Népszabadság, 1968. augusztus (26. évfolyam, 179-204. szám)

1968-08-24 / 198. szám

Elutazott az algériai Ifjúsági és sportminiszter Abdelkrim Benmahmoud Algé­ria ifjúsági és sportminisztere, aki a Magyar Testnevelési és Sportszövets. országos tanácsá­nak vendégeként több napot töl­tött Magyarországon, eredményes tárgyalásai befejezése i’+án, kísé­retével együtt elutazott hazánk­ból. Nyolc nap alatt három forduló Ma Csepel—Győr és MTK—Dunaújváros MAI SPORTMŰSOR Atlétika: Az NB I utolsó fordulója. Az első napi férfi és női versenyek a Megyeri úton, a Népstadion edző­pályáján és a Tüzér utcában, 16 óra. — Kajak-kenu: Az országos ifjúsági bajnokság második napja, újpesti öböl, 9.30 és 16. — Kézilabda: Zala­egerszeg—Moszkva női mérk. Zala­egerszeg, 18. — Labdarúgás: Csepel— Győr, Csepel, 16. MTK—Dunaújváros, Hungária út, 16. BVSC—Oroszlány, Szőnyi út, 16.30. — Lovaglás: Savaria Kupa, nemzetközi verseny, Szombat­hely, 15. — Sportlövészet: Budapest- bajnokság: kisöbű sportpuska, Mar- czibányi tér, 9, gyorstüzelő pisztoly, Marczibányl tér, 3. — Tenisz: Orszá­gos bajnokság döntői, Margitsziget, 14. — Úszás: Az ^országos vidéki baj­nokság első napja. Szolnok, 10 és 16. — Vívás: A szocialista országok nem­zetközi versenye (párbajtőr csapat), Játékcsarnok, s és 13. Fontos szakasza kezdődik ma a labdarúgó-bajnokságnak: nyolc nap alatt három fordulót bonyolí­tanak le. A soron következő mér­kőzéseknek döntő hatásuk lehet a vezető csapatok versenyfutására és a kiesőjelöltele helyzetére is. A tabella első három helyezett­je ebben a szakaszban nem ját­szik rangadót, valamennyi vidéki csapatokkal találkozik. Mire szá­mítanak az edzők? Baráti Lajos (Ű. Dózsa): — A mi helyzetünk látszik a legnehe­zebbnek, mert a Szombathely, a Salgótarján és a Tatabánya ellen is idegenben játszunk. A lehetsé­ges hat pontból legalább négyet szeretnénk megszerezni, mert kü­lönben nagyon csökkennek az esé­IRÁNY MEXICO Meggyújtották az olimpiai lángot a régi görög városban, Olym- piában. A váltó elindult hosszú útjára és október 12-én ér el a XIX. nyári játékok színhelyére, Mexicóba. Izgálmas versenyek Befejezés előtt a budapesti nem. zetközi vívótalálkozó. Pénteken, az utolsó előtti napion öt női tőr­csapat és 42 párbajtőröző vívott reggeltől estig tartó versenyt, s a döntők újabb szovjet sikerrel zá­rultak. A magyarok nem tudtak javítani eddigi elég negatív mér­legükön. Súlyos vereség Kezdetben még nem volt baj a magyar női tőrözőkkel, a csapatok körmérkőzésén az NDK (9:3), a román (9:4) és a lengyel (9:6) vá­logatott ellen is megszerezték a győzelmet — bár utóbbival szem­ben a vártnál nehezebben. Ugyan, csak biztosan vette az akadályo­kat a szovjet együttes, így az esti döntőben a két régi rivális talál­kozott. Az olimpiai és világbajnoki cí­met is védő Rejtő, Bóbis, Gulácsi, Sákovicsné négyes rosszul startolt s a tartalékos, Zabelina és Novi- kova nélkül kiálló szoyjet váloga­tott (Gorokhova. Szamuszenko, Prudszkova, Csirkova) előbb Sil­dé, majd 6:2-re elhúzott — Próbáljunk javítani — biz­tatta társait Rejtő Ildikó, de hiá­ba. Rövidesen 9:3 lett a végered­mény. A magyar válogatottból a három győzelmet szerzett Rejtő Ildikón kívül a többiek egyetlen asszót sem tudtak megnyerni! — Csak Rejtő tudta kiheverni az erős alapozás okozta fáradsá­got — mondta a súlyos vereség után Kovács Pál, a szövetség el­nöke. — A többiek még messze vannak régi formájuktól. Bizony­talanok és rendkívül idegesek. Nemrég a brassói versenyen" w ez volt a helyzet. A női tőrcsapatverseny végered­ménye: 1. Szovjetunió 4, 2. Ma­gyarország 3, 3. Románia 2, 4. Lengyelország 1, 5. NDK 0 győze­lem. Holtverseny Nemhiába tartják a párbajtőrt szeszélyes és fárasztó fegyver­neminek; már a délelőtti selejte­zőből Kulcsár Győző, a válogatott egyik oszlopa, aztán az egykori öt­tusázó, dr. Török Ottó és Nieleba, a lengyelek reménysége kiesett. A hosszú versenyben a kitűnő erőn- létű szovjet sportolók állták a leg­jobban a harcot, négyük közül hárman bejutottak a döntőbe egy- egy magyar, lengyel és NDK-spor- toló társaságában. Három és fél óra hosszat tartott a döntő, több reklamációval, óvás­sal tarkítva, s végüli hármas holt­verseny alakult ki a szovjet Szmoljakov, a lengyel Gonsior és az NDK-versenyző Dunke között. A döntő egyetlen magyar részve­vője, Nemere két győzelemmel a negyedik helyen végzett. A nemzetközi verseny ma a párbajtőr csapatversennyel (17 órától) fejeződik be. külföldről * 3 GRAZ: Folytatódtak az ejtőernyős világbajnokság küzdelmei. Férfi sti- lusugrás: 1. Gumij (szovjet), 2. Sa- rabanov (szovjet), 3. Tkacsenko (szovjet). Egyéni kombinált ugrás (férfi): 1. Tkacsenko (szovjet), 2. Popov (bolgár), 3. Ligocki (lengyel). Csoportos célbaugrás, férfiak: i. NDK 2396.9, 2. Egyesült Államok 2856.7, 3. Anglia 2839.9, nők: 1. Cseh­szlovákia 2936.8, 2. Szovjetunió 2925.2, 3. Egyesült Államok 2835.9. MAGDEBURG: Megkezdődött a sportrepülők 5. motoros világbajnok­sága. Első számként a hat kötelező gyakorlatot bonyolították le. Ma­gyarok az élcsoportban jelenleg nem szerepelnek. lyeink a bajnokság megnyeré­sére. lllovszky Rudolf (Vasas): — öt pontot akarunk összegyűjteni a Videoton, a Szombathely és a Diósgyőr elleni mérkőzésen. Nincs nagy hátrányunk a táblázaton, mindent megteszünk, hogy visz- szaszerezzük az első helyet az újpestiektől. Dr. Lakat Károly (Ferencváros): — Minden lehetséges, A salgótar­jáni mérkőzés után a Tatabányát idehaza fogadjuk, a Pécs ellen pedig idegenben játszunk. Egy pontnál többet nem szabad vesz­tenünk. Még bajnokok is lehe­tünk. * A kiesési zónában a Videoton, a Diósgyőr és a Győr közül utób­bi egymás után három fővárosi csapattal találkozik, a Csepellel és a Bp. Honvéddal Budapesten, az MTK-val otthonában. Nehéz napok várnak a tavalyi kupagyőz­tesre! Akárcsak a műit héten, a 19. forduló is ma. szombaton kezdő­dik. A Csepel otthonában fogad­ja a győri együttest, az MNK­győztes MTK pedig a Dunaújvá­rost. Vasárnap Kispestre látogat a Diósgyőr, míg a bajnokság első négy helyén álló csapatok vidé­ken játszanak. A Ferencvárosnak régi „mumusa” a Salgótarján, az Egyetértésnek a félj avult Tatabá­nya, az Ű. Dózsának a Szombat­hely, és a Vasasnak az ősszel százszázalékos Videoton lesz az ellenfele. Mindössze egy mérkő­zésen találkoznak vidéki csapa­tok: Pécsre látogat a Szeged. A mai műsor: Csepel—Győr, Csepel, 16 óra, jv.: Miincz. Csepel: Fatér — Vellai, Molnár, Pető — Faludi, Kandi — Nagy F., Major (Gulyás), Kalmár, Losonczi, Gondár. Győr: Barna — Keglovich, Orbán, Izsáki — Pozsgai, Kiss — Stol ez, Varsányi, Horváth, Somogyi, Magyar. MTK—Dunaújváros. Hungária u.. 16 óra, jv.: Almási. MTK: Hajdú — Szántó, Dunai. Je­néi — Strasszer, Csetényi — Török, Sárközi, Oborzil, Szuromi, Kékesi. Dunaújváros: Aczél — Formag­gini, Oláh, Csepetz — Borsányi, Rup- per — Végh, Csörgő, Mártha, Kiss, Takács. ineimn^l Előretörnek a fiatalok A Fehér— Machán kettős legyőzte a Gulyás-Szikszay párt (Tudósitónktól.) Két fiatal teniszező a közönség tapsától kísérve, boldogan ölelke­zett össze péntek délután a Mar­gitszigeten. .Az első éves orvos­tanhallgató, Fehér János és a kö­telező katonai szolgálatát telje­sítő Machán Róbert a férfi páros elődöntőjében három küzdelmes játszmában fektette kétvállra ,a sokszoros bajnok Gulyás—Szikszay kettőst. A két fiatal nagyszerűen játszott. Gyorsabb reflexeik ré­vén, főleg a hálónál szereztek sok értékes pontot. A Budapest- bajnok Fehér újra magára talált, a szőke Machán pedig vitathatat­lanul az utóbbi időszak legjobb magyar páros játékosa. Ilyen vaskos meglepetésre mégsem szá­mított senki. Ilyen izgalomra sem, hiszen a fiatalok csak a he­tedik mérkőzéslabdával tudták biztosítani a győzelmüket. A férfi egyes elődöntő ugyan­csak meglepetést hozott. Baranyi Szabolcs, az újpestiek 24 éves, 187 centiméter magas teniszezője két vesztett játszma után fordí­totta meg a mérkőzés sorsát és nyert Szőke ellen. Szőkének saj­nos újra elfogyott az ereje, pedig az első két játszmában eredmé­nyes támadó játékkal lepte meg ellenfelét. Pedig igazán szorgal­masan edz, de talán túl keveset versenyez. De ez szakmai kérdés. Baranyi győzelmének értékéből mindez semmit sem von le. Bol­dogan mondta a megnyert mér­kőzés után: — Erre én magam sem számí­tottam, s most Gulyást szeretném jó küzdelemre késztetni a vasár­nap délutáni döntőben. A rokonszenves Baranyi Sza­bolcs nehéz feladatra vállalkozik. Az elődöntőben ugyanis Gulyás, az első szoros játszma után, baj­nokhoz illő fölényes biztonsággal nyert Komáromi ellen, majd utá­na a páros elvesztése miatt sem esett kétségbe, és a nézők s ver­senyzőtársai csodálkozására futni indult körbe a Margitszigeten. Hát igen, Gulyás 38 évesen is őrizni kívánja helyét az európai élvonalban... * Férfi egyes elődöntő: Gulyás- Komáromi 7:5, 6:3, 6:1, Baranyi— Szőke 3:6, 4:6, 8:6, 6:4, 6:1. Női egyes elődöntő: Polgár- Sólyom 6:0, 8:6. Női páros: Döntőbe jutott a Dudái—-Szél és a Polgár—Horka kettős. Férfi páros elődöntő: Machán, Fehér—Gulyás, Szikszay 7:5, 6:4, 10:8. A Baranyai, Varga—Szőcsik, Szőke találkozó 4:6, 6:2, 5:3 állás­nál sötétedés miatt félbeszakadt. Ma délután a női egyes és férfi páros döntőjére kerül sor. [^Ö5űö^5] Jó eredmények a szovjet „magaslati bajnokságon" A jereváni Cahkadzorban befe­jeződtek a szovjet magaslati atlé­tikai bajnokság küzdelmei. Az olimpiai előkészületek jegyében mérték össze tudásukat a spor­tolók, és több jó eredményt értek eL így a 3000 m-es akadályfutás­JELENTIK bán Kugyinszkij 8:49,2 másodper­cet futott, és ez jobb, mint az az eredmény, amelyet tavaly a próbaolimpián, Mexicóban a belga Roelants ért el (8:57,8). Eredmények: 800 m női: 1. Erik 2:07.2, 2. Zimina 2:08.1, 3. Prodan 2:08.4. 400 m: 1. Teli 1:49, 2. Potapcsenko 1:49.3, 3. Mitro- fanov 1:50. 1500 m: 1. Zsolobovszkij 3:47.7, 2. Verlan 3:18.2, 3. Rajkó 3:48.5. 5000 m: l. Szarafetgyinov 14:20.2, 2. Puklakov 14:37.4, 3. Alekszasin 14:38.0. 3000 ra akadály: 1. Kugyinszkij 8:49.2, 2. Narodickij 8:50.6, 3. Morozov 8:52.6. LVOV: Kilenc csapat részvételével megkezdődön a vízilabda olimpiai reménységek tornája. A magyar együttes számára a rajt nem sike­rült, vereséget szenvedett a szovjet A csapattól 7:6-ra. További eredmé­nyek: Kuba—Csehszlovákia 11:1. Bul­gária—Jugoszlávia 6:5, Szovjetunió B —NDK 7:5. ULÁNBÁTOR: Nemzetközi női sakkverseny fejeződött be. A 12 tagú mezőnyben a magyar színeket Kara- kas Éva képviselte — sikerrel: tíz ponttal megszerezte a győzelmet. A további sorrend: 2. Nicolau (román) 9, 3. Heemskerk (holland) 8, 4. Lit­manowicz (lengyel) 7.5, 5—6. Nowarra (NDK) és Hulgana (mongol) 6.5—6.5. NÉPSZABADSÁG A Magyar Szocialista Munkáspárt központi lapja Szerkeszti a szerkesztő bizottság Főszerkesztő: Gosztonyi János. Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Előfizetési díj egy hóra 20,— Ft Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VIII., Blaha Lujza tér 3. Telefon: 343—100, 142—220. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető minden postahivatal­ban és a kézbesítőknél. SZIKRA LAPNYOMDA INDEX; 25 001. • • • • • augusztus 29 i filmbemutatók: JÖN! JÖN! JÖN! Színes francia filmvígjáték a semmittevés bajnokáról Korhatár nélkül megtekinthető ★ Szlne9 magyar rövidfilm Titok a faluban Magyar bűnügyi fiira Rendezte: WIEDERMANN KAROLT Főszereplők: Öze Lajos Molnár Tibor Szirtes Adám a MOKÉPj jelenti ILsiilbdkaryipá!^ 1 Magyarul beszélő, szélesvásznú szovjet film ★ MÉG NEM KÉSŐI MÉG EGY HÉTIG | RÉSZI VEHET A MOKÉP pályázatán, amelyen utazást nyerhet az 1969. évi moszkvai fesztiválra, továbbá televí­ziót, táskarádiót, magneto­font. szőnyeget és sok máa tárgyjutalmat nyerhet. Részletes feltételek 8 plaká­tokon és a filmszínházak elő­csarnokában.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék