Népszava, 2010. szeptember (137. évfolyam, 203-228. sz.)

2010-09-11 / 212. szám

NYERTES A 2010. augusztus 28-i rejtvény helyes megfejtése: „Gyakran költözz, mert az élet édessége a vál­tozásban van.” Nyertes:Kovács Árpád (1048 Budapest) Gratulálunk! A nyereményét postán küldjük el. SZERINTEM…SR… Várjuk olvasóink leveleit az alábbi címünkön: NÉPSZAVAszerkesztősége, 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76. vagy a nepszava@nepszava.hu e-mail címen Őskori Ő maradvány A kapitalizmusban a munka­nélküliség olyan, mint a csilla­gos ég csillag nélkül. Éppen olyan mondjuk, mintha az em­bernek hiányoznék a bal lába. E társadalmi törvényszerűség ellenére azért lenne mód az embert lealacsonyító foglalko­zásnélküliség csökkentésére. Például a napi munkaidőt nyolc óra helyett hét vagy hat órára lehetne rövidíteni. A péntek szabadnappá nyilvání­tásával a heti munkaidőt négy napra lehetne csökkenteni. Ezzel a munkába járás költsé­gei és az ezzel járó légszeny­nyeződés is csökkenne. Az utóbbi száz évben a termelési eszközök gépesítését és auto­matizálását alig követte az emberi munkaerő időbeli csökkentése. A munkaidő csökkentése azzal a pozití­vummal is járna, hogy a dol­gozók sokaságának bezárkó­zottsága, azaz a csak magával és a szűk családjával való törő­dés helyett kitárulkozhatna – több szabadidő folytán – a kö­zösség felé is. FONYÓDI FERENC KÖZGAZDA, BUDAPEST Meddig még? Olvastam Dániel Péter ügyvéd levelét Orbán Viktorhoz. Szen­zációs, bátor és Dániel Péter részéről régi jó ismeretségük okán (talán nem túlzás) szív­fájdító. Nincs senki Orbán csa­ládjában, aki megfékezhetné ezt a gyűlöletáradatot? Vagy ők is így látják jónak? Az IMF-fel való packázása és az egymás­nak ellentmondó nyilatkozatok miatti forintzuhanás sok devi­zahitelest küld-küldött padlóra. Szerintem ez az ő büntetése az országnak, mert tisztában van azzal, hogyan is alakult az ő kétharmada. Tudja jól, hogy az igazi kétharmad nem rá szava­zott, vagy egyáltalán nem vok­solt. Kíváncsi vagyok, hogy a zembereinek mikor nyílik ki a szemük. Amúgy nem tudom, feltűnt-e a zembereinek, hogy nem volt balhé augusztus 20-án. Ki is generálta akkor az „ünnepi” balhékat?! KOZEL LÁSZLÓNÉ, TÁRNOK Monarchista alkotmány A Fideszes fészeknek minősülő Harkányban, a főutcai Sparban, délelőtt 9-kor vettem meg az egyetlen kapható Népszavát. Az olvasói levelekből kitűnően egyeseknek – „Már vannak pá­riák…”, „Jár udvari bolond is” – nem tetszik az eljövendő Ma­gyar Királyság. Eltekintve attól, hogy Viktória/Hungária szelle­mi elődje és példaképe, Horthy Miklós klerikofasiszta rezsimje is királyság volt, miért ne lehet­ne a tavaszi, Szent Koroná-s, is­tenes alkotmányunk szerint a Szűz Máriának felajánlott or­szág királyság? Már csak azért is, mert az orbánista államon úgy áll a köztársasági államfor­ma, mint tehénen a gatya. NÉV ÉS CÍM A SZERKESZTŐSÉGBEN K iemelt helyszíne lett a Ma­gyar Dal Napja rendez­vénysorozatának a Klub­rádió előtti színpad. Óbudán, a Bokor és a Galagonya utca sar­kán tavaly is a férőhelyek szá­mánál jóval többen gyűltek össze, sőt a dalünnep szín­helyévé avatták a szemben lévő terecskét is. Idén aligha marad üres hely a program idején, hi­szen a Klubrádió a könnyűzene legkiválóbbjait szólaltatja meg műsoraiban, s őket láthatja és hallhatja vasárnap is a nagyér­demű. Idén ráadásul még évfor­dulót is ünnepel a rádió és hallgatósága: idén 5 éves a Basszus, a Klubrádió különle­ges, csak magyar zenei elő­adókkal foglalkozó műsora. Már a kezdés erős lesz: dél­után fél 3-kor Bródy János lép a mikrofon elé, s mint lapunk­nak elmondta, a régi nagy da­lokból válogatott erre az alka­lomra, a legkedveltebb dalokat játssza majd az egybegyűltek­nek. Őt követi az AD Stúdió el­nevezésű trió egyórás műsora, 4 órakor Bognár Szilvia világ­zenei koncertet ad héttagú ze­nekarával. Falusi Mariann és Lang Györgyi, azaz a közked­velt Pa-Dö-Dő délután 5 órától énekel. Őket váltja a „legfüstö­sebb hangú” jazzénekesnő, Fá­bián Juli és Szakcsi Lakatos Béla szenzációszámba menő fellépése, mivel a két jazzmű­vész most lép fel együtt először. Az öttagú szegedi fiúcsapat, a hangszeres kíséret nélkül ének­lő Fool Moon klasszikus és könnyűzenei feldolgozásokat ad elő este 7-től, majd 8 órakor in­dul be a Kishúg koncert Szalóki Ágival és Borlai Gergővel, akik elektroakusztikus hangzással szólaltatnak meg magyar, ci­gány és török dallamokat. Zá­rásként pedig este 9 órától a fantasztikus cigány folklór autentikus előadói, a Szilvási Gipsy Folk Band tagjai terem­tenek fergeteges hangulatot. A Vígszínház népes társulatá­val, a közönség kedvenc színé­szeivel kapcsolódik az ünnep­lésbe. Az este 8 órakor kezdődő műsorban a színház nagy hírű zenés darabjaiból is hangzanak el részletek, így a Jó estét nyár című blokkal kezdenek, majd kávéházi dalok következnek, részletek hangzanak el a Túl a Maszat-hegyen című új Varró Dániel–Presser Gábor musical­ből is. Színpadra lép Dés Lász­ló és a Quimby együttes, s el­jönnek ünnepelni Presser ven­dégei is: Mester Tamás, Falusi Mariann és Zorán. A vígszín­házi dalünnep várhatóan – ahogy tavaly is – óriási siker lesz. B. É. Óbudán, a Klubrádió színpadán Bródyval kezdődik a Magyar Dal Napja műsora Quimby a Vígszínházban Holnap, a Magyar Dal Napján ismét dallal és rajon­gókkal népesül be Óbudán a Klubrádió parkolója, a színpadon egymást váltják délután 2 órától a kedvencek. A sort Bródy János nyitja, este 9 órakor pedig a Szilvásy Gipsy Folk Band koncertje zárja. Az ötletgazda Presser Gábor musicaljéből is hangzanak el részletek FOTÓ: MTI/KOLLÁNYI PÉTER MOZAIK11 2010. SZEPTEMBER 11., SZOMBAT

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék