Ország-Világ, 1960. július-december (4. évfolyam, 27-52. szám)

1960-07-20 / 29. szám

Zságot Irén edző a helyes test­tartásra oktatja versenyzőjét Íme- a bizonyíték, hogy az edző szavai nem voltak hiábavalók Két ugrás között, tanulás. Szabó Teréz egyetemi felvételi vizsgára készül (Bohaneh Miklós felvételei) M intha egyenesen a messze északról ér­kezett volna; olyan szőke, olyan kék szemű, olyan üde. Pedig nem is svéd vagy finn föld szülötte, hanem a Józsefváros egyik öreg bérházából jött le a Sport­uszodába, napi edzésére. Kedvesen moso­lyog, mindenkihez van néhány szava, s szívesen beszélgetnek el vele. ö a Sport­uszoda üdvöskéje. A neve: Szabó Teréz, Műugró-sportunk egyik reménysége, aki már több nagy versenyen ért el figyelem­re méltó eredményt, s nemrég a Budapest­bajnokságon mű- és toronyugrásban is má­sodik lett. Teri »véletlenül« lett sportoló. Kislány­korában — ma 19 éves — balettet tanult. balett-táncosnő akart lenni. A Dugonics utcai iskolások egyik uszodalátogatása al­kalmával azonban nagyon megszerette a vízisportot, s először úszni kezdett, majd műugró lett. Balett-tudását most jól hasz­nosítja, mert a műugrásnál is fontos a he­lyes testtartás, a szép mozdulat, a köny- nyedség. Jól kezdte pályafutását, de 1955- ben baleset érte: a tízméteres deszkáról hanyatt esett, s attól kezdve bátortalanabb a toronyugrásnál. — Egyik legfontosabb feladatomnak te­kintem, hogy Teri levetkőzze félénkségét, amikor felmegy a toronyba — mondotta edzője, Zságot Irén, a volt negyvenszeres bajnoknő. — Tehetséges versenyző, s ha fejlődése egyenletes marad, sok örömet szerezhet még a sportág híveinek. Nehezen bírtuk szólásra az ifjú verseny­zőnőt, amikor arra kértük, nyilatkozzon terveiről. Elmondotta, számára a sport nem minden. Jelenleg a MÁV Utasellátónál dolgozik, de a vágya, hogy egyetemre ke­rüljön. Tanulni szeretne, orvos akar len­ni... A nap már letűnőben van a budai he­gyek mögött. Esteledik... A Sportuszoda azonban még hangos az úszók, műugrók és vízilabdázók zajától, az edzéseknek nincs vége. Most éppen Szabó Teri követ- kezik. KOZÁK MIHÁLY Teniszező robot-partner A ngliában feltalálták a teniszpályák robot-emberét. i A feltaláló alighanem abból indult ki, hogy világ­szerte sok embergyűlölő szeret teniszezni. Esetleg abból, hogy egynémelyik tenisz-nagyság szívesen tart titkos edzéseket. Mindkét teniszező-szekta számára kí­vánatos tehát egy olyan gépezet, amely kiküszöböli a mindeddig elengedhetetlennek tartott játszótársat. Meg­szerkesztette tehát gépezetét, amelynek; közreműködése lehetővé teszi a magányos teniszezést. Beszélni nem tud b gépezet, így nem fecsegheti ki a titkos edzés eseményeit sem. Beszéd helyett azonban tud másegye­bet. Negyven labdát képes magában tartani, és egymás után kilökni magából. Tetszés szerint változtatni tudja az ütések irányát, erősségét és magasságát, természete­sen nem a saját, hanem a játékos tetszése szerint, aki különböző karok és emeltyűk segítségével állíthatja be robot-partnerén a kívánt ütést. De a robot-partner egy­előre még nem tökéletes. Sem visszaütni, sem vissza­hozni nem tudja a labdát. Így a játékos nem vívhat vele szabályos mérkőzést és a labda után is egyedül szaladhat. Egészen addig amíg utol nem éri vagy addig amíg fel nem találják a labdaszedő robot­embert is. Néger atléták világrekordjai Az atléták világszerte jobbnál jobb eredményeket érnek el. Két- ** ségtelen, hogy erre serkentően hat a római olimpiára való ki­jután vágya is. Nemrég két néger versenyző -vágta ki a rezet-. A 24 éves Ráfér Johnson — aki /tavaly autóbalesetet szenvedett — a tízpróbában visszahódította a szovjet Vaszilij Kuznyecovtól a világcsúcsot. Kuznyecov régi csúcsa 8357 pont volt, Johnsoné pedig 8693 pont. Wilma Rudolph A másik új világCSÚ- Rafrr Johnson csőt egy fiatal, mindösz- sze 19 esztendős néger lány, Wilma Rudolph érte el a 200 méteres női síkfutásban. Eredménye: 22.9 mp. Ezen a távon eddig a melbouraei olim­pia háromszoros arany­érmese, Elisabeth Cuth- bert (Ausztrália) tartot­ta a világcsúcsot 23:2-es idővel. Wilma Rudolph ezzel az eredménnyével a római olimpia 200-as női síkfutás elsőszámú esélyesévé lépett elő. PM Bradford Űzd a robot­partner ellen, -akinek« gyom­rában jól látható a negyven tenisz­labda A z MSZBT XV. kerületi elnöksége a Landler Jenő Járműjavító kultúrtermében nemrég szimultán sakkmérkőzést rendezett, amelyen a szovjet Flór nagymester huszonkét sakkozóval mérte őssae tudását. Aa eredmény: huszonegy győzelem és egy döntetlen. Képünkön: Flór nagymester (jobbról) játék körben (Dorozsmay István íelv.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék