 2. Pernekl (SZVSE). 3. Kun (Haladás VSE). 87 kg: 1. Szűcs (Bp. Spartacus), 2. Kalusz (Győr! Dózsa), 3. Ungi (SZVSE). + 87 kg: 1. Lévai (SZVSE). 2. Szerb (FTC). 3. Wimk- ler (Csepel). ★ A szófiai nemzetközi úttörő, if­júsági és felnőtt birkózóversenyen a hazai élmezőnyön kivül moszk­vai és. budapesti résztvevők is sző­nyegre léptek. A magyar versenyzők, akii az Ifjúsági korcsoport szabad- és kö­töttfogású küzdelmeiben vettek részi, jól szerepeltek. A kötöttfo­gás 60 kg-os .súlycsoportjában Sztruhács György, a 75 kg-osok között pedig Bakonyi Attila győ­zött. A 65 kg-bán Spáczai harma­dik lett. Szabadfogásban a 75 kilós Csarglcs Gábor nyert, a 81 kg- osok között pedig Daróczl Jószef második lett. Nagy Béla bronzér­met szerzett az 52 kg-ban. A magyar együttes a tervezett hétfő helyett kedden délben érke­zik a Ferihegyi repülőtérre. CSELGÁNCS Országos kisdobos, úttörő és serdülő cselgáncs csapatversenyt rendeztek Mikolcon, az MVSC sporttelepén 33 együttes részvé­telével. A kieséses rendszerű via­dalon 10 fős csapatok léptek ta­tamira. Kisdobosok: 1. Bp. Hon­véd, 2. Pécsi Sí, 3. Bp. Sparta­cus és Ajkai Alumínium Sí. Üt- törők: 1. Üj oesti Dózsa, 2. Pécsi Sí, 3. MVSC és Kecskeméti SC. Serdülők: 1. MVSC, 2. Pécsi Sí, 3. Bp. Spartacus és Bajai SK. KÉZILABDA ~ MNK, NŐK FTC—Bp. Spartacus 25-14 (12-7). Körcsarnok, 300 néző. V: Hajde, Dorkó. Gd: Csulikné' 10, Leíkesné 5, Takáesn^ 3, Csiha 3, Tavaszi 2, Tőkéné, Csajókné. ill. Krémemé 4. Marós 3, Nyár1 3. Cteglédy 2, Bnta 2. Az FTC fő'eg átlövéses gólokkal már az első já­tékrészben jelentős előnyt szerzett, melyet fcrd”!áa után még növelt 5s a sokat hibázó Bp. Spartacus ellen. Hírndő'e-b-lka — Borsodi Bá­nyász, 20-18 (12-7). Körcsar" o-k, 100 néző. V. Lengyel. Máyer. Gd: Tóthné 6 C^’hidtné 5. Mtjorsz- U 5, Varga 2, Szabadfi, Dobján, HL Szabó 5, Bodnámé 5, Berez- nyait 2, MJinecsáriik 2, Csipke, Zsu- bonylné. A két csapat legutób­bi bajnoki mérkőzésén óriási csa­tában, csak nehezen győzött a Hír- adótechnika. Most a nagy küzde­lem elmaradt. A Hiradótechniká- soknak slkerU.lt semlegesíteni Bod- námót (Szabadi! az egész mér­kőzésen emberfogással őrizte) ez­zel a Bányász támadójátéka meg­bénult. A borsodiak végig nagy lelkesedéssel harcoltak, de a Hír- ■dótechnika győzelme egy pilla­natig sem volt kétséges. TFSE—Bakony Vegyész 21-18 (13-6). Körcsarnok, 100 néző. V: Gödény, Zaviczki. Gd: Nagy K., 10, Csehi 4, Adám 3, Szabó M. 3, Azari, ill. Budai 5, Hidasiné 4, Illés 2. Laboda 2, Trubm. 2, Beke. Az első félidő 12. percében már hét góllal vezetett a TFSE, amit a félidő végéig meg is tartott a fő­iskolás csapat. A második félidő­ben megpróbálta ledolgozni hátrá­nyát a Vegyész, de csak szépíteni tudott. ★ A Vas megyei Kézilabda Szövet­ség szombaton és vasárnap Szom­bathelyen, a Safranko úti sport- csarnokban, férfi és női tornát rendezett a Savaria Kupáért. Eredmények. Férfiak. Honvéd Lőrincz SE —Vasvári HSK 30-27 (14-42), Katona József SE —Lő­rincz SE 33-14 (14-7), Katona Jó­zsef SE—Vasvár 35-12 (17-5), Szombathelyi Universitas—Szom­bathelyi Spartacus Styl 23-21 (Ú2-8), Sz. Spartacus Styl—Zala- szentgróti Spartacus 29-16 (11-6), Sz. Universitas—Zalaszentgrót 26-16 (13-9), Katona József SE — Sz. Universitas 33-16 (18-7), Sz. Spartacus Styl —Lőrincz SE 19-15 (11-5). Végeredmény: 1. Katona József SE, 2. Szombathelyi Univer­sitas, 3. Szombathelyi Spartacus Styl. Nők. Szombathelyi Pamutipar— Csepregi MEDOSZ 19-8 (8:5), Cseoreg —Sz. Universitas 12-9 (5-5), Sz. Pamutipar—Sz. Uni- versitás 23-10 (12-5). Végered­mény: 1. Szombathelyi Pamutioar, 2, Csenregi MEDOSZ, 3. Szombat- helyl Universitas. "ökölvívás Vasárnap a döntőkkel befeje­ződtek Békésen az országos ser­dülő bajnokság küzdelmei. A Mű­velődési Központban zsúfolt né­zőtér előtt került sor a 25 dön­tőre. Eredmények. 1962 — 63. évi szüle­tésűek. Kispapírsúly (7 induló). Bajnok: Rácz Zoltán (Honvéd Kun Béla SE, edző: Tóth György), 2. Turu (Törökszentmiklósi Va­sas), 3. Tánczos (KSI) és Mészáros (Tszm-i Vasas). Papírsúly (6). B.s Orbán Tibor (Szekszárdi Dózsa, edző: Miklósi Antal és Orbán László), a. Gáspár (Tszm-i Va­sas), 3. Smolitza (Balassagyarmati SE) és Hamza (Cs. Autó). Lég­súly (8). B.: Jajczay László (Cse­pel, edző: Szabó Pál), 2. Juhász (Ü. Dózsa), 3. Horváth (Ajkai Bá­nyász) és Holzner (Keszthelyi Sí). Harmatsúly (9). B.: Lakatos Zol­tán ZTE), edző: Zeltzer László), 2. Neumann (Bp. Honvéd), 3. Varga" (SZIM Vasas) és Gáspár (Eger SE). Pehelysúly (7.) B.: Gulyás Róbert (MÉMTE, edző: Mészáros Arnád), 2. Lakatos (Kecskeméti SC sí), 3. Kiss (Cs. Autó) és Balázsi (Bp. Honvéd). Könnyűsúly (ÍZ). B.: Balogh Sán­dor (Ü. Dózsa, edző: Krasznay László), 2, Kővér (KSH, 3. Hűlik (Özdi Kohász) és Jakab (Debre­ceni Dózsa). Kisváitósúiy (9). B.: Puskás Tibor (KSI, edző: Fü- zessy Zoltán), 2. Danyi (Oroszlá­nyi Bányász), 3. Schmalkovits (Oroszlányi B.) és Berki (ÉVIG Sí). VáltósúJy (12). B.: Nagy Zol­tán (Kaposvári Sí. edző: Zsiga Tibor). 2. Gulyás (Bp. Honvéd), 3. Fánczél (Csepel) és Kapln (MMTE). Nagyváltósúly (6). B.s Boysos Ferenc fSooroni KSEi, ed­ző: Gyevák Gyula), 2. Szabó (Oroszlányi B.). 3. Szíics (Cs. Autó) és Dózsák (Bp. Honvéd). Középsúly (3). B.: Molnár Tibor (Oroszlányi B., edző: Erdei Ist­ván), 2. Nagy (Ózdi Kohász), 3. Kiss (Gvőri 410. sz. DSK1. N.vrv- közénsúly (5). B.: Andics Attila (FTC. edző: Koch István), 2. Be­ái (K’svárdai SE), 3. Nagy (Bp. Honvéd) és Öesai (Mezőkövesdi SE). Félnehézsúly (31. B.: Puska József (KSI, edző: Füzessy Zol­tán), 2. Peleskei (Nyíregyházi VSSC). 3. Kiss (PVSK). Nehézsv’y (5). B.: Sziládi Sándor (Ceglédi VSE. edző: Dávid Ferenc). 2. Ko­szó (Szegedi Dózsa), 3. Kelemen (Eger SE) és Háral (Vasas). 1961. évi születésűek. Kispapír­súly. (1). 1.: Kovács László (KOMÉP, edző: Horváth László). Papírsúly (5). B.: Kovács László (Mezőkövesdi SE, edző: Tóth Jó­zsef), 2. Komló (Baktalórándházi SE), 3. Klem (Szekszárdi Dózsa) és Sávoy (Bnlassanyarmáti SE). Légsúly (8). B.: Pintye Csaba (Kisvárdal SE, edző: Varga Aroni, 2. Csuti (Cs. Autó), 3. Molnár ÍEVIG Sí) és Bartha (ZTE). Karmatsúiy. (6). B.: Révai György (SBTC, edző: Pintér János), 2. Fodor (Bn. Éoítők), 3. Sárközi (Keszthelyi Sí) és Héráért (Hon­véd Steinoietz SE). Pehelysúly (10). B.: Vollmann Zoltán (Duna­újvárosi Sí. edző: Varna Gábor). 2. Simon (Keszhelyi Sí), 3. Vá­rad! (Nyíregyházi VSSC) és Csó­kás (O. Dózsa). Könnyflsűly (12). B.: Farkas Sándor (SBTC, edző: Pintér János). 2. Csjef Z. (O. Dó­zsa). 3. Rimóczi (Ceglédi 203. sz. DSK) és Pálinkás (Bp. Honvéd). Kisváitósúiy (10). B.: Esztergomi Péter (FTC, edző: Bittér Sándor). 2. Lakatos (Kecskeméti Sí), 3. Szentirmai (FTC) és Si-os (Ta­tabányai Bányász). Váitósúly (lie. B.: Németh István (TPSC). edző: Sznbó Domorkos), 2. Marót! (ÉVIG Sí), 3. Lakatos (Vasas) és Tánczos (FTC). Nagyvá'íósűly (9'. B.: Bácskái Imre (Bp. Honvéd, edző: Bakonyi Nándor), 2. Hó­dos! (ÉVIG Sí). 3. Balázs (Nyír­egyházi VSSC) és Furnér . (Orosz­lány). Középsúly (ti). B.: Hranek Sándor (=BTC, ed-ő: pintér Já­nos), 2. Németh (Bp. Horvéd). 3. Tsnos (ÉVIG ST) és P‘s~*or (O. Dózsa). Nanykázépsú’y (to). P.: Füzessy . Zoltán (KSI, edző: Fü­zessy Zoltán), 2. Alnvte! (Debre­ceni PVw), 3.Csorna IPVrK) és p7il-y (U. PÓ7go). Fé1erbézyú»y (8). B.: Virágh László (KSI, edző: Füzessy Zoltán), 1 Szabó (Kun Béla SE), 3. Gemzsi (Nyíregyházi VSSC) és Szvitek (FTC). Nehéz­súly (8). B.: Ormai János (TBSC, edző: Szabó Domonkos). 2. Tóth (Ceglédi 20Ö. sz. DSK). 3. Komóczy (Debreceni Dózsa) és Kiss (Kis- várdai SE). A nem hivatalos pontverseny­ben: 1962 63-as születésűek: 1. KSI 14. 2. Oroszlányi Bányász 12. 3. Bp. Honvéd 9. 1961-es születé­sűek: 1. Salgótarjáni BTC 15, 2. Tatabányai Bányász 11. 3. KSI 10. * A serdülő-bajnok6ág keretében vivták le az Énekes István emlék- verseny könnyűsúlyú döntőjét: Magyar (PVSK) — p, gy. Marton (TBSC) ellen. Ez az összecsapás döntötte el egyébként az első he­lyet: 1. PVSK 14, 2. Tatabányai SC 11 pont. TORNA Vasárnap este rendezték meg a Tornacsarnokban — immár har­madszor — a Kerezsi Endre torna emlékversenyt. A már hagyo­mányszámba menő versenyre négy ország testnevelési főiskolás hall­gatói jöttek ed. Varsó, Prága, Szó­fia és Lipcse csapata Indult, míg a budapesti egyesületek közül több is képviseltette magát. Érdekes, színvonalasnak mondható volt a viadal, bár a mezőnyben az igazi nemzetközi szintet csak Egervári Márta és Sivadó János jelentette. Nők: 1. Egervári (Bp. Hon­véd) 37.30, 2. Kelemen (Bp. Hon­véd) 36.70, 3. Fekete (Postás) és Figlár (Bp. Honvéd) 36.65. Férfiak. 1. Sivadó (FTC) 54.15, 2. Vámos (FTC) 53, 3. Lukasz (Varsó) 52.65. ÚSZÁS Kecskeméten a fedett uszodá­ban rendezték meg vasárnap az or­szágos vidéki úszó csapatbajnok­ság ötödik, egyben befejező for­dulóját. Rendkívül nagy érdeklő­dés előzte meg a versenyt, ame­lyen 20 egyesület 263 úszója in­dult. Férfiak. 161) m gyors, felnőtt: 1. Magyar (Tatabánya) 58,2. Gyér- mek korcs.: 1. Villám (KSC) 1:06. Delfin kcs, 1. Zantieitner (Tatabá­nya) 1:14.2. 100 n». Felnőttek. 1. Farkas (Kaposvár) 1:04.2. Gyer­mek kcs: 1. Villám (KSC) 1:08.8. Delfin kcs. il. Domokos (Rába ETO) 1:22.7. tOO m. mell. Felnőt­tek: 1. Budavári (Tatabánya) 1:12.3. Gyermek kcs: 1. Kertai (Tatabánya) 1:21.3. Delfin kcs: 1. Vasvári (Nyíregyháza) 1:29 8. 1500 m gyors. Felnőtt: 1. Lisztes (Tatabánya) 18.14.6. Gyermek kcs: 1. Stuber (Tatabánya) 18:51.7. Delfin kcs: 1 Jeszenszki (Gyulai SE) 20:43.0. 50 m pillangó. Fel­nőtt. il. Legeda (Gyulai SE) 26.9. Gyermek kcs. 1. Villám (KSC) 30.2. Delfin kcs: 1. Vasvári (Nyír­egyháza) 35.8. 4x100 m gyorsvál­tó. Felnőtt: 1. (Tatabánya) 4:00.3. Gyermek kcs: 1. (Tatabánya) 4:15.9. Delfin kcs: 1. (Tatabánya) 4:57.4. Nők. 100 m gyors. Felnőtt: 1. Balogh (KSC) 1:05. Gyermek kcs: 1. Sallai (Z7CE) 1:05.5. Delfin kcs: 1. Preszter (Tatabánya) ' 1:15.6. 100 m hát. Felnőtt: 1. Csák (KSC) il:10.8. Gyermek kcs: 1. jelics (Pécsi Sí) 1:12.1. Delfin kcs: 1. Derdák (Tatabánya) 1:23.4, 100 m mell. Felnőtt: 1. Vass (Nyíregyhá­za) 1:22.7. Gyermek kcs: I. Szabó (KSC) 1:23 9. Delfin kcs: 1. Der­dák (Tatabánya) 1:34. 800 m. Gyors. Felnőtt: 1. Hansági (Tata­bánya) 10:16.6. Gyermek kcs: 1. Sallai (Zalaegerszegi TE) 10:03 7. Delfin kcs: '1. Resztet- (Tatabánya) 11:21.7. 50 m pillangó. Felnőtt: 1. Balogh (KSC)1 31.3. Gyermek kcs: 1. Bélák (Tatabánva) 33.7. Delfin kcs: 1. Mező (Tatabánva) 38.5. 4x100 m. Gvorsváltő. Felnőtt: 1. -.Kecskeméti SC" 4:29.9. Gyer­mek kcs: 1. Kecskeméti SC 4:30.5. Delfin kcs: 1. Tatabánya 5:11.2. Az ötödik forduló pontversenye: 1. Tatabánya 516, 2. Kecskeméti SE 42,2, 3. ZTE 289 (összesen 13 egyesület szerzett pontot). Az ösz- szesltett pontverseny az öt forduló alapján: 1. Tatabánya 2513, 2. Kecskeméti S,C 2317, 3. ZTE 1579 (összesen 16 egyesület szerzett pontot). RÁDIÓ, TEVE j Hétfő—kedd. Rádió. Kossuth- adó. 22.15: Sporthírek. Petőfi­ddé. 6.20; Torna. 10.50: Délelőtti torna. Televízió. Hétfő. Jugoszláv té­vé 22.25: Sakk-kommentár II. 20.25: Sport karikatúrában. Kedd. Budapest. 7.59: Tévé­torna, 10.35: Píngpongsuli. 5. rész: A pörgetés fajtái — lekezelés módjai (ism.) Szlovák tv. 18.00: Aulósok-motorosok II. 20.15: FC Liverpool—Hamburger SV Szuper Kupa labdarúgó­mérkőzés. Jugoszláv tv. II. 20.25: Liverpool—Hamburger SV- ★ Telefontestnevelö. Hívható a 176—16ő-os telefonszámon, egész nap. Hétfő. A TeTT mikrofon­jánál Illovszky Rudolf mester­edző. Arra válaszol: el lehet-e szakadni a labdarúgástól? IDŐJÁRÁS A Meteorológiai Intézet jelenti. Várható időjárás hétfő estig. El­sősorban az ország keleti felében megnövekszik a felhőzet, egy-két helyen hózápor is lehetséges. Nap­közben megélénkül, az ország ke­leti felében időnként megerősödik az északi szél. A legmagasabb nappali hí’mérséklet 0 és — 4 fok között lesz. ★ December 4 I hőjelentés. Dobo­gókő: 36 cm. fzV:.idság-hcgyi 30 cm, Kékestető 40 cm. -Galyr.te*ő 55 cm. Árpád tető 25 cm. Far­kasgye-Trol nem érkezeit jelr-tés Nf*gyhideghegy 30 cm, Bánkút 6 3 cm SÚLYEMELÉS (Folytatás ai 1. oldalról) vés lesz. Hiába, lázas voltamr Rehus sem jut tovább 155 kiló­nál. Varga itt kezd. És mi­lyen jól! Duzzad az erőtől. Az­tán a 160-at is biztosan szakít­ja. „Ha a 162.5 is sikerül, meg­nyeri!" — súgják az edzőte­remben. De a 162 5 nem sikerül. És Varga gyengébb a lökésben társainál — legalábbis eddig így van elkönyvelve. Rehus-Uzor és Antalovits biz­tosít a lökésben, aztán már csak Vargát figyelik. Hét és fél kilóval többet kell lökniük a leninvárosi versni'zönél. Varga 182 5-tel kezd. Ezzel még nincs baj. De a 187.5-tel, bár kétszer is alaposan megküzd vele, nem bír. „Hű, de izgalmas!" — tft- rö’getik a homlokukat a Jetiin-- városi vezetők. Libái Elemér elnökkel az élükön. (Egy egye­sület, amelynek vezetői minden viadalon jelen vannak. Nem vé­letlen, hogy Leninváros a baj­nokság legeredményesebb gár­dája.) A dobogó felé vezető ki-, illetve bejáratot bárme­lyik fotósnak ajánlhatjuk. Egyes edzők éveket öregednek itt, mi­közben ki-kilesnek versenyzőik­re!... Most Rehust, majd Antalo- vitsot figyeli mindenki. Akár­melyikük megbirkózik a 190- nel — bajnok. Két-két kísérle­tük van. Rehus jön. Hatalmas kiáltás — eredmény nélkül. An­talovits. Riadt tekintet — nem ok nélkül. Megint Rehus. Me­gint gyengébbnek bizonyul a hatalmas súlynál. Aztán Antalo­vits sem bír vele ... A két szombathelyi legény edzője, Tóth Géza lehajtja a fejéi. Ecser a magasba ug­rik... Ha a félnehézsúly dráma volt, a kisnehézsúly, némi túlzással: tragédia. Több mint egyévi kényszerszünet után lép do­bogóra az egykori sokszoros bajnok, a ragyogó képességű Tasnádi Tibor. „Most itt az al­kalom, hogy visszatornázza ma­gát a legjobbak közé!" —mond­ják. Tíz kiló hátránnyal kezdi a második fogásnem, a lökés küz­delmét. Az élen álló Sólyom­vári 185-ig jut. Tusnádinak X97.5 kiló kell a győzelemhez ... Két gyakorlata van rá. Kijön elő- ször, biztosan veszi fel a súlyt és ragyogóan löki a feje fölé. Edzője, Erős Sándor keze már- már tapsra lendül.,.. De Tasná­di remegni íjazd a súllyal, s hiába a biztatás — nem tud megállni vele. Még lenne egy kísérlete — de alaposan meg is húzódott a karja. Nem tud élni vele. „Csak” második. Gratulá­ció a győztesnek, az élete első bajnokságát nyerő Sólyomvári­nak. aki nemrég igazolt a Bp. Honvédből Tatára. Nagyot só­hajt ... ö sem mindennapi pil­lanatokat élt át. miközben a dobogón volt, s később, miköz­ben ellenfelét figyelte... A nehézsúly győzelme dráma nélkül dől el. Szálai kimagaslik a mezőny­ből. Az ő ellenfele csak a csúcs s miután bebiztosította elsőségét — 221 kilóra téteti a súlyt. Ennyit még senki sem emelt a magyar súlyemelők közül. Első­re elhibázza a felvételt: A jegyzőkönyvvezetők izgatottan kérdezik a kifelé haladó Szálai­tól: „Lesz még egy kísérlet?" Szalai rájuk néz, mintha nem értené, másodpercekig hallgat. Aztán kifakadt: „Naná!” És ez az újabb gyakorlat már-már siker­rel kecsegtet, de elhal az utol­só szakaszban. Az ólomsúly — múlt és jövő — csatája. A negyvenedik éve felé közeledő egykori kiválóság, a/ oroszlányi Chudik Lajos és a 20 esztendős leninvárosi Réti István küzd az elsőségért. Azaz, küzdane... Réti már a szakításban je­lentős előnyt szerez (ifjúsá­gi csúcsot is javít) és ami­kor első lökése is sikeres­nek bizonyul. Chudik le­gyint. „Ezt már nem tudom túlszár­nyalni” — és fel is adja a to­vábbi harcot, beéri a második hellyel. Közben — hogy azért ne csak a versenyzők legyenek a „mű­soron” — a bírók és a zsűri is főszerepet kap egyszer-egyszer. Az egy év után dobogóra lépő ifjúsági VB-érmes Mészáros kí­vülről szabályosnak tetsző gya­korlattal kezd a szakításban. De nem kapja meg a „le” jelet. „Nem volt egy vonalban a két lába!” — mondja a két oldal­bíró, Sztrimbeli István és Lit- ter István. Furcsa mód ezt kö­vetően a középbíró mégis érvé­nyesnek ítéli gyakorlatát. „Kö­zépről nem látni ezt a hibát!” — mondja. De akár hiba volt, akár nem, bizony a „le” jel nélkül nem lehet érvényes egy gyakor­lat... A zsűri pedig le­hetőséget ad Szaluinak a szakí­tásban egy negyedik, csúesjaví­tő kísérletre, holott a verseny során nem közelítette rneg as előirt tíz kilóval ezt a 166 ki­lót. „Hirtelen kellett dönteni, engedélyeztük, de a csúcs nem lett volna érvényes!" — mond­ják. S hogy miért ment rá egyáltalán? Hanzlik János, Sza­lai edzője; „Tudtuk, hogy nem szabályos, de be szerettük volna bizonyítani, hogy jó erőben van...” A kis közjátékok mindenesetre feledésbe merülnek. Befejeződik a bajnokság — elsöprő leninvárosi sikerrel. Négy bajnoki címet szerez­tek, s ha ehhez hozzászámítjuk a Las Vegasban szereplő Kőszegi? (aki a lepkesúlyban bizton győztes lett volna), no meg azt. hogy nemrég "még Szalai is az 6 versenyzőjük volt... Le a ka­lappal! A Magyar Népköztársaság 1977. évi félnehézsúlyú bajnoka: Varga László (Leninvárosi MTK, egyesü­leti edző: Ecser Károly) 342.5 (160, 182.5), 2. Antalovits (Hala­dás VSE) 335 (152.5, 182.5), S. Rehus-Uzor (Haladás VSE) 335 (155, 180), 4. Krucsó (Csepel) 307.5 (137.5, 170), 5. Tóth K. (Bp. Spartacus) 305 (135, 170). 6. Sándor (Haladás VSE) 290 (130, 160). A Magyar Népköztársaság 1977, évi kisnehézsúlyú bajnoka: Só­lyomvári János (Tatai AC, egye­sületi edző: Szelőczey Bálint) 342.5 (157.5, 185), 2. Tasnádi (Bp. Spartacus) 337.5 (147.5, 190). 3. Végi (Testvériség) 335 (152.5. 182.5) , 4. Fekete (Leninvárosi MTK) 322.5 (142.5, 180), 5. Sin- kovics (Bp. Honvéd) 305 (140, 1165), 6. Kamer (Kinizsi Húsos) 297.5 (135, 162.5). A Magyár Népköztársaság 1977. évi nehézsúlyú bajnoka: Szalai György (Tatabányai Bányász,' egyesületi edző: Hanzlik János) 352.5 (152.5, 200), 2. Mészáros (Tatai AC) 330 (150, 180), a Kovács (MAFC) 317.5 (137.5, 180), 4. Ulviczki (Szolnoki MTE) 315 (142.5, 172.5), 5. Balázs (SZEOL) 305 (137.5, 167.5), € Fehér (MTK-VM) 297.5 (127.5. Ú70). A Magyar Népköztársaság 1977. évi ólomsúlyú bajnoka: Réti Ist ván (Leninvárosi MTK, egyesületi edző: Ecser Károly) 330 (156, üj ifjúsági csúcs, a versdfcyben 155 számít, 175), 2. Chucüj (Oroszlá­nyi B.) 300 (140, 160), 3. Ató (Csenel) 272.5 (117.5, 155), 4. Bujáki (Bp. Honvéd) 272.5 (120. 152.5) , 5. Boros (Testvériség) 255 (110, 145), 6. Dániel (MTK-VM) 252.5 (112.5, 140). Az egyesületi pontversenyben: 1. Leninvárosi MTK 41- pont, 2. Tatai; AC 29, 3. Tatabányai B. 27, 4. Oroszlánjai B. 24, 5. Hala­dás VSE 16, 6, Csepel 14. B. M RÖPLABDA SAKK ismételt a NEM az MNK-ban Továbbra is (Folytatás az 1. oldalról) NIM fordítani tudott. Ez csaknem megismétlődött a második játszmá­ban is: takykus, okos játékkal a bajnokcsapat kis híján ismét a maga javára fordított. A harmadik játékrészben rendkívül hullámzó játékban, hol az egyik, hol a má­sik csapat felé billent a mérleg nyelve. 12:10-es vezetés, után az 0. Dózsa a NIM ellen ítélt bün­tetőponttal kétpontnyira került a játszma megnyerésétől, de ez az előny sem volt elég .. . Akárcsak az első és a második játszmában, a negyedikben is jelentős előnyt szerzett a lila-fehér csapat, s a bajnok egyenlített. De fordítani ezúttal nem sikerült, így a döntés az ötödik játszmára maradt. Ami egyébként szemléletes példája volt annak, hogyan nyerhetett sorozat­ban hétszer bajnokságot a NIM. A lila-fehérek játékára ekkor a taktikai éretlenség volt a jellemző, nyitásfogadási hibákkal juttatták vezetéshez a bajnokcsapatot, majd legjobbjuk, Feketéné kétszer is „leforgott” a hálónál anélkül hogy egyetlen labdát kapott volna... A bajnokcsapat a fiatalok jó tel­jesítményével és jobb cserejátéko­sai révén megérdemelten nyerte a bajnokság mellé az MNK-t is. Vasas Izzó—Bp. Spartacus 3:0 (12, 14, 7). V: Bots, Biró. A szövetkezetiek a tornán ezen a találkozón játszottak a légi óbban, a kissé kényelmes V. Izzó ellen és az első két játszmában ellen­felük győzelmét kétessé tudták tenni. Jó: Pálinkás E., Nagyné, Torma, ill. Schrdekné. AZ MNK végeredménye; 1. NIM 3 3 — 9:4 6 2. U. Dózsa 3 2 18:45 3. V. Izzó 3 1 2 € :6 4 4. Bp. Spartacus 3 — 3 0:9 3 A női röplabda Magyar Nép­köz ársa sági Kupa 1977. évi győz lese: NIM SE (Ankcr Irma, Bárdi Györgyi, dr. Bánhegyiné Rád 6 Lucia, Buzekné Makiári Ilona, Szulayné Sebők Éva, Szabó Zsuzsa, Ilalásznc Marcis Katalin, Kauzálné Czáh Éva, Pa- yerné S^a’ai Marg‘t, Boriács Ka­talin. Edző; Kovács Jenő). ★ NB f Nők s 7 — 14. helyért BV^C — y-zegedi Spartacus 3:0 ( \ 10 9). Szeged. V: Simni Zách. Jó: Rau, Szabadszállási, Buday. A bajnokság állása: 7. BVSC 26 21 5 68:27 47 8. TFSE 26 16 10 60:45 42 9. Almásfüzitő 26 16 10 56:41 42 10. MTK-VM 26 15 11 54:44 41 11. Külker SC 26 15 11 55:46 41 12. BSE 26 14 12 54:48 40 13. szeg. Spart. 26 6 20 39:64 32 14. Szf. Volán 26 1 25 14:76 27 Férfiak a 7—14. helyért: MALÉV SC — Székesfehérvári Volán 3:1 (5, 8, —14, 8). Zách u. V: Lajos J., Kalász. Jó: Mé­száros, Dembitz, Cserfalvi, ill. No- ficzer, Győrök. • • Ontus Az ésszerűség azt diktálta volna, hogy' a női röplabda MNK-ban vasárnap az első­séget eldöntő NIM—Ü. Dó- z5a-ta.Iáikozót, a korábban elkészített sorsolást megvál­toztatva, a nagy tétre való tekintettel, másodikként játsszák le, a 3. helyért ját­szott V. Izzó—Bp. Spartacus mérkőzés után. Nem így történt, de sajnos, ez csak az egyik hiba volt. Méghoz­zá a kisebbik. A NIM—U. Düzsa mérkőzéssel kezdődött tehát a műsor és sajnálatos módon a döntő után, tehát a 3. helyért lejátszandó talál­kozó előtt már átadták a NyM-nek a kupát, az Ű. Dó­zsának az ezüstérmet. Pcr- gyik József, az MRSZ főtitká­ra arra hivatkozott, hogy ezt a kél együttes vezetői és játékosai kérték, hogy ne kelljen megvárniok a másik találkozó végét, A V. Izzó és a Bp. Spartacus termé­szetesen tiltakozott, de eredménytelenül. A döntő é-v az volt: elromlott a für­dőben a tus, s a NIM cs az Ü. Dózsa sportolóinak iz­zadton kellene végignézniük a befejező összecsapást. A csattanó: a tus — mű­ködik. így ez a korai errdmeny- hi. l?tés — öntus volt. A sportágnak? rr—s) RÍM az élen (Folytatás az 1. oldalról) támadását, majd az ellentáma­dása után a 18. lépésben elő nyös állást ért el, mire ellen­fele feladta a reménytelen Iriiz- dslmet. A további négy játsz­mában rendkívül nagy harc folyt, valamennyi a játékidő utolsó percéig tartott. Ezután két győzelem követ­kezett. A Lukács—Rigó játsz­mában a sötét színekkel játszi- versenyző taktikai úton bástyá­ért és futóért vezért nyert, és győzelmet aratott. Hasonló mó­don fejeződött be a Perényi— Sápi találkozó is. Világos egy váratlan közbeiktatott lépéssel szintén bástyáért és futóért ve­zért nyert, így feladásra kény­szerítette ellenfelét. Ezután dön-' tetten következett a Tompa— Orsó M. találkozón. Függőbe;/ maradt a Snx—Hazai játszma bástyavégjátékban, világos va­lamivel jobb állásával. A forduló eredményei: Lukács —Rigó 0:1, Schr.eicler—Portiseh F 0:1, Perényi—Sápi 1:8. Döntet­len: Adorján—dr. Eperjesi. Va dász—Csőm. Lengyel L.—Bárczay Ribli—Faragó, Tompa—Orsó M. Az élcsoport állása) Ribli 4 Lengyel L., Rigó 3.5—3,5, Sár 3 (1), Bárczai, Oésó M„ Pértisoi-. F„ Tompa 3—3. KÖZLEMÉNY A VII. kér. TSF. Labdarúgó SzövetsCge játékvezetői fcanfu lyamot rendez, hétfői napokon tíz héten át, 18 éven felüliek részére. A tanfolyam hely*-. Budapest VII., Hársfa u. 43 A tanfolyam ideje: 1977 decem­ber 5-től. Jelentkezés: minden kedden 17 —19 óráig, illetve de eember 5-én hétfőn az első okta tás| napon. 17—18 óráig. Várjul minden labdarúgást szerető társ és sporttársnő jelentkezését' Újabb két leninváro

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék