Néptanítók lapja 7. évfolyam, 1874

Tartalomjegyzék

TARTALOM. I. O csász. és apóst. kir. Felsége legkegyelmesebb intézkedései. Oldalszám. Ternye és Bálpataka községek isk. segélye ......... 202 Szent Mária község isk. segélyezése .......... 202 Kámond község isk. segélyezése ........... 233 Alsó-Lók község isk. segélyezése ........... 251 Dévény község isk. segélyezése ....... .... 297 Rád község isk. segélyezése ............ 364 Nagy Bátor község isk. segélyezése .......... 364 Dicső-Szent-Márton község kisdedóvodájának segélyezése ...... 364 A selmeczbányai gyermekbarátok egyl. segélyezése ....... 365 H. Miniszteri rendeletek és hivatalos értesítések. Értesítés e lapok olvasóihoz ...........: 1 Köszönetnyilvánítás a lánglii gróf Zichy családnak ....... 14 „ gróf Eszterházy Mórnak ........ 14 » gróf Eszterházy Pálnak ......... 30 „ gróf Lázár Kálmánnak ..... . , 30 , a temesvári I. takarékpénztárnak ....... 44 „ Kiss Miklós orsz. képviselőnek ....... 61 „ gróf Zichy Domokosnak ......... 77 „ Velicska Lajos földbirtokosnak . . . . ... . 77 „ Forster Ernő plébánosnak ........ 109 „ gróf Festetics Ágostonnak ........ 109 „ Hellsinger Simon és Reichl Ignácznak . . . . . . 124 Miniszteri rendelet a tanitóhiány mikénti orvoslása iránt, kivált a tanítójelöltek által . 124 Köszönetnyilvánítás Bágya Zsigmondnak . ... .... . 156 „ Nánásy Lajosnak .......... 156 Miniszteri rendelet a tanfelügyelőkhöz a tankötelezettség érdekében . . . . 156 Köszönetnyilvánítás Rauchlechnek Jánosnak . . . . . . . . 171 „ Báró Lipthay Bélának ..... ... .186 „ Haase Alajosnak ..... .... 186 1*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék