Népszabadság - Budapest melléklet, 2001. február

2001-02-17

BUDA rn PEST 2001. FEBRUÁR 17., SZOMBAT Hét végén még tavasz lesz a kirándulóknak Szokásosan a budai hegyeket ostromolja a közönség, pedig érdemes felfedezni az agglomeráció kevésbé ismert tájait Legutóbb a víkenden moccanni sem lehetett a Normafánál fotó: domaniczky tivadar A fővárosi kirándulóhelyek valószí­nűleg ezen a hét végén is benépesül­nek. A tavaszias idő sokakat vonzott egy hete is a szabadba: a Városligetbe a Normafához... Az állatkertnek csaknem tízezer látogatója volt. A fő­városiak rutinszerűen választanak. Pedig látnivalókban bővelkedik a Bu­dapest környéke. Ezek közül is aján­lunk néhányat. MUNKATÁRSAINKTÓL Akik a városban maradnak szívesen vá­lasztják a Fővárosi Állat- és Növény­kertet. Az intézmény szóvivője, Droszt- mér Anna elmondta, hogy múlt vasár­nap 7800 látogatójuk volt, s ez a nyári csúcsszezonban is jó eredmény lenne. Mint megtudtuk, a februári hétvégéken általában legfeljebb két-háromezren váltanak belépőt. Tavaly, február tizen­egyedikéig 28 ezren keresték fel az ál­latkertet, idén vasárnapig több mint öt­venezren voltak kíváncsiak az állatokra és a növényekre. A nagy érdeklődés nemcsak a tavaszias időnek, hanem az állatkert sztárjának is köszönhető. Sam- burának, a február 7-én született kétmé­teres zsiráfkölyöknek. Ezen a hét végén már egy újabb sztár is várja a vendége­ket, szerdán megszületett Vandorabo, a zebracsikó. A gyakran húsz fok fölé emelkedő hőmérséklet több ezer város­lakót késztetett kirándulásra. A Városligetben benépesültek a sétá­nyok, a Normafánál szinte moccanni sem lehetett a tömegtől. Sokan a Duna­kanyart vették célba: Visegrádon, a Fel­legvárban az ilyenkor szokásos egy-két kiránduló helyett több százan fordultak meg. A nyáribob-pályán pedig a két nap alatt több ezren kaptak kedvet csúszká­lásához. Várhatóan ma és holnap is benépesül­nek a népszerű kirándulóhelyek. Né­hány ötlet, a választék .bővítésére: a 64-es autóbusszal elérhető Solymár, il­letve az attól kissé északra fekvő Alsó- Jegenye-völgy. A szurdokban különös formájú sziklák ígérnek izgalmas lát­ványt, és a környék növényvilága is rendkívül gazdag. Innen nincs messze Pilisszentiván, a Pilis és a Budai-hegy­ség találkozásánál fekvő völgyben. A fa­lu felett a Kis- és a Nagy-Szénás Euró- pa-diplomával rendelkező természetvé­delmi terület. A kis község látványossá­ga az Iván-hegyen található Magas-kő­ként, vagy Ördög-toronyként emlegetett hévízjárat és forráskürtő, a vízből foko­zatosan kiváló „kova”-anyaggal átitató­dott, cementálódott triász dolomit „tanú­torony”. Az Etele térről a Volánnal, vagy a Kosztolányi térről a BKV járatával utaz­hatunk Diósdra, vagy Törökbálintra. A diósdligeti Vadvirág utcából nyíló zsák­utca, a Kardina utca vezet az egykori kő­fejtőhöz. A rendezett terepen az impo­záns méretű nyílások fertőrákosi hangu­latot idéznek. Törökbálinton egy a 268 méter magasan álló Annahegyi-kilátó- ból gyönyörködhetünk a dombos vidék­ben. A Virágvölgyet, Budaörs látványos kirándulóhelyét is kevesen ismerik. Az út innen visz egészen a makkosmáriai kegytemplomig. Tűzrakó helyet, játszó­teret is találni a közelben. Csillebérc és a Normafa felé gyalogolva lelhetnek rá a kirándulók a Piktortégla-üregekre. Az agyagbányászat megszűnte után meg­maradt barlangok egyike másika a tíz­méteres mélységet is eléri. Dobogókő és a Rám-szakadék a Pilis legismertebb túra célpontja. Érdemes azonban Pilisszentkeresztet is felkeres­ni. A Klastromkútnál egy régi kolostor romjai bukkanhat a látogató. Pilisszent- kereszt és Csobánka között van a Reme­te-barlang. A Visegrádi-hegységben, az Eszter­gom felé vezető úton eljuthatunk egé­szen a Vaskapu-hegyig, ahonnan széles panoráma tárul a szemünk elé. A Dunakanyar természeti szépségei­nek bemutatásából rendszerint kimarad a Vác fölé magasodó, hatszázötven mé­• Naszály Vaskapi. hegyes • Vöröskő; hén-hegy Pomáz á V • Alsó­Jegenye­. j ü Hármashatár-negy János-he® j ^Hűvösvölgy ík P J Normát? 'v— Vijágvölgy #ÍFiktortégla-üregek BUDAÖRS| ^ Diósct®\ A BUDAPEST 'Csörsz-árok NÉPSZERŰ ES ISMERETLEN KIRÁNDULÓHELYEK # Sűrűn látogatott célpontok • Felfedezetlen célpontok NÉPSZABADSÁG-grafika A Budapesti Természetbarát és Sportszövetségtől származó információ szerint a Kirándul a család című kiadvány a gyakorlatlan túrázóknak is pontos útbaiga­zítással szolgál a Pilis, a Börzsöny és a Budai-hegység mind a két és fél ezer ki­lométeres turistaútjairól. A füzet a Természetbarát Szövetségek Központjában (VI. Bajcsy-Zsilinszky út 31. II. emelet tér magas Naszály. Nagy értéke a válto­zatos növénytakaró, és a tetejéről feltá­ruló csodálatos panoráma. A Gödöllői-dombság korábbi kor­mányzati vadászterületről ma már nem tanácsolják el a turistákat. Bagról ritkán járt, szép erdei ösvény vezet a közked­velt galgahévízi Bika-tóhoz, Nagyvöl­gyön át pedig az út a nevéhez méltóan vadregényes vadasparkba juthatunk el. , telefon: 3112-467) szerezhető be. A bejárattól nem túl távol, a kerítésen még innen található a szerény vízhoza­mú, de szomjoltásra mindig alkalmas Hajag-völgyi forrás. A Gödöllői-domb­ság is rejteget érdekes kultúrtörténeti emléket. A háromszáz méter magas hegytől, a Juharostól nem messze lévő Csörsz-árkot a IV. században a rómaiak építették. A szarmaták elvégezte munka nyomait a hegyről fel lehet fedezni. Bemutatták a ferihegyi gyors vasút terveit A Nyugatitól a repülőtérig tizenkilenc perc alatt jutnak el a szerelvények A korábbi tervektől eltérően, a külső budapesti vasúti gyűrűn, egy szakaszon alagútban haladva jutna el a Nyugati pályaudvart a Ferihegyi repülőteret össze­kötő gyorsvasút - a terveket tegnap mutatta be a TViGránit és a MÁV megbízásá­ból egy éve alakult munkacsoport. A beruházás tizenöt-húszmilliárd forintba ke­rül, és két év alatt valósulhat meg. A kivitelezéshez további befektetőket keresnek. A korábbi elképzelésektől eltérő út­vonalon haladna a Nyugati pályaudvart a Ferihegyi repülőtérrel összekötő gyorsvasút. A MÁV és a TriGránit Rt. megbízásából egy éve alakult munka- csoport mutatta be tegnap a gyorsvasút megépítésére készült javaslatát - tájé­koztatta pénteken a MÁV Rt. sajtószol­gálata közleményben az MTI-t. A megbízók által elfogadott javaslat szerint a Nyugati pályaudvarról indulva a Rákosrendező-Körvasút-Rákos-Uj- szász vonalról Rákos után leágazást épí­tenének, ahonnan alagúton haladna a gyorsvasút. A tervek szerint a vonatok húszpercenként, a két állomás között ti­zenkilenc perces menetidővel közleked­nének. A szakértők szerint a beruházás tizenöt-húszmilliárd forintba kerül, és két év alatt valósulhat meg - áll a közle­ményben. Volt olyan elképzelés is, hogy a gyorsvasút a Nyugati pályaudvartól in­dulva, Zugló megállójának érintésével áthaladna Kőbánya városközponton, és a cegléd-szegedi vasútvonal pályáján - a szemeretelepi megálló után leágazott iparvágányon - érte volna el Ferihegy 1-et és Ferihegy 2-t. A gyorsvasút tervének következő sza­kasza a megvalósítás feltételeinek meg­teremtése, vállalkozás létrehozása, a ha­tósági engedélyeztetés és a teljes kivite­lezés megszervezése. Az építésre létrejövő vállalkozásban a MÁV többségi tulajdoni részesedéssel rendelkezne, és a beruházás költségei­nek rá eső részét a vasút ingatlanhaszno­sítási bevételekből, továbbá saját gaz­dálkodási bevételeiből kívánja fedezni. Az MTI érdeklődésére a MÁV sajtó- szolgálatánál közölték, hogy a projekt megvalósításához keresik a további be­fektetőket. Várhatóan a gyorsvasút meg­valósítására szerveződő társaság ez év első fél évében létrejön. A kivitelezési munkák még az idén elkezdődnek és legfeljebb két év alatt fejeződnek be. A városközpontot és a repülőteret összekötő gyorsvasút megépítéséről Or­bán Viktor miniszterelnök két évvel ez­előtti kanadai látogatásán született szán­déknyilatkozat a TriGránit és a magyar állam között. A fejlesztést a reptérnek a mai négymilliósról néhány éven belül hatmilliósra növekvő utasforgalma is in­dokolja. S. G. Lapszél Óbuda-Békásmegyer Tanévnyitó ünnepséget tartottak tegnap Óbuda-Békásmegyer új magán-felsőok­tatási intézményében, a Zsigmond Ki­rály Főiskolán. A három szakkal induló keresztféléves képzésen mintegy négy­száz levelezős hallgató vesz részt. A di­ákok a nemzetközi kapcsolatok, a műve­lődésszervezés és a humánerőforrás­gazdálkodás tudományát sajátíthatják el. Az Országgyűlés tavaly októberben adta meg az állami elismerést az intézmény­nek. Az iskola egyelőre a Vályog utcá­ban működik, szeptembertől azonban át­költözik a békásmegyeri Kelta utcában lévő 5300 négyzetméteres épületbe. Rákosliget-Rákoskeresztúr A XVII. kerületi önkormányzat húszmil­lió forintot szán az a Keresztúri utat Rákosligettel összekötő út építésének megkezdésére. A városrészben a 200 ki­lométert is meghaladja a földutak hossza. Ferencváros Az ISO 9001 minősítés elnyeréshez két külső cég segítségét vette igénybe a fe­rencvárosi önkormányzat. Tanácsadók segítettek elkészíteni a minősítés két fon­tos dokumentumát: előbbiben a hivatal minden dolgozójára érvényes szabályo­kat, utóbbiban a minőségpolitika alapel­veit fogalmazták meg. Az ISO 9001 ta­núsítvány három évre szól. Az auditálók évente ellenőrzik, hogy az elért minősí­tésnek megfelelően működik-e a hivatal. *

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék