Pajtás, 1971. július-december (26. évfolyam, 26-52. szám)

1971-07-01 / 26. szám

KRESZ-KLUB A stralsundl (Német D mokratikus Köztársaság „Erich Weinert" iskola na gyobb diákjai KKESZ-klu bokát alakítottak: valóságo hobbyjuk a biztonságo. közlekedés szabályainak el­sajátítása — és megtaníts; sa. Képünkön a klub egyil tagja a kis elsősöket ta nítja, méghozzá egy szóra koztató, villamos játék s< gltségével a KRESZ-re. lg küzdenek azért, hogy mi nél kevesebb gyermekbal' eset történjen, GRATULÁLUNK! i A KISZ Központi Bízott■ ságának és a Művelődésik ügyi Minisztériumnak A KISZ Vin. kongresszusai tiszteletére Ifjúsági daloki és kórusmüvek megírására л meghirdetett országos pá- 1 lyázatán a kiemelt első dl- 1 jat Balázs Árpád zeneszer- 1 ző kapta „Májusi fény” ci- mü tömegdaláért és „Bor- A sodi ének” című kórusmű- 1 véért. A szövegírók közt szerepel Papp László, la- . punk főszerkesztő-helyette- j se Is. Társai: Gyárfás End- 1 re és Kövesdl János. A har­madik díjat Is Balázs Ár­pád kapta „Fáklya'’ című kórusművéért. Képünkön: Szabó László a Magyar Úttörők Szövet­sége titkára a KISZ leg­magasabb kitüntetését: a KISZ érdemérmet nyújtja át munkássága elismeréséül a fiatal zeneszerzőnek. . ÉOESBOLT Ezt a boltot valószínűleg nagyon sok gyerek felkeresi majd Zalaegerszegen. Finom cseme­gét, jóízű mézeskalácsot árulnak benne. íme, a bolt első vendégel máris elégedettek a vásá­rolt áruval. A PTI JELENTI BE—30 TÍPUSÚ, SZOVJET GYÁRTMÁNYÚ LEGIBUSZ MEGNŐTTEK A PALÁNTÁK A vértesacsal pajtások na­gyon szorgalmasan művel­ték a téesztől kapott föl­det. Máris sok terményt értékesítettek. A pénzből most a vakációban ország­járó kirándulásra mennek. Természetesen azért a „bir­tokukat” nyáron sem ha­nyagolják el! JUBILEUMI TÁBOR A jászberényi városi út­törőelnökség és a Kókay László Üttörőház lapjában, a JÁSZBERÉNYI ÜTTO RÖK-ben olvastuk: Július 5-én indul az első csoport — a Kossuth utcai iskola és a Székely Mihály iskola pajtásai —, hogy megkezdjék jubileumi tá­borozásukat a szigligeti Kastélyparkban. A pajtások a tiz nap alatt teljesíthetik a tábori próba követelményeit. Ha ez si­kerül, akkor megkapják a próba megfelelő fokozatú jelvényét. A táborozás vé­gén pedig övék lesz a ju­bileumi tábor jelvénye, »•melyet a Hűtőgépgyár 'IZ-fiataljM készítenek el E HETI VICCEINK A Tiszafüredi Úttörő című csa­patlapból vettük át: Éva azt írja kis barátnőjének a táborból: — Kedves Piri! Én egész lassan Írok neked, mert tudom, hogy te nem tudsz még gyorsan olvasni. — Pisti, emlék­szel rá, hogy mi­kor mosdottál utoljára? — Hát persze, hogy emlékszem ’ — No, akkor neked nagyon jó a memóriád!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék