Nemzeti Sport, 1995. október (6. évfolyam, 269-297. szám)

1995-10-03 / 270. szám

14 1995. október 3. Honatyák JászárokszáUáson A parlamenti képviselők lab­darúgó-válogatottja szerdán 15.30-kor Jászárokszálláson vendégszerepei. Ellenfele a Jász-Nagykun-Szolnok megyei települések polgármestereinek alkalmi együttese lesz. A két­szer harmincperces találkozó után a Búzavirág étterem látja vendégül a parlamentereket és a polgármestereket. Pelikán ’95 futógála Szolnokon A szolnokiak azt remélik, lassan már nemcsak a „Kosár­labdázás városa" büszke címet tudhatják magukénak, hanem a futóversenyek szorgalmas ren­dezése miatt is kiérdemelnek valami elismerő dokumentu­mot. Tény, hogy a megyeszék­hely két utolsó szeptemberi hétvégéjén a Samsung és a Telebingó felhívása mozgatta meg a város és környéke lakó­it. Október 8-án, vasárnap dél­előtt tíztől pedig közel kétórás showműsor lesz. A Pelikán Fu­tógála ’95 rendezvény követke­zik a sorban. A két főszponzor - Mól Rt. és a Mag ICS Holding Kft. - és számos támo­gató által finanszírozott tömeg­sport- rendezvény bázisát a vá­rosháza előtt térre telepíti a Pe­likán Sportegyesület, mint ren­dező. A jelentkezőket három kate­góriába sorolva indítják. Az óvodások nevezési díj nélkül vághatnak az ezer méternek, az általános és középiskolások 2500-on versenghetnek ötven forint ellenében (előnevezés ese\én húsz forintért), míg a felnőttek száz (helyszínen) be­fizetve, illetve ötven forintért ru­gaszkodhatnak neki az ötven kilométernek. A díjcsökkentő előnevezések az (56) 344-122, vagy (55) 423-902 telefonszá­mon leadhatók, ugyanitt infor­mációszolgáltatás is működik munkaidőben. ★ ELKEZDTÉK. Hétfőn Kiss László, a magyar női úszóválo­gatott szövetségi kapitánya is vízbe szólította tanítványait a Kőér utcai uszodában. A leg­jobbak, élükön a többszörös olimpiai bajnok Egerszegi Krisztinával, megkezdték a gyakorlást a jövő évi atlantai olimpiára. A felkészülés no­vember 10-ig zajlik hazai vize­ken, utána a Dél-afrikai Köztár­saságba utaznak a Kiss-tanít- ványok. ★ LEMONDOTT posztjáról Lombos István, a Balassagyar­mati Kábel SE NB ll-es férfi ké­zilabdacsapatának edzője. A szakvezetői teendőket a továb­biakban Boronyai Tamás látja el. ★ SZARVASBÓGÉS-TÚRÁT rendez október 3-án, kedden a Miskolci Zöld Sportok Klubja. Az érdeklődők 17.45 és 18.30 között Lillafüreden, a kisvasút állomásán jelentkezhetnek. A táv hat kilométer hosszú, két­száz méter szintkülönbségű. Az útvonal, Hámori tó-Eszpe- rantó-forrás-Savós-völgy, Szent István-lápa-Vesszős- völgy-Lillafüred. Totóiivcrcmémck i » A Szerencsejáték Rt. közlé­se szerint a 39. heti totónyere­mények a jövedelemadó levo­nása után a következők. 13 plusz egy találatos szelvény nem volt. A következő játékhét­re átvitt jutalom nettó összege 4 876 169 forint. 13 találatos szelvény nem volt. A 12 talála­tos szelvényekre egyenként 265 973 forintot, a 11 találatos szelvényekre egyenként 17 010 forintot, a 10 találatos szelvényekre egyenként 2256 forintot fizetnek. GÓLTOTÓ 4 találatos szelvény nem volt. 3 találatos 1 darab, nyere­ménye 115 716 forint. A közölt adatok nem végle­gesek. Sportműsor KEDD KÉZILABDA. NB I. Férfiak. Győri Gardénia ETO KC-Kár- pát-Hús Nyíregyházi KC, Győr, 18. Rózsa, Szabó. Nők. FTC-Békéscsabai NKC, Népli­get, FTC-csarnok, 17. Brecska, Halmai. —-----------NEMZETI KÉPES SPORT-------------------­Cs elgáncs férfi és női világbajnokság9 Mukuhari Motor viszi felfele a liftet írásunk a Sepsiker támogatásával készült Döbbenetét éreztem, amikor a világbajnokság utáni záróbanketten Sepsi Lászlóval, a cselgáncsszö­vetség új elnökével, főszponzorá­val találkoztam. Azt mondta:-Ez a gyalázatos szereplés en­gem nem hoz ki a sodromból. Nem bántam meg, hogy a cselgáncsot támogatom, mert megéreztem - amikor Kovács Antal kezét vadide­genek csókolgatták -, hogy ennek a sportágnak ősi tradíciói vannak. Az egyéniségeknek, a bajnokoknak feltétlen tisztelete, hatalmas rek­lámhordozó erő. Az más kérdés, hogy nagyon gyorsan, tárgyilago­san meg kell állapítani, ki dolgozott itt valóban a válogatott sikeréért, ki volt semleges, és ki helyezte egyé­ni érdekeit az országé elé. Rímelt erre Króner Ferenc álta­lános alelnök véleménye: i- Csak azt mondom, amikor bé­ke volt a római birodalomban, tri­umvirátus uralkodott - amikor baj volt, mindig diktátor vette át a ha­talmat. Hát most baj van, diktátor kell. Annak idején, 1991-ben is baj volt a világbajnokságon. Az olimpi­ai számokban nem voltak érmese­ink. A szimpatikus Kovács Gábor helyett azonban a diktátor Mora- vetz Ferenc vette át a szakmai ha­talmat. Nemcsak jogot kapott, tudta is, mit kell csináltatnia - és csinál­nia. Tudta, hogy a versenyzőket milyen módon lehet megnyerni, hogy a saját érdekükben elfogad­ják a szigort. Nem tudtak azok a versenyzők több és tökéletesebb technikát ak­kor sem, mint most, csak másként léptek tatamira. Egyrészt fizikailag annyira a csúcson voltak, hogy a szuper fittségük észrevétlenné tet­te az esetleges technikai hiányos­ságaikat. Sőt, technikai bravúrok­hoz segítette a versenyzőket, hogy tökéletes felkészültségük a pillanat tört része alatt a legjobb megoldást hozza ki belőlük. Amikor a technikai felkészültség nem nő számottevően, és a pilla­natnyi fittség gyengül, akkor két­szeres a hátrány. Abból fakad ez, hogy nem jönnek be a bravúrok, és még az elvárt megoldások sem. Véleményem szerint ez történt most Makuhariban, minden idők legnagyobb világbajnokságán. Tény, hogy pontosan száz or­szág indított 568 versenyzőt, vagy­is rekord született. Minőségileg pe­dig azért volt ez az eddigi csúcs, mert ekkora tétje még sohasem volt a világbajnokságnak, mint most. Korábban kihagyható volt az olimpia előtti vébé és attól simán lehetett aranyérmes valaki. Most nem így van. A 200 férfi és 200 női versenyző hét-hét súlycsoportban elindulhat az olimpián. Előzetesen azonban bizonyítaniuk kell, hogy a cselgáncsozó alkalmas az olimpiai szereplésre. Makuharából a világ- bajnokságról a legjobb nyolc (dzsú- dóban egy első, egy második, két harmadik, két ötödik és két hetedik helyezettet hirdetnek, így az első hét helyezett nyolc versenyző) el­eve ott lehet az olimpián. Naná, hogy hajtottak, mint az őrültek, he­lyesebben, mint a legokosabbak. Tudták, akinek biztos a helye, a jö­vő évi olimpiára sokkal hosszasab­ban készülhet. Lesz ideje a pihe­nést és a túlságosan erős terhelést harmonikusan egyeztetni. Akinek majd a december 2-án, Baselban induló tizenegy verseny­ből álló bizonyítási sorozaton kell kiharcolnia a jogot az Atlantában való indulásra, annak valószínűleg nem lesz ideje jól adagolnia a ter­helés és pihenés arányát. A na­gyon hozzáértők azt állítják: első a technikai tudás szintje, amely csak a tökéletes fizikai felkészültség mellett érvényesül, s a győzelemért szinte ádáz csata folyik. Ezen a világbajnokságon 33 olyan női és 31 olyan férfidzsúdós indult, aki már olimpán, világbaj­nokságon és Európa-bajnokságon aranyérmet szerzett (az ázsiai, amerikai, ausztrál kontinensbajnok­ságokat nem is számoltuk). Végül a férfiaknál kilenc, a nőknél három volt aranyérmes került Makuhari­ban a dobogóra. Az ismét Andrássy László által vezetett női válogatotton most lát­szott, hogy javították az esélyeiket. A tagjai ugyan mélyebbről indultak, könnyebb volt bizonyítaniuk, de amire eddig nem voltak képesek, most igen. Ipponokat dobtak ebben a rém erős mezőnyben, egymást biztatták, amit a férfiak szinte elfe­lejtettek. Persze, a női válogatott az olim­pián nemigen hoz érmeket, a férfi- válogatott viszont igen. Sőt, a ha­gyományok alapján hozniuk kell. Hangyási László, a férfi szövet­ségi kapitány mondta a küzdelmek végén: ,,Az általam vártnál, de a versenyzők elképzelésénél -is gyengébben szerepeltünk." Semmiképpen sem szeretnénk összeugratni versenyzőivel, ezért eltekintünk az egyéni értékelések­től, hiszen az tényleg belső szak­mai probléma. Azt azonban nem nagyon értem, hogy a férfi kapitány csak a versenyzőiben látott hibá­kat. Az elnök is azt mondta: ,,gya­lázatos volt a szereplés", ettől sok­kal többet várt el a szövetség, a szponzorok, a szurkolók. Érdekes: a mi szövetségi kapitányaink ön­magukat nem tekintik hibásnak eb­ben a gyászos szereplésben. Értjük: ha maguk is kritikát mon­danak önmagukról, akkor esetleg elsöpörhetik őket. Pedig nekik még sok szép elképzelésük van, amit szeretnének megvalósítani. Adja az Isten, hogy meg is valósítsák, ne csak megfogalmazzák! Ellene vagyunk minden olyan vezetői személycserének, amikor nem bizonyítottan jobb irányító ke­rül a régi helyére. De akkor a régi­nek éreznie kell a megújhodás fe­lelősségét, a szakmai hiányossá­gok kijavításának kényszerét. A szövetség szakvezetése, el­nöksége azonban valósan ítélheti majd meg ennek a vb-szereplés- nek a jövőbe mutató oldalát. De nem lesz könnyű dolgai... Kaszás Sándor SÍ. tornász-világbajnokság A fiukon a sor... Egy úr az atlantai szervezőbizottságból MINDEN SZENTNEK... Az előírt gyakorlatok bemutatásával hétfőn megkezdődött a tornászok egyéni és csapatvilágbajnoksága. A sza- baei Fukui Szun Dome-ban az első három csoportba osztott férfiválo­gatottak mutatkoztak be - s nyom­ban megszületett az első meglepe­tés. A címvédő kínai válogatott csak másodikként zárta a napot, a részgyőzelmet a házigazdák együt­tese gyűjtötte be. Csak egy adalék: a japán csapat 1978 óta nem nyert világbajnoki aranyérmet... BELVISZÁLY. - A talajon a né­met, a gyűrűn pedig a japán bíró lepontozta versenyzőinket. Nem tu­dom, milyen hibákat véltek felfe­dezni. .. Egyébként azt is nehezmé­nyezzük, hogy világbajnoki címvé­dőként az első csoportban kellett bemutatkoznunk. Ez egyértelmű hátrányt jelent, mivel a verseny ele­jén a bírók fukarkodnak a magas pontszámokkal - mondta Lu Ganzén, a kínaiak csapatvezetője. Jurij Tyitov, a Nemzetközi Torna Szövetség (FIG) elnöke nyomban válaszolt:- Az említett két szeren a német és a japán bíró csak egy volt a sok közül... A hátrányos helyzetről pe­dig csak annyit: a csoportok össze­tétele sorsolással állt össze... Ezerkilencszázhatvanban, a római olimpián én is korán keltem, mert a szovjet válogatott az első cso­portban szerepelt. Végül csapatunk ezüstérmet nyert, én pedig az egyéni összetettben harmadik let­tem. No commeet... SIKERES DEBÜTÁLÁS. Míg a férfiak versenyét viták kísérték, ad­dig a nők szép csendben, titokza­tos nyugalommal szintén a szerek­hez léptek. A magyar együttes tag­jai sikeresen debütáltak a Fukui Szun Dome-sportcsarnok falai kö­zött: az amerikaiak mögött a máso­dik helyen zártak. Igaz, számos erős válogatott még csak ezután mutatkozik be, de a magabiztos szerepléssel közelebb került a cél­kitűzés, az olimpiai részvétel kihar­colása. A magyar férfiválogatott kedden, a 4. csoportban mutatkozik be. Az első nap eredményeit figyelembe azt kell mondani, hogy Supoláék- nak nehéz dolguk lesz, hiszen a ri­válisok, a románok, a bolgárok, a franciák és az olaszok jól szerepel­tek. Férfiak. A csapatverseny állása: 1. Japán 282.060, 2. Kína 282.048, 3. Egyesült Államok 280.336, 4. Románia 279.974, 5. Bulgária 278.174, 6. Franciaország 277.225. Az egyéni viadal állása: 1. Li Hszi- ao-szuang (kínai) 56.987, 2. Tana- ka (japán) 56.800, 3. Nisikava (ja­pán) 56.661, 4. Hatakeda (japán) 56.512, 5. Roethlisberger (amerikai) 56.500, 6. Jovcsev (bolgár) 56.412. Nők. A csapatverseny állása: 1. Amerikai * Egyesült Államok 191.722, 2. Magyarország 184.745, 3. Görögország 182.857, 4. Bulgária 180.196, 5. Brazília 178.807, 6. Üzbegisztán 177.695. Az egyéni viadal állása: 1. Shan- non Miller (amerikai) 38.699, 2. Moceanu (amerikai) 38.536, 3. Phelps (amerikai) 38.337, 4. Strug (amerikai) 38.012, 5. Csuszovityina (üzbég) 37.862, 6. Nyeste Adrienn 37.536,... 10. OváryEszter36.824. A hatvanegy esztendős Deák Ferenccel Atlantában, a vízilabda Világkupán találkoztam. A vele ké­szített interjú a Petőfi Rádió Sport­szombat című műsorában hangzott el.- Mondd Feri bácsi, mi is a te feladatod?- Olasz és magyar tolmácsként tüsténkedem. Azért vállaltam ezt a munkát, mert még élénken él az emlékezetemben, milyen nehezen boldogultam, amikor 1959-ben megérkeztem Amerikába, és egyetlen szót sem beszéltem ango­lul. Nekem is elkelt volna a segít­ség, mint ahogy jól jön ez a sporto­lóknak, vezetőknek is. Még 1993- ban jelentkeztem a szervezőbizott­ságnál, de csak egy esztendő múl­tán kaptam választ, hogy jelenjek meg az egyetemen, ahol levizsgáz­tatnak. Amikor ez sikerült, ujjlenyo­matot vettek, megvizsgálták a múl­tamat, mert nagyon vigyáznak, hogy itt, Atlantában ne fordulhas­son elő olyan szörnyűség, mint 1972-ben Münchenben.- Egész nap talpon vagy, inté­zed a csapat körüli ügyes-bajos dolgokat. Ki fizeti ezt a tevékenysé­gedet?- Ezért nem jár fizetés! Mérnök­ként állami alkalmazott vagyok és huszonnégy éves szolgálati idő­mért, öt hét szabadság illet meg. Idén a különböző viadalokra, jövő­re pedig az ötkarikás játékokra há­rom hetet veszek ki ebből - és ezt a főnökeim engedélyezték is.- Az rendben van, hogy munka­helyi feletteseid áldásukat adták ar­ra, hogy ezt a feladatot elvállald, de a feleséged nem mondta: Feri, te őrült vagy, ahelyett, hogy engem vinnél nyaralni a tengerpartra, éjt nappallá téve dolgozol!- Szó sincs róla! Az asszony és a két gyermekem is segíti a mun­kámat. Tudják, hogy ez mennyire fontos nekem, mert bár évtizedek óta itt élek, magyarnak érzem ma­gam.- A városban mindenütt hatal­mas plakátok hirdetik a centenáriu­mi játékokat, már árulják a pólókat, jelvényeket, csecsebecséket, de az épülő olimpiai stadion mellett lát­tam a játékokat ellenző plakátot is.- Mindenütt akadnak olyanok, akiknek nem lehet a kedvére tenni. Pedig az olimpiai játékok költség- vetése nem terheli az állami kasszát, eddig egyetlen fillérjébe sem került az itt lakóknak, nem ve­tettek ki új adót sem. A megrende­zéshez szükséges, egyébként va­lóban horribilis összeg nyolcvanöt százalékát már összeadták a kü­lönböző szponzorok. Ráadásul het­venezer ember kapott munkát kife­jezetten az olimpia kapcsán. Arról már nem is beszélve, hogy amikor véget érnek a játékok, itt maradnak az utak, a parkok, a parkolóházak, a sportlétesítmények - és Atlanta olyan szép lesz, mint előtte soha...! Török László Hirkózás Tisza-kupa, felnőtt országos kö­töttfogású verseny, Szolnok, MÁV MTE Sportcsarnok (50 induló) 48 kg: 1. Frigur Árpád (Dunaferr SE). 52 kg: 1. Kaszanyi András (SZVSE), 2. Ónodi (FTC), 3. Szabó (Karcag). 57 kg: 1. Südi Gábor (Budapesti Spartacus), 2. Kistót (SZVSE), 3. Kiss K. (SZVSE). 62 kg: 1. Mátyás Gábor (Dunaferr SE), 2. Nagy J. (Dunaferr SE), 3. Kurucz (Vasas-Goldplast). 68 kg: 1. Győr István (Bp. Spartacus), 2. Bajczik (SZVSE), 3. Dudás (Duna­ferr SE). 74 kg: 1. Hirbik Csaba (UTE), 2. Somogyi (Dunaferr), 3. Cipperszky (BVSC). 82 kg: 1. Kis- móni János (Vasas-Goldplast), 2. Simiti (BVSC), 3. Kapuvári (Vasas- Goldplast). 90 kg: 1. Besze László (UTE), 2. Cziráki (BVSC), 3. Polák (UTE). 100 kg: 1. Németh Miklós (Bp. Spartacus), 2. Káló (Vasas- Goldplast), 3. Török (Szajol). 130 kg: 1. Púpp János (Dunaferr SE), 2. Kovács T. (Dunaferr SE), 3. Li- bor (Szolnoki MÁV). A csapatverseny végeredmé­nye: 1. Dunaferr SE 46 pont, 2. Va­sas-Goldplast 25, 3. Budapesti Spartacus 21. Duatlon Szász Akku-duatlon Újszász (203 induló) 3-15-1.5 km. Férfiak. 1. Barta István (Újszász) 40:31, 2. Major (Abony Fergeteg) 40:31, 3. Bugyi (Szolnok TSE) 42:22. Nők. 1. Csömör Erika (Sze­ged) 46:38, 2. Baranyi (Tápiószele) 47:12, 3. Medvecki (Abony Ferge­teg) 48:51. Öttusa Háromtusa országos egyéni, csapat- és váltóbajnokság, Buda­pest. Felnőtt férfi egyéni. Bajnok: No- vák Szabolcs (UTE, edzők: Pécsi Gábor, Deák Ferenc, Simkulák Iván) 3328 pont, 2. Csikány (UTE) 3288, 3. Takács (UTE) 3044. Csa­pat. B: UTE (Novák Szabolcs, Csi­kány Gergely, Takács Viktor, e: Pécsi, Deák, Simkulák) 9660, 2. Álba Volán 8564, 3. KSI 8084. Vál­tó. B: UTE (Novák Szabolcs, Csi­kány József, Takács Viktor, e: Pé­csi, Deák, Simkulák) 2998, 2. KSI 2676, 3. Álba Volán 2571. Felnőtt női egyéni. B: Kulcsár Ágnes (Álba Volán, e: Kulcsár Antal, Komlódi Zsolt, Mészöly Gábor) 3186, 2. Fe­hér (HEPLE) 3165, 3. Partics (HEPLE) 3140. Csapat. B: HEPLE (Fehér Noémi, Partics Katalin, Füri Ilona, e: Fazekas Lajos) 9288, 2. Álba Volán I. 9177, 3. Álba Volán II. 7828. Váltó. B: Álba Volán I. (Kenyeres Kinga, Vészeli Judit, Kulcsár Ágnes, e: Kulcsár, Komló­di, Mészöly) 2876, 2. HEPLE 2579, 3. Álba Volán II. 2019. Teke NB I. Férfiak Kanizsa Sör-Kaposvári Építők 3-5(3818:3895) Lukvár 676, Illés 647, Bende 647, ill. Székely 673, Mándl 670, Tihanyi 657. Tékvandó Német nyílt WTF-bajnokság, Marburg Remek magyar sikerrel ért véget a német nyílt WTF tékvandó-baj­nokság: a hölgyek ötvennégy kilós kategóriájában induló Engrich Ma­riann az első helyen végzett. Nem mindennapi bravúrról van szó, ada­lékul csak annyit: a marburgi se­regszemlén tíz ország több mint öt­száz tékvandósa tette tiszteletét. Engrich az első fordulóban egy né­met hölgy ellen nyert három-kettő­re, majd a következő körben szin­tén egy hazai versenyzőt ütött el a továbbjutástól, igaz, csak bírói dön­téssel. Az elődöntőben viszont óri­ási könnyedséggel verte a horvát Filipovicsot (4-1), majd a finálé­ban fehérorosz riválisának sem ke­gyelmezett: nyolc-három a küzde­lem vége. ,,Mariann az osztrák bajnokság megnyerése után ismét bizonyítot­ta, hogy remek formában van, ez pedig jó előjel a novemberi, manilai világbajnokság előtt" - értékelt Pa- takfalvy Miklós, a hazai szövetség elnöke. Marosits Tünde révén egy bronzérmet is nyertek a mieink - az elődöntőben egy holland lány verte az MTK hatvan kg-os ver­senyzőjét -, a többiek viszont már az első körben búcsúztak. (s. e) Tenisz Jól szerepelt Gáspár Petra a 25 ezer dollár összdíjazású bukaresti nemzetközi női teniszversenyen. Az LRI-Malév SC játékosa az első fordulóban az ötödik helyen kiemelt Van de Zandét búcsúztatta, majd győzelmi sorozatát csak az elődön­tőben tudta megállítani egy másik holland, Torrenc. Eredmények. 1. forduló: Gás- pár-Van de Zande (holland, 5.) 1:6, 6:3, 7:6 2. forduló: Gáspár-Te- cson (román) 6:2, 6:2 3. forduló: Gáspár- Zavagli (olasz) 6:2, 6:3 Elődöntő: Torrenc (holland)-Gás- pár 6:2, 6:4 Orosházi változások Szombaton Gádoroson, a Falunapok keretében közel hétszáz néző előtt adták át az Amerikai Békemisszió Alapítvá­nyától kapott 300 ezer forint ér­tékű sportfelszerelést az OSMTK birkózó-szakosztálya részére. Sándor Lászlónak, az újonnan megválasztott szak­osztályvezetőnek és Kiss Sán­dornak, a szintén új szakosz­tályvezető-helyettesnek ezen kívül más miatt is volt miért örülnie, hiszen az ünnepi mű­sorok fő attrakciójaként az Orosháza-Gádoros-Eperjes vegyes csapata verőfényes napsütésben (tehát szabadté­ren) 37:5-re verte az SVS Sömmerda (német) csapatát. Bázel előtt Országos dartsbajnokság 8. forduló Férfiak. Soft: 1. Laibl Attila (EBDE), 2. Tarossi (EBDE), 3. Kovács D. (Hidegkút). Steel: 1. Tarossi (EBDE), 2. Süveges (Pilisszántó), 3. Bán (Győr). Nők. Soft: 1. Kiss Viktória (Székesfehérvár), 2. Pálfi (MDC), 3. Mamuzsics (MDC). Steel: 1. Takács Rita (Soly­már), 2. Molnár (EBDE), 3. Grauné (Újhegy). A bajnokság összesített sor­rendjében a nőknél softbanSe- bestyén Emese (Solymár) ve­zet, steelben Takács Rita (Solymár), a férfiaknál soft szakágban Bán István (Győr), steelben Tarossi Gábor (EB­DE) a listavezető. A magyar válogatott kedden Bázelbe, a tizedik Világkupa versenyre utazik, ahol az előzetes jelent­kezések alapján negyven or­szág versenyzőivel lépnek do­bóállásba. A csapat összeállí­tása: Takács Rita (Solymár), Kiss Viktória (Székesfehérvár), Tarossi Gábor (EBDE), Labl At­tila (EBDE), Bán István (Győr), Kiss Tibor (Székesfehérvár). Bizakodni azért lehet.. Vereséggel, mégis biztatóan rajtolt a magyar férfi asztalite­nisz-válogatott a Szuperligá­ban. A két év kihagyás után az európai elitbe ismét visszake­rült együttesünk Angliában 4:3- as vereséget szenvedett, de ez az eredmény, s különösen a mutatott játék jobb volt, mint amire előzetesen számítani le­hetett. Érthető hát, ha a Bér­ezik Zoltán által irányított csa­patunk bizonyítani szeretné, hogy a manchesteri eredmény nem a véletlen műve volt. Erre igazán jó alkalom ígérkezik kedden este, amikor Ausztria ellen lép asztalhoz a magyar válogatott. Igaz, nehezíti a helyzetet, hogy a mérkőzésre nem itthon, hanem Müllendorf- ban kerül sor, de ha valamelyik csapat „elcsíphető” a Szuperli­ga B-csoportjában, az minden­képpen az osztrák.- A Szuperliga rajtja előtt is tisztában voltunk azzal, hogy számunkra ebben a mezőny­ben csak a tisztes helytállás, a meglepetésszerzés lehet a cél - mondta Bérezik Zoltán az in­dulás előtt, bár azt is hozzátet­te, hogy az osztrákok, különö­sen a két honosított kínai miatt igencsak nehéz ellenfélnek tűnnek. Ding Yi (aki 14. az eu­rópai ranglistán) és Quian Gui- anli (41.) mellett az egykori bolgár Lengerov (101.) és vég­re egy „igazi” osztrák, Schla- ger (43.) közül válogathat a „sógorok” újdonsült kapitánya, Karsai Ferenc. Ami pedig a mi­einket illeti, Bérezik a Németh Károly (51.) Varga Zoltán (72.), Bátorfi Zoltán (82.) hármasnak szavazott bizalmat, míg tarta­lékként Pázsy Ferenc utazott a csapattal. ★ Klubcsapatok Szuperligája. Nők. Orosházi MTK-SV Schwechat (osztrák) 5:2. NB I A Nők. Tolnai SE l-BSE In-Kal II 10:5. Gy.: Balogh 3, Herczig G. 3, Majzik 2, Kaiser; a Majzik, Kaiser pár, ill. Vass 2, Gujdár 2; a Földi, Vass pár. * y

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék