Néprajzi értesítő 35. évfolyam

TARTALOMJEGYZÉK: Gunda Béla: Magyar hatás az erdélyi román népi műveltségre 1—3€ Tagún Galimdsán: Fakitermelés és szénégetés Székelyvarságon 32—55 Kisebb közlemények 56—60 Könyvszemle 60—65 Múzeumi hírek _ . 66—67 Értesítés, A Néprajzi Múzeum Értesítője a Magyar Történeti Múzeum Néprajzi Tárának folyóirata. Előfizetési ára egy évre 12 pengő. A Magyar Néprajzi Társaság tagjai a folyóiratot ingyen kapják. Minden érdeklődés, közlemény, kézirat, könyv, csere- és ismertetési példány dr. Domanovszky György mb. igazgató cí­mére küldendő. Budapest, X., Könyves Kálmán körút 40. Néprajzi Múzeum. A szerzők tiszteletdíj fejében 50 példány különnyomatot kapnak. Minden cikkért a szerző felelős.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék