Népszava, 1984. október (112. évfolyam, 231–256. sz.)

1984-10-21 / 248. szám

NÉPSZAVA 1984. OKTÓBER 21., VASÁRNAP 11 Sport A Videoton vezet a Pécs előtt Munkatársunk telefonjelentése Duisburgból A vasutas-vízilabdázók ismét győztek és már az elődöntőben vannak Jelenet a Honvéd kapuja előtt: a fehérvári Szabó a kispesti védők gyűrűjében Fejér Gábor felvétele Burcsa gólja döntött Videoton—Honvéd 1—0 (0—0) Hatalmas küzdelemben Haladás VSE—Ú. Dózsa — Jó lenne már most biz­tosítani az elődöntőbe jutást — fogalmazta meg Gém Zol­tán technikai vezető vala­mennyi BVSC-s pólós óhaját. A „most” ez esetben azt je­lentette, hosv nyerni kellene a duisburgi KEK-középdön- tő szombati napján, a CN Barcelona ellen „. A vasutasok Bors — Hel- tai, Varga, Dóczi, Szileczki, Gerendás, Horkai hetessel kezdtek. Vargának kifejezet­ten az volt az extrafeladata, hogy árnyékként kövesse a világ legjobbjának kikiáltott spanyol Estiartét. Nos, a ka­talán klub sztárja kétszer megvillant az első negyed elején, és két olyan gólt lőtt, (0—2), ami az ő klasszisát bizonyítja, de semmiképpen sem róható fel Varga hibá­jául. Szerencsére Gerendás pompás találattal, még a ne­gyed vége előtt szépített (1-2). A folytatásban mindkét oldalon kimaradt emberelő­nyök, holtbiztosán értékesí­tett magyar 4 méteresek, ke­mény párharcok jellemezték a játékot. A mieink fokoza­tosan átvették nemcsak a di­rigálást, hanem, miután „ki- békkelték” három emberhát­rányt, a vezetést is (4—3) megszerezték. A harmadik negyedben az olasz és a holland bíró mint­ha egy kicsit megelégelte Szombaton reggel a Buda­pest Sportcsarnokban meg­kezdődött a III. taekwon-do karate Európa-bajnőkság, amelynek nyitószáma a fér­fiak küzdelem versenyszáma volt. A 70 kg-os súlycsoport­ban két magyár karatéka, a 24 éves dr. Antal László és a nála öt évvel fiatalabb Szarka András került a dön­tőbe. Jól ment a magyar fér­fiaknak, hiszen a 64 kg-ban Patakfalvy Miklós is döntő­be léphetett, így délután ő is az aranyéremért volt érde­kelt. Miután a férfiak befejez­ték selejtezőiket, következ­tek a nők. A kumite (küzde­lem) a hazai válogatottak számára nem várt fényes diadalmenetet hozott: mind­három női súlycsoportban a magyar karatéka bejutott a fináléba. Az 54,85 kg-ban Engrisdh Mariann, a 60,15 kg-ban Pubanz Inez, a 71 kg-ban pedig Hajdú Margit került aranyközeibe. A küzdelem versenyrész selejtezői után a formagya­korlat kvalifikációs csatái következtek, majd az első Európa-bajnökot a férfi ököllel törésben avatták: Európa-bajnok Szlobodan Martinovics (Jugoszlávia) lett. A délutáni műsor az ünne­pélyes megnyitóval kezdő­dött, majd a Koreai NDK válogatottja tartott nagy si­kerű bemutatót. Ezután a tö­réstechnikai küzdelmekben a férfiaknál a belső kézél­lel törésben az angol George Daily szerzett aranyérmet. A férfiak úgynevezett „küzdelmével” folytatták a műsort. Patakfalvy a 64 ki­lósok fináléjában nem bírt Egy ezüst-, egy bronzérem Késő este volt már, mire a pénteki csapatdöntők után (férfi csapatunk második, a női együttes harmadik lett) a holland nemzetközi asztali­tenisz-bajnokságon a vég- küzdelmekben érdekelt já­tékosok pihenőre térhettek. Pignitzky László, a magyar válogatott edzője viszont még éjszaka is gondok kö­zött volt, mert a hollandok több csapatnák — közte a magyarnak — elfelejtették továbbítani az egyéni és pá­ros versenyek végleges sor­solását. De aztán sikerült előkeríteni egy programot: Klaimpáréknak az első ellen­felek nem jelentettek külö­nösebb akadályt. volna a mieink lendületét, a spanyolok sorra kapták az emberelőnyöket, de osak az egyenlítésre futotta (5—5), arra is csak átmenetileg, mert Bors szenzációsan vé­dett, Gerendás és Horkai pe­dig ellenállhatatlan volt. Góljaikkal, no _meg Dóczi találatával 8—6 volt az ál­lás az utolsó 7 perc előtt, a BVSC javára. A finis fölülmúlt minden várakozást; a BVSC-sek len­dülete nemhogy csökkent volna, hanem tovább nőtt, a spanyolok egyre inkább visszaestek, megadták ma­gukat. Gerendás ugyan ki­pontozódott, de helyette Kiss és Dóczi lőtte a gólokat (6—1-re sikerült megnyerni ezt a játékrészt!), és a vég­eredmény: 14—7 a BVSC ja­vára. Ezzel a győzelemmel a ma­gyar kupacsapat a házigazda Duisburg társaságában már bekerült az elődöntőbe. Hogy a csoportból az első vagy a második helyen jut tovább, azt a kettejük kö­zötti mai összecsapás dönti el. Serényi Péter * Belgrádban, a vízilabda BEK középdöntőjében, a magyar bajnak Vasas köny- nyedén, 17—8 arányban győ­zött a török Yüzme Ihtesas ellen. a nála tíz évvel fiatalabb ju- goszlávval, pontozással kika­pott, így ezüstérmes lett. A 64 kg-osok küzdelmében tehát Európa-bajnok: Bo­zsidar Strmo (Jugoszlávia), 2. Patakfalvy Miklós (Ma­gyarország), 3. Dombia (Svédország) és Pietras (Ju­goszlávia). Ezután nem volt kétséges, hogy magyar Európa-bajno- kot avatnak, hiszen a 70 kg-ban két hazai sportoló nézett farkasszemet. A négy­perces csatát Szarka András (Zuglói SE) 19 éves villany- szerelő nyerte, némileg tisz­tább lábteehnilkájával. 70 kg-ban Európa-bajnok: Szarka András (Magyaror­szág), 2. dr. Antal László (Magyarország), 3. Locatelli (Hollandia) és Borsos József (Magyarország). A női egyéni formagyakor- l^tokban a legjobb nyolc kö­zé a magyarok közül ketten jutottak, s közülük Homoki Tünde második lett az angol Thammal holtversenyben. A női küzdelemkategória há­rom csoportjában magyar— holland döntőkre került sor, s a versenyzőink — Engrich Mariann, Pubanz Inez és Hajdú Margit — ezüstérme­sek lettek. A törésgyakorlatok előtt befejeződött a férfi egyéni formagyakorlatok küzdelem­sorozata. Itt egy török szár­mazású nyugatnémet győ­zött. A magyarok közül Pa­takfalvy, aki korábban a küzdelemben (kumite) ezüst­érmes volt, most hasonló he­lyen végzett. A dobogó har­madik fokára is hazai kara­téka állhatott fel, dr. Antal László személyében. Sa lakmotoros- gyözelem a lengyelek ellen Szombaton délután Debre­cenben háromezer néző előtt rendezték meg a Magyaror­szág—Lengyelország salak- motorkerékpáros viadalt. A két országot a legjobb hét versenyző képviselte, s 18 futamban mérték össze tu­dásukat. A magyar váloga­tott 73—35 arányban győzött. A visszavágót vasárnap dél­előtt Miskolcon rendezik meg. # Totóeredmények: x, 1, 1, 2, 1, x, — a többi mérkő­zést ma játsszák. 9 Világbajnoki labdarúgó­selejtező Lipcsében: Jugo­szlávia—NDK 3—2 (1—1). A labdarúgó NB I nyol­cadik fordulójának szom­bati rangadóján a Video­ton Kispesten legyőzte a bajnok Bp. Honvédőt, és biztosan tartja vezető he­lyét. Több meglepő ered­mény született. A Pécs győzött az Üllői úton és második a Videoton mö­gött. Szombathelyen meg­tört az Ú. Dózsa jó soro­zata, megkapta idei első hazai gólját a Csepel, s ez mindjárt két pontjába került, 0—1-ről nyert Sze­geden a Rába ETO, így a Tisza-partiak továbbra is nyeretlenek. Ma az MTK- VM—Békéscsaba, ZTE— Vasas, Tatabánya-Egér mérkőzésekre kerül sor. Kispest, 10 000 néző, v.: Németh L. Góllövő: Burcsa. Honvéd: Andrusch — Sallai. Garaba, Nagy, Varga — Sikesdi, Kerepeczky (Dajka, 46. p.), Dé- tári (Dózsa, 70. p.), — Bodonyi, Esterházy, Kovács. Videoton: Disztl P. — Végh, Novath, Csuhay, Horváth — Pal- kovics (Vaszil, 80. p.), Burcsa, Csongrádi — Májer (Gömöri, 86. p.), Szabó, Vadász. A rangadó álmos Honvéd- támadásokkal, biztonsági Vi­deoton játékkal kezdődött. A 6. percben Májer és Palko- vics akciója után adódott az első valamire való helyzet, Varga lábáról majdnem a saját kapujába pattant a labda. A hazaiakon látszott, hogy jó néhány játékosuk még érzi a hétközi váloga­tott találkozót. A 25. perc­ben Vadász 15 méteres lövé­sét védte Andrusch, a má­sik oldalon Esterházy lövése ment el a jobb alsó sarok mellett. Folytatódott a me­zőnyjáték, és a 30. perc tá­jékán a közönség egyre töb­bet fütyült. A 34. percben Kerepeczky kapott sárga la­pot Szabó buktatásáért, a Üllői út, 18 000 néző, v.: Szilá­gyi. Góllövő: Torna. FTC: Zsiborás — Szántó, Haaz, Rab, Jancsika — Takács, Rubold, Keller — Zsinka, Szabadi (Répá- si, 58. p.), Zsivótzky (Pogány, 58. p.). PMSC: Bodnár (Kollár, 14. p.) — Brezniczky, Torna, Róth, Kin­cses — Gallai, Dárdai, Lőrincz — Réfi, Dobány, Mészáros. Változatos, de eredmény­telen fél óra után a félidő hajrájában némileg élénkült a küzdelem, főleg Zsinka jó­voltából, aki a 37. percben cselsorozattal és szép be­adással tűnt ki. Egy perc múlva Szántó durvaságért sárga lapot kapott. Nagyon feljött a hazai csapat, de a fölénynek szünetig nem lett eredménye. A 43. percben Csepel, 2000 néző, v.: Hamar. Góllövő: Szabó. Csepel: Komlódi — Varga, Ele­kes, Szabó, Gálhidi — Kincses S., Krasnyánszky (Krisztin, 59. p.), Kelemen — Budavári, Csu- csánszky • (Wéber, 60. p.), Tuli­pán. Debrecen: Mező — Paróczai, Szigeti, Till, Kiss — Selyem, (Szabó, 46. p.), Supka, Tóth — Magyar Zs., Mörtel, Benyó. Az első félidőben fölény­ben játszott a Csepel, de csak egy — a bíró által sza­bálytalannak minősített — gólt sikerült elérniük. A má­sodik részben kiegyenlítet­tebb lett a játék, s a Csepel 10 emberrel is egyenrangú ellenfél maradt. Hamar tel­jesen indiszponáltan vezette a mérkőzést, érvényesnek látszó gólokat nem adott meg, fordított ítéletek egész sorával borzolta a nézők idegeit. a szabadrúgást Májér And­rusch kézébe lőtté. A szünet után a 49. perc­ben, Bodonyi jobb oldali tiszta helyzetben a bal kapu­fát találta telibe. Fél perccel később Sallai beadását Ko­vács hátravetődve próbálta berúgni, de Disztl P. maga­biztosan állt a helyén. A 56. percben Esterházy a kifutó Disztltől zavartatva fölé- bombázott. Élénkült a játék. A 69. percben bal oldali szögletet Andrusch előbb ki­öklözött, Palkovics a 16-os vonalon álló Burcsához ját­szott, a középpályás kitű­nően látta meg a rést a Honvéd-védelemben és a jobb alsó sarokba lőtt (1—0). A Videoton-vezetés után a Honvéd mindent egy lapra feltéve támadott, még Nagy Antal is előre ment közép- csatárnak, de az egyenlítés nem sikerült. Jók: Disztl P., Csuhay, Novath, Végh, Szabó, illetve Sallai, Garaba. Dobány veszélyeztetett egy alig mellészálló távoli lövés­sel. A 48. percben Réfi ívelt beadását Dobány az ötösről mellé fejelte. Az 51. percben tetszetős Torna—Mészáros— Torna összjáték végén a kö­zéphátvéd visszakapta a lab­dát, és kapásból 11 méterről a kimozduló Zsiborás mel­lett biztosan lőtt a hálóba (1—0). Az 58. percben Sza­badi és Zsivótzky helyett Ré­pást és Pogány lépett pályá­ra, de az eredménytelenséget nekik sem sikerült megtör­niük. Jók: Kollár, Torna, Róth, Dárdai, Gallai, Mészáros, il­letve Jancsika. Az I. félidő 17. percében Kincses S. végigcselezte ma­gát a debreceni védelmen és a kifutó Mező mellett a há­lóba lőtt, de a játékvezető — a partjelzőjére hivatkozva! — nem adta meg a gólt. Szü­net után a reklamáló csepeli Szabó kiállítása — ismét partjelzői közbenjárásra! — élezte tovább a légkört, egy­mást követték a sárga lapok, már csak azért is, mert a 63. percben újabb szabályos ha­zai gólt (Krisztin) érvényte­lenített Hamar játékvezető. S az egyre durvább küzde­lemben a 90. percben a deb­receni Szabó 25 m-es lövése a csepeli hálóban kötött ki, s ezzel a Debrecen 1—0-ra győzött. Jók: Mező, Magyar Zs., Kiss, illetve Gálhidi, Kele­men, Kincses S. 1—0 (0—0)1 Szombathely, 6000 néző, v.: Adóm M. Góllövő: Horváth. Haladás: Hegedűs — Horváth, Vörös Cs., Pásztor, Vörös I. — Bognár, Fitos, Nagy, Topor — Gyurmánczy (Dómján, 78. p.), Hauzer (Görög, 16. p.). Ü. Dózsa: Szendrei — Herédi. Kardos, Sarlós — Steidl, Kovács E., Ebedli (Kiss S., a szünetben), Ambrus (Bogdán, 67. p.) — Schrót, Törőcsik. Hatalmas iramban kezdő­dött a mérkőzés. Már a 4. percben Gyurmánczy előtt adódott nagy gólszerzési le­hetőség, középen ügyesen ki­lépett, de Kardostól szoron­gatott helyzetben a kimoz­duló Szendreibe lőtte a lab­dát. A 17. percben Görög jobb oldalról átmelt labdáját Szeged, 5000 néző, v.: Király. Góllövők: Stark, Preszeller, illetve Turbék (öngól). Rába ETO: Kovács — Turbék, Judik, Hlagyvik, Rezi (Magyar, 30. p.), — Csonka, Kurucz, Pre­szeller, Lakatos (Szepesi, 46. p.) — Szabó O., Stark. SZEOD AK: Hornyák — Ba­lázs, Kozma. Szélpál, Polyvás — Orosházi, Móricz, Gruborovics (Deák, 74. p.) — Birkás, Kun, Balogh. Az első percekben a szege­diek kezdeményeztek többet, és a 11. percben majdnem a vezetést is megszerezték. Birkás középreadása után három szegedi támadó is csak nézte, hogy Judik lábá­ról hogyan vánszorog Ko­vács ölébe a labda. A követ­kező percben Balogh jobbról érkező lapos beadása elcsú­szott Kun előtt, de a kétség- beesetten menteni igyekvő Turbék lábáról saját kapu­jába pattant a labda, öngól (0—1). Továbbra is a SZEOL AK támadott veszélyeseb­ben, és szünet után is a sze­gediek előtt adódott több gólszerzési lehetőség. Az 55. percben Gruborovics eldönt- hette volna a találkozó sor­sát. Birkást buktatta Hlagy­vik a 16-oson belül. A bün­tetőt Gruborovics a bal sa­rokba lőtte, de Kovács re­41. . . . Fa5 42. Hc5 Fb6 43. Ha6 Fa5 44. Hb8 Fc3 45 Hc6t Kd7 46. Kd3 Fel 47. He5f Ke7 48. Ke2 Fc3 49. Hf3 Fa5 50. Fb3 Fb6 51. He5 Fc5 52. Kd3 Fb6 53. Fd5 Fc5 54. Kc3 Ke8 55. Kb3 Ke7 56. Ka4 Fb6 57. Kb4 Ke8 58. Hc6 Kd7 59. Kc3 Ke8 60. Kd3 Fc5. 61. Ke2 Kf8 62. Kf3 Fa3 Gyurmánczy a jobb oldali kapufa mellől fejelte kapu­ra, azonban Szendreinek, ha üggyel-bajjal is, sikerült há­rítani. Szünet után is nagy volt az iram. A 49. percben jobb oldali partbedobás után Horváth elé került a labda, aki megiramodott Szendrei kapuja felé, a védők hát­ráltak, így lövést zúdított a jobb alsó sarokba (1—0), s ezzel el is dőlt a mérkőzés sorsa. Jók: Horváth (a mezőny legjobbja), Vörös Cs., Pász­tor, Bognár, illetve Szendrei, Kardos, Kovács. mek vetődéssel hárított. Egy­re jobban fáradni látszottak a hazaiak, és a 63. percben veszélyes Stark-, valamint Csonka-fejes jelentette, hogy feltámadnak az addig kapu­ra veszélytelenül játszó ven­dégek. A 63. percben Csonka lövése után a szegedi védők közül Stark kilépett, és ka­pásból lőtt a hálóba (1—1). Szorongatott az ETO és a 75. percben Szepesi labdájával Preszeller ugrott ki a védők közül, s bár lövése nem si­került jól, de a labda mégis a jobb alsó sarokban kötött ki (2—1) — győzött a Rába ETO. Jók: Kovács, Kurucz, Pre­szeller, Stark, illetve Kozma, Orosházi, Balogh. A bajnokság állása: 1. Videoton 8 6 1 1 15- 6 13 2. Pécs 8 5 1 2 12- 7 11 3. Bp. Honvéd 8 5 1 2 9- 4 11 4. Csepel 8 5 — 3 10- 5 10 5. DMVSC 8 4 2 2 9- 6 10 6. Rába ETO 8 4 2 2 12-12 10 7. Tatabánya 7 3 2 2 12- 6 8 8. Ü. Dózsa 8 3 1 4 8- 7 7 9. FTC 8 3 1 4 10-10 7 10. MTK-VM 7 2 2 3 9- 8 6 ZTE 7 2 2 3 9- 8 6 12. Haladás 8 3 — 5 6- 9 6 13. Békéscs. 7 3 — 4 8-15 6 14. Eger 7 1 3 3 5-12 5 15. Vasas 7 1 2 4 1-12 4 16. SZEOL AK 8 — 2 6 3-17 2 63. Pb3 Fc5 64. He5 Ke7 65. Hd3 Fb6 66. Hb4 Fc5 67. Hd5t Kf8 68. Fc2 Fa7 69. H4 Kg7 70. H5 Fc5 71. Ke2 Hc4 72. Ff5 Hb6 73. Hc3 Fb4 74. Hb5 Kf6 75. Fc2 Hc4 76. Hd4 Fc5 77. Hf5 Hd6 78. Hg3 Ke5 79. Hfl Fb4 80. Hh2 Kf6 81. Pb3 Fc5 82. Hf3 Fb6 83. Kd3 Fc5 84. Fc2 Ke6 85. Hgl Ke5 86. He2 Fb6 87. Fb3 Fc5 88. Hc3 Kf6 89. Hd5+ Ke6 90. F4 Gf: 91. G5 Fe: 92. Gh: e2 93. Hf4t Ke7. Ekkor Karpov felajánlotta Kaszparovnak a döntetlent, amit kihívója el is fogadott. Az állás továbbra is 4—0 Karpov javára. Taekwon-do Európa-bajnokság a BS-ben Szarka András aranyérmet nyert Sok hiba, kevés játék Pécs—Ferencváros 1—0 (0—0) Rossz játékvezetés p Debrecen—Csepel 1—0 (0—0) Kihagyott hazai 11-es Rába ETO-SZEOL AK 2—1 (0—1) Döntetlen a IS. játszma Szombaton Moszkvában foly­tatták a férfi-sakk világbaj­noki döntő 15. játszmáját. A sötét bábukat vezető Kasz- parov pénteken borítékolta a 41. lépést. A folytatás lépései: Karpov—Kaszparov

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék