Néprajzi értesítő 33. évfolyam, 1941

TARTALOMJEGYZÉK: Pa/ofay Gertrud—Szabó T. Attila: Ismeretlenebb erdélyi magyar hímzés­típusok T r 1—35 Cs. Sebestyén Károly: A székelyház eredete 36—90 Gönyey Sándor: A székely guzsaly 91—95 Haaz Ferenc: Szuszék készítés az Udvarhely megyei Varságon és Siklódon 96—99 id. László Gyula: Székelyszáldobori babonák 100—103 Könyvszemle _ 104—110 Magyar folyóiratok szemléje. 111 Külföldi folyóiratok szemléje ... 111—114 Múzeumi hírek: Jelentés a Néprajzi Múzeum (Orsz. Magyar Történeti Mú­zeum Néprajzi Tára) 1940. évi állapotáról és működéséről _.'__ 115—117 Beérkezett könyvek . „„ 118 A Néprajzi Múzeum Értesítője a Magyar Történeti Múzeum Néprajzi Tárának folyóirata. Előfizetési ára egy évre 12 pengő. A Magyar Néprajzi Társaság tagjai a folyóiratot ingyen kapják. Mindén érdeklődés, közlemény, kézirat, könyv, csere- és ismertetési példány dr. Domanovszky György mb. igazgató, cí­mére küldendő. Budapest, X., Könyves Kálmán körút 40. Néprajzi Múzeum­A szerzők tiszteletdíj fejében 50 példány különnyomatot kapnak. Minden cikkért a szerző felelős.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék