Nemzeti Sport, 1991. szeptember (2. évfolyam, 239-268. szám)

1991-09-08 / 246. szám

2 NEMZETI SPORT II. 246. ♦ 1991. szeptember 8. A granadai ifjúsági és serdülő asztalitenisz Eu- rópa-bajnokságon eredményesen szerepelt spor­tolók jutalmazási ünnepségét szeptember 9-én, 15 órakor a Statisztika-Metalloglobus Marczibányi té­ri sportcsarnokában rendezik. • Kanadai ifjúsági jégkorongozóval erősített a Fe­rencváros: a magyar származású, 16 éves Papp Dénes az ősszel már be is mutatkozik a zöld-fe­hérek ifjúsági csapatában- • Előrehozták péntekre (szeptember 13.) a Vác— Pécs NB I-es labdarúgó-mérkőzést, amely 16.30 órakor kezdődik. A Norvégia—Magyarország labdarúgó UÉFA- torna csoportselejtező-mérkőzést szeptember 25-én Drammenben játsszák, a visszavágó Répcelakon lesz október 30-án. • A Kik játszottak a Fradiban című könyvsoro­zat legújabb kötetében az FTC 1930 és 1991 kö­zötti labdarúgó-mérkőzéseinek krónikája találha­tó. • A Szovjetunió együttese ellen készülő magyar olimpiát labdarúgó-válogatott kedden 16.30 óra­kor Tatabányán lép pályára Dánia ötkarikás gár­dája ellen. Az MLSZ fegyelmi bizottsága a hét közben játszott Magyar Kupa-mérkőzéseken kiállított Be­regszászit (Kiskőrös), Juhászt (Salgglas), Izsákit és Rezit (mindkettő Győri Dózsa) 2—2 mérkőzés­től eltiltotta, a büntetés letöltését viszont mind a négy játékos esetében december 31-ig felfüggesz­tette. Sze Mjung Szu, a WTF tékvandó európai unió­jának technikai igazgatója hazánkban dan-vizsgá- kat tartott. Heten egy dán fokozatot kaptak, míg Engrich Mariann, kétszeres világ- és Európa-baj- nok, Fábián Éva világbajnoki ezüstérmes, Nagy László EB-bronzérmes, Ótott Kovács Lajos VB 5. helyezett és Takács Gábor két dán fokozatot ért el. Patakfalvy Miklós, az ágazat hazai irányítója pe­dig négydanos lett. • Lemondott a Nógrád Megyei Diáksporttanács titkára, Krakóczki Gyula, helyét a jövőben mel­lékfoglalkozású alkalmazott tölti majd be. • Felavatták a nyári bobpályát Visegrádon, a Nagy-Villám déli lejtőjén. A 640 méter hosszú pálya naponta 10 és 17 óra között várja az ér­deklődőket, és csak esős-havas időben lesz zárva. Az automata fékkel ellátott bobokat gyerek és felnőtt egyaránt biztonsággal vezetheti. & Basket Salgd elnevezéssel alapítványt hoztak létre Salgótarjánban, amelynek célja a város ko­sárlabdasportjának, a sportág utánpótlás-nevelé­sének támogatása. Egyhetes próbajátékra Izraelbe utazott Árvái Béla, a Tisza Volán SC NB I-es kézilabdacsapa­tának kapusa, akit a sokszoros bajnok Rison Le Zipn akar leigazolni. Kertész Klára, a Herz-FTC kézilabdacsapatá­nak jobbátlövője vállsérüléssel bajlódik, s az or­vosok szerint csak a bajnokság szeptember 20-i rajtjára jön rendbe. • Legjobb ökölvívóink — a hétvégi pihenő után — hétfőtől újra közös gyakorlásba kezdenek a szabadság-hegyi edzőtáborban. • Az október végi bécsi Európa-bajnokságra ké­szülő vívók hétfőn megkezdik kéthetes edzőtábo­rozásukat Mátraházán. • Japánban versenyeznek vasárnap a 4X400 m-es női futóváltó tágjai, ezért a Hungária Biztosító Kupa debreceni döntőjének műsorából hiányzik majd a női 400 m, amit egy héttel később, az összetett OB keretében rendeznek meg. • A klubcsapatok BMX-cross Európa-bajnokságán — szeptember 14-én és 15-én — Hollandiában Veszprém és Sopron kerekezői képviselik a ma­gyar színeket. • A Tisza Volán SC vasárnap 16 órakor kezdődő Renault-Budesheim nemzetközi salakmotorverse­nyén ismert szovjet, német, csehszlovák és jugo­szláv vaspapucsosok is rajthoz állnak a szegedi klub Napos úti pályáján. • Rajcsányi Zita női sakkmester, aki a világbaj­noki zónaverseny egyik magyar részvevője, a baj­nokcsapat, Hungaroil-Honvédbe igazolt. © A BSE mellett a BEAC-Gépszev is részt vesz az ausztriai Steyrben szeptember 18-án és 19-én sor­ra kerülő centenáriumi nemzetközi női kosárlabda­tornán. • A DVSC NB 11-es labdarúgócsapatának vezetői egy hónapra kölcsönadták a Hajdúnánási Bocskai ugyancsak másodosztályú gárdájának Szűcs Sán­dor hátvédet, aki a sérült Kutosit fogja helyettesí­teni. Negyedszázados jubileumra emlékeztek az atléták Átigazolási vita — Ezt az eseményt a mai napig sem felej­ti el a sportvilág — a többi között ezzel a megállapítással emlékezett Bonn Ottó, a szervezőbizottság főtitkára, a 25 évvel ez­előtt, 1966. augusztus 30. és szeptember 4. között a Népstadionban megrendezett 8. at­létikai Európa-bajnokságra. A második világháború után Magyarorszá­gon sorra került legnagyobb sporteseményen harminc országból 1048 atléta vett részt, g erre a viadalra emlékeztek szombaton dél­ben az egykori szervezők és indulók az olimpiai csarnokban. Schulek Ágoston, a szövetség elnöke, Mindszenti! János, a ver­senyigazgató, Gallov Rezső helyettes állam­titkár, az OTSH elnöke mint a sajtóközpont egykori munkatársa és dr. Sir József, a szö­vetség tiszteletbeli elnöke meghatott sza­vakkal méltatta azt az áldozatkész, lelkes munkát amelyet a szervezők akkor végez­tek. Mindszenty János joggal említette, hogy a magyar atlétika fellendülése érdekében a ne­gyedszázaddal ezelőttihez hasonló, lelkes, odaadó, összetartó munkára volna szükség! Hadd tegyük hozzá: ez bizony a pártállam időszakában az atlétikai szövetségben is ki­alakult diktatórikus vezetés sajnálatos mó­lon lehetetlenné tette! S a magyar atlétika válságba jutott. Ám az elmúlt évben Split- ben rendezett Európa-bajnokság, majd a kö­zelmúltban Tokióban befejeződött világbaj­nokság eredményei alapján talán joggal bi­zakodunk, s a jó eredmények folytatását re­ménykedve várhatjuk. A megható találkozó résztvevői néma fel­állással adóztak azok emlékének, akik már nem jelenhettek meg az olimpiai csarnok­ban. A mintegy 1000 fős rendezői gárdából ugyanis nemcsak Csanádi Árpád, a szervező- bizottság elnöke. Németh Imre olimpiai baj­nok. a szövetség akkori elnöke, a bizottság elnökhelyettese és Orosz Imre, a bizottság gazdasági igazgatója, hanem mintegy más­fél százan távoztak már az élők sorából. Varjú Vilmos súlylökő, az Euröpa-bajnok- ság egyetlen magyar aranyérmese azonban jelen volt. A résztvevők nagy tapssal kö­szöntötték, s jó érzéssel nézték végig Csőke József filmjét a 25 évvel ezelőtti Európa- bajnokságról, ahol első alkalommal végez­tek női szexvizsgálatokat, s tűntek el verse­nyekről ennek nyomán olyan nagyságok, mint Balázs Jolán és a Press nővérek; ahol az NDK első alkalommal szerepelhetett vi­lágversenyen önálló csapattal, s a nyugat­német televízióban az eredményhirdetés után lekeverték himnuszukat; ahol a közép­távfutó May 200 dollárt kapott a Puma cég­től, ahol ... de mindez már történelem, sporttörténelem. A magyar atlétikát a 25 évvel ezelőtti lel­kesedéssel, együttes munkával lehetne és kellene újabb sikerekre vezetni. Ezt sugall­ja ez a kedves találkozó! Nem tud közös nevezőre j jutni az Álba Regia Építők a Videoton SC-vel Varga Jó- • zsef kosárlabdázó átigazolá­sában. Kilenc évvel ezelőtt a két egyesület között kialakult jó együttműködés alapján az Építők ellenszolgáltatás nél- -J kül adta át Varga Józsefet aj Videoton SC-nek. Az elmúlik években is jó volt a két klub*J között az együttműködés, köl- ^ csönösen segítették egymást,T| a Videoton több „kiöregedett" ál játékost adott át cserébe az Építők fiatal tehetségeiért. Varga Józsefért azonban a kedvezőtlen anyagi helyzete miatt a Videoton SC közel ’ másfél milliót kér. Ezt sok all- , ja az Építők, és nem is tudja ^ teljesíteni. A kosaras szerző- . dése a Videotonban már le- ^ járt, az Építőkben aláírta új ;i szerződését, és ott is készül a j bajnoki szezonra. * Reméljük, végül közös ne­vezőre jut a két klub és nem Varga József látja kárát an­nak, hogy visszatért nevelő­egyesületébe. Betörési kísérlet a Nemzeti Sportba Pénteken éjszaka 23 óra 25 perckor megszólalt szerkesz­tőségünk riasztóberendezése: betörési kísérlet történt. Sze­rencsére csak kísérlet, mert a tettes nyilván megijedt a vá­ratlan hangtól, és féltégláját — amivel az ablakot betörte — is hátrahagyva elmenekült. Pedig elszánt fickó lehetett, hisz az ablakokat védő masz- szív vasrácstól sem ijedt meg. (A házban lakók mindeneset­re értesítették a rendőröket, akik azonban nem szálltak ki a helyszínre, mivel az eset — hála a riasztónak — nem volt több rongálásnál.) De vajon mit akart elvinni az ismeretlen? Ha pénzt, ak­kor alighanem rosszul tájéko­zott az újságírók anyagi hely­zetéről. Lehet, hogy éjszakai látogatónk egyszerűen nem bírta kivárni a reggelt, ami­kor lapunkat az árusnál meg­veheti . . . Talán csak szómba- . ti számunk kézirataira volt ilyen türelmetlenül kíván­Ezt írja meg! HÉTFŐI KAPCSOLÁS Hétfőn a szokásos időben — 9 és 10 óra között — várja a hívásokat a Nemzeti Sport telefonszolgálata. Olvasóink kérdéseit, véleményét ezúttal BOSKOVICS JENŐ fogadja a 138-4236-os telefonszámon. Akar nyerni egy Renault diót? A Karácsony előtti sorsoláson elnyerheti az Év Autóját, egy Renault Cliót, aki — legalább fél cvre előfizeti a Nemzeti Sportot, — vagy vesz egy autót a Baumgartner cégtől, — vagy kiérdemli a Hét Labdarúgója címet. Soha vissza nem térő lehetőséget kínál tehát Önnek a Nemzeti Sport szerkesztősége és az autót felajánló Baumgartner Kft. (Budapest, XI., Beregszászi út. T: 166-4882) Tegye próbára a szerencséiét! VASÁRNAP ÍJÁSZAT. Felnőtt egyéni OB a Bacchus Kupáért, Mar­gitsziget, Nagyrét, 9. KÉZILABDA. Bányász Ku­pa férfitorna, Veszprém. Várpalotai Bányász—Sfocke- rau (osztrák), 9.45, Bramac SE—PMSC, 11.30. MOTORSPORT. Renault- Budesheim nemzetközi sa­lakmotorverseny, Szeged, Na­pos út, 16. Motocross Európa Kupa, Nagykanizsa, 10. TENISZ. Országos bajnok­ság a Pro Kennex—Fiia Ku­páért, Margitsziget, UTE-te- nisztelep. Férfi egyes és női páros döntő, 14. LABDARÜGAS NB II. Keleti csoport. Bagl SE—Eger SE, Bag, 16.30, Lő­rincz (Vida, Zvolenszky). K. Vegyész—Kábái Egyetértés, Kazincbarcika, 16.30, Mester (Marcsok, Mészáros Gy.). Miskei Tsz SK—Szarvasi Va­sas Spartacus, Miske, 16.30, Fodor (Balajti, Kovács N.). BMTE-Törley—Szolnoki MÁV MTE, Promontor u., 16.30, Birincsik (Márta, Tóth B.). H. Bocskai—Hatvan- DÉKO, Hajdúnánás, 16.30, Baj kai (Ring, László Gy.). KSC—Salgglass Salgótarján, Kecskemét, 16.30, Kincses (Veress, Bába). Szeged SC— Debreceni VSC, Szeged, 19.30, Herbály (Szabó J., Szabó A.). Nyugati csoport. Bajai FC —Ganz Danubius, Baja, 16.30, Hanyecz (Ádám, Dravecz). ESMTK—Paksi Atom, Ady Endre u., 16.30, Molnár II J. (Horváth O., Pamminger). O. Bányász—Dorogi Bányász, Oroszlány, 15.30, Fazekas (Holczimmer, dr. Bozóky). Sz. Dózsa—Csepel, Szekszárd, 16.30, Lettrich (Tóth V., Győr). III. Kér. TTVE—Saba- ria-Tipo, Hévízi út, 16.30, László J. (Horváth Kiss I.). Dunaferr—N. ^fcejtó- nyász, Dunaújváros. ls|BÚlM fi (H:imar. K J 1 E!<ín.—1 j Ibi. I Sport u.. l.i 3 I. hoii '• L., Konii'ia • ni>. A. : Soproni LC Ajka. 18.3VHH| n\. k (Ki'- I. \.■ Jó fsisémM Cselgáncstoborzót hirdet iH Szeged SC, amelyre az edzők ötödik életévüket betöltött fiúk és lányok jelentkezését várják szeptember 9-én. hét­főn 18 és 20 óra közöd az Etelka sori sportcsarnokban. *a Debrecenben a Kölcsey Fe— ÍJ renc Tanítóképző Főiskola I gyakorlóiskolája négyéves . J és idősebb lányok részérd, •■•jJ szeptemberi kezdéssel élőké- * szítő torna csoportot indít. Je­lentkezni és érdeklődni lehet Kováesné Lamrnyecz Júlia edzőnél az f52)-18-156-os telc- foniszámon. , Hírrovatunkat szerkesztette: Simon József W Hétfői számunk hírszerkesztője: Tóth Mária (138-2452) /í32v03aSSÍ?3--------1 Szerkeszti: a szerkesztőbizottság. /• ■“■áípgAj— ^ / Főszerkesztő: Szekeres István. $“*ÍJfÍ*Íb / Főszerkesztő-helyettes: ____ " * / Gyencs J. András Ki adóhivatal és szerkesztőség: 1133 Budapest, XIII., Visegrádi utca 115. Postacím: 1399 Budapest, Pf.: 701 437. Telefon: 138-4366. Telefax: 138-4248. A Nemzeti Sport Lap-, Könyvkiadó és Szolgáltató Kft. független sportnapilapja. Felelős kiadó: Borbély Pál ügyvezető igazgató. Róva.szerkesztők: Kocsi Tibor (csapat- és szabadidő- sportok, 138-2452), Lakat T. Károly (magyar labdarúgás, 138-4426), Róth Ferenc (egyéni sportok, 138-4216), Török Péter (külföldi labdarúgás, 138-4426). Készül a Szikra Lapnyomdában, Budapesten. Felelős vezető: dr. Csöndes Zoltán vezérigazgató. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hir- íapkézöesítő hivatalnál, a hírlapkézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR). 1900 Budapest, XIII., Lehel út 10 a„ közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással, a HELIR Postabank Rt.: 219-98636, 021-02799 pénzfor­galmi jelzőszámra. Előfizetési díj: egy hónapra 354 fo­rint, negyedévre 1062 forint, fél évre 2124 forint, egy évre 4248 forint. Megjelenik naponta. Index: 25 004. Vidék: ISSN 0866-2525. Bp.: ISSN 0866-2517.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék