Nemzeti Sport, 1996. november (7. évfolyam, 298-327. szám)

1996-11-13 / 310. szám

10 NEMZETI SPORT VII. 310. • 1996. november 13. 4 Tóth Mária B“ 138-2452 y HÍRCSATORNA REMÉNYSUGÁR. November 18-án kezdi tárgyalni a parlament az új alkotmány koncepcióját. A sportban tevékenykedők számára reménysu­gárként olvasható, miszerint: „Az új alkotmányban a szükséges jogsza­bályok megalkotására, illetve intézmények kialakítására irányuló állami kötelezettség-vállalásként megfogalmazható emberi jogok a követke­zők. .. a tudomány, a művészet és a kultúra, valamint a sport nemzeti és egyetemes értékeinek védelme, támogatása." KÖZGYŰLÉS ELŐTT. A Magyar Öttusa Szövetség november 28-án a svábhegyi edzőtáborban tartja tisztújító közgyűlését, majd december 19- én a köztestületté átalakuló közgyűlését. Az előzetes felmérés szerint az elnöki posztra a jelenlegi első ember, dr. Török Ferenc mellett a jelenlegi alelnöki Káinok: Kis Sándor a jelölt. ELNÖKSÉGI ÜLÉS. A legközelebbi tenisz elnökségi ülésre november 14-én 10 órakor a GYSEV-székházban kerül sor. A napirendi pont az alapszabály előkészítése és elfogadása, valamint a tagdíjemelés lesz. NÉGY+KETTŐ+HÉT. A Honvéd-Schwechater vezetősége a következő esztendőre négy főállású és két mellékállású edző mellett hét atlétával (Ináncsi Rita, Ináncsi Vera, Vaszi Tünde, Barati Éva,Tusai Brigitta, ifj. Ba- binyecz József és Lőrincz Krisztina) kötötte meg a szerződést. SZERZŐDÉSBONTÁS. A Győri Keksz ETO KC és Horváth Ervin kézi­labda kapus-edző között létrejött egy évre szóló szerződést a két fél kö­zös megegyezéssel, azonnali hatállyal felbontotta. ELŐKÉSZÍTÉS. A Magyar Evezős Szövetség kedden délután tartotta elnökségi ülését: pontosították az új alapszabály-tervezetet, előkészítve azt a december 1-jén 10 órától az Új-Városháza tanácstermében tartandó közgyűlésre. A VASAS TORNÁSZAIÉRT. Keddi lapszámunkban írtunk a Vasas ne­héz helyzetben lévő tornaszakosztályáról. A cikkben arról is szó volt, hogy a szakosztály tagjai megalapították a „Sport az emberért" elnevezé­sű alapítványt, amelynek bankszámlaszáma: „Sport az emberért", Keres­kedelmi Bank Rt. 10403181-31816155-00000000. MEGNYITÓ. Budapest harmadik Fitt-forma stúdióját nyitották meg kedden délelőtt a Teréz krt. 45. sz. alatt. A 100 négyzetméteres alakfor­máló szalonba kizárólag hölgyeket várnak. TEMETÉS. Ádám Józsefet, a Vasas SC örökös tagját, a labdarúgó-szak­osztály egyik kiemelkedő alakját november 15-én 11.30-kor kísérik utolsó BÚCSÚ ENGRICH MARIANNTÓL. November 15-én, pénteken 13 órakor a Kerepesi úti temetőben vesznek végső búcsút a tragikus hirte­lenséggel elhunyt Engrich Mariann tékvandó-világbajnoktól, kick-box Európa-bajnoktól. A család kérése, hogy a hamvasztás utáni búcsúzta­tásra egyetlen szál virágot vigyenek a gyászolók. Vittek sátrat, labdát, hálót A zárat feltörték, a lakatot lefe­szítették, s kirámolták a Békéscsa­bai Lakótelepi SE szertárát, ahon­nan csaknem másfélszázezer fo­rint értékben vitték el a felszerelé­seket. Ami a legjobban fáj a klub elnö­kének, Lovas Istvánnak, hogy a különböző pályázatokon nyert 13 db kétszemélyes sátrat meglovasí- tották, de vitték a futball-labdákat, a kézilabdakapu hálóját, a hálózsá­kokat. ..- Nyaranta százötven diákot szolgált ki a tizenhárom sátor és a sok-sok hálózsák - mondta a klub­elnök. - Ezzel jártak a kajaktábo­rokba, s a különböző eseményekre a fiatalok... Egy biztos, a város egyik legsze­gényebb egyesületét károsította meg a hívatlan látogató (vagy láto­gatók). Azt a klubot, amely java­részt önerőből oldja meg feladatait, s nem is rosszul, hiszen karate sportáguk - megannyi világ- és Európa-bajnoki érmes versenyző­vel - ismert a megye- és az ország­határon túl is. (jávor) A Magyar Testnevelési Egye­tem TF Sportesték rendezvényé­nek következő vendége Kovács István olimpiai bajnok ökölvívó és a Magyar Ökölvívó Szövetség vezetősége. A házigazda pedig dr. Jakabházy László egyetemi do­cens. Az eseményre a TF Aulájá­ban kerül sor november 14-én, 18 órakor. A TF Esték újabb előadására is szeretettel várják az érdeklődőket. Az előadó Peták István, a Magyar Televízió Rt. elnöke. Előadásának címe: A nemzetközi közszolgálati televízió. Az időpont: november 15., 18 óra. A színhely pedig ugyancsak a TF Aulája (1123 Buda­pest, Alkotás u. 44.). A belépés díjtalan! Kaszparov a Jövő héten érkezik Világsztárokban nem lesz hiány a jövő csütörtöktől Budapesten rendezendő sakk BEK-döntőn - derült ki kedden a Don Pepe Étte­remben tartott sajtótájékoztatón. Az előzetes csapatösszeállítások szerint a sportág olyan nagyságai ülnek majd asztalhoz az Agro Ho­telben, mint a profi világbajnok orosz Garri Kaszparov, honfitár­sa, Vlagyimir Kramnyik, a svájci Viktor Korcsnoj, s az örmény Vla­gyimir Akopjan. A 16-os mezőny négy kiemeltje: a két orosz gárda, vagyis a Tattran- gaz Ityil Kazany és a Sibecobank Novoszibirszk, továbbá a német Empor Berlin és a horvát Borovo Vukovar 91 Zagreb. A küzdelmek a tervek szerint mindennap 14 órakor kezdődnek. Szombaton ün­nepi eseményre is sor kerül az Ag­ro Hotelben, ekkor tartja ugyanis közgyűlését a Magyar Sakk Szö­vetség, amely alapításának 75. év­fordulóját ünnepli. A „gyerek” neve: Császár-Komjádi Gál Zoltánnak, az Országgyű­lés elnökének alapkőletételével júliusban megkezdődött a Csá­szár uszoda rekonstrukciója. Ked­den délelőtt - sajtótájékoztató ke­retében - Gál Zoltán ismét tiszte­letét tette a Komjádi uszoda tövé­ben folyó építkezésnél, ahol jelen volt Gallov Rezső államtitkár, az OTSH elnöke is. A tájékoztatón megtudtuk (sőt láthattuk is), hogy az építkezés jó ütemben halad, az ötvenes és a hu­szonöt méteres medence szerke­zetkész, a kazánház átépítése is ha­lad, tehát semmi akadálya sincs annak, hogy július harmincadikén átadják az uszodát, az egész sport- komplexumnak pedig (mint Jász­berényi Miklós, a Nemzeti Sportu­szodák igazgatója elárulta) Csá­szár-Komjádi uszoda lesz a neve. Az építkezés 540 millió forintba kerül, ebből 363 millió állami tá­mogatás, 177 milliót pedig a Nem­zeti Sportuszodáknak saját forrásá­ból kell állni. Szerencsére támoga­tói is vannak a rekonstrukciónak. Jövő nyáron tehát ismét lesz Csaszi - ha más néven is... A Császár uszoda makettje a falon, előtte pedig a vízilabdázás és az úszás egykori és jelenlegi bajnokai, pártfogói (balról jobbra): Csapó Gábor, Jászberényi Miklós, Molnár Endre, Jeney László, Gyarmati Dezső, Kárpáti György, Gallov Rezső, dr. Faragó Tamás, elöl pedig Czene Attila (Kodrucz Sándor felvétele) Teniszgála a beteg gyermekekért Horváth Ernő tanár-edző veze­tésével 1992-ben megalakult a Racket Hotel Sopron Teniszklub, amely szombaton 15 órakor - im­már harmadszor - a Soproni Sportcentrumban rendez tenisz­gálát a leukémiás és tumoros be­tegségben szenvedő gyermeke­kért. A fővédnök dr. Berényi János, a GYSEV Rt. elnök-vezérigazgatója, a szövetség elnöke. A műsorban fellép Temesvári Andrea, Benyik János, Mikó István, Hornok Mik­lós, Szabó Éva, Krocskó József, Ta- róczy Balázs, Székhelyi József és Sávolt Attila. A gálát 20 órakor a Hotel Sopronban rendezendő bál követi. A gála és a bál kapcsán befolyt összeget a Nyugat-dunántúli Leu­kémia Központnak utalják át. Szerdai ügetőtippek 1. futam: Atom (6), Aranyoskám (4), Állócsillag (8), Apollo Star (3). 2. futam: Zelena (3), Zsemlye (7), Zitus (12), Noble Pláne (10). 3. futam: Vi- olin (8), Princess Action (4)', Táncdal (12), Manda Löstorp (11). 4. futam: Tárkony (6), Rita Bege (7), Veterán (1), Ügyvivő (12). 5. futam: Üzér (8), Udvarias (2), Történész (10), Usgyi (12). 6. futam: Vibrie (11), Wind Scot (12), Pantera (9), Czarina Hamlet (1). 7. futam: Eleganten (4), Tay Com- fort (7), Val (11), Savarina (2). 8. futam: Olló (5), Trezor (12), Tipp (11), Omnia (1). 9. futam: Parázs (4), Virgonc (8), Lope Bege (9), Testőr (10). 10. futam: Ujjongó (4), Varese (6), Zero Risk (7), Virgil (10). A versenyek 16 órakor kezdődnek. Kenyértörés Az egyik legreményteljesebb magyar teniszező, a 15 éves Gubacsi Zsófia (az ifjúsági világranglis­tán all. helyezett) pályafutásában jelentős válto­zás történt. Gubacsi foglalkozásait az egyesületi és a magánedző Hegedűs József (BHSE), illetve a magánedző Keller László irányította. Keller hat esztendővel ezelőtt egy évig már edzett Gubacsi­val, az azt követő öt esztendőben pedig a váloga­tott keret edzőjeként teniszezett az ifjúval. A most véget ért szezonban már magánedzőként tevé­kenykedett. Nemrégiben - amikor az újabb egyéves szerző­dést kellett volna aláírni - kenyértörésre került sor. A felek az edző fizetésének összegében nem jutottak közös nevezőre. Keller már Stadler Ildikó (Volley) tréningeit irányítja, Gubacsi fejlődéséért pedig Simara János a felelős. Gubacsi könnyen átvészelte az átmeneti idősza­kot, s jelenleg Mallorcán van, hogy életében elő­ször felnőtt versenyen indulhasson. A fiatal teni­szező csak januárban jön haza, ugyanis Spanyo­lország után Amerikában, majd Ausztráliában te­niszezik. Főtitkár kerestetik A Magyar Tájékozódási Futó Szövetség elnök­sége pályázatot hirdet főfoglalkozású főtitkári munkakör betöltésére. Feltétel: egyetemi vagy fő­iskolai végzettség, megfelelő sportszakmai gya­korlat, 25-60 év közötti életkor, középfokú nyelv­vizsga (angol vagy német), jól megfogalmazott szakmai elképzelés a sportág középtávú fejleszté­sére. A pályázatot az MTFSZ címére (1143 Buda­pest, Dózsa György út 1-3.) lehet beküldeni no­vember 30-áig. Csatolni kell: önéletrajzot, a szak­mai végzettséget igazoló okiratok másolatát, szakmai elképzeléseket (1-3 oldal terjedelemben). Sportműsor SZERDA KÉZILABDA. NB I. Férfiak. Elektromos-Duna- ferr SE, Népfürdő u„ 17, Kékes Cs„ Kékes P. Nők. Dunaferr SÉ-Cerbona, Dunaújváros, 17, Marosi, Tö­rök, Győri Keksz ETO KC-FTC-Polgári Bank, Győr, 19, Cserepes, Jancsó. NB I/B. Nők. Kelet. Építők Kő­bánya KC-TFSE, Népliget, Építők-csarnok, 17.30. Rangadó lesz, méghozzá a javából, az Elektro- mos-Dunaferr SE összecsapás. A bajnokságban 16-16 ponttal a második és a harmadik helyen álló gárdák ugyanis csak rosszabb gólkülönbségükkel állnak a szintén 16 pontos Pick-Szeged mögött. A dunaújvárosiak ráadásul bravúros győzelmet arat­tak a legutóbbi fordulóban a bajnok Szeged ellen. A táblázaton a 4. helyen a Fotex KCV (15 pont) áll, de a veszprémiek egy mérkőzéssel kevesebbet játszot­tak. KOSÁRLABDA. Férfiak. Koracs-kupa, csoport- mérkőzés. Albacomp-SZÜV-Baloncesto Granada (spanyol), Székesfehérvár, Álba Regia Sportcent­rum, 18, Jelen (osztrák), Beganovics (jugoszláv). Nők. Ronchetti-kupa, csoportmérkőzés. DKSK-BorsodChem-Bacska Palanka (jugoszláv), Miskolc, Városi Sportközpont, 17.30, Janac (szlo­vák), Dumitrache (román). RÖPLABDA. Interliga. Nők. BSE-CSM-SPASA Zilina (szlovák), Szamos u. 2/c., 16, ifj. Kiss, Herpai. LABDARÚGÁS NB I. Debreceni VSC-Epona-Ferencváros, Debre­cen, 13, Pillér (Lettrich, Szabó Zs.). III. Kér. TVE-Vi- deoton FCF, Hévízi út, 13, Puhl (Hamar, dr. Bo- zóky). Vác FC-Samsung-Békéscsabai EFC, Vác, 17, Bukovics (Molnár L., Kincses). MTK FC-Csepel SC, Hungária krt., 17, Vad (Nyilas, Koch). Kispest-H. TIG FC-Innstadt Stadler FC, Bozsik-stadion, 17, Ha- nacsek (Varga S., Arany). Siófok-BVSC, Siófok, 17, Ábrahám (Márton, Kiss B.). Zalaegerszegi TE FC-Haladás VFC, Zalaegerszeg, 17, Vágner (Ring, Tompos). Győri ETO FC-Vasas Casino Vigadó, Győr, 17, Bede (Csema, Horváth S.). Újpesti TE-Pé- csi MFC-Titán, Megyeri út, 17, Hanyecz (Kurmai, Kaibás). NB I-es tartalékbajnokság. Debreceni VSC-Epo­na-Ferencváros, Debrecen, 10.30, Drucskó. Vác FC- Samsung-Békéscsabai EFC, Vác, 13, Marcsók. Kis­pest-H. TIG FC-Innstadt Stadler FC, Kispest, 13, Kiss Gy. Siófok-BVSC, Siófok, 13, Nagy L. Zalaeger­szegi TE FC-Haladás VFC, Zalaegerszeg, 13, Szabó R. Újpesti TE-Pécsi MFC-Titán, Megyeri út, 13, Fü­les. NB I-es ifjúsági bajnokság, B-korosztály. Győri ETO FC-Csepel, Győr, 14.15. Sport a rádióban és a televízióban SZERDA ________RÁDIÓ________ KO SSUTH. 16.00: Hírek. Közben: tudósítás a DVSC-FTC és a Dl. Kér. TVE-Videoton baj­noki labdarúgó-mérkőzésekről. 19.05: Sportvüág. Benne: össze­foglalók, tudósítások, riportok a labdarúgó NB I. találkozóiról o Tudósítás a DKSK-Bácska Palánka női kosárlabda Ron- chetti-kupa mérkőzésről, illetve a Vasas-DVSC női és az Elekt- romos-Dunaferr férfi kézilab­da-rangadóról. PETŐFI 7.45: Sportreggel. Labdarú­gó-magazin. Kb.14.50: Össze­foglaló a DVSC-FTC bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. 18.00: Körkapcsolás bajnoki labda- rúgó-mérkőzésekről (MTK-Csepel, UTE-PMFC, Győr-Vasas, Siófok-BVSC, ZTE-Haladás, Kispest-Stad- ler, Vác-Békéscsaba). Közben: közvetítés a DKSK-Bácska Palánka női kosárlabda Ron­chetti-kupa mérkőzésről. 23.03: Sporthíradó. TELEVÍZIÓ TV 1 20.01: TeleSport. DUNA TV 21.20: Sportpercek. TV 3 Budapest 17.30: Gillette World Sport Spedal. MSAT 17.00: Napnyugta. Benne: Vi- lájgport. 21.00: Őrült sportok. 7.15: Kaszkadőrök. 8.30: Foci­vetélkedő. 9.15: Biliárd. 10.15: Offenzív. 11.15: Sportdokumen­táció. Ökölvívás. 12.15: Kosár­labda. NBA. 13.15: Focivetélke­dő. 14.00: A sport klasszikusai. 14.15: Kerékpár. Hatnapos ver­seny, München, 6. nap. 15.00: Olcitimer. 16.00: Bálványok. Stirling Moss. 17.00: Offenzív. 18.00: Focivetélkedő. 18.45: Ko­sárlabda. NBA. 19.45: Jégko­rong. NHL. 20.15: Kézilabda. Bundesliga. 22.15: Sportriport. 22.30: Sportdokumentáció. Mark Spitz. 23.00: Kosárlabda. NBA. 24.00: Pankráció. 1.30: Az olimpiai játékok története. 2.30: Utazási magazin. EUROSPORT 8.30: Offroad-magazin. 9.30: Motorkerékpáros gyorsasági verseny. 10.30: IndyCar. 12.00: BPR GT Endurance. 13.00: 24 órás autóverseny. 14.00: Sand- board-vb. 14.30: Snowboard. 15.00: Lósport. Díjugrató Vk, Brüsszel. 16.00: Motorkerékpá­ros Ausztrál Nagydíj. 17.00: Motoros gyorsasági versenyek világa (magyar kommentárral). 18.00: Motorsport magazin (m. k.). 20.00: BTCC túrakocsi ver­seny (m. k.). 21.00: Tenisz. Pá­ros Mesterek Tornája. 23.00: Labdarúgó vb-selejtezők. 1.00: Négykerék-meghatásúak verse­nye, Izland. ARD 10.35: Sportötletek. SUPER 21.00: Super-sport. STV 2 20.25: Labdarúgás. A Nemzeti Sport szerkesztője, Lakat T. Károly tollából novemberben megjelenik az Apám regé­nye, avagy egy edző a Tizedes utcából című könyv a Téli Könyvvásárra! A Nemzeti Képes Sport cikksorozatának színes és fekete-fehér fo­tókkal gazdagon illusztrált regény változata. Történelmi leckék nagypapáknak, apáknak, fiúknak és unokáknak. Több mint 150, a magyar sajtóban még nem publikált képpel, függelékében egy egye­dülálló, gazdag statisztikai adattárral. Az 508 olda­las könyv ára keménytáblás kivitelben: 1480,- Ft. Megrendelhető az alábbi megrendelőszelvény kitöl­tésével a kiadótól (Paginarum Kiadó 1192 Buda­pest. Hungária út 9.) Megvásárolható a nagyobb könyvesboltokban, könyvárusító helyeken. Könyvajándék az idei karácsonyra az Apám regé­nye, a foci szerelmeseinek, és mindazoknak, akik szeretnek igaz történetet olvasni. Megrendelőszelvény Megrendelem.......példányban postán utánvétel­lel történő szállítással az Apám regénye, avagy egy edző a Tizedes utcából című könyvet. A könyv ára keménytáblás kötésben: 1480,- Ft Megrendelő neve: ............................................ Címe :............................................................... Elfogadom, hogy a könyv árát (a postaköltséggel együtt) a postai kézbesítőnek kell kifizetnem. Látogassanak el a TF-re!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék