Pesti Hírlap, 1936. július (58. évfolyam, 148-174. szám)

1936-07-15 / 160. szám

á 14 SAKK. Rovatvezető: MARÓCZY GÉZA# 2011. számú feladvány. Büchner Rudolftól, Erdmannsdorb A Pesti Hírlap feladvány versenyén V. dicséret. Sötét: KM; Ví2; Bc6 és g3; Fb8; gy:a5; d2 és P4- (8-) Világos indul és a 2-ik lépésre mattot ad. A megfejtési versenyen kettő pontot számit * A közölt feladványok megfejtési határideje mindenkor a következő hónap 15-ike. A megfejtéseket legcélszerűbb egy hónapról egyszerre egy levelezőlapon beküldeni. Elegendő a feladvány számának és az első lépésnek a közlése. Kérjük a cim melletti féloldalt üresen hagyni. A címhez „Sakk“ jelzés Írandó. A megfejtési verseny folytatólagos és bármikor meg­kezdhető. A versenyzők 100 pont elérésénél sakkönyv-jutaima- kat kapnak. A szorgalmas fejtőket —- az év végén — • a iOO pont elérése nélkül is jutalmazzuk. Az, aki legelőbb éri el a száz pontot, külön jutalmat is kap. *•#£• Sakküzeneteket nem közölhetünk, azoknak, akik válasz­bélyeget küldenek be, levélben válaszolunk. * Sakkhlrek. A Szávay Sakkor Diener-emlékversenye a napokban fe­jeződött be. A kilenc résztvevő közül első lett Eisenberg Ele­mér 7 és fél ponttal, 2. Berger Tivadar 6 és fél, 5—4-. Jaku- bovics Aladár és Klein Gábor. Eisenberg egy esztendőre vér dője lett az értékes Dienef-vándörseílegrtek. . i •. Az angol bajnoksági mérkőzések, melyeket ebben az év­ben Bournemouthban rendeztek, befejeződtek. A bajnok Win­ter W„ aki 8 egységet ért el 11 játszmából: 2—3. Lenton A, és Kitsoii Mörry W. -f- 7 pönttal; 4. Isi ab! 'H. -f 6 és fél egy­séggel; 5. Parr F. -j" 6 nyert játszmával. Ez a tehetséges fia­tal játszó rövidesen az angol játszók élére fog kerülni. Ját­szottak még Noel Johnson R. C.. Wood B. II.. Sir Thomas G, Butecher Q. G., Cross Rupert, Davey S. C és Saunders H. Porto-Ricoban is befejezés felé közeleg a nemzeti mester- verseny, amelyen az Egyesült Államokból Fine és Kashdan is résztvesznek. Reshcwsky nem játszik, mert oly sok külön ho­noráriumot kért, hogy a bizottság azt nem teljesíthette. Iga­zán szükséges volna a külön honoráriumok ellen egységes ál­lásfoglalás, mert legközelebb már dijakra sem jut az alapból. Marshall Frank megnyerte körében a gyorsversenyt Fine, Dunst, Smiehow Stone stb. előtt. AZ ÉN NAGYSZERŰ INASOM. IRTA: WODEHOUSE P. G. <7> 4. FEJEZET. Stoker Pauline kellemetlen helyzete. Meg kell vallanom, hogy nagyon félszegül éreztem magamat. Ha Londonban akaszkodok össze evvel a bandával, az is rossz lett volna. De éppen itt... kilátással egy hosszú tartamú ebédre... még sokkal rosszabb volt. Nem is merem állítani, hogy nem pirultam el zavaromban és nem kapkodtam le­vegő után. Chuffy a nagyon szívélyes házigazda szere­pét játszotta. — Halló, halló! Tehát itt vannak. Hogy van, Stoker ur? Hogy van, sir Roderick? Halló, Henry! Jó ..-. jóreggelt, Stoker kisasszony. Szabad bemutat­nom Wooster Bertie barátomat?... Különben is­merik már egymást, ugye? Még mindig az űrben lebegtem. Figyeltem a tö­meget. Az öreg Stoker rámmeredt. Az öreg Glossop rámmeredt. Henry rámmeredt. Úgy látszott, hogy csupán Pauline nem találja félszegnek a helyzetet. Olyan hűvös volt, mint egy felbontott osztriga és úgy csicsergett, mint egy veréb. — Nahát! Az öreg Wooster ezredes, saját sze­mélyében! Hogy éppen magát találom itt, Bertie! Londonban fölhívtam telefonon, de azt mondták, hogy elköltözött. — Igen, ideköltöztem. — Látom, maga kis napsugár. Nagyon jó szín­ben van, Bertie. Nem gondolod te is, papa? Az öreg Stoker nem volt hajlandó az itélöbiró szerepét játszani, ha férfiszépségröl volt szó. Valami olyan hangot hallatott, mint mikor a disznó lenyel egy fél káposztafejet. A csendes Henry szótlanul nézett rám. Sir Roderick, aki előbb elvörösödött, most egy kicsit enyhébb színárnyalatot vett föl, PESTI HÍRLAP A semmeringi női sakkverseny. Tiz nemzet tizenkét leg­jobb hölgyjátékoaának a részvételével folyik a Semmeringon a nemztközi női sakkverseny. Szerepel a versenyben a magyar dr. Faragó Klára is, akinek legnagyobb sikere az angol biro­dalmi bajnoknő, E. Ifichell fölött aratott győzelme. Faragó Klára legyőzte a román Kodice Lutiát is, mig a svéd bajnok­nővel, Beskow-val remiere végzett. Az olasz Beninivel, vala­mint a lengyel Gerleckával szemben Faragó fölényben volt, mindkét ellenfele remist ajánlott fel, de Faragó nem fogadta el és a végjátékban kikapott. A lengyel Hermann, a holland Koodzant. az osztrák Keischer és a francia Flandiu legyőzte a magyar hölgyjátékost.. Legérdekesebb mérkőzését a német Sonja Graftal játszotta. Faragó nyerésre állt, de időzavarba jutott, hibázott és elvesztette a mérkőzést. A versenyben Sonja Graf vezet 9 és fél ponttal veretlenül. Megalakították a hölgyek sakkvilágszüvetségét. A semme­ringi Panhans-verseny résztvevői kedden tartották második ülésüket a női sakkvilágszövötség megalakítása céljából. Az alakuló ülésen kimondották, hogy a szövetség a nemzetközi sakkszövetség kebelében fog működni és elnöknek az osztrák bajnoknőt: Harumot választották meg. A zandvoorti nemzetközi mesterverseny e hó 18-án kez­dődik. Játékidő naponta délután 2-től 6-ig és 8-tól 10-ig. Dél­előtt csak kivételes esetekben rendelhető el a játék. Függő játszmák julius 21.. 24., 27. és 30-án kerülnek befejezésre. Bésztvevők: Becker, Bogoljnbow, Fine. Grünfeld, Keres, Ma- róczy, Spielmann, dr. Tartakover és a holland mesterek közül v. d. Bosch, dr. Euwe, Landau és az. aki a most játszott hol­land nemzeti mesterversenyen a legjobb eredményt éri el A külföldi versenyzők a zandvoorti „Grand Hotel“-ben kapnak szállást és ellátást. Ugyanott bonyolítják le a versenyt is. Gondolkodási idő 36 lépés az első két órában, azután 18 lépés óránként. Stoner H., a nálunk is ismert magyar mester New York­ban az Empire City Chess Clubban tartott szimultánján nyert 13 partit, 9 remis lett és 4-et vesztett. Klahre Alfréd C. ismert amerikai sakktörténeti irő Brooklynban meghalt, Bern győzött Basel ellen a városközi mérkőzésen 26 és fél: 23 és fél arányban. A Magyar Sakkvilág kiadásában német nyelven jelent meg: Becker_ A.: Eröffnungtheoretisches cimü müve, amely az Euwe—Aljechin páros mérkőzés játszmáiból leszűrt meg- nyitáselméleti tanulságokat könnyen érthető és áttekinthető módon ismerteti. Előrehaladottabb sakkozók részére a mü szinte nélkülözhetetlen. Az író neve már biztosíték arra, hogy alapos és lelkiismeretes tanulmány került kezünkbe. A kiállí­tás és alak is a legcélszerűbb, úgyhogy ezzel a müvei ismét egy, a magyar könyvkiadást a messze külföldön előnyösen bemu­tató könyv kerül a piacra. A mü ára egy pengő 60 fillér és megrendelhető a Magyar Sakkvilág, Kecskemét óimén, vagy kiadóhivatalunkban. A podiebradi nemzetközi mesterversenyen a 6. forduló után Frydman P. vezet 4 és fél egységgel dr. Aljechin és Foltys előtt, akik 4 egységet értek el. A podiebradi mesterversenyen a következő mesterek ját­szanak: Aljechin. Flohr. Steiner Lajos, Eliskaees, Pirc, Stahl­berg, Richter, 1*. Fridmann, Menchik, Petrow, Zinner. Pelikan, Treybal, Skaliczka, Fazekas, Sir G. Thomas, Opocsenski és Foltys. — Az első fordulón Fazekas vesztett Foltys ellen és az Eliskases—OpoCsenski játszma remis lett, a többi játszma függ. Két játszma a moszkvai sakkversenyről. Világos: Botwinnik. Sötét: Capabianca. 1. Hf3 Hf6, 2. e4 e6, 3. g3 b6. 4. Fg2 Fb7. 5. 0—0 c5, 6. b3 Hc6, 7. Fb2 Fe7, 8. Hc3 0—0, 9. d4 H:d4, 10. H:d4 F:g2. 11. K:g2 cd4, 12. V:d4 Vc7, 13. e4 Bad8, 14. Badl Vb7, 15. f3 He8, 16. Bd2 f5. 17 Bfdl Fg5, 18. Bd3 Ff6, 19. e5 Fe7, 20. Vf2 Bf7, 21. Vd2 Fb4, 22. a3 FX8, 23. He2 Hc7, 24. HÍ4 g6, 25. h4 b5? 26. cb5 V:b5, 27. Bel Vb7, 28. B:c7! V:c7, 29. H:e6 -de6. 30. B:d8 f4, 31. g4 Ve7, 32. Kh3 Vb7, 33. Vd3 (sötét aligha hitte, hogy ezt a játszmát még megnyeri) Kg7, 34. b4 a5 35. í)5 a4, 36. g5 Fc5, 37. Bd6? F:d6, 38. edöf Kf8, 39. Ff6 Ke8, 40. Fe7 Bf5, 41. Vc3 Kd7. 42. b6 Ve6, 43. Vg7 V:f3t. 44. Kh2 Vg3t. 45. Khl V:h4t. 46. Kgl Veit. 47. Kh2 Kc6, 48. Vb2 Bd5. 49. Vc2f Kb5 világos feladta. Világos; Dr. Lasker. Sötét: Flohr. 1. e4 Hf6. 2. e5 Hd5, 3. d4 d6, 4. Hf3 Fg4, 5. Fe2 e6. 6. 0—0 Fe7, 7. c4 Hb6, 8. Hc3 0—0, 9. b3 de5, 10. H:e5 F:e2, 11. H:e2 c5. 12' Fb2 Vc7, 13 dc5 F:c5, 14. Hg3 Hbd7. 15. Ve2 H:e5, 16. F:e5 Ve7. 17. IIe4 Hc6, 18. H:c5 V:c5, 19. Fb2 Bfd8. 20. Bfdl Vf5, 21. h3 h6 döntetlen. de azért olyan képet vágott, mint akinek erőt kell vennie finomabb érzelmein. Ám ebben a pillanatban megjelent özvegy Chuff- nellnó Öméltósága. Mire észrevettem magamat, az egész banda bent volt a házban s egyedül marad­tam Chuffyvel. Egy kicsit az ajkát harapdáiva né­zett rám. — Nem tudtam, Bertie, hogy ismered ezeket az embereket. — New-Yorkban találkoztam velük. — Stoker kisasszonnyal is érintkeztél? — Csak nagyon keveset. — Pedig most úgy viselkedett, mintha jóbará- tok lettetek volna. — Nem. Ő mindenkihez ilyen. — Úgy látszik, hogy elragadóan őszinte, nagy­lelkű, mesterkéletlen természete van. Nemde? — Tökéletesen. — Es szép lány. — Nagyon. — Elragadó. — De mennyire! — Én már Londonban megismerkedtem vele. — Mit szól ehhez a házvételhez? — Nagyon mellette van. — Mondd csak, fiam — igyekeztem másra te­relni a beszédet — milyenek a kilátások? — Néha jók, néha rosszak. Bizonytalanok. — Értem. — Ez a jó Stoker idegessé tesz. Amúgy nagyon barátságos, de mindig attól félek, hogy hirtelenül elejti a dolgot. Mondd csak, tudsz valami tárgyat, amiről nem szabad beszélni előtte? Mert tudod, hogy van ez idegen embereknél? Azt mondod, hogy mi­lyen szép nap van, mire az illető mindjárt megmere­vedik, mert arra emlékeztetted, hogy egy ilyen szép napon szökött meg a felesége a kocsivezetövel. Gondolkoztam. — Nézd, Chuffy, én a te helyedben nem be­szélnék Wooster Bertieröl. Már az esetre, ha arra gondoltál volna, hogy engem dicsérgess ... — Nem gondoltam erre. — Hát ne is gondolj, Stoker nem szeret engem. 1936. julius 15., szerda. SZÍNHÁZ és zene. * Reiner Frigyes Budapesten. Az Amerikábad élő világhírű magyar karmester, Reiner Frigyes ked­den Budapestre érkezett. Édesanyja látogatására jött és mindössze egy napot tölt Budapesten. Ismerősei# uek elmondotta, hogy mingyárt megérkezése után tárgyalása volt egy budapesti dirigálásról, amire, ha mód van, nagyon szívesen vállalkozik, mert ßzeretno ismét érintkezésbe kerülni a hazai közönséggel. Ál# kalmasint januárban, római vendégszereplése után, fog föllépni Budapesten egy szimfonikus együttes élén. Reiner négy évvel ezelőtt vezényelt nálunk egy zenekari hangversenyt, mig a budapesti Operaház utoljára kerek tiz évvel ezelőtt látta vendégül, Annái többet vendégszerepei Angliában és Olaszországban, már amennyire állandó filadelflai szerződése engedi, Legutóbb — amint annakidején megírtuk — a Ion# doni Covent Garden opera-szezonjának Wagner-so- rozatát vezényelte óriási sikerrel. Bárhol is működik! szerte a nagyvilágban, mindenütt lelkesen és ered# ménnyel terjeszti a magyar zene igazi értékeit. * Állatkerti hangverseny. A Nemzetközi Asz* szonyhét alkalmából, stílszerűen, hölgykarmester vezényelte a Budapesti Hangverseny Zenekar kiváló! együttesét, a kedd esti állatkerti hangversenyén, Linz Márta, a Budapesten és külföldön egyformáit sikerrel szerepelt karmesternő, férfiasán erőteljes mozdulatokkal uralkodik a zenekar fölött, de értei* mezése csupa finom, nőies lira. Hatásos, tetszetős műsort állított össze, amely önmagában is biztosi* tóttá a sikert. Csajkovszky „Pathetique“ szimfóniája! állott a műsor középpontjában, körülötte Wagner-, Brahms-, Dohnányi-, Berlioz-művek sorakoztak fel, A műsor egyik számában Linz Márta leszállt a karmesteri pulpitusról s mint hegedüművésznő ra* gadta el játékával a szabadtéri hangverseny közön* ségét. * Szűcs László — kabaréigazgató. A nyári szinházi vállalkozók sorába lépett most Szűcs. László, a népszerű operett-tenor. E hét csütörtökén, a Rákóczi-uti Márkus-parkban kezdi meg előadásait magaszervezte kabarétársulata élén. A főszinész tér* mészetesen ő maga lesz, tagjai Hcrendy Manci, Kő* váry Gyula, Horváth Manci, Várady Olga, zenei ve* zetője pedig Kardos István, az uj debreceni társulat karnagya. Szűcs László közben több ízben föllép az Állatkert szabadtéri előadásain. * Strauss Richárd délamerikai vendégszereplése. Strauss Richárd a nyár folyamán Chille-ben vendég* szerepel, majd pedig hosszabb délamerikai körúton vesz részt. Tizenhét délamerikai városban lép fel és minden alkalommal a Rózsalovag című operáját ve* zényli * A bayreuthi ünnepi játékok. Bayreuthból je* lentik: Az ünnepi játékok az idén julius 19-én kéz* dődnek. Julius 19-én, 21-én és 30-án a Lohengrint 20-én és 29-én a Parsifal előadása szerepel a műso* ron. Julius 23-án, 24-én, 25-én és 27-én a Ring de# Nibelungen. A berlini olimpiai játékok alatt a bay* reuthi ünnepségek szünetelnek. Ezért az ünnepségek! második része csak augusztus 18-án kezdődik és au* gusztus 31-ig tart. — Mi az oka ennek ? — Csak olyan együgyü ellenszenv. És nézd, ha neked úgyis ^mindegy, nem vennék részt az ebé­den. Majd azt mondod a nagynénédnek, hogy fáj a fejem. * — Nos, ha úgy gondolod, hogy a te látásod megvaditaná Stokert... De hát miért utál téged annyira ? — Magam se tudom. — Mindenesetre örülök, hogy megmondtad. Csak lógj meg. Én bemegyek a többiekhez. Be is ment. Én meg elkezdtem le és föl jár­kálni a kavicsos utón. örültem, hogy egyedül le* hetek. Egy kicsit tűnődni akartam azon, ahogyan Chuffy viselkedett Stoker Pauline-nel szemben. Mert hát én tudok olvasni az arcokról és Chuffy arca sokat árult el. Nemcsak, hogy olyan volt az arca, mikor Pauline-nel beszélt, mint egy ki* tömött békáé, hanem mélyen vörös szint is öltött. Az orra hegye vonagloit, ami zavarra mutat. Ez tette meggyőződésemmé, hogy egykori iskolapaj* tásom megbolondult. Elég gyorsan ment, ha arra gondolok, hogy csak néhány nap óta ismeri imá* datának tárgyát. De hát Chuffy ilyen forróvérű. Ám ha igy van, nekem igy is jó. Én úgyis csak elbocsátott kérő vagyok. Bár azért még mindig Stoker Paulinet találom a legszebb lánynak, aki­vel valaha találkoztam. Mikor idáig jutottam tűnődésemben, láttam, hogy Stoker Pauline kijön a házból és felém tart, nyilván azzal a szándékkal, hogy felvegye az el­ejtett fonalat. Én azonban a pajtásomnak akartam segíteni s noha nem tudtam, hogy milyen hangot üssek meg. mégis leültem veie egy panra. •— Milyen különös, hogy éppen itt találko­zom magával, Bertie — kezdte Pauline. — Mit csinál maga errefelé ? — Ideiglenesen visszavonultam ide. Magá­nyos helyre volt szükségem, ahol banjot játszhas­sak, azért itt béreltem ki egy villát. — Miféle villát ? — Odalent van a kikötőben. (Folytatjuk.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék