Népsport, 1980. július (36. évfolyam, 154-183. szám)

1980-07-25 / 177. szám

4 NÉPSPORT XXXVI. 177. ♦ 1980. július 25 999 XXII. NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK - MOSZKVA 999 (Folytatás a 3. oldalról.) A 4x100 méteres férfi vegyes­váltóban Wladár Sándor 57.30 mp-es országos csúcsával máso­dikként váltottak a mieink, Dzvonyár azonban nem tudta tartani a 100 méteres mellúszás olimpiai bajnokát, a brit Good- hew-t, s harmadikként indítot­ta Verrasztót, aki nagyon dere­kasan úszott, s szinte egyszer­re váltott a britekkel. Mészáros azonban nem tartozik a klasszis sprinterek közé, s kiderült, hogy ilyen gyorsúszó nélkül nem le­het eredményes a váltó . .. Bár csúcsot javítottak a mie­ink, ez is csak a hatodik hely­hez volt elég. Az első helyért óriási csata folyt, s végül — nem kis meglepetésre — az ausztrálok érkeztek elsőnek a célba. FÉRFIAK 400 M-ES GYORSÜSZÁS. Olim­piai bajnok: Vlagyimir Szal- nyikov (Szovjetunió 3:51.31, új olimpiai csúcs (régi: 3:51.93, Goodell, 1976), 2. Krilov (Szovjetunió) 3:53.24, 3. Sztukolkin (Szovjetunió) 3:53.95, 4. Madruga (Brazília) 3:54.15, 5. Machek (Csehszlo­vákia 3:55.66. 6. Nagy (Ma­gyarország) 3:56.83. Wladár Zoltán a középdöntőben ki­esett. 4x100 M-ES VEGYESVALTO. Olimpiai bajnok: Ausztrália (Mark Kerry, Peter Evans, Mark Tonelli, Neil Brooks) 3:45.70, 2. Szovjetunió 3:45.99, Európa-csúcs (ré­gi: 3:46.20, Szovjetunió, 1980), 3. Nagy-Britannia 3:47.71, 4. NDK 3:48.25, 5. Franciaor­szág 3:49.19, 6. Magyaror­szág (Wladár Sándor, Dzvo­nyár János, Verrasztó Zol­tán, Mészáros Gábor) 3:50.29, országos rekord (régi: 3:50.54, Válogatott, 1980). NŐK 200 M-ES GYORSÜSZÁS. Olim­piai bajnok: Barbara Krau­se (NDK) 1:58.33, 2. Diers (NDK) 1:59.64, 3. Schmidt (NDK) 2:01.44, 4. Klevakina (Szovjetunió) 2:02.29, 5. De Jong (Hollandia) 2:02.76, 6. Croft (Nagy-Britannia) 2:03.15. 100 M-ES PILLANGÓÜSZAS. Olimpiai bajnok: Karen Metschuk (NDK) 1:00.42, 2. Pollack (NDK) 1:00.90, 3. Knacke (NDK) 1:01.44, 4. Osgerby (Nagy-Britannia) (1:02.21, 5. Curri (Ausztrá­lia) 1:02.40, 6. Mantensson (Svédország) 1:02.61. Miklós- falvi Éva a középdöntőben kiesett. Atlétika • • Otpróba­világcsúcs Csütörtökön reggel a „sportok királynője” kánikulai melegben vonult be a Lenin-stadionba — megkezdődtek a kilenc napon át tartó atlétikai versenyek. Fél tízkor 18 ötpróbázó kezdte el egésznapos vetélkedését, köztük Európa-bajnoknőnk, Papp Mar­git is. A 100 m gát második fu­tamában. közepes rajt után 13.96 mp-cel negyedikként érkezett a célba, a győzelmet a világcsúcs­tartó Kuragina szerezte meg. Következett a második „tusa”, a súlylökés, amelyben Papp jócs­kán elmaradt legjobbjától. Csak 14.94-re lökte a golyót, de így is feljött a 11. helyről a har­madikra. A magasugrásban is csak közepes eredményt jegyez­hettünk fel a neve mellé (174 cm), és így visszaesett a hatodik helyre. Kitűnően szerepeltek vi­szont a riválisok, a szovjet Ru- kavisnyikova 188 cm-t, Kuragina és Tkacsenko 184 cm-t ugrott. A délelőtti három verseny­szám után a következő sorrend alakult ki: 1. Tkacsenko (szov­jet) 3022, 2. Rukavisnyikova (szovjet) 2858, 3. Pollak (NDK- beli) 2799, 4. Kuragina (szovjet) ‘2781, 5. Livermore (brit) 2737. 6. Papp 2736. A délelőtti előfutamokban és selejtezőkben négy versenyzőnk indult. A férfi 400 m-es gát 2. előfutamában rajtolt a 19 éves Szalai József, aki kitűnő iram­ban és ritmusban siklott a gá­tak felett. A holland Schulung (50.01) mögött másodikként ér­kezett a célba és 50.23 mp-re javította május elején elért 50.26-os országos felnőtt, után­pótlás- és ifjúsági csúcsát. így bejutott a pénteki elődöntőbe. Nem sikerült a továbbjutás a férfi 4x100-as váltó két tagjá­nak. A 100 m-es előfutamok során Tatár 10.69-cel, Nagy I. 10.68-cal kiesett. A legjobb időt a szovjet Akszinyin futotta 10.25 mp-cel. A női 400 m-es előfutamokat péntekre halasz­tották. A női gerelyhajítás selejtező­jében Janák Mária az A-cso- portban indult, ahol az NDK- beli Richter mindjárt megjaví­totta az olimpiai csúcsot. Ja­nák alaposan elmaradt a 60 ni­es szinttől, 57.80 m-es eredmé­nyével csak a 13. lett. Megle­petésre a világcsúcstartó szovjet Birjulina 59.86 m-es dobásával éppen hogy tizenegyedikként ke­rült a 12 főre kiegészített me­zőnyben a döntőbe, egy másik esélyes, a brit Sanderson pedig mindössze 48.76 m-ig vitte ... A selejtező legjobbjai: Richter (NDK-beli) 66.66, olimpiai csúcs, Fuchs (NDK-beli) 64.26, Gunba (szovjet) 63.98, Ráduly-Zörgő (román) 63.84, Hommola (NDK- beli) 63.52. Délután a női ötpróbázók folytatták nagyon színvona­las küzdelmüket. A távolugrás A-csoportjában mind a három szovjet atlétanő 670 cm feletti eredményt ért el, s így az ösz- szesítésben is az első három helyet foglalták el Tkacsenko (4084), Rukavisnyikova (3932), Kuragina (3851) sorrendben. Papp a B-csoport legjobbja lett 635 cm-es ugrásával és 3713 pontjával felnyomult ötödiknek. A döntőkre megtelt a hatal­mas stadion, s zsúfolt nézőtér előtt fejezték be az ötpróbázók gigászi küzdelmüket. Papp a legjobbak között, a harmadik futamban indult 800 m-en. Az élen álló három szovjet ver­senyző külön iramot diktált, és elhúztak. A vezető Tkacsenko 2:05.2 perccel ért a célba, és így végeredménye 5083 pont, szenzációs világcsúcs lett! Papp Pollolkkal vívott nagy párhar­cot, s bár a hajrában ellenfele egy méterrel megelőzte, bajnok­nőnk megőrizte ötödik helyét, amely a nagyon erős mezőny­ben dicséretes teljesítmény. A 20 km-es gyaloglás hatal­mas meglepetéssel végződött. A jóval esélyesebb versenyzők előtt az olasz M. Damilano ért biz­tos elsőnek a célba. Még ennél is nagyobb meglepetést okozott, hogy a védő és világcsúostartó mexikói Bautistát 15 km-nél, honfitársát, Colint pedig már 10 km-nél szabálytalan gyaloglás miatt kizárták. A nagy meleg befolyásolta az eredményeket. Szálas a középmezőny első fe­lében végzett. A női súlylökésben a papír­forma érvényesült. A szőke Slupianek kiemelkedett a me­zőnyből és csak 4 cm-rel ma­radt el világrekordjától. A férfi 800 m harmadik elő­futamában Paróczai nagyon erő® ellenfeleket kapott. A szol­noki atléta régi taktikája sze­rint futott, az utolsó kanyar­ban a 4.-5. helyről indított fer­geteges hajrát, a célegyenesben befogta a szovjet Kirovót és az NDK-beli Wagenknechhtet. Mindhárman 1:47.5 perces idő­vel értek a célba és így beju­tottak a pénteki elődöntőbe. A hármasugrás selejtező­jében Bakosi Béla 15.95-tel kezdett, majd másodikra 10 cm-re megközelítette a 16.55-ös selejtező szintet, hamadikra azonban nem tudott javítani (16.22). Csoportjában az auszt- ál Campbell 17.02-vel nyert, Uud- máe 16.69-cel és a háromszoros olimpiai bajnok Szanyajev 16.57- tel biztosította a döntőbe jutást, összesítve tizedikként Bakosi is továbbjutott. FÉRFIAK 20 KM-ES GYALOGLÁS. Olim­piai bajnok: Maurizio Da­milano (Olaszország) 1:23:35.5, olimpiai csúcs, 2. Pocsen- csuk (Szovjetunió) 1:24:45.4, 3. Wieser (NDK) 1:25:58.2, 4. Jevszjukov (Szovjetunió) 1:26:28.3, 5. Marin (Spanyol- ország) 1:26:45.3, 6. Gonza­lez (Mexikó) 1:27:48.6, ...12. Szálas János (Magyarország) 1:34:10.5. NŐK SÜLYLOKES. Olimpiai bajnok: Ilona Slupianek (NDK) 22.41, olimpiai csúcs, 2. Kracsev- szkaja (Szovjetunió) 21.42, 3. Pufe (NDK) 21.20, 4. Aba- sidze (Szovjetunió) 21.15, 5. Veszelinova (Bulgária) 20.72, 6. Sztojanova (Bulgária) 20.22. ÖTPRÖBA. Olimpiai bajnok: Nadezsda Tkacsenko (Szov­jetunió) 5083 pont, világcsúcs (régi: 4856 Kuragina, 1980), reszeredményei: 13.29, 16.84, 184, 673 2:05.2, 2. Rukavis­nyikova (Szovjetunió) 4937, 3. Kuragina (Szovjetunió) 4875, 4. Neubert (NDK) 4698, 5. Papp Margit (Magyaror­szág) 4562 (13.96, 14.94, 174, 635, 2:15.8), 6. Poliak (NDK) 4553. iSJVívás Maros Magda ezüstérmes Harminc kardozó kezdte a küzdelmet csütörtökön reggel az egyéni verseny első fordulójá­ban. A magyarok sikerrel vet­ték az első akadályt, valameny­nyien továbbjutottak a legjobb huszonnégy közé. Nébald György és Gedővári Imre csoportelsőként, Gerevich Pál harmadikként végzett. Meg­lepetés mindössze egy akadt eb­ben a fordulóban: a kubai Ortiz, aki éppen Nébald csoportjában szerepelt, győzelem nélkül esett ki. A folytatás is jól sikerült a magyaroknak. Valamennyien föl­kerültek a 16-os táblára, ahol, mint ismeretes, már vigaszágas egyenes kieséssel folytatódik a küzdelem — pénteken. Gedővá­ri másodikként, Gerevich és Nébald harmadikként jutott to­vább. Pénteken Gerevich első el­lenfele az olaszok egykori vi­lágbajnoka, Maffei lesz. Nébald a bolgár Etropolszkival, Gedő­vári az ugyancsak bolgár Cső■ matkovval találkozik. A női tőrözők a legjobb 16 között folytatták küzdelmüket csütörtökön. A táblára került két vívónőnk, Tordasi Ildikó és Maros Magda sikerrel vette az első akadályt. Tordasi az olim­piai és világbajnok szovjet Bje- lovát verte 8:7-re, Maros ugyan­ilyen arányban bizonyult jobb­nak Jankénél (NDK-beli). A következő forduló, amely már a döntőbe kerülésért folyt, csak Marosnak sikerült: 8:5-re verte az öt évvel ezelőtti világbajnok román Stahlt. Tordasi Latrille- jal találkozott, a mérkőzés a francia vívónő sikerét hozta (8:6). Tordasinak a vigaszágon sem kedvezett a szerencse, a lengyel Skapskától 8:7-re kika­pott, így kiesett... A döntőbe végül Maros mel­lett Latrille, a lengyel Wiso- czanska és az olasz Vaccaroni került az egyeneságon, míg „hátulról” Stahl és a francia Trinquet jutott a hat legjobb közé. „Megérintett az arany szele” Balkezes, ám sutának sem­miképpen sem nevezhető. Eredményei is ezt igazolják, Montrealban már tagja volt a bronzérmes magyar együt­tesnek, s volt VB-arany- érmes csapattag is. Egyé­niben a budapesti vi­lágbajnokságon szerepelt a legjobban — ötödik lett. Há­romszor volt országos baj­nok. És most ezt mondja Ma­ros Magda, a BVSC vívója: — Ha valaki azt mondja az olimpia előtt, hogy má­sodik leszek Moszkvában, va­lószínűleg kinevetem. Most viszont kicsit másként lá­tom a dolgokat, hiszen meg­érintett az arany szele ... (Azt talán mondani sem kell, hogy mindez a döntő befejeztével hangzott el.) Óriási meglepetésre egyetlen szovjet vívónő sem jutott a női tőrdöntőbe. Maros Magda élete legjobb eredményét érte el: ezüstérmes lett. A döntőbe ju­tott versenyzők útja. Egyenes­ág: Latrille (francia)—Alfonso (kubai) 8:3, —Tordasi (magyar) 8:6. Wysoczanska (lengyel)— Szidorova (szovjet) 8:4, —Trin­quet (francia) 8:6. Vaccaroni (olasz)—Brovet (francia) 8:5, —Loksová (csehszlovák) 8:2. Ma­ros (magyar)—Janke (NDK-be­li) 8:5, —Stahl (román) 8:5. Vi­gaszág. Trinquet—Niclaus (NDK- beli) 8:3, —Wysoczanska 6:8, —Giljazova (szovjet) 8:6, —Skacs- ka (lengyel) 8:5, Stahl—Iljazova 8:5, —Maros 5:8, —Niclaus 8:6, —Losková 8:5. Döntő: Vaccaroni—Stahl 5:2, Trinquet—Latrille 5:3, Maros— Wysoczanska 5:2 (0:1, 1:1, 3:1, 3:2, 4:2, 5:2). Latrille—Stahl 5:3, Trinquet—Vaccaroni 5:0 (a francia második győzelme), Stahl—Wysoczanska 5:2. Trinquet —Maros 5:4 (mindkettő veret­len), a francia vívónő harmadik győzelme. Wysoczanska—Latril­le 5:3, Maros—Vaccaroni 5:1 (1:0, 2:0, 3:0, második parád- riposzt, 4:0, 4:1 — egy villanás alatt; két győzelem, egy vere­ség), Trinquet—Stahl 5:4 (4:4-ig fej fej mellet haladtak, aztán a francia találata megül). Wy­soczanska—Vaccaroni 5:4, Maros —Latrille 5:4 (1:0, 2:0, 2:1, 3:1, 4:1, Latrille levágja a fejvéd- jét; jó nézni Maros vívását, lát a páston; jó a talá'lataránya is; Maros támad és bánja, 4:2. Fordított ítélet — 4:3, 4:4, 5:4). Wysoczanska—Trinquet 5:1 (a francia is elszenvedte első ve­reségét). Stahl—Maros 5:4 (1:0, 1:1, 1:2. 2:2, 3:2, ha Maros ve­szít, második vagy harmadik és Trinquet olimpiai bajnok), Lat­rille—Vaccaroni 5:4. Marosnak kétszer is a kezé­ben volt az aranyérem; ha má­sodszor nyer, talán a holtver­senyben nyer Trinquet ellen. NŐI TÖR EGYÉNI. Olimpiai bajnok: Pascalé Trinquet (Franciaország) 4 győzelem, 2. Maros Magda (Magyar- ország) 3, 3. Wysoczanska (Lengyelország) 3, 4. Stahl (Románia) 2, 5. Latrille (Franciaország) 2, 6. Vacca­roni (Olaszország) 1. Tordasi Ildikó a legjobb 16 között, Stefanek Gertrúd a se­lejtezőben kiesett. ★ Pénteken reggel a férfi tőr­csapatok küzdelmére kerül sor. A magyar együttes Kuba és Franciaország társaságában kezdi a napot. A csoportból ketten jutnak tovább. Birkózás Második hely a pontversenyben A versenyben maradt két magyar birkózó már nem tud­ta igazán feldobni számunkra az eddigi nagy sikerek színhe­lyét, a CSZKA-csarnokot. Kicsit már fagyos volt a levegő, ki­csit már a kötöttfogás búcsújá­nak hangulatát éreztük. És búcsúzott a két magyar is, csak egy-egy pillanatra fellob­banva. Molnár Gy. az 57 kg- ban csak az utolsó menetben hitte el, hogy legyőzheti a vi­lágbajnok J. Lipient. Akkor tá­madott is, pontokat is szerzett, ám már csak szorosabbá tudta tenni a végeredményt. Farkas, aki nemcsak eddig megszerzett címeivel állt a szovjet olimpiai világ- és Európa-bajnok Kol- csinszkij alatt, hanem ráadásul jó húsz kilóval is — egyedül az első menet végén és a má­sodik elején bizonyult egyen­rangú félnek. Akkor Kolcsinsz- kijt meg is intették a bírók, Farkas ügyesen is mozgatta. A második menet közepén azon­ban a szovjet olimpiai bajnok­nak sikerült levinnie Farkast. Es ezzel már minden el is dőlt... A magyar nehézsúlyú mindenesetre ezen a versenyen hozta magát: megismételte ta­valyi VB—4. helyét. Négy kategória döntői marad­tak estére. A szovjet válogatott tagjai lényegesen javítottak ko­rábbi mérlegükön: a négy dön­tőből háromban megszerezték a győzelmet. Minden idők legtöbb pontját, harminckettőt gyűjtött a ma­gyar kötöttfogású birkózóváilo- gatott Moszkvában. Ezzel ala­posan feledtették a kiábrándí­tó montreali szereplést. A 32 ponttal Magyarország váloga­tottja a Szovjetunió mögött a második helyet szerezte meg. ÉREMTABLÁZAT Ország A E B ö Szovjetunió 5 2 1 8 Magyarország 2 2 1 5 Románia 1 1 2 4 Bulgária 1 1 2 4 Görögország 1 — — 1 Lengyelország — 4 — 4 Svédország — — 2 2 A nemzetek pontversenye: I. Szovjetunió 52, 2. Magyar- ország 32, 3. Bulgária 29, 4. Románia 26, 5. Lengyelország 22, 6. Svédország 16. Rövidítések: A = arany; E = ezüst; B = bronz; O = össze­sen. JEGYZŐKÖNYV. A magyar versenyzők eredményei (elöl a győztesek). 4. forduló. 57 kg: J. Lipien (lengyel)—Molnár Gy. 10:4. Nehézsúly: Kolcsinszkij (szovjet)—Farkas 6:43. p„ lelép­tetés (3:l-nél). 57 KG. Olimpiai bajnok: Samil Szerikov (Szovjetunió), 2. J. Lipien (Lengyelország), 3. Ljungbäck (Svédország), 4. Botila (Románia), 5. Calta- bia.no (Olaszország), 6. Krysta (Csehszlovákia). Mol­nár Gyula helyezetten. 68 KG. Olimpiai bajnok: Ste­fan Rusu (Románia), 2. Supron (Lengyelország), 3. Skjüld (Svédország), 4. Nal- bandjan (Szovjetunió), 5. Bold (Mongólia), 6. Atana- szov (Bulgária). Gaál Ká­roly helyezetten. 82 KG. Olimpiai bajnok: Gen- nagyij Korban (Szovjetunió), 2. Dolgowicz (Lengyelor­szág), 3. Pavlov (Bulgária), 4. L . Andersson (Svédor­szág), 5. Kühn (NDK, 6. To­ma Mihály (Magyarország). NEHÉZSÜLY. Olimpiai bajnok: Alekszandr Kolcsinszkij (Szovjetunió), 2. Tomov (Bulgária), 3. Bchara (Liba­non), 4. Farkas József (Ma­gyarország), 5. Ilics (Jugo­szlávia), 6. Diaz (Kuba. Torna • • Ot tizes — Szép volt, Zoli!... Szép volt, Zoli!... — harsogta a ma­gyar szurkolótábor a sportpalo­tában, s az öröm nőttön nőtt, amikor a villanyeredményjelzőn megjelent a szuperértékelés, a 10-es pontszám olimpiai bajno­kunk lólengésgyakorlata nyomán a csütörtöki egyéni összetett versenyben. Ez volt a torná­szok ötödik versenynapján az első igazi, örömteljes magyar esemény, ami egyben azt is je­lenti, hogy ha Magyar Zoltán pénteken a szerenkénti döntők­ben hasonló produkciókra tesz képes, úgy .. . Hiszen, ne feled­jük, 0.25 pontos előnnyel ve­zet vetélytársai előtt! Még mielőtt a történteket sor­jába vennénk, a teljes ered­ménylapról kigyűjtöttük Ma­gyar Zoltán pénteki ellenfelei­nek csütörtöki lólengés-pontszá- mait: Gyityatyin 9.9, Nikolay 10 (véleményünk szerint jóval el­maradt Magyar gyakorlatától, egyszer még a lendületét is el­vesztette az NDK bajnoka!), Brückner 9.8, Donáth 9.3, Tka- csov 9.8. Azaz a bajnokság meg­védéséhez a csütörtöki 10-es gyakorlat megismétlésére volna szükség... Ami a továbbiakat illeti, Ma­gyar és Nikolay már említett 10-es pontszáma mellett további három szuperosztályzat akadt. Ezt kapta az olimpiai bajnok Gyityatyin ugrásban, kézen- átfordulásos, 180 fokos fordulat­tal végzett előre szaltóért, az összetett bronzérmes bolgár Delcsev gyűrűn és az alacsony termetű Tkacsov nyújtón. Azon a szeren, ahol a kötelezők so­rán hibázott és ezzel az össze­tett versenyben tulajdonképpen behozhatatlan hátrányba került. A magyarok közül Kovács Péter gyűrűn nagyon jól kez­dett. Keresztfüggéseire még tap­sot is kapott (9.8). Ugrásban ha­sonlóan folytatta (9.8), majd korláton kicsit leértékelték (9.55). Ettől függetlenül a leg­jobb magyarként a kilencedik helyre zárkózott fel, már-már további előretörésében is bíz­tunk. Sajnos, hiába. „Házisze­rén”, a nyújtón ugyanis nem tudta megcsinálni a duplaszal- tót, leesett a szerről. „Talán egy gondolattal hamarabb nyúltam a szerhez, mire javíthattam volna, már a földön voltam. De meg kellett próbálnom!” — mondta teljesítményéről Kovács Péter a verseny után. Talajon is csak az egyik dupla szaltója sikerült (9.6), de lovon nagyon jól zárta a sorozatot (9.8). Magyar Zoltán könnyedén, csak a lólengésre összpontosítva, néhány kisebb hibával tornázott. Túlzottan nagy hátrányban volt ahhoz, hogy pontot érő helyezést sze­rezzen. Donáth Ferenc, akinek pedig esélye lehetett volna er­re, nagyon nehezen melegedett bele. Talajon (9.25), majd lovon (9.30) egyaránt mérsékelt telje­sítményt nyújtott. Gyűrűn a le- ugrást rontotta el (9.10). Az utolsó három szer közüf ugrás­ban (9.80) és nyújtón (9.90) hiá­ba láttuk az igazi Donáthot, már késő volt. „Sajnos, nem ment, de ilyen kora délutáni időpont nekem soha sem kedvez” — pa­naszkodott a tornászcsapat kapi­tánya. EGYÉNI ÖSSZETETT. Olimpiai bajnok: Alekszandr Gyitya­tyin (Szovjetunió) 118.650, 2. Andrianov (Szovjetunió) 118.225, 3. Delcsev (Bulgária) 118.000, 4. Tkacsov (Szovjet­unió) 117.700, 5. Bruckner (NDK) 117.300, 6. Nikolay (NDK) 116.750, ... 9. Ma­gyar Zoltán (Magyarország) 115.225, ... 11. Kovács Péter (Magyarország) 115.200, 12. Donáth Ferenc (Magyaror­szág) 114.850. Este a női egyéni összetett verseny 36 résztvevője vonult be a sportpalota küzdőterére. A lelátót zsúfolásig megtöltő közönség mindvégig feszültsé­gekkel, izgalmakkal teli nagy­szerű, magas színvonalú ver­senyt láthatott. A hozott pont­számokat tekintve a küzdelem kezdete előtt Gnauck (39.675), Saposnyikova (39.575), Eberle (39.550), Comaneci (39.525) volt a sorrend az élen. Míg a négy szeren egymás után bemutat­ták gyakorlataikat a tornászok, többször is változott az élboly­ban a helyzet. Például Kim is volt már a harmadik helyen, aztán a talajon rontott és már­is kiesett az éremért folyó ver­senyből. Az első helyen álló Gnauckot az utolsó szeren, a felemáskorláton 9.95-öt tornászó Davidova szorította le erről a helyről. Még ekkor sem dőlt el az elsőség sorsa, mert hátra volt az olimpiai bajnoki cím védője, Comaneci a gerendán. Szép gyakorlata végén idegté­pőén tanakodtak a bírók. Végre megjelent Comaneci pontszáma: 9.85! Ezzel végérvé­nyessé vált, hogy Davidova — nagy meglepetésre — össze­tett bajnok lett, Gnauck és Co­maneci holtversenyben a má­sodik helyen végzett. EGYÉNI ÖSSZETETT. Olimpiai bajnok: Jelena Davidova (Szovjetunió) 79.150, 2. holt­versenyben Gnauck (NDK) és Comaneci (Románia) 79.075, 4. Saposnyikova (Szovjetunió) 79.025, 5. Kim (Szovjetunió) 78.425, 6. Eber­le (Románia) 78.400, ... 13. Flander Erika (Magyaror­szág) 77.000, 14. Egervári Márta (Magyarország) 76.950, ... 17. Csányi Erika (Ma­gyarország) 76.600. Labdarúgás Az A- és a C-csoportban csütörtökön befejeződtek a küz­delmek. A-csoport Szovjetunió—Kuba 8-0 (5-0). Moszkva. Venezuela—Zambia 2-1 (0-0). Leningrád. Nyolc közé jutott a Szovjet­unió és Kuba együttese. B-csoport Kolumbia—Kuvait 1-1. Moszk­va. Csehszlovákia—Nigéria 1-1. Le­ningrád. C-csoport NDK—Szíria 5-0 (3-0), Ki­jev. Spanyolország—Algéria 1-1 (1-0). Minszk. Nyolc közé került az NDK és Algéria. D-csoport Finnország—Irak 0-0. Kijev. Jugoszlávia—Costa Rica 3-2. Minszk. ÉREMTÁBLÁZAT ORSZÁG Szovjetunió NDK Magyarország Bulgária Svédország Olaszország Románia Nagy-Britannia Franciaország Ausztrália Kuba Görögország Svájc Lengyelország Koreai NDK Mexikó Csehszlovákia Jamaica Finnország Spanyolország Brazília Libanon Dánia Arany Ezüst Bronz 27 17 9 9 17 11 3 5 2 3 2 7 2 — 4 2 — 1 1 3 2 1 2 1 1 2 — 1 1 — 4 1 1 — — — 4 3 _ 1 1 1 — — 1 1 1 1 — — 1 1 1 Ambrus jól van A Magyar Olimpiai Iroda ügyeletesétől kértünk csü­törtökön délután tájékozta­tást Ambrus Mariann állapo­táról. A következő felvilágo­sítást kaptuk: „Ambrus Mariann jól van, a futama után megebédelt, sétált és édesapjával is már telefonon beszélt. Nem emlékszik pontosan ar­ra, hogy mi is történt ve­le, így csak az orvosi je­lentés alapján lehet rekons­truálni a történteket. A vizsgálat eredménye az, hogy erős hasizomhúzódást szen­vedett és valószínűnek lát­szik, hogy a hirtelen támadt fájdalomtól rossz mozdulatot tett a lapáttal, s ennek kö­vetkeztében a hajó megbil­lent, majd felborult." A Magyar Olimpiai Iroda még azt is közölte, hogy az ökölvívó Csjef, akit kiütöttek, jól van, de ugyanúgy pihen­nie kell, akárcsak .Ambrus Mariannák. r

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék