Népsport, 1984. június (40. évfolyam, 129-154. szám)

1984-06-15 / 141. szám

XL. 141. ♦ 1984. június 15 NÉPSPORT 9 A VISSZAVÁGÓN IS HELYTÁLLÁS A NÉPSPORT JELENTI • A NÉPSPORT JELENTI • A NÉPSPORT JELENTI Kézilabda — Telefon jelentésünk — Megismétlődött az egygólos különbség (kedden Tatabá­nyán a magyar csapat nyert 21-20-rá), de most egészen más volt, a csehszlovák—ma­gyar találkozó képe. Szó sem lehetett a két nappal koráb­bi gyors megugrásról, amikor négy eladott csehszlovák lab­dával és ö-O-ás magyar ve­zetéssel kezdődött az össze­csapás. A 6. percben már 3-1 volt a hazaiaknak, dé negyed­óra elteltével már a vendé­gek vezettek (5-4). Kemény volt a játék, ke­vés a jó ötlet. Ezúttal is hiá­nyoztak a távoli bombák, a vérbeli átlövések. A közeli kísérletek viszont remek al­kalmat teremtettek a kapu­soknak: Hirner és Bartalos B. egyaránt remekelt. A drámai végjátékban a sok helyen megváltozott magyar gárda ellen egygólos győzel­mükkel „egyenlítettek” a csehszlovákok, bizonyítva, hogy nagyjából azonos cipő­ben jár a két válogatott... Csehszlovákia—Magyaror­szág 17-18 (8-8). Trnava, 700 néző. V: Ritter, Gulas (cseh­szlovákok). Góldobók: Bar­tók 4 (1), Barton 4 (2), Iíra­tochvil 3 (2), Brestovansky ?, Kotrc 1, Sza'ai 1, Homolku 1, Baumruck 1, 111. Kovács P. 4 (I), Horváth G. 3, Lelő .2, Tóth G. 2, Kontra 2 (1), Illés 1, Őri 1, Gyurka 1. Kiállítások: 2, ül. 8 perc Hatméteresek: 8,5, ill. 4/2. A magyarok pontosan egy hét múlva Hajban kezdik meg három mérkőzésből álló NSZK-túrájukat, majd június 27-én Veszprémben a világ­bajnok Szovjetunió követke­zik. \ Pavel Krsák Ifisiker Magyar ifjúsági válogatott —Bolgár junior válogatott 16-15 (8-6). Székesfehérvár, 100 néző. V: Andorka, Schó- ber. Mágyaró.: CZIRÁKI — Vörös, Farkas 1, HORVÁTH A. 6, Mezei 1. Polgár 3, Brenner 1. Cs: Nagy K. 3, Adorján 1, Sibalin, Benő. Edző: Fazekas László, Haj­dú János. Az eredmény alakulása. 23. p.: 8-5, 42. i*.: 9-9, 50. p.: 12-13, 57. p.: 11-14... A rendkívül kiegyensúlyo­zott küzdelemben, harminc másodperccel a befejezés előtt Farkasnak sikerült a győztes gólt megszereznie. Visszavágó: pénteken Veszp­rémben. Levityina fölényes győzelme, Módi a legjobb magyar-H Az Utasellátó SC VI. Al- fölúy László nemzetközi női emlekvcrscnye, Budapest. A csütörtöki utolsó 15, for­dulóval befejeződött az erős iramú, szabadnap nélküli, ha­gyományos verseny. Ered­mények: Ghinda (román)— Grosch 0:1. (biztos győzelem),; Szúdayné—Levityina (szov­jet) függő után 0:1, Módi— Krizsánná függő után 1:0 (a serdülő világbajnok ismét jól játszott), KuruCsai I.—Po­rtiba zky függő után 1:0. Dön­tetlen: Heintze (NDK-bcli)— Kas (13 lépés), Csonkics— Aljehina (szovjet) (11 lépés), .Voiszka (bolgár)—Petrovics (jugoszláv) (12 lépés). A len­gyel Pytel szabadnapos volt. Összesített teljesítmények Versenyző Gy D V Bont Levityina 9 5 0 11.5 Aljehina 5 9 0 9,5 Petrovics 6 ti 2 9 Mádl 6 4 4 8 Kas 4 7 3 7.5 Kurucsai I. 5 5 4 7.5 Voiszka 5 5 4 7.5 Csonkics 3 8 3 7 Grosch 3 8 3 7 Porubszky 2 9 3 6.5 Heintze 1 10 3 6 Krizsánné 3 5 6 5.5 Ghinda 3 5 6 5.5 Pytel 0 8 6 4 Száüayné 2 2 10 3 A teljesítmények számsze­rű értékelése, az értékszáni- változások. Növekedés: Alje- hina, 27, Mádl 23, Levityina 21, Petrovics 17, Krizsánné 15, Kurucsai I. 14, Kas 10, Grosch 6 pont. Csökkenés: Szádayné 39, Porubszky 35, Pytel 24, Heintze 18, Ghinda 14 pont. Csoakies és Voiszka az elvárható teljesítményt érte el. Az emlékverseny válogató volt az ősszel Szalonikiben sorra kerülő női sakkoliffl- piára. Ez a körülmény erő­A világbajnoki döntős Irina Levityina végső sikeréhez Budapesten sem fért kétség (Koppány György felvétele) sen rányomta bélyegét a ma- ,gyár sakkozónők. játékára: Feszülten, görcsösen és nagy hibaszázaiétekal játszottak. A serdülő világbajnok Mádl Il­dikó bizonyult a legjobb ma­gyarnak, tovább lépett előre. B.dián játszott, több döntet- lenaj ánla tót visszautasított. Ha : játékában található is szakmai kifogás, az 15 éves korával magyarázható. A hátralevő öt hónap körülte­kintő felkészítésével eredmé­nyessége könnyen és nagy? mértékben fokozható. Kas Rita ismét kitett magáért. Kurucsai Ilona beugrott a versenybe, eredménye vára­kozáson felüli. Csonkics Tün­de és Grosch Mária krónikus „időzavar-betegsége” nem ja­vul. Porubszky Mária forma- hanyatlá-.-a is tovább tart. A világbajnoki kihívó, Iri­na Levityina nagy fölénnyel nyert. A szovjet női sakkis­kola fölényét mutatja, hogy a ranglistájukon 28. Natasa Aljehina biztosan szerezte meg a második helyet. A ju- goszlávok kétszeres bajnoka és olimpikonja. Marija Pet­rovics a 3. helyen végzett. Ktiruci harmadik lett Várnában Gtt&a Várna, nemzetközi verseny. Egyéniben: 1. KUnesarov (bolgár) 5471, 2. IColoszov (.szovjet) 5327, 3. ivuruez (ma­gyar) 530-3. Csapatban: 1. Bulgária 15 841, 2. Szovjet­unió 15 715, 3. Lengyelország 15 637, 4. Magyarorszag 15 570. Iírasznodár (Szovjetunió), nemzetközi verseny. Egyéniben: 1. Svarc (szov­jet) 5553, 2. Tarev (szovjet) 5510, 3. Sztarasziyin (szovjet) 5434, ... 15. Mizsér 589.1, ... 30. Pajor 5095, . .. 4-3. Csá­szári 4381. Csapatban: 1. Szovjetunió 10 437, . . . ö. Ma­gyarország- 15-277. Asztalitenisz IV. f»ts^|g^esí, item'xetköxj ifjúsági Esajafisicság, SaxrfSt©k Szolnok ad otthont az év egyik legnagyobb nemzetkö­zi ifjúsági asztalit-anisz- bajnor.tság'ánr k. P énteke n kezdődik a Tiszaligeti Sport-' csarnokban a IV. magyar nemzetközi ifjúsági bajnok­ság, amelyen 13 ország (Ausztria, Bulgária, Cseh­szlovákia, Franciaország, Ju­goszlávia. Lengyelország, NDK, NSZK, Olaszország, Rom.'a!a, Spanyolorszá g, Szovjetunió és Magyarország) 110 versenyzője indul. — A hét számból álló ver­senyre a rendezők alaposan felkészültek — mondta Juhos József szakfelügyelő, „a ma­gyar fiatalok kapitánya. — A magyar esélyek? — Számítunk néhány érem­re. A magyar ifiválögatott egyébként — 18 fővel — már napok óta a helyszínen ,, ak kli m a t i zá lód i%' ’. — örülünk, hogy Szolnak vállalta a rendezést - mond­ta Horváth Tibor-, a MOATSZ főtitkára —. szép város és a soo rtá <7 n ak hagyomá nyai vannak . .. Hemingway véleménye Ernesl Hemingway Nobel-dijás amerikai író Ízig-vérig sportember volt. Fiatal korában öklözött, s élete végéig ked­velt szórakozásai közé tartozott a sízés, a vadászat és a horgászat. Sportbeli élményeit művei is tükrözik. -Az 6 vé­leményét idézzük rejtvényünkben: „A sport megtanít be­csülettel...” Folytatása a vizsz. 1. és a függ. 12. sorban. A sportlövő szövetség nemzetközi versenye $3ép©s mea&ny A nemzetközi sportlövő' ver­senynaptár egyik jegyzett és' rangos eseménye a magyar szövetség immár hagyomá­nyos nagy nyári versenye, Európa legjobbjai évről évre Budapesten rande- vúznak, de megfordultak már itt az Egyesült Államok kitűnősé­gei, élükön a legendás Lőnes Wig'gerrel is. Az idei verseny ..főhadi­szállása” — a szokásnak meg­felelően — a Marczlbányi té­ri lőtér le3z. Csupán a futó- Vadlövők vendégeskednek a Mexikói úton, a többiek — puskások és pisztolyosok, nők és férfiak — az MHSZ Köz­ponti Lövész Klub családias hangulatú pályáján vetélked­nek. , Tizenkét ország legjobbjai próbálkoznak. Itt lesznek a Szovj e tun': ó, Lengyel i >rszá g, Románia, az NDK, az NSZK. Bulgária* Csehszlovákia. Kí­na, Jugoszlávia, Ausztria és Franciaország sportlövői va­lamint termés/etessen a leg­jobb magyarok. A mintegy százhúsz külföldivel körülbe­lül negyven magyar veszi'fel a versenyt. Érdekessége az idei Versenynek, hogy első ízben indulnak a vi­lág élvonalába tal lózó kí­nai sportlövők. A férfi (50 lövés-ss kisöbű sportpuska fekvő számát pén­teken rendezik, míg a gyors­tüzelő pisztolyosok, valamint a (utóvadlövők szombaton és vasárnap vetélkednek. Csongrádi új«xi»h ojúiidékci (Folytatás az 1. oldalról.) A .továbbiakban a diáfc- sportfórum eJnökségében helyet foglalók értékelték a korszakos jelentőségű „talál­mányt”. Gyenge József, a Magyar Diáksport Tanács főtitkára azt fejtegette, hogy a tanu­lók többségének az órarend­be illesztett testnéyeléeóra jelenti az egyetlen mozgási alkalmat. Általános tapasz­talat, hogy a diákok vékony rétege .sokat, túlnyomó ré­sze viszont keveset vagy egyáltalán nem sportol. A jövőben nagyobb hangsúlyt kell helyeznünk. az egészsé­ges életmódra nevelésre. Örömmel jelentette ki: remény van a „minden­napiéi” országos megva­lósítására is. Dr. Fábián Tibor, a Csong­rádi megyei Tanács test ne-, velési és sportícil&adója be­jelentette; — Az. ősztől há­rom mogyai, középiskola —a szegedi Kiss Ferenc Szakkö-. zépisko! i, a makói József Attila Gimnázium és a.szen­tesi 693-as .szánni Ipari-Szak-, munkás-képző Intézet — diákjai részesülnek a min­dennapos testedzés áldásai­ban. (Thék cs) GLÓBUSZ'84 Junior, a brazil Fla­menco játékosa ősztől a Torino színeiben játszik. Ezt Jorge Ilelal, a Fla­menco elnöke jak níet-te be. A híreik szerint .Junior új' klubjában középpályás lesz. Brazília labdarúgó- válogatottja. vasárnap Sao Paulában Argentína ellen mérkőzik. A szakvezető Edu több helyen megvál­toztatja a legutóbbi, az angolok ellen szerepelt csapatot. „Mindenképpen győznünk kell, mert egy újabb hazai vereséget a brazil közönség már nem bocsátana meg nekünk” — mondta Edu. Az NSZK labdarúgó- válogatottja 1974. július 7-én 2-1-re győzött Hol­landia ellem a VB-Uöotö- ben. Tíz évvel a nagy mérkőzés után július 7-én Münchenben ismét pályá­ra lép az akkori két együttes. A csapatok szak­vezetője Helmut Seben és Rinus Michels lesz. A bí­ráskodásra a VB-dönto já­tékvezetőjét, az angol Jonh Taylart kiírták fel. Sebestian Coe, a bri­tek . olimpiai bajnok- és világcsúcs-tartó középtáv­futója a jövő héten sor­ra kerülő brit bajnokság­ra készülő versenyző ed­zésen izocnsérülést szen­vedett. Az intenzív, keze­lés eredményétől függ, hogy a ba jmokságoca már rajthoz állhat-e. VE US HAJ Y B ElN. Harmin e­liét oldalas reprezentatív ki­állítású műsorfüzetet jelente­tett r,‘.?í f ti Mozgássériil*ek Országos Szövetségének test­nevelési és sportbizottságé. A versenyek' előtti felkészülés* röl, a magyar válogatottak­ról több cikk is olvashat'') a kiadványban, cm pipitek szép külalakja a kecskeméti Petőfi Nyomda munkáját dicséri. A műsorfüzet természetesen el­kalauzol a mozgássérült­sport valamennyi területére, bemutat néhány vidéki, s. fővárosi bázist. A pályázati rejtvényt is tartalmazó lap az újságárusoknál kapható. ' O AACHENBEN FOLYTAT­JA VB - fel k 1: szül é sót fogat­hajtó-válogatottunk. A csa­pat Három tagja — Bárdos, Fülöp és Juhász — június 22. és 25. között versenyez a ha­gyományos NSZK-beli viada­lon. VÍZSZINTES: 1. A Hc­mingway-idézet folytatása (zárt betűk: Y, Gy. T, I,, SZ). 12. Egymást követő be­tűk. 13. Rendkívüli tehetsé­gek. 14. Vissza: harapásnyi darab. 15. Korszak-rész. 17. Ifjúsági haviiap. 18. Környék. 20. Közeli rokon. 21. Sző­nyeget tisztít. 23. Olasz ki­kötőváros. 21. Elgondolás. 26. Nehéz fém. 27. Bűbáj. 29. Teakeverék. 30. Omladék. 31. Néhány darab. 32. Vonat­kozó névmás. 34. Tánc- dal-szövegíró (Anna). 36. Ncve.lős légiforgalmi társa­ság. 38. Személyes névmás. 40. Literátorok. 41. Szén, molibdén és foszfor. 42. Mód­iin tározóvá;;. 43. Árusítás. 45. Latyak. 47. Becézett Rónáid. 48. Csapadék hullott. 49. Be­cézett férfinév, 51. Élelmi­szeráruház. 53. A debreceni Bocskai FC válogatott közép­hátvédje volt. 55. Táplál. 56. Fosztóképző. 58. Kettes és négyes hajóban világbaj­nok kajakozőnk (József). 59. Japán pálinka. 60. Komód része. 61. Rit­ka -férfinév: 63. Kínai te­rületmérték. 64. Szarvas van ilyen. 65. Magyarázat. 67. Kis rágcsáló. 70. R. I. FÜGGŐLEGES: 1. Láboló, taposó. 2. Szelíd vad. 3. Er­délyi folyó. 4. Tagádószó. 5. Irídium. 6. Fergeteges. 7. Névelős akol. 8. E. T. Á. 9. Marcangolt. 10. Igekötő. 11. Görögkeleti férfikolostor. 12. Az idézet befejező része (zárt betűk: X, H, N, E, I). 16. Zamat. 19. Számnév. 22. Szibériai folyó. 23. Bárány- kák. 25. Ilyen alkohol is van. 27. ... László, Kossuth-dijas színházi rendező. 28. Tűzálló anyag. 31. Rézsűt. 33. Kerti szerszám. 35. Görög monda­beli királylány. 36. Híres ere­men ai hegedűkészítő család. 37. Időegység. 39. Szovjet re­pülőgéptípus. 41. Fiatal szín­művészünk (Péter). 44. Ábrá­zata. 45. ínyencség. 46. Arab emírség, fővárosa, Doha. 48. Ékezethiányos táplálék. 50. Udvariasan lehívatott. 52. Német szőke. 54. Férfinév. 55. Mutatóhévmás. 57. Ne­mesgáz. 59. ... Sándor, szín­művész. 62. Tekerő egynemű betűi. 63. Magyar Rádió és Televízió. 66. Kötőszó. 68. Mennybolt. 69. Mássalhangzó fonetikusan. IC. J. Beküldendő: a Herning­way-idézet (vizsz. 1. és függ* 12.). Beküldési batáridő: jót* nlus 28. A levelezőlapra kér­jük ráírni: Fejtörő. A nyer­tesek névsorát június 29-i, csütörtöki számunkban közöl­jük. OLASZORSZÁGI meghí­vásnak tesz eleget a Vasas férfi röplabdacsapata. Az an­gyalföldiek június 24. és jú­lius 3. között a Riminiben sorra kerülő namztközi tor­nán képviselik majd a ma­gyar színeket. • ELKÉSZÜLT a férfi kosár­labdázók VB-selejtczőjének. pontos menetrendje. A ma­gyar válogatott mérkőzései: november 21-én Hollandia (idegenben), november 29-én Belgium (otthon), 1985. feb­ruár 14-én .Jugoszlávia (o), november 21-én . Hollandia (0) , november 28-án Belgium (1) , 1986. február 13-án Jugo­szlávia (i). Mint ismeretes, a csoportból két együttes jut be a spanyolországi döntőbe. Hdh&sy Csoki üsspet Immár három esztendeje a lelkes szervezők jóvoltából, amolyan túrakerékpáros gá­la, a Hobby Csőki Kupa. E háromnapos esaménysoroza- ton a rendezők- ügyesen öt­vözik a versenysportot (mindhárom nap nemzetközi ifjúsági verseny is van), a túrak-srékpározással (az „amatőröknek” is mindhá­rom napra változatos prog­ramot szerveztek). Pénteken a Millenárison az ifiversgny számai közben az édesipari • gyárak dolgozóinak ügyessé­gi verseny lesz. Szombaton -a Városligetben 9.30-tól az általános és középiskolások dönthetik el, hogy ki közü­lük a leggyorsabb. A fej mű­sor vasárnap lesz. Ahogy há­rom esztendeje mindig, a túrakerékpárosok a Millená­risról indulnak 9 órakor. Csak éppen ezúttal az Osz- tapenko szoborig vonul át a fővároson — rendőrségi biz­tosítás melleit — a mezőny (Rákóczi út — Erzsébet-híd — Bartók Béla út — Kosz­tolányi Dezső tér — Budaör­si út). 10 órakor rajtolnak és a túrázók befutója a Hűvös­völgyi Nagyréten lesz. Itt színes műsor fogadja az ér­kezőket: Disco — karatebe- muta-tó — az Első-emelet együttes koncertje s-t’o. Visz- szafelé 14 . órától a Déli pá­lyaudvarig, ugyancsak a rendőrség vigyáz a kerekesek testi épségére. SORSOI.ÁS. A labdarúgó területi bajnokok osztályozó mérkőzéseinek sorsolása jú­nius 20-án, szerda délelőtt 11 órakor lesz az MLSZ-ben. A hat bajnokból három párt sorsolnak össze, amelyek oda- vissza alapon döntik el jú­nius 24-ón és július l-én, hogy közülük melyik három együttes kerülhet fel az NB ií-be. • KÉT UGRÓNK, Szalma László és Bakost Béla is in­dul a vasárnap Stuttgartban megrendezésre kerülő atléti­kai gálán. Atlétáinknak nem lesz ellenfelekben hiányuk, u gy a n-is hárm asugrásban rájthoz áll a világranglista­vezető lengyel Iloffmann (17.55), a kubai BetanCoilrt (17.43) és a csehszlovák Ca- do (17.31). A távolugrás esé­lyese a lengyel Kiimaszewski és csúcstartónk, Szalma. IDŐJÁRÁS. A Meteorológiai Intézet je­lenti. A várható időjárás pén­tek estig. Eleinte borult idő. országszerte esővel, záporral, néhány helyen zivatarral, kéc sőbb időnként felszakadozó felhőzet, kevesebb csapadék. Gyakran erős, időnként vi­haros északi szél. A legma­gasabb nappali hőmérséklet általában 29, a tartósan esős helyeken 15 fok körül.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék