Népszabadság, 1959. február (17. évfolyam, 27-50. szám)

1959-02-15 / 39. szám

fc MADARAT TOLLÁRÖL, EMBERT - ELLENFELÉRŐL E rejtvényünk­nek 24 főszerep­lője'" van; csupa viszálykodó, egy­mással szemben­álló alakjai a tör­ténelemnek vagy a dráma- és ze­neirodalomnak, költészetnek. Kö­zülük 12-t a meg­határozásokban név szerint meg­nevezünk és ezekből kell kö­vetkeztetni ellen­jeleikre, akiknek neveit viszont az abra különböző soraiban rejtet­tük el. VÍZSZINTES: 1. Hektor, trójai nos. 8. Erzsébet, angol királynő (1533 —1803). 17. Nagy­nevű francia mű­történész (1328— 1893), 18. „Mindig” ellenkezője. 19. Ré­gi aprópénz. 20. A csontokhoz tapad. 21. Lakoma. 22. Légnemű test. 24. Salak — mással­hangzói. 26. Algeb­rai kifejezés (a + b). 27. Római 49. 28. Atya — latinul. 29. Vontatottan, nehézkesen. 31. KNO. 33. Egyik ki­tűnő népi zeneka­runk vezetője. 35. Jelez. 36. Kúszó­növény. 37. Férfi­név. 23. Vajban el­készítve, finom csemege. 39. Járni. 40. Baráti nép. 42. Kacat, ringy-rongy. 43. Papagájfajla. 44. Francia névelő. 45. A semminél több. 46. Víz széle. 47. Kötőszó. 48. Retek, karalábé hibája. 50. irodai dolgozó. 51. Egyiptomi ke­resztények. 54. Tréfás, de annál sür­gősebb elkotródás. 56. Ág — németül. 58. Arányosan — idegen kifejezés. 60. Takarmányozásra alkalmas cukor- gyártási melléktermék. 61. Nagyipa­ros. 63. Vegyitermék. 64. Február 15. 66. A horgot kerülgeti. 67. Masszázs. 69. Német igen. 70. Jago. 72. Szatmár megyei község. 73. A Nemzeti Színház Kossuth-díjas kiváló művésze. 75. Szí- ne-javából való anyag. 76. Földközi­tengeri francia hadikikötő. 77. Köz­ség. 78. A Volga menti Kulinyin város korábbi neve. 79. Elnáspángol. 80. Víz­menti zsivaj forrása. 82. AEL. 83. Bi- valyerejü. 84. Fogait használja. 85. Há­ziállat. 86. Durva posztó. 83. Szülő. 90. Az ábécében szomszédos betűk. 91. Dunántúli megye. 92. Utóirat. 94. Be­csület, erkölcs — latin eredetű szó. 96. A szerelem istene. 98. Ügynök. 100. Don Jósé (Carmen). 101. Döbrögi. FÜGGŐLEGES: 1. Aetius, római hadvezér. 2. Pipere- szappan neve. 3. Tudósítás. 4. A/onos a vízsz. 20. sorral. 5. Idegcsillapító gyógyszer. 6. Jófejű. 7. Igy-úgy — né­metül. 8. Azonos mássalhangzók. 9. Hermann Gessler. 10. Az ezüst vegy- jele. 11. Leigázottak sorsa. 12. Válo­gató verseny (sportműszó). 13. Thomas .... — német író. 14. Gazdasági esz­köz. 15. Római kettes. 16. Octavianus, az actiumi győző. 23. Rossz kívánság. 25. Afrikai fővárosbeli. 28. Mátrai üdü­lőhely. 30. Mennyiséget fejez ki. 31. A világ legnépesebb állama. 32. Az MTK egyik sokszoros válogatottjának bece­neve. 34. Központi Ellenőrző Bizottság. 35. Eritrea, afrikai ország fővárosa. 36. Kéziratok elbírálója. 38. Becézett női név. 39. A „Bob herceg” szöveg­írója. 40. Turiddu („Parasztbecsület”). 41. Lehatol a földbe. 42. Pokolkő. 43. így készítve -finom a káposzta. 45. Aki vérével segít szenvedő embertársain. 46. a Duna^jec egyik mellékfolyója. 49. Sz. M. 50. Világhírű szovjet-orosz zongoraművész. 52. Kosár. 53. Scarpia rendőrfőnök („Tosca”). 55. Német csil­lagász. 57. Aprójószágok. 59. A Pirene­usi félsziget leghosszabb folyója. 61. Jókai Mór. 62. Férfinév. 64. Capulet („Romeo és Júlia”). 65. Sivatagi ké­rődző (névelővel). 67. *,ágy massza. 68. Fejrevaló. 71. Az „emel” ige egy alak­ja. parancsolómódban. 72. A Francia- Unió egyik köztársasága Nyugat-Afri- kában. 73. Útburkolat. 74. Háziállat. 76. Vele énekel — két hanggal alacso­nyabban. 77. Az ilyen „munka” nem sokat ér. 79. Üjzéland ősi népe. 80. A munka, ha aprólékos, körülményes. 81. Nyelvtani fogalom. 83. Idegcsillapító. 87. Mutató névmás. 89. . . .-Darja — fo­lyó Szovjet-Közép-Ázsiában. 91. El­hinti a magot. 93. Kötőszó. 95. S. L. 97. A függ. 45. utolsó és azt megelőző betűje. 99. A gallium kémiai jele. B. L. Beküldendő a vizsz. 1., 8., 70., 100., 101. és a függ. 1., 9., 16., 40., 53., 61., 64. számú sor megfejtése, legkésőbb február 23-ig. A cím mellé írandó: „REJTVÉNY”. A hibátlan megfejtést beküldők kö­zött minden héten 50 könyvet sorso­lunk ki. A FEBRUÁR 1-1 REJTVÉNY- PÁLYÁZATUNK NYERTESEI: Megfejtés: „Akarom, mert ez bús merészség. Akarom, mert vi­lág csodája: Valaki az Értől indul el S befut a szent, nagy Óceánba.* Vidékiek: Polgár Ferenc, Kisköröd Száraz György, Mindszent; Kolozaft Sándorné, Karcag; Bóta Jenőné, V*- csés; dr. Jármay Pál, Salgótarjáni. Gál György, Szánk; dr. Kozáry Otto­kár, Szeged; dr. Horváth Józsefné, Szé­kesfehérvár; Druhapolcsik Mihályi-. Szabadegyháza; Sulkowszky Antal* Mátraháza; Szilágyi Mária, Csákvár; Prégler Erzsébet, Tas; Bukovinszky Miklós, Békéscsaba; Majoros Istvánt Üllő; Dávid István, Gyoma; Gál Ist­ván, Győrszentiván; Németh Sándornál Hévíz; Máj ercsik Jánosné, Cegléd* Hári Lajos, Kevermes; Balázs Ilona* Mezőberény; Altzolt Edéné, Tata; dti Aczél László, Pécs; Kaiser Edit, Sü­meg; Lautz Júlia, Sopron; D’Elia Alic** Nyergesújfalu. A nyereményeket — egy-egy szép könyvet — postán küldjük el. A MAGYAR RÁDIÓ MŰSORÁBÓL VASÁRNAP KOSSUTH-RÁDIO: 6.00—7.59: Zenés műsor. — 8.00: Hírek. — 8.10; Falusi életképek. — 8.20; Egy falu — egy nóta. — 8.55: Édes anya­nyelvűnk. — 9.00; ,üj Zenei Újság. — 10.00; Vasárnapi versek. — 10.10: Kíván­csiak klubja. — 11.00; Tánczene. — ll.lt: Zenéről mindenkinek. — Közben, kb. 12.00: Hírek. Lapszemle. — 12.50; Hét­végi Jegyzetek. — 13.00: Népi zene. — 13.35: Mit vár a tudomány a világűr- kutatástól? — 14.00: Bécsi vér. Részletek Johann Strauss operettjéből — 15.00: Hét nap a külpolitikában. — 15.15; Nép­szerű egyvelegek. — 16.00; Látogatás • Danuvia-kultúrotthonban. — 16.15; Szív küldi .. . — 17.00: Hírek. — 17.10: Kin­cses Kalendárium. — 18.10: Tánczene. — 19.00; Köznapi dolgokról. — 19.10: Rész­letek A gitáros lány c. film zenéjéből. — 19.35; A vasárnap sportja. — 19.50; Jó- éjszakát, gyerekek! — 20.00; Hírek. Sport. — 20.10: Hegedűs Géza irodalmi levele. — 20.20; Békesség háza. Rádió­játék — 21.37; Liszt-zongoramüvek. — 22.00 • Hírek. — 22.10: Sport- és totó­hírek. — 22.25: Közvetítés a szabadsági- hegyi Vörös Csillag Étteremből 23.00: Szórakoztató zene. — 23.25: Fíllpenko: II. vonósnégyes. — 24.00: Hírek. — O.lOt Szórakoztató zene. PETOF1-BADIÓ; 8.00: Bach: A fuga művészet#. — 8.30t Az unitárius egyház félórája. — 9.00: Hugó Winterhalter zenekara Játszik, Ge- org Otsz énekel. — 9.30: Miska bácsi le­mezesládája. — 10.16: Szív küldi ... — 11.00; Népdalcsokor. — 11.30; Zenés va­sárnap délelőtt. — 12.20; Nagy árnyak­ról bizalmasan. — 12.50; Művészi eme­zek. — 14.15: Népi zene. — 15.00; Az operaszerkesztő postájából. — 16.00; Vé- csey Ernő zongorázik. — 16.15^. Nagy Péter szerecsene. Puskin elbeszélése. — 17.00: Mozart prágai utazása. — 18.00: A reményhez. Csokonai Vitéz Mihály verse. — 18.05: Zenekari hangverseny. — 19.10; A szovjet film útja. — 19.25: Kamarazene. — 20.15: Népdalok és csár­dások. — 20.50; Én őt dicsérem csak; az élet anyját. — 21.10; Tánczene. — 22.10: Szimfonikus zene. — A Televízió műsora mii: 10.00: Ifjúsági műsor: I. Csorbóka úr inasa. 2. Zenekedvelő gyerekek klubja. 18.ftt Nemzetközi asztalitenisz-mérkőzés a kínai versenyzők részvételével. Közve­títés a Sportcsarnokból. 19.00: Élőú>- sóg. 20.00: Állami Aruház. Magyar film vígjáték. HÉTFŐ KOSSUTH-RÁDIO: 4.30: Hírek. — 4.40—7.59: Zené* mCLao^ ~ Közben: 5.30; Hírek. Sport. — 6.00* Falurádió. — 7.00: Hírek. — 8.10: Reg­geli hangve.-seny. — 9.00: Riportmüsor, — 9.15: Filmzene. — 9.45; Lányok, asa» szonyok ... — 10.00: Hirek. — 10.18* Esztergomi óvodában. — 10.30: Szívesen hallgattuk ... — 11.30: Ezüstkalászos gazdatanfolyam. — 12.00: Hírek. — 12.18* Népi zene. — 13.00; Válasz a hallgatók­nak. — 13.15: Heti zenés kalendárium. — 14.15: A rádió operettjeiből. — 15.08| Muzsikáló századok. — 15.20: Villanyra Jár a világ. — 15.40; Utazás a világ kö­rül. — 16.00: Hírek. — 16.10; Hangver­seny a stúdióban. —- 16.40: Napirenden.* — 16.45: Richard Addinsell: Varsói koncert. — 17.00: ötórai tea. — 17.45* Ifjúsági őrjárat. — 18.00: Hírek. — 18.Hn Nagy mesterek muzsikájából. — 18.40* Hazai körkép . i r — 19.00; Míljutyin-est* — 19.50: Jóéjszakát, gyerekek! — 20.00* Esti krónika. — 20.30: Magyar népdalok. — 21.10; A Jövő költője, Majakovszkij. — 21.30: Európa hangversenytermeiből. — Közben: 22.00: Hírek. Néhány pert külpolitika. — 23.38: Tánczene. — 24.08* Hírek. — 0.10; Magyar nóták. PETÖFI-RADIÓ; 6.00; Reggeli zene. — 8.00; Hírek. — 14.00: Hirek. — 14.20: Merénylet a vi­lágűrben. Ifjúsági műsor. — 14.40: Za« nekari hangverseny. — 15.40; Hogyam mondjunk verset? — 16.00: Szív küldi . .. — 16.30: Külpolitikai kalauz. — 16.48* Operarészletek. — 17.10: Riportműsor. — 17.25: Liszt Ferenc és Oroszország. — 18.25; A Német Demokratikus Köztársa­ság üzemeiben láttuk . . ; — 18.35: Jú­liáknak! Könnyű zene. — 19.00; Hírek. — 19.05; 1000 szó angolul. — 19.18* Sporthíradó. — 19.30: Ezüstkalászos ga*- datanfolyam. — 20.09; Hangverseny a stúdióban. — 20.25: Világhírű énekesek. — 21.00; Hírek. — 21.05; Könnyű zen** — 21.37; Történelmi fogalmak történet*. — 22,00: operettmuzsika.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék