Népszabadság, 1992. november (50. évfolyam, 258-282. szám)

1992-11-14 / 269. szám

22 NEPSZABADSAG - HIRDETÉS 1992. november 14., szombal HALÁLOZÁS Mély fájdalommal tudatjuk, hogy NAGY ISTVÁN GYÖRGY 1992. november 3-án, életének 88. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása november 23-án 10.30 órakor lesz a Farkasréti temetőben. A gyászoló család. (132438/2K) Ezúton értesítjük barátainkat, hogy BERNÁTH ANDOR november 10-én hirtelen elhunyt. A gyászoló család. (21912/1H) Mindenkit értesítünk, aki szerette és ismerte, hogy MAJOROS ZOLTÁN egészségügyi mérnök 1992. november 4- én, 43 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Drága halottunkat 1992. november 17-ón 1/2 4 órakor helyezzük örök nyugalomra a pécsi Központi temetőben. A megtört család és a gyászoló rokonság. Táviratcím: Szabó Gyuláné, 7621 Pécs, Ferencesek u. 29. Ezúton tudatjuk minden rokonnal, baráttal és ismerőssel, hogy dr. VARGA GYULÁNÉ sz. Ádler Margit 1992. november 4-én csendben elhunyt. Búcsúztatása szűk családi körben 1992. november 8-án volt a Kozma utcai temetőben. Emlékét örökre megőrizzük. A gyászoló család. (132728/1K) Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NACSÁDY ÁRPÁD 60 éves korában elhunyt. Gyászolják: felesége, családja, rokonai és volt kollégái. Nacsády Árpádot az AGROTEK saját halottjának tekinti. Temetése: 1992. november20-án Mórakor lesz az Új köztemetőben. A család és az AGROTEK. r ..——. k Á llás J B Ruhaipari vállalkozás budapesti ügyin­tézését vállalom. „Telefon van?? 2803” jeli­gére a szerkesztőségbe. (2803/1T) B APV Ungaro Kft. felvesz forgácsoló szakembereket 20-38 ezer Ft/hó. Cím: Felsőpakony (Gyál mellett). Érdeklődni le­het: Baltzer Györgynél. Tel.: 147-3953. (1439/3H) B Akar jó reklámot cégének, termékének? Vállalom! Megkeresését kérem „önadózó?? 2393” jeligére a kiadóba. (2393/2T) Országos hálózattal rendelkező aktív-passzív vagyonvédelmi tevékenységet folytató cég Pest-Komárom-Esztergom megyei képviseletre kereskedelmi és szolgáltató munkát végző partnereket keres. Panservice Kft. Telefon: 111-9025. (2134/2H) B Wir suchen für den nöchsten zum schnellstmöglichen Termin eine Sekretárin mit Deutschkentnissen in Wort und Schrift. Melden Sie sich bitté zwischen 14-17 Uhr unter folgender Telephonnumer: 115-1872. (2544/3H) B MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT KERE­SÜNK belső könyvelésünk felállítására és vitelére, aki a közelmúltban végzett, és mun­kájáról német nyelven is számot tud adni. HERBER & HAUSNER SZÁLLÍTMÁNYO­ZÁSI KFT., TEL.: 138-3703 VAGY 117- 8427, VlZKELETY. (2641/3H) KERESKEDELMI MUNKATÁRSÁT KERESÜNK a multinacionális CEREOL HUNGARY élelmiszer-ipari cég külkereskedelméhez. Fiatal, kereskedelmi vagy közgazdaság-tudományi végzettségű, jó angol- és fejleszthető németnyelv­ismerettel rendelkezőket várunk. Önéletrajzát küldje: PSP Siklóssv és B Sárgarézöntésben jártas fémöntő bedol­gozót keresünk. Tel.: 169-2800/2559 mellék. Cím.: 1046 Bp., Megyeri út 15/A. (2453/3H) B A Mól Rt. Marketing és Kereskedelmi Igazgatósága 1 fő piackutatásban jártas munkatársat keres. Várjuk annak a közgaz­dasági egyetemi vagy keresekedelmi főisko­lai végzettségű, többéves gyakorlattal ren­delkező szakembernek a jelentkezését, aki a kőolajipari termékek kereskedelme területén végzendő piackutatási munka megszervezé­sében és irányításában aktívan közreműköd­ne. Jelentkezni a munkával kapcsolatos el­képzeléseket is tartalmazó szakmai önélet­rajzzal Budapest, IX., Közraktár u. 30., a személyügyi főosztályon személyesen, vagy érdeklődni a 137-7053 telefonon lehet. (2667/2H) ______________________________________ B Az Ujbuda Építő és Szolgáltató Kft. fel­vételt hirdet az alábbi szakmákban: kőműves, hidegburkoló, festő, tetőfedő, bá­dogos, vízszerelő, épület- és műhelyasztalos. Bérezés megegyezés szerint. Jelentkezés Dankó Csaba termelési igazgatónál telefo­non: 166-4533, személyesen: Bp. XI., Bogyó u. 8. szám alatt. (2774/2H) B Színházi szabászt és varrónőt ideiglenes munkára felveszünk. Tel.: 175-2580. (2899/1T) B Felveszünk idegenforgalmi, külkereske­delmi vagy vendéglátóipari főiskolát végzett, idegenforgalmi gyakorlattal rendelkező munkatársat, azonnali belépéssel. Lehet nyugdíjas is. Tel.: 111-2656. (2908/1H) Társaságunk NÉMETÜL JÓL BESZÉLŐ SZAKEMBEREKET KERES külföldi munkavégzésre az alábbi szakmákban, 1993. évi munkakezdéssel: felvonószerelő (elektrolakatos), lakatos, hegesztő, kőműves, festő. További tájékoztatás, jelentkezés felbélyegzett válaszborítékkal: 6701 Szeged, Pf. 119. B Látszerészt, lehetőleg nyelvtudással, műhelymunkást részidőben vagy nyugdíjast felveszek. Telefon: 137-5671, Fövám tér 6. (2919/1H) B Az AGROTOURS Utazási Iroda gyakor­lattal és kapcsolatokkal rendelkező REFE­RENST keres, német-angol és spanyol (olasz) nyelvtudással, azonnali belépéssel. Jelentkezés: Agrotours Rt., 1074 Bp. VII., Dob u. 53. Tel.: 153-4144, 142-2956. (2946/1H) FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGGEL, angolnyelv-tudással, vezetői gyakorlattal MUNKATÁRSAT KERES belvárosi cég, privatizációs információs szolgálat vezetésére. JELENTKEZÉS: ÉTK, 1400 Bp., Pf. 83. (2869/1H B Pénz, siker, karrier kis befektetéssel fő- és mellékfoglalkozásban. „PÁ-JA” jeligére Budapest Pf.: 19. 1734. (382/7T) Gépkocsival és gyakorlattal rendelkező ügynököket keres édesipari vegyes vállalat Magas jutalék! Jelentkezés munkaidőben, a 251-8707-es, 251-1305-ös telefonszámon, Rózsa Józsefnél. Eladó Sopron, Fövényverem u. 2. sz. alatt lévő, 140 nm alapterületű irodahelyiség tel­jes berendezéssel. Ár megegyezés szerint, ér­deklődés: Hegykő és Vidéke Takarékszövet­kezet, 9400 Sopron, Színház u. 24. Tel: (99) 13-113. VÍZ-, GÁZ-, VILLANYSZERELŐT, LA­KATOST, KŐMŰVEST, HIDEG- ÉS ME- LEGBURKOLÓT felvesz fő- vagy mellékál­lásba a Mesterember Kft. Önálló munkakör, rugalmas munkaidő, kereset a díj 50 százalé­ka + gépkocsihasználat. Alkalmazási feltéte­lek: kimagasló szaktudás, saját szerszám, sa­ját gépkocsi, budapesti lakás. Jelentkezés: a 176-8555-ös telefonon. (131808/1K) Franciául beszélő baby-sittert KERESÜNK 2 és 4 éves gyerekek mellé, heti 2 alkalomra, esetenként estére is. Megbízható munkáért kimagasló bér. Napközben hívható telefonszám: 201-8855, este 8 után: 251-6013 (Fodor Éva). ______________(2902/1H)______________ Ke zdő jogászt keresünk eseti feladatokra. Telefon: 129-0410, 129-0247. (132005/1H) A HUNGEXPO EXPOTECH KFT. gazda­sági vezetőhelyettest keres minimum mér­legképes könyvelői végzettséggel. Ér­deklődni: 157-3555/341-es mellék. Bandi Könyvész munkát keres, havi nettó 50 + munkaköri leírással. „Bandi Könyvész, Nszl32123” jeligére a Hírlapkiadóba. (132123/1K) Osztrák érdekeltségű kereskedelmi kft. háztartási vegyi áru és díszítő kozmetika ér­tékesítésében jártas üzletkötőket keres, azonnali belépéssel. Budapesti és vidéki üz­letkötők jelentkezését várjuk. A pályázato­kat önéletrajzzal, az eddigi tevékenység is­mertetésével az 1437 Bp., Pf. 87. címre kér­jük megküldeni. (131856/H) B Jól szituált, magyarul beszélő, özvegy férfi, aki Felső-Bajorországban (Freilassing, 5 km-re Salzburgtól) lakik, keres németül beszélő, jó kinézésű, társaságbeli hölgyet, 50-55 év körül, aki nemcsak titkárnői és rep­rezentációs munkát tud elvégezni, hanem a háztartást is vezeti. Életrajzot, fényképpel együtt küldjön a következő címre: László Zoltán, Németország 8230, Bad Reichenhall, Rainthal Strasse 35. (2903/1T) B Január elsejétől matematika, fizika és angol szakos tanárokat alkalmaznánk. Ady Endre Gimnázium, 7501 Nagyatád, Dózsa György u. 13. (82) 51-079. (2990/1H) ÍJ Azonnal felveszek TI00 M dózerra nagy gyakorlattal rendelkező gépkezelőt és gép­szerelőt. Jelentkezni munkaszüneti napon is lehet, fizetés megegyezés szerint. Tóth Béla, 2317 Szigetcsép, Hámán út 34. (3001/1H) B Jól jövedelmező, otthoni munkát ajánlok. Felbélyegzett válaszborítékért ingyen tájé­koztatom. Tímár György, 1475 Budapest 10, Postán maradó. (3013/1T) Vállalkozás B Vidéki vállalkozások képviseletét vállal­ja kapcsolatokkal rendelkező kft. Tel/fax: 137-7747. (2621/2H) Csőd- és felszámolási eljárás Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy az ebben a rovatban megjelenő közleményeket csak 5000 Ft (4000 Ft+25% áfa) befizetésének igazolása után jelentetjük meg. Kérjük, hogy a megrendelés mellé csatolják a 326-11922 számla javára átutalt vagy belföldi postautalványon befizetett összeg bizonylatának másolatát. ÉRTESÍTJÜK hitelezőinket, hogy a RUBBER Ipari és Kereskedelmi Kft. (1181 Budapest, Ménesi út 69.) csődegyeztető tárgyalása 1992. november hó 23. napján 10 órakor kerül megtartásra a Villányi úti Konferencia Központ és Szabadegyetem (1114 Budapest XI., Villányi út 11-13.) épületében. (132511/1K) A Kavicsbánya Vállalat (1056 Budapest V., Molnár u. 53.) értesíti tisztelt hitelezőit, hogy a folytatólagos csődegyezségi tárgyalást 1992. november hó 23-án de. 11 órakor tartja a Bányaipari Dolgozók Szakszervezete (1068 Budapest VI., Gorkij fasor 46-48 sz. alatti) székházában. A füzesgyarmati Vörös Csillag Mgtsz (Füzesgyarmat, Kossuth u. 3-7.) értesíti tisztelt hitelezőit, hogy a csődegyezségi tárgyalását 1992. november 27-én de. 10 órakor tartja a termelőszövetkezet Füzesgyarmat, Kossuth u. 3-7. sz. alatti irodaépületének I. emeleti tárgyalótermében. A Debreceni Mezőgazdasági Gépgyártó Vállalat ezúton is értesíti tisztelt hitelezőit, hogy a csődegyezségi tárgyalást 1992. november 27-én 10 órakor tartja székhelyén, a Debrecen, Szoboszlói u. 50. szám alatti irodaépület éttermében. Kérjük szíves megjelenésüket. Korlátlan lehetőségeket és nulla kockáza­tot kínáló marketing vállalkozásomhoz am- bicózus, pest megyei üzlettársakat keresek. Befektetésre nincs szükség. Telefon: 182- 6881. (501592) B HERBALIFE! Kis befektetés, jó kereseti lehtőség! Hívjon fel: 127-1452. (2011/2H) Budapesti és környékbeli vállalkozások adóbeval­lásukhoz hozassák rendbe könyvelésüket. Tel.: 134-2325. (1563/1 OH) B Komplett SZIKVÍZGYÁRTÓ felszerelés nagy üzleti körrel átadó. A tevékenységhez 15-20 nm-es helyiség szükséges. Tel.: 183- 6889. (2649/2H) B Budapesten vagy környékén keresünk élelmiszergyártó kisüzemet vagy nagykony­hát megvételre vagy bérletre. 176-9775, vagy 201-4069. (2697/2T) B Kárpótlási jegyet vásárolnék napi áron. Tel.: 137-8094. (2303/6T) B Kárpótlási jegyet vásárolnék napi áron. Tel.: 113-4092, Süveges. 8-17-ig. (2304/6T) Szolgáltatás SITTSZÁLLÍTÁS, lomtalanítás, sóder; homok, KONTÉNERREL IS. 137-1477. (131381/1K) ÉRTESÍTEM TISZTELT ÜGYFELEIMET, QGwAmir MEGNYITOTTAM. 1072 Budapest, Rákóczi út 4. III/3-, AZ ASTORIÁVAL SZEMBEN Telefon: 121-7645. 3)4. 3>eáÁ flófba közjegyző (2032/4H) B Magas hozamú tőkebefektetés! Tel.: 141- 2120. (2738/2T) B Gyors hitelközvetítés, -ügyintézés! Tel.: 141-2120. (2740/2T) Keleti és nyugati gépkocsik KAROSSZÉRIAJAVÍTÁSA, garantált minőségben, kulcsrakész állapotban, húzató-nyomató paddal, szolid áron, rövid határidővel. Kapcsolat, hőkamrás fényezés igényes kivitelben. KONVERG KFT., Érd, Fehérvári u. 87. (a 70-es úton, a Fekete Sas Vendéglő mellett). Tel.: 178-3311, Dobránszky. (2805/1H) B Takarítás éjjel-nappal. 116-2975. (1708/11H) B Telefonügyeletet vállal korrekt nyugdíjas nő. Telefon: 184-4441. (2661/2T) ÖRÖKÖS ÜDÜLÉS! Nyugodt, gondtalan idős kort biztosíthat magának egy gyönyörű környzetben lévő panzióban. Teljes ellátás, ápolói felügyelet. MAXIMÁLIS KÉNYELEM. A részletekről érdeklődni XI. 30-ig: dr. Czibolya László ügyvéd, Gyöngyös, Vármegyeház tér 1. Tel.: (37) 12-065. (2962/1T) B Tapétázást, festést, mázolást azonnalra, 20 százalék engedménnyel. 183-1496. (2679/3H) B Üzemorvosi szolgálat, egészségügyi ügyelet MEGRENDELHETŐ szolgálatunk­nál. OXYMENTŐ MENTŐSZOLGÁLAT, 180-9058. (2918/1H) Oktatás A NOVOSCHOOL NYELVISKOLA 5 HE­TES, INTENZÍV NÉMETYELV-TANFO- LYAMOKAT INDÍT NOVEMBER 23-TÓL KÜLÖNBÖZŐ SZINTEKEN - DÉLELŐTTI IDŐPONTBAN. BEIRATKOZÁS: NOVEM­BER 16. ÉS 20. KÖZÖTT, 15-18 ÓRÁIG. CÍM: 1091 BP., ÜLLŐI ÚT 63. TEL : 113- 5480, 113-5489. (132448/1H) Tanuljon otthon gépírást Boros-féle leve­lező jegyzetből. 189-4375. (132114/1K) B Levelező-felkészítés matamatikából, fi­zikából felvételire, érettségire. Kérje tájé­koztatónkat! Pomázi, 1031 Bp., Silvanus sé­tány 33.1. em. 3. (706/6T) Jármű, garázs B Négyéves Simson 51B segédmotor, kitűnő állapotban, eladó. Mógor Sándor, 8517 Magyargencs, Petőfi u. 186. (3016/1T) B 6 éves Dacia kombi, érvényes forgalmi engedéllyel, műszaki hibával, eladó. Tel.: :177-7632, Szalai. (2895/1T) B Dízel FIAT TIPO eladó. Tel.: 147-8656. (2917/1T) Új FIAT személygépkocsik eladók, 4 évnél fiatalabb Ladát beszámítunk. 1112 Budapest Boldizsár u. 1-3. FIAT SZERVIZ. B Nissan Terrano 2.7 turbódízel, másfél éves, extrákkal eladó. Érdeklődni este (77) 21-131. (1576/7T) 1992-es Honda Civic, automata sebesség- váltóval légkondicionálóval, riasztóval, el­adó. Lakást beszámítok. Telefon (46) 368- 938. (21270/1K) Dízelmotoros lakóautó, olcsó utazáshoz, sürgősen eladó (zuhany, WC, ponyvagarázs stb.) 156-7849. (501588) 2,5 éves, fehér, jó állapotban lévő Skoda Favorit eladó. Érdeklődni: 173-2096. B Passat CL Variant, 1 év 10 hónapos, l,8i, katalizátoros, extrákkal, eladó. 115-4025, 135-5492.(2372/2T) KÖZLEMÉNYEK Elveszett Elveszett a „VERTIKUM Ipari és Közleke­dési Szolgáltató Kft., 2750 Nagykőrös, Zsí­ros d. 4. Adószám: 10430810-2-13, BBRT 412-10378 9. sz.” feliratú bélyegzője. A bé­lyegző használata 1992. november 10-től ér­vénytelen.” Az „Eger East-West Kereskedelmi Rt. Eger, Trinitárius u. 2. 3300, tel.: (36) 310-283 OKHB: 350-11228 DOl” lenyomatú bé­lyegzője elveszett. Használata november 5- től érvénytelen. 20 000 Ft a megtalálónak?! Elveszett egy barna-fehér szőrmók kiskutya a IV., Váci út 37. alól, XI. 9-én. Fehér nyakörv van rajta. Tel.: 169-9206. Cím a fenti, 9-18 óráig. (132642/1K) Az Alsótápió-menti ÁFÉSZ alábbi lenyo­matú bélyegzője elveszett: „96 ALSÓ-TÁ- PIÓ-MENTI Általános Fogyasztási és Érté­kesítő Szövetkezet, 2241 Sülysáp, Malom u. 26. MNB 384-48968” A bélyegző használata 1992. november 4-től érvénytelen. (132670/1H) Elveszett az ÉP-RE-SZOLG Kistermelők Szövetkezete 1. számú bélyegzője (1144 Ve­zér u. 59., BBRT 208-34054) és Veres Tamás fotografikus bélyegzője (1051 Bp., Münnich F. u. 30., MNB 218-98055 9858-VI). 1992. no­vember 9-től érvénytelenek. (132756/1K) Utazás B Rendkívüli akció! Kanári-szigetek - Gran Canaria! Repülőgéppel Budapestről. Elhelyezés kétcsillagos aparthotelben, Playa Del Inglésen. Időpont: nov. 14. Részvételi díj: 29 900 Ft/fő. Nov. 21., 28. Részvételi díj: 39 900 Ft/fő. Jelentkezés: Riviéra Travel, 1051 Bp., Arany J. u. 15. Tel.: 269-1606, 111-3469. Fax: 269-1607. (1329/3H) Pihenjen Hajdúszoboszlón, a Napsugár Pan­zióban! 7 éjszaka pénteki turnus váltásokkal, teljes ellátással, 7 fürdőbelépővel, 5300 Ft/fő/hét, gyermekeknek 14 éves korig 20 százalék kedvezmény. Jelentkezés: SAN-CO Tourist, 4200 Hajdúszoboszló, József Attila u. 11. Tel.: (52) 62-567, fax: (92) 64-450. (21707/1H) IZRAEL - BIBLIAI ARCOK NYOMÁ­BAN. Egyhetes izraeli körutazás, elhelyezés 3 csillagos szállodában, félpanziós ellátással. Utazás repülőgéppel és légkondicionált au­tóbusszal. Időpontok: 1992. november 29., december 6. Részvételi díj: 74 800 Ft. EX- TERTOURS, H-1086 Bp., Üllői út 14. Tel.: 133-0732, 133-0157. Fax: 133-0325. Legolcsóbban az OMNIBUSSZAL! Ünne­pi járatok: Münchenbe, Tarvisióba, Bécsbe (Huma Á.), Szabadkára és Aradra. Tel.: 117- 2369, 149-7156, (53) 13-366. (131608/5H) BERLINBE, Drezdába autóbusszal. 137- 1477. (131380/1K) ISZTAMBULBA utazzon a Tihanyi Tra- vellel! 5 napos 5690 Ft, 6 napos 6100 Ft. Je­lentkezés: 1074 Bp., Rákóczi út 78. 122-1915; a Bartók moziban is. (131450/1K) IZREAELI AJÁNLATUNK! Repülőjegy már 35 000 Ft-tól, szállásfoglalás, autóbérlés és vízumbeszerzés az ön igénye szerint. Ér­deklődni lehet: SIOTOUR, 1072 Budapest, Klauzál tér 2. Telefon: 122-6080, 142-1197. (21865/1H) SZILVESZTER PÁRIZSBAN: autó­busszal, 15 390 Ft. SZILVESZTER EGYIP- TOMBÁN: 49 900 Ft, 6 nap, félpanzióval. Szilveszter SALZBURG-kömyéki szállodák­ban ill. apartmanokban még leköthetők: egy hét 12 900 Ft-tól. Karácsonyi vásár Bécsben dec. 5-én és dec. 12-én: 800 Ft. Jelentkezés: a PANNÓNIA TOURIST SERVICE irodáiban: 1052 Bp., Kígyó u. 4., tel.: 118-3910., 1088 Bp., Rákóczi út 9., tel.: 138-4225. A választás lehetősége mindig jó érzés. Biztosítsa családjának! Az új, '93-as bibionei prospektussal minden kedves érdekődőt vár a MAVADTOURS, 1012 Bp. I., Logodi u. 24. 201-3089, 201-3698. ELLINEX TOURS ajánlata: Nyár a tél­ben! 8 NAPOS, KLASSZIKUS KŐRÚT PE- LOPONNESZOSZON. Rendszeres buszjárat és repülőgépes program télen is a napfényes Görögországban! 1052 Bp. V., Kristóf tér 6. Tel./fax.: 117-7819. Betlehemi kiállítás és adventi koncert Bécsben. Utazás autóbusszal, december 12- én, részvételi díj 1400 Ft. Graz-Puchberg-ki- rándulás: 2 nap, december 4—5-ig, autó­busszal. Szállás: zuhanyozós szobákban fél­panzióval, részvételi díj: 5700 Ft. SZIL­VESZTERI UTAK: 5 nap, repülővel, Párizs­ba, Londonba, Athénba, Kairóba, Barcelo­nába, Madridba. Felvilágosítás és jelentke­zés: a Budapest Tourist irodáiban. Tel.: 118- 6436. (132671/1H) B Rendkívüli ajánlat! November 20-tól, 6 nap: Lugano-Locarmo-Liechtenstein-Da- vos-St. Moritz-Milánó-Verona-Lago Maggi- ore-Via Mala, 7985 Ft-ért. Mindig Moteam! 252-9922. (2966/1H) Nyár a télben Eilaton/Izrael. Kétszobás lakás és kétágyas szoba kiadó. Érdeklődni: 161-0375. (130596/1K) B Volkswagen mikrobusz, 8 személyes, 1,9 dízel, 11 hónapos, eladó. Érdeklődni: (80) 38-070. (2429/5T) B 316i BMW, 1,5 éves, 25 ezer km-rel, feke­te, eladó. 136-8634, 175-1424. (2475/2T) B PLATÓS Roburt vennék, 2 évesig. (53) 11-950. (2513/1T) B IFA hosszúplatós, W50 L/SP típusú te­hergépkocsira és HL61-02-es típusú pótko­csira ponyvát keresünk megvételre. Éxtru- der Gmk., 4183 Kaba, Petőfi út 82., (52) 80- 439. (2527/3T) B Eladó MT 5-ös Skoda teherautó, fixes, hosszúplatós és Skoda MT 4-es, átalakított, billenős teherautó valamint 8,3 tonnás né­met billenős pótkocsi. Érdeklődni tel.: (66) 371-207 8-17-ig, 17-től (66) 371-829-en. (2560/1T) B Mercedes 560-as sport Coupé, sötétkék- metál, exkluzív, vajszínű bőr belső, mahagó­ni borítással, széles, új esőgumikkal, 1988. év végi, első tulajdonostól, CD equlaiatrrel, esetleg beszerelt telefonnal, Svájcból, el­lenőrizhető okmányokkal, 3 900 000. Üze­netrögzítő: 180-7594. (2562/4T) B Rolls Royce Spirit, 1983. évi, eredeti szervizkönyvvel végigszervizelve, Svájcból, metálbarna, vajszínű belsővel, rendkívül megkímélt állapotban, 6 900 000. Tel.: (60) 13-258. (2563/4T) B IFA W50 ponyvás teherautó, 3,5 éves, eladó. Tel.: 277-1905. (2565/4T) B Nemzetközi fuvarozásra 22 tonnás, 3 tengelyes, 12,6 m hosszú, ponyvás, fél pótko­csi felújított állapotban eladó. Tel: 06-(68)- 11-509. (301/6T) B MERCEDES 560-AS SEC 1990 márciusi, kívül fekete gyöngyházmetál, fekete bőr be­lül. Beszerelt rádiótelefonnal, computeres, full extra, leültetve, széles AMG felnikkel, szervizkönyvvel, SVÁJCBÓL, első tulajdo­nostól, 6 900 000 Ft-ért, rendkívülien megkí­mélve. Tel.: (60) 15-697. (2576/4T) B Peugeot 205, 1000 kcm-es, 5 ajtós, 0 km- es nyereményautó, árengedménnyel eladó. Cím: Szelp, Paks, Pollack M. u. 2. Tel.: (75) 11-271. (2588/1T) 10 éves, fixes Kamaz 100 000 Ft-ért, BSS 16 t összsúlyú pótkocsi 50 00 Ft-ért, eladó. 5000 Szolnok, Vörösmező u. 171. (132146/1K) B AZ UNION-TOURS AJÁNLATAI: Egyiptomi körutazás (tizenkét nap: Kairó, Luxor, Asszuán, Abú Simbel, Hurghada) de­cember 4-től 15-ig, 63 670 Ft. Szilveszterez­zen az Adrián! Jesolo-VELENCE: busszal, félpanzió + szilveszteri vacsora. December 30-tól január 2-ig 18 910 Ft. Olcsó szállásle­hetőség Prágában, 1450 Ft/fő/éj. Szilveszter Porecsben és Abbáziában, egyéni utazással, félpanzióval. Bővebb felvilágosítás irodáink­ban: Budapest, V. kerület, Sas utca 12., tele­fon: 111-6247. Szeged, Kossuth Lajos sugá­rút 10-12., telefon: (623) 24-522. Győr, Szé­chenyi tér 7., telefon: (96) 16-642. (3015/1H) Tanfolyam „Az új statisztikai törvény értelmezése és hatásai” címmel a TIT Stúdió (1113 Bp. XI., Zsombolyai u. 6.) 1992. december 18-án kon­ferenciát szervez. Információ: Wéber Ágnes, 185-0423, 185-0514, fax: 185-0414. (132412/1H) S Házi gondozás, betegápolás, pótmama, elsősegély-nyújtási tanfolyamot indít a XII. kerületi Vöröskereszt vezetősége. Jelentkezés: telefonon vagy személyesen, Hajnóczy u. 16., kedden, csütörtökön, 115- 2222. (2617/2H) A VILÁG LEGOLCSÓBB NYELVTAN- FOLYAMA! A londoni központú INTERNA­TIONAL HOUSE kísérleti angolnyelv-tanfo- lyamot indít november 16-tól december 18- ig középhaladó szinten, heti 2x2 órában. A tanárok tanártovábbképző tanfolyamunk résztvevői. A tanfolyam ára: 1500 Ft. Beirat­kozás: Bp. II., Bimbó út 7., naponta: 9-17-ig. Tel./fax: 115-5275, 115-4013. [ Egyéb j BEVEZETŐ ÁRAK a VORTEX KFT.-nél! Import tisztított ruhák: bébi, anorák, extra válogatás. Mindennap 9-13 között. Buda­pest, 1222 Bp., Nagytétényi út 72. Tel.: 226- 6727/13. (131225/1H) Értesítjük T. Ügyfeleinket, hogy az OTP BANK V. kerületi fiókja 1052. Bp. V., Deák F. u. 7-9. - a székház felújítása miatt - 1992. november 13-án bezár. Ezen a napon a csekkszámla- és hitelügyintézést a 1051 Bp. V. kér., József nádor tér 10-11. sz. alatti fi­ókban, a valuta-deviza ügyintézést a 1051 Bp. V. kér., Nádor u. 6 sz. alatti fiókban biz­tosítjuk. 1992. november 16-tól lakossági be­tét, valuta-deviza ügyintézés: V. József ná­dor tér 10-11. sz. Tel.: 118-1720, 118-1819, 118-1836. vállalkozói és lakossági csekk­számlavezetés, hitelügyintézés: V. Kálmán Imre u. 22. sz. Tel.: 132-8700, 132-8707, 132- 8708 alatti fiókokban történik. Ügyfeleink megértését és türelmét kérjük. Országos Ta­karékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. V. kerületi fiókja. B A Budapest X. kerület, Szent László tér 1. sz. Általános Iskola és a Szent László Gimnázium az 1993/94-es tanévben gimná­ziumi előkészítő osztályokat indít V. osztá­lyosok számára. A tanulmányaikat eredmé­nyesen folytató tanulók felvételi vizsga nél­kül kerülnek a Szent László Gimnázium I. osztályába. Részletes felvételi követelmé­nyek és felvételi tájékoztató kapható 1992. november 16-tól a Szent László tér 1. sz. Ál­talános Iskola portáján. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! (2599/3H) Morvát Miklós kéri azokat, akikkel együtt volt orosz fogságban: 1947. dec. 15-től egy Bajza utcai pincében, 1948-ban a wiener-ne- ustadti táborban, 1948-1956-ig különböző táborokban (Kolima), 1956: Irkutszk, majd Moszkva -, hogy jelezzék a 118-4580-as tele­fonszámon (nov. 17. és 30. között, amikor Horvát Miklós Magyarországon lesz), hogy hol érhetők el. (132128/1K) A Tudományos Minősítő Bizottság közli, hogy FEKETE GYÖRGY „Molekuláris gene­tikai diagnosztika egyes gyermekgyógyászati kórképekben” c. doktori értekezésének nyil­vános vitája 1992. november 24-én du. 14 órakor lesz az MTA Kongresszusi termében. (Bp. I., Országház u. 28.) VARSÁNYI IVÁN „Az élelmiszerek minőségmegőrzési időtar­tama és a csomagolás kapcsolata" c. doktori értekezésének nyilvános vitája 1992. novem­ber 24-én de. 10 órakor lesz a MÉTE Szék­ház 195. nagytermében. (Bp. V., Akadémia u. 1.). LÁNGNÉ MOLNÁR MÁRTA „Búza X árpa hibridek •előállítása és citogenetikai elemzése” c. kandidátusi értekezésének nyil­vános vitája 1992. november 24-én de. 11 órakor lesz a Mezőgazdasági Kutató címén (Martonvásár). MISIK SÁNDOR „A vízkötés és a szőlő fagytűrése” c. kandidátusi érteke­zésének nyilvános vitája 1992. november 24- én de. 10.30 órakor lesz a KÉÉ A/l épületé­ben (Bp., Ménesi út 44.) CSENDES TIBOR „A paraméterbecslési feladat néhány számi­tógépes eljárása” c. kandidátusi értekezésé­nek nyilvános vitája 1992. november 24-én de. 10.30 órakor lesz a BM Duna-palota ka­maratermében (Bp. V., Zrínyi u. 5.). AB- DULLA MOHAMMED AHMED M. O. „The freguency of complications in insulin depen- dent Diabetes mellitus” c. kandidátusi érte­kezésének nyilvános vitája 1992. november 24-én du. 14 órakor lesz a Szt. Rókus Kórház előadótermében. (Bp. VIII., Stáhly u. 9-11.). Kárpótlási jegyet vásárolunk azonnal, ma­gas árfolyamon, készpénzért. Bank Austria Bróker Budapest, tel.: 269-0080; 269-0081. IFA 50L/SP hosszúplatós, 3 és féléves új­szerű, megkímélt állapotban, eladó. Ficzek, 5123 Jászárokszállás, Tompa u. 16. Tel.: 399, 18 óra után. (131797/1K) Jó állapotú, komplett, 1,6 D Volkswagen motor, 5 tonnás, új utánfutó eladó. Horváth, 5123 Jászárokszállás, Kossuth 5-7. Tel.: 399, 18 óra után. (131799/1K) AUDI Qattro, 8 éves, 2100 kcm-es, benzi­nes, eladó. Balatonberény, Kossuth tér 1. Tel.: (85) 77-613, Vastag Mária. (21770/1K) Mitsubishi Pes Vagon 2000 kcm-es, 7 sze­mélyes szgk., 7500 km-rel, 1991-es évjáratú, első első kézből, eladó. Tel.: (96) 61-338. (21839/1K) 12 Volkswagen LT 28 D, csukott tehergép­kocsi eladó, személygépkocsit beszámítok. Tel.: (52) 43-513. (2904/1T) B Vennék megkímélt állapootban lévő, négyütemű Trabant kombit. Tel.: 140-6157. (2907/1T) B BMW turbódízel, 525 TDS, 10 000 km- rel eladó. Tel.: (38) 12-951. (2909/1T) VW LT 28-as, 84-es évjáratú tgk. eladó. Frissen generálozott motor, vámzáras pony­va, TIR-vizsga. Ár: 800 000 Ft. Tel.: 189- 9430 8-16-ig, 184-8731. (131399/1K) B Volkswagen Polo, 1,3 dízel, 3 és fél éves, 75 000 km-rel, 460 000 Ft-ért eladó. 7500 Nagyatád, Munkácsy u. 47. (82) 51-498. (2982/1T) B Mitsubishi Colt GTI l,6i 16V DOHC, 1989-es, 800 000-ért, grafitszürke, eladó. Tel.: (79) 23-520. (1888/3T) B Garázs faelemekből, szabadban, bárhol újra felállítható, 2 gépkocsi részére, anyag­árban eladó. Telefon: 165-6142. (2535/1T) r ...........Gép ~ j] B P izza. Szerelje fel pizzériáját olasz gyártmányú gépeinkkel. Tel./fax: 118-0815. (87/17T) A solti Rákóczi Mgtsz értesíti tisztelt üz letrész-tulajdonosait, hogy 1992. novembe 20-án reggel 8 órai kezdettel tartja az alakú ló közgyűlését az irodahelyiségben. A Csabrendek Egyetértés Mgtsz 1992. no vember 20-án de. 10 órakor a csabrendek művelődési házban tartja vagyonmegoszt' közgyűlését, melyre ezúton meghívja az üz letrész-tula j donosokat. Pszichikai és kedélyéleti zavarokban szén védők részére magánrendelésemet folytatom Bejelentkezést reggel 8 óra előtt vagy este 2i óra után kérek telefonon: 135-8801. Dr. Sim kó Alfréd kandidátus, pszichiáter szakorvos (21387/2K) A Tudományos MinösítőBizottság közli hogy SZEKERES JÚLIA „A progesteron ál tál médiáit immunsuppressio szerepe a tér hesség zavartalan lefolyásában” c. doktor értekezésének nyilvános vitája 1992. novem bér 26-án du. 14 órakor lesz az MTA kong­resszusi termében (Bp., Országház u. 28.) ORBAY PÉTER „A környezetmonitorozás modellfüggetlen tervezésének alapjai” c kandidátusi értekezésének nyilvános vitájí 1992. november 26-án de. 11.30 órakor lesi KÉÉ „K” épület rektori tanácsterméber (Bp., Villányi út 35). ADÉL ALY RAGHIE RÁDY „Az egyiptomi haltenyésztés fejlesz­tési és irányítási koncepciója - különös te­kintettel a magyarországi tógazdasági ta­pasztalatokra és gazdaságossági értékelések­re” c. kandidátusi értekezésének nyilvános vitája 1992. november 26-án de. 11 órakoi lesz a Szegedi Akadémiai Bizottság Székhá­za I. em. 110 sz. tanácstermében (6701 Sze­ged, Somogyi u. 7.). HABLY LILIA „Ma­gyarország oligocén flóriája” c. kandidátusi értekezésének nyilvános vitája 1992. novem­ber 26-án de. 10 órakor lesz a Természettu­dományi Múzeum előadótermében. (Nemzeti Múzeum épülete, II. emelet.). Az Orex Óra-Ékszer Kereskedőház Rt. fel­hívja kereskedelmi partnerei figyelmét, hogy a Népszabadság 1992. október 19-i számá­ban a garanciajegyek cseréjével kapcsolatos hirdetésében a hivatkozott rendeletszám saj­nálatos módon tévesen jelent meg. A rende­letszám helyesen: 117/1991. (IX.10.) kor­mányrendelet. (132456/1H) Helyesbítés. A Népszabadság XI. 9-i szá­mában, a Ganz Danubius Váci Konténergyár Rt. pályázati felhívásának egyik sora érte- lemzavaróan jelent meg. A mondat helyesen így hangzik: Á készletek külön adásvétel tár­gyát képezik. A hibáért elnézést kér a HKV reklámügynöksége. (132622/1K) B Öt fővárosi, kéttannyelvü középiskola december 14-én tanulmányi versenyt rendez 8. osztályos tanulók részére. Jelentkezési la­pokat a fővárosi álatalános iskolákban lehet kapni. Érdeklődni a következő telefonszá­mokon lehet: 127-1010, 127-7235, 178-7383. (2944/1H) Értesítjük szövetkezetünk tagjait és külsőüzletrész-tulajdonosait, hogy a Sárisá­pi „Új Élet” Mg. Termelőszövetkezet 1992. november 30-án 9 órakor a sárisápi művelődési házban tartja vagyoncsoportosí­tó, vagyonmegosztó és átalakulást előkészítő közgyűlését. A közgyűlés napirendi pontjai: 1. Tájékoztatás a szövetkezet vagyoni hely­zetéről 2. A vagyonmegosztást előkészítő va- gyoncsoportosítás elfogadása. 3. A vagyon­megosztás elhatározása. 4. A vezetőség előterjesztése az 1992. I. Tv. 81. pár. alapján a szövetkezet gazdasági társasággá történő átalakításához, a) Tájékoztatás az átalaku­lással elérni kívánt gazdasági célokról, az ahhoz szükséges eszközökről és a szövetke­zeti tagok jövőbeni helyzetéről, a juttatások és támogatások kérdéséről, b) javaslat vá­lasztott társasági formára és a vagyon me­gosztására. c. Az indítványozók és a veztőség álláspontja az átalakulás kérdéséről. 5. Az előkészítőbizottság kijelölése. „Új Élet” Mgtsz vezetősége”. A Független Jogász Fórum tisztújító közgyűlést tart november 28-án, szombaton 10 órakor az Ügyvédi Kamara tanácstermé­ben. A tagok megjelenésére feltétlenül szá­mítunk! (132839/1K0 B Bélyegzőmet és egyéb fontos irataimat 1992. november 12-én ellopták. Mai naptól használata érvénytelen. A bélyegző címe: „Bogácsi István 1118 Bp. XI., Dajka tér 4. Tel.: 186-3904. Adósz.: 41727544-2-21.” (3020/1H) B A Rapid Általános Gépipari Rt. igazga­tósága értesíti tisztelt részvényeseit, hogy 1992. december 16-án 9 órára közgyűlést hív össze a társaság székhelyén. (4031 Debrecen, Szoboszlai út 50.) A közgyűlés napirendi pontjai: 1. Az első-harmadik negyedévi gaz­dálkodás értékelése. 2. A csődbejelentés megtárgyalása 3. Javaslatok a gazdálkodás eredményességét javító intézkedésekre, ezen belül szervezeti módosításra. 4. Igazgatósági, felügyelőbizottsági tagok és könyvvizsgálók megválasztása 5. Működési szabályzat jóvá­hagyása. Határozatképtelenség esetén a közgyűlés megtartására az eredeti napirend­del 1992. december 17-én 9 órakor kerül sor. (2870/1H) B DIVATÁRU-NAGYKERESKEDÉSÜN­KET megnyitottuk. Szeretettel várjuk a ke­reskedőket! Szoknyák, pulóverek, dzsekik, blúzok nagy választékban. Nyitvatartás: Hétfő 6-tól 16 órááig, szerda 16-tól 21-ig, csütörtök 6-tól 16-ig vasárnap 8-tól 12-ig. Cím: Fiastyúk-divatáru nagyker, XIII., Béke út-Fiastyúk utcasarok. Tel.: 140-1371. (2175/5H) B Sütőipari vállalkozók! Eladó alkalmi áron 1 db kifogástalan állapotban lévő, né­met, félautomata, 30 db-os, tésztaosztó- gömbölyítő gép. Ára: 390 ezer Ft. Ér­deklődni: 06-(76)-329-125, Godó József. (1831/2T) Vendéglátósok, figyelem! Harmincféle NAGYKONYHAI BERENDEZÉS nagy árleszállítással kapható, pl.: mosogatópult, kétmedencés, 25 000 Ft+áfa, vízmedencés melegentartó 38 000 Ft+áfa, evőeszköztartó kocsi 17 000 Ft+áfa, virslifőző, asztali, 20 000 Ft+áfa, rostonsütő 350x510x3,2 kw-os, 15 000 Ft+áfa, salátahűtő pult, 150 literes, 75 000 Ft+áfa, Casino Mocca, 2-3 cspt., 40 000-45 000 Ft+áfa, fritu (olajsütő), 10 literes, 34 200 Ft+áfa. HF SZÁMUM KFT., 1039 Budapest, Boglár u. 3. Tel.:188-6991. Pénztárgép-megrendelés! Nyolc típus, a hordozhatótól a vonalkódosig. 100 %-ig visszaigényelhető ár! Schreiner és Társa Bt., 9171 Győrújfalu, Petőfi u. 27. (96) 21-793 és (98) 13-114. (21662/1K) B Eladó 2 db SZF 800-as típusú sza­lagfűrész. ÉRDEKLŐDNI: 8-15 ÓRÁIG A 157-0655/66 TELEFONSZÁMON. (2583/2H) B Eladó faipari, 3 késes, 400-as kombinált gép. Kisipari gyártmány, biztonságtechnikai minősítéssel. Irányár: 160 ezer Ft. Telefon: 276-9049. (2654/2T) Weimar T-174/2 rakodógép eladó. Ér­deklődni: 6087 Dunavecse, Fő út 127. Tele­fon: Dunavecse 66. (131812/1K) UNIVERZÁL komputeres kötőgépek el­adók. 6800 Hódmezővásárhely, Gosztonyi J. u. 13. Tel.: (62) 346-977. (21772/1K) B 50 kcm-es fröccsöntő és manuális gomb- készítő gépsor technológiával, áron alul el­adó. Érdeklődni: (80) 28-016-os telefonon es­te. (2851/1T) f 0 * t i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék