1876, Távirda (A Magyar Királyi Távirászati Rendeletek Tára 7., 1876. 1-22. szám)

A M. KIR. TÁVIliSZATI KEHIELETEK T A A. A FÖLDMIVELÉS-, IPAR- ÈS KERESKEDELEMÜGYI MAGY. KIR. MINISTERIUM. 1876-dik (hetedik) ÉVI FOLYAM. JVL3I.FÖT.ÁVIÍ N,Kanizsa M.kir. Postamúzeum Könyvtára. BUDAPEST, 1870. nyomatta hornyánszky victor, M.X.FOTAVIF DA N. Kanizsa

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék